Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SKUA Träff 2 introduktion för nyanställda; stöttning, tala, lyssna slideshare

4,745 views

Published on

Träff 2 av 5 för nyanställda i kommunen. Utbildning kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi pratar stöttning vilket kommer vara återkommande i träffarna. Idag med fokus på tala och lyssna.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SKUA Träff 2 introduktion för nyanställda; stöttning, tala, lyssna slideshare

 1. 1. Träff 2: Stöttning, tala/lyssna • Välkomna!! • Kap 1: Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Forskning… • Kaffe och aktivitet. 30 min. • Kap 2: Läslogg. Reflektioner… • Grupparbete och andraspråksinlärande. • Uppgifter.
 2. 2. Puzzelmaker Aktivitet förklara/”strecha” språket: • 2 och 2, rygg mot rygg. • Person 1 har orden. • Person 2 har korsordet. • Person 1 ska nu förklara orden så att person 2 kan fylla i sitt korsord utan att säga ordet. Förklara!
 3. 3. Att arbeta språk och kunskapsutvecklande. Kap 1 i Stärk språket stärk lärandet. • Michael Halliday Bild från Wikipedia
 4. 4. Social kontext Kultur kontext Åsikter, förväntningar, hälsar, beställer osv. Situationskontext Fält; det man talar eller skriver om Relation; mellan talare – lyssnare Kommunikationssätt; talspråk - skriftspråk
 5. 5. Cummins Kontextbundet Vardagsspråk Kontextreducerat Skolspråk Bild från Wikipedia
 6. 6. Vygotski Sociokulturellt perspektiv på lärandet Bild från Wikipedia
 7. 7. Att utmanas… Modell av Mariani: De fyra zonerna inom undervisning och lärande. ”Det ett barn idag kan göra med stöttning , kan han eller hon göra på egen hand imorgon.” Vygotsky
 8. 8. Stöttning • (eng. scaffolding)
 9. 9. Vad är stöttning? • Stöttning är en tillfällig hjälp som läraren ger eleverna för att de så småningom ska kunna utföra samma uppgift utan hjälp. • Det är lärarens uppgift att hitta stimulerande och effektiva sätt att lära ut och genom att kritiskt granska hur språket används i klassrummet hjälpa inte bara andraspråkselever utan även många elever med svenska som modersmål. Gibbons
 10. 10. Stöttning (scaffolding) Tillfällig handledning Fokus på HUR Framtidsorienterad Jag gör… Vi gör… Du gör…
 11. 11. Från tal till skrift (litterat tal) Från vardagsspråk till skolspråk Från konkret till abstrakt Interaktion Tala, lyssna läsa, skriva Hur kan studiehandledningen planeras? När kan eleverna använda sitt starkaste språk? Stöttning Stöttning: Före, under efter…?
 12. 12. ”Att skapa förutsättningar för en framgångsrik språkutveckling.” • Eleven kan förstå vad som sägs och vad man läser – få begriplig input. • Eleven får använda det nya språket och göra sig förstådd. • Eleven får möjlighet att ”strecha” språket. • Eleven får modeller för nytt språk, särskilt skolspråkets register. • Eleven får möjlighet att bygga vidare på språkresurserna i sitt modersmål.
 13. 13. • http://youtu.be/1Y0wiqD2fuk?t=11m29s
 14. 14. Är det bra att använda flera språk samtidigt? Vad säger forskning? • http://www.lararkanalen.se/lararmotet-flersprakighet-som-en-resurs
 15. 15. Flerspråkighet som resurs… • Myt 1: ”Här pratar vi bara svenska.” • Myt 2: ”Alla ska förstå allt som sägs.” • Myt 3: ”Barn blir förvirrade av flera språk samtidigt” • Myt 4: ”De kan inte så mycket på första språket så det är ingen idé” Vad tänker vi kring flerspråkighet som resurs? Hur gör man/kan man göra fler-språkighet till en resurs i våra verksamheter?
