Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Övernattningsstatistk Malmö Jan 2010

510 views

Published on

Övernattningsstatistik Malmö 2010

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Övernattningsstatistk Malmö Jan 2010

  1. 1. Inkvarteringsstatistik Malmö januari 2010 Utveckling gästnätter, beläggning, logipriser och nationalitetsfördelning
  2. 2. Gästnätter på hotell i Malmö Gästnätter på hotell i Malmö 2004-2010 160 000 140 000 120 000 2004 100 000 2005 80 000 2006 60 000 2007 40 000 2008 20 000 2009 2010 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec • Efter en stark avslutning i december 2009 inledde Malmös hotell med en gästnattsökning på 2% (+1 243 övernattningar) jämfört med januari 2009. • Malmös hotell redovisade en hög exportandel på 26% (andel utländska gästnätter) och det var en ökning av de utländska gästnätterna som bidrog till den totala gästnattsökningen. källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut
  3. 3. Nationalitetsfördelning på hotell i Malmö 2010 Utveckling gästnätter jämfört Utveckling gästnätter jämfört Nationalitet Gästnätter januari 2010 med januari 2009 (antal) med januari 2009 (%) Sverige 44 126 -289 -1% Danmark 4 434 1673 61% Storbritannien 1 961 -224 -10% Tyskland 1 432 -326 -19% Norge 911 192 27% USA 742 -705 -49% Italien 522 -98 -16% Finland 457 91 25% Frankrike 418 117 39% Nederländerna 392 -71 -15% Japan 283 -186 -40% Irland 258 181 235% Schweiz 240 20 9% Spanien 228 14 7% Kina 222 145 188% källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut
  4. 4. Logiintäkt per belagt hotellrum Logiintäkt per belagt hotellrum 2010 1 200 kr 1 000 kr Malmö 800 kr Helsinborg 600 kr Lund Stockohlm 400 kr Göteborg 200 kr Riksgenomsnitt 0 kr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec • Under januari 2010 redovisade Malmös hotell ett genomsnittspris på 849 kronor vilket låg lite under rikssnittet på 872 kronor. • Rumspriserna i Malmö hade minskat med 2% jämfört med januari 2009. källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut
  5. 5. RevPar – intäkt per disponibelt rum Logiintäkt per disponibelt hotellrum 2010 600 kr 500 kr Malmö 400 kr Helsinborg 300 kr Lund 200 kr Stockohlm Göteborg 100 kr Riksgenomsnitt 0 kr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec • I Malmö uppgick hotellens intäkter per disponibelt rum till 366 kronor. Det var högre än rikssnittet som uppgick till 310 kronor. • Av de jämförda kommunerna var det bara Stockholms hotell (509 kronor) och Lunds hotell (368 kronor) som redovisade högre RevPAR än Malmö. källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut
  6. 6. Beläggningsgrad på hotell i Malmö Beläggningsgrad på hotellrum i Malmö 2006-2010 90% 80% 70% 60% 2006 50% 2007 40% 2008 30% 2009 20% 2010 10% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec • För andra året i rad redovisade hotellen i Malmö ett minskat kapacitetsutnyttjande för januari månad. Den genomsnittliga rumsbeläggningen uppgick till 43%. • Ett minskat affärsresande bidrog till en kraftigt minskad veckobeläggning (måndag-torsdag) på 8 procentenheter till 56%. Även helgbeläggningen minskade något (-2 procentenheter). källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut
  7. 7. Beläggningsgrad hotell, jämförelse städer Beläggningsgrad hotellrum Förändring jämfört med jan 2010 (procent) januari 2010 (procentenheter) mån-tor fre-sön totalt mån-tor fre-sön totalt Malmö 56% 31% 43% -8 -2 -5 Helsingborg 52% 30% 41% -2 4 1 Lund 54% 24% 39% -4 -2 -3 Jönköping 50% 26% 38% -8 -4 -6 Göteborg 51% 32% 41% -4 -5 -4 Stockholm 62% 40% 51% 2 -1 0 Uppsala 52% 34% 43% -5 -3 -4 Västerås 51% 22% 36% -9 -16 -12 Örebro 55% 30% 42% -7 -6 -6 Umeå 62% 31% 47% 3 5 4 källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

×