Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bygga svenska mellantraff

4,611 views

Published on

PP för mellanträffarna som arbetslagsledarna håller i.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bygga svenska mellantraff

 1. 1. Mellanträffar
 2. 2. SKUA 18/19 Hultsfreds kommun F-6, fritids. Mål: _______________________ Priomål: ____________________ Sambedömn ing/Bygga svenska Digitalisering Elevaktiva arbetssätt, kooperativt lärande Mellanträff: (Intressegru pp/arb.lag) Mellanträff: (Intressegru pp/arb.lag) Mellanträff: (Intressegru pp/arb.lag) Mellanträffsfokus: Priomål i tankarna. Elevaktiva arbetssätt, kooperativt lärande Elevaktiva arbetssätt, kooperativt lärande Digitalise ring Digitalise ring Sambedö mning/By gga svenska Sambedö mning/By gga svenska Kommun ikations hjulet Observatio ner Elevintervju er i samband med en utvärderings träff.Prio mål Fritids: Hur är det att vara elev på vår skola? F-klass: Kartläggn ingsmate rial? NP? Bedömn ingsstöd ? Filma resonema ng och argumenta tion 4-6 6/11 kl. 15.00- 17.30 F-3 7/11 kl. 14.30 - 17.00 Fritids 9/11 kl 8-11 4-6 15/1 kl. 15.00- 17.30 F-3 16/1 kl. 14.30 - 17.00 Fritids 18/1 kl 8-11 Del av studiedag: 19/3
 3. 3. Skola
 4. 4. Planeringsträff i arbetslaget
 5. 5. Vad vill du titta på och sambedöma kring på mellanträffen. Ha priomålet i åtanke. Bygga svenska? NP – bedömningsstöd? Ämne Bestäm i ert arbetslag vad som känns viktigt för er att bedöma kring. Processen är det viktiga!
 6. 6. Mellanträff skolan
 7. 7. Sambedömning Titta igenom filmerna i arbetslaget. Välj en att börja med. Plocka fram bedömningsmaterialet Bygga svenska men använd också bedömningsstöd för NP eller annat bedömningsmaterial om så önskas. Titta på samma film flera gånger om så behövs. Sitt först enskilt eller i par och bedöm, skriv funderingar och tankar. Delge varandra i ett kollegialt samtal. Fortsätt på samma sätt kring fler filmer.
 8. 8. Sammanfatta arbetslaget reflektioner och tankar som väckts i gruppen. • Punkta ner era gemensamma iakttagelser. Vad har ni fått syn på? Lärdomar? Tankar och reflektioner kring det ni sett? • Avsluta med att sammanfatta en kort slutsats utifrån ”resultatet”. Dela i Teams. I utvecklingskanalen ”Utvecklingsarbete1819”. Klicka på anteckningar och skriv sedan i fliken ”Reflektioner och tankar, Sambedömning”
 9. 9. Metareflektion Sambedömning Mellanträff Vad tar du med dig från träffen 1. Skriv enskilt i metareflektionsfliken i Teams ”Utvecklingsarbete 1819”-kanalen, men skicka inte!! 2. Delge i gruppen. 3. Lägg till något ytterligare? 4. Skicka!
 10. 10. Förskoleklass
 11. 11. Planeringsträff i arbetslaget
 12. 12. Vad vill du titta på och sambedöma kring på mellanträffen. Ha priomålet i åtanke. Bygga svenska? NP – bedömningsstöd? Ämne Bestäm i ert arbetslag vad som känns viktigt för er att bedöma kring. Processen är det viktiga!
 13. 13. Mellanträff Förskoleklass
 14. 14. Sambedömning Titta igenom filmerna i arbetslaget. Välj en att börja med. Plocka fram bedömningsmaterialet Bygga svenska men använd också kartläggningsmaterialet om så önskas. Titta på samma film flera gånger om så behövs. Sitt först enskilt eller i par och bedöm, skriv funderingar och tankar. Delge varandra i ett kollegialt samtal. Fortsätt på samma sätt kring fler filmer.
 15. 15. Sammanfatta arbetslaget reflektioner och tankar som väckts i gruppen. • Punkta ner era gemensamma iakttagelser. Vad har ni fått syn på? Lärdomar? Tankar och reflektioner kring det ni sett? • Avsluta med att sammanfatta en kort slutsats utifrån ”resultatet”. Dela i Teams. I utvecklingskanalen ”Utvecklingsarbete1819”. Klicka på anteckningar och skriv sedan i fliken ”Reflektioner och tankar, Sambedömning”
 16. 16. Metareflektion Sambedömning Mellanträff Vad tar du med dig från träffen? 1. Skriv enskilt i metareflektionsfliken i Teams ”Utvecklingsarbete 1819”-kanalen, men skicka inte!! 2. Delge i gruppen. 3. Lägg till något ytterligare? 4. Skicka!
 17. 17. Fritids
 18. 18. Planeringsträff i arbetslaget Fritids.
 19. 19. Planera för forskning utifrån dagens innehåll • Planera för din forskning • Välj ett barn att följa. • Gör klart för dig vad ska du titta/lyssna efter och hur det kan gå till. • Ställ en hypotes: vad tror du att du kommer att få se? • EPA – sitt tre och tre men börja med att tänka själv. Ta hjälp av varandra om ni behöver tänka med någon. • När du har bestämt elev och hypotes, dela med övriga i Teams ”anteckningar”, ”Hypoteser”.
 20. 20. Mellanträff Fritids Ca 2 timmar ok?
 21. 21. Vad har vi fått syn på? Ett likvärdigt fritids? • Gruppsamtal. • Spela upp era One shot-vidos en i taget. Välj en att börja med. • Delge varandra tankar som kommer upp kring: Värdegrund, Talat språk, lärmiljö, annat. Vad tänker du kring det vi ser? Hur kan vi stötta eleven för att utvecklas vidare socialt och språkligt? • Jämför med hypotesen. • Välj en ny film.
 22. 22. Sammanfatta gruppens reflektioner och tankar som väckts. • Punkta ner era gemensamma iakttagelser. Vad har ni fått syn på? Lärdomar? Tankar och reflektioner kring det ni sett? • Avsluta med att sammanfatta en kort slutsats utifrån ”resultatet”. Dela i Teams. I utvecklingskanalen ”Utvecklingsarbete1819”. Klicka på anteckningar och skriv sedan i fliken ”Reflektioner och tankar, Sambedömning”
 23. 23. Metareflektion Sambedömning Mellanträff Vad tar du med dig från träffen? 1. Skriv enskilt i metareflektionsfliken i Teams ”Utvecklingsarbete1819”, men skicka inte!! 2. Delge i gruppen. Lägg till något ytterligare? 3. Skicka!

×