 16. 16. Hur har det gått? • Aktivitet Hitta någon som…. • Fika! • Hur var aktiviteten? Något som går att använda?
 17. 17. Struktur för samtal Bild från kooperativt.com ”Forskning kring andraspråksutveckling visar tydligt att mycket beror på hur samtalen i klassrummet läggs upp för att elever framgångsrikt ska tillägna sig andraspråket.” Gibbons, kap 2 sid 49, Stärk språket stärk lärandet. Bild från Wikipedia
 18. 18. Struktur för samtal • En i taget läser en läslogg i sin helhet. • Ni som lyssnar skriver ner en kort kommentar medan ni lyssnar. • Samtala utifrån läsloggen och kommentarerna. • Rotera rollerna!
 19. 19. Struktur för samtal: Läslogg. • Berättaren läser upp en hel läslogg (en rad). Berättare – läser uppgiftsfrågor och texter för gruppen och fokuserar på att alla förstår innehållet. • Ni som lyssnar skriver ner en kort kommentar medan ni lyssnar. • Hjälpare – hjälper gruppen framåt genom att ställa frågor och komma med tips. • Fokushållare – ser till att gruppen håller sig till arbetsuppgiften/målet med övningen och håller fokus. • Uppmuntrare – uppmuntrar gruppen. Berättar det som gruppen gör bra och kommer med beröm. • Ordfördelare – ser till att alla i gruppen får ordet och är delaktiga så att alla kan lära av varandra. • Tidshållare – ser till att gruppen håller tidsschemat och sporrar gruppen att bli klar i tid. 4 min per läslogg.
 20. 20. Grupparbete och andraspråkslärande. Hur lär man sig ett språk egentligen?
 21. 21. • ” Minst lika viktigt som att eleven får begriplig input är nödvändigheten att producera begriplig output, att eleverna måste använda språket för att göra sig förstådda.” Gibbons.
 22. 22. Vilka språkliga förmågor/uttrycksform er/färdigheter behöver barn i våra verksamheter? https://www.youtube.com/watch?v=WsYMcHUaZQ0
 23. 23. Förklara
 24. 24. Jämföra
 25. 25. Aktivitet beskriva: • Turas om och tänk på en av figurerna. • Beskriv = ge ledtrådar. Lagom svåra… • Försök använda ämnesspecifika ord såsom: • Vinklar • Sidor • Hörn
 26. 26. Beskriva
 27. 27. Aktivitet: Fråga – Uteslut. • Välj en bild • Ställ frågor som kan besvaras med ja och nej. • Inga frågor om bildens läge. • Max 5 - 6 frågor. (Aktiviteten kan anpassas språkligt med olika grad av stöttning.)
 28. 28. 1 17/8 • Läsning och uppgifter mellan varje stor träff. • Mellanträffar med FL. Upplägg SKUA-utbildning 2 9/10 13.00- 16.00 Stöttning, tala/lyssna. 3 29/1 13.00- 16.00 Skriva 4 26/3 13.00 – 16.00 Läsa 5 28/5 13.00-16.00 Planeringar Läsa Reflektera Uppgift Mellanträff 13/9 14.30- 16.00 Läsa Reflektera Uppgift Mellanträff 29/11 14.30- 16.00 Läsa Reflektera Uppgift Mellanträff 18/4 14.30- 16.00 Läsa Reflektera Uppgift Mellanträff 28/2 14.30- 16.00
 29. 29. Uppgifter tills träff 3: • Besök en kollegas klassrum och observera talutrymmet innan mellanträffen den 29/11. • Välj någon aktivitet ur boken, workshop vi gjorde på träffen, att genomföra med elever. Innan nästa stora träff. (4:e upplagan läs kap 3.) • Skriv korta reflektioner efter genomförd aktivitet och efter observationen. Maila Malin innan nästa stora träff. • Titta på en film av Anna Kaya. Nästa stora träff handlar om att skriva på ett andraspråk.
 30. 30. Anna Kayas film om cirkelmodellen
 31. 31. Observera en grupp elever som genomför en aktivitet, ca 30 min. Observera med fokus på talutrymme. Använd observationsmatris under tiden du observerar. Observationsuppgift till tillfälle 3: Observera interaktion i en elevgrupp.
 32. 32. I ett klassrum kan det se ut så här men…
 33. 33. Slut för idag! • Exittickets.

×