Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Träff 3 skriva, cirkelmodellen slideshare

2,714 views

Published on

Utbildningen i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätts 3:e träff av fem i Hultsfreds kommun. Fokus på att skriva på ett andraspråk, genrepedagogik och cirkelmodellen.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Träff 3 skriva, cirkelmodellen slideshare

 1. 1. Träff 3: Skriva, cirkelmodellen Dagens innehåll: • Uppvärmning • Återkoppling kring aktiviteterna, fika. • Cirkelmodellen • Stöttning kring att skriva • Genrer • Uppgifter tills nästa gång.
 2. 2. Rita ett hus! 2 p för en skorsten 4p för 4 st fönster 5 p för gardiner 5 p för färg Något fint i trädgården?- 10 p
 3. 3. Vilka språkliga förmågor/uttrycksform er/färdigheter behöver barn i våra verksamheter? Bilder från Anna Kayas filmer om språkliga mål: https://www.youtube.com/watch?v=WsYMcHUaZQ0&t=16s
 4. 4. Stöttning kring förmågor
 5. 5. ”Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram.” Nalle Puh
 6. 6. Matris, progression – Skriva. Bedömningsstödet – bedömningsportalen.
 7. 7. Bedömningsportalen och bedömningsstödet till hjälp!
 8. 8. Fika och Återkoppla kring aktiviteterna: Trestegsintervju: 1. Bilda par. I varje par intervjuar parkamrat A sin kamrat B. 2. Byter roller och B intervjuar A. 3. Ordet runt. Varje gruppmedlem berättar om vad den tar med sig/har lärt sig från den intervjuade. https://kooperativt.com/2016/05/25/struktur-trestegsintervju/
 9. 9. Genrepedagogik (Johansson & Sandell Ring , 2012 s.28)
 10. 10. Gibbons skriver… ”Vad läraren gjorde var att bygga ’broar’ in i den skrivna texten, så att eleverna fick tillgång till nytt och mer formellt språk. Hon förstärkte, snarare än förenklade, språket.”
 11. 11. Cirkelmodellen
 12. 12. Cirkelmodell kring ____________________. Formativ bedömning Fas 1: Bygga upp fältet Tankekarta, frågelistor, ordbank, läsa, titta på film, uppleva, bibliotek, internet… Fas 2: Modellera, dekonstruera. Visa modelltext, syfte, struktur, lucktexter, sönderklipptameningar, Fas 3: Gemensam konstruktion. Förstärka kunskaperna om genren, modell för hur man skriver en text, skrivprocessen, bearbetar, lära ut språkliga drag och struktur, gemensamt metaspråk. Fas 4: Individuell konstruktion. En och en eller parvis. Repetition, använda kunskaperna, kamratbedömning, lärarbedömning. Färdig produkt. .
 13. 13. Cirkelmodell kring SKUA-utbildningen. Formativ bedömning Fas 1: Bygga upp fältet Vad är SKUA? Läsa, lyssna, titta prova på (uppleva) Fas 2: Modellera, dekonstruera. Observationer, kollegiala diskussioner, reflektioner, analyser Fas 3: Gemensam konstruktion. Provar och analyserar. Bygga upp SKUA i grupper Fas 4: Individuell konstruktion. Själv skapa SKUA i sin egen undervisning, format efter sin grupp och i sitt eget sammanhang.
 14. 14. Gemensam saga
 15. 15. Dokumentation. Använda sitt bästa språk.
 16. 16. 4-rutan på flera sätt.
 17. 17. 4-ruta till 8-ruta. Tankestruktur för att visa på progressionen i berättelseskrivningen.
 18. 18. Flerproblems mall. Tankestruktur för att visa på progressionen i berättelseskrivning en.
 19. 19. Fler personer, ämnesspecifika ord
 20. 20. Sekvensbilder
 21. 21. Jobba med sekvensbilder 1. Dela ut 1-2 bilder var. Visa dem inte för varandra. 2. Beskriv din bild 3. Försök enas om i vilken ordning bilderna ska vara. 4. Visa bilderna för varandra. Tips på arbete med sekvensbilder: https://www.pinterest.se/hulbas/sekvensbil der/
 22. 22. Förstärka skolspråket på modersmålet.
 23. 23. Blåsippa Blåsippan är en vårblomma. Blomman är blå. Bladen har tre flikar och är gröna. Blåsippan växter i skogar och hagar och mest i södra Sverige. Södra betyder långt ner i vårt land. Den blommar tidigt på våren. Den är klar redan på hösten. Den är en knopp under vintern. Myrorna sprider blåsippans frön. Blåsippan är fridlyst. Man får inte plocka blåsippan. Av: 1A
 24. 24. Progression att äga begreppen.
 25. 25. Bläddror som stöd.
 26. 26. Instruerande genre
 27. 27. Genre • En genre har ett speciellt socialt syfte och används för att få något gjort med hjälp av språk. • Den har en övergripande struktur eller uppbyggnad. • Den har språkliga drag som är typiska för just den genren.
 28. 28. Kaffe 1. Hur man gör en god kopp kaffe 2. Den lilla silverkannans äventyr 3. Se upp för koffeinet! 4. Vad är kaffe? 5. Min mest minnesvärda kopp kaffe
 29. 29. Undersök er text • Vilket speciellt socialt syfte har er text? Vilket ”jobb gör texten?” • Vilken övergripande struktur eller uppbyggnad har texten? • Har er text några språkliga drag som är typiska för just den genren?
 30. 30. ASL-tänk
 31. 31. Att utmanas… (Ben 1) Modell av Mariani: De fyra zonerna inom undervisning och lärande. ”Det ett barn idag kan göra med stöttning , kan han eller hon göra på egen hand imorgon.” Vygotsky
 32. 32. Uppgift • One shot-video. Klart till mellanträffen 7/3. Inför nästa stora träff den 26/3: • Läs kapitlet om Att skriva på ett andraspråk. Skriv läslogg. • Titta på film hemma. Samtal före, under, efter läsning: Hülya Basaran https://youtu.be/lGIPXE3HZ-g • En annan film Sara Persson: Att samtala om text: https://youtu.be/9GRHkdZGw54
 33. 33. Uppgift • One shot video:
 34. 34. One shot video • Fundera kring ett tema, ett arbetsområde. • Vilken språklig stöttning/aktiviteter kan man göra kring temat eller arbetsområdet? • Hur kan du utmana? • Vad blir nästa steg? Progression kring temat. • Planera för temat: rita, skriv, klipp och klistra (använd fantasin) för att kunna visa hur ni har tänkt i en one shot video. • Stöttning före, under, efter? • Syfte, mål? • Utmaningar?
 35. 35. Cirkelmodell kring ____________________. Formativ bedömning Fas 1: Bygga upp fältet Tankekarta, frågelistor, ordbank, läsa, titta på film, uppleva, bibliotek, internet… Fas 2: Modellera, dekonstruera. Visa modelltext, syfte, struktur, lucktexter, sönderklippta meningar, Fas 3: Gemensam konstruktion. Förstärka kunskaperna om genren, modell för hur man skriver en text, skrivprocessen, bearbetar, lära ut språkliga drag och struktur, gemensamt metaspråk. Fas 4: Individuell konstruktion. En och en eller parvis. Repetition, använda kunskaperna, kamratbedömning, lärarbedömning. Färdig produkt. .
 36. 36. Utvärdering av dagen • Maila mig tankar kring vad du tar med dig från dagen. Malin.carlsson@hkedu.se • Vill du hellre skriva på papper så går det också bra… ;-) • Sätt en fisk i skålen som representerar din känsla för dagen på väg ut.

×