Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

More Related Content

You Might Also Like

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Spelifierad framtid

 1. 1. 1 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 2. 2. SPELIFIERAD FRAMTID DECEMBER 11 — BERGHS, STOCKHOLM 2 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 3. 3. SPELIFIERAD FRAMTID MALIN STRÖMAN, SVT DECEMBER 11 2012 — BERGHS, STOCKHOLM 3 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 4. 4. DAGENS UPPLÄGG • 10 min summering av ämnesområdena, något ni saknar just nu? • 10 min life logging/lifestreaming och augmented reality • 10 min att växa upp med spel • 10 min gamification fatigue • 10 min stordåd • Paus 15 min • Hur förbättrar vi världen med gamification? Work shop 50 min. • Redovisning 50 min. 4 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 5. 5. HISTORIK PEDAGOGIK OCH LÄRANDE TRIGGERS SPELDESIGN INTERAKTIONSDESIGN ITERATIVA PROCESSER BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 6. 6. ATT VÄXA UPP MED SPEL 6 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 7. 7. 7 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 8. 8. AUGMENTED REALITY 8 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 9. 9. SMART THINGS Football tracking med smartgloves och smartballs. Carnegie Mellon Professor Priya Narasimhan http://www.footballtracking.org/home.js Social Body Lab http://research.ocadu.ca/socialbody/projects Kate Hartman http://www.botanicalls.com/ 9 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 10. 10. LIFESTREAMING http://jessicamullen.com/category/portfolio/lifestream-experiments / 10 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 11. 11. LIFE LOGGING Quantified Self • Amiigo – synkroniserat armand och sensor i skorna som läser av min aktivitet och som registrerar olika sorters aktivitet • Basis – en klocka som istället för tid läser av workouts, puls, hjärtfrekvens och sömn. Allt visualiseras i en online dashboard. • Green Goose – trådlösa sensorer som man fäster som klistermärken på vad man vill för att mäta och regisrerar aktivitet • WakeMate – registrerar aktivitet under sömn • Moodpanda – läser av och registrerar humör 11 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 12. 12. BIOHACK YOUR LIFE Dave Asprey Welcome to being bulletproof, the state of high performance where you take control of and improve your biochemistry, your body, and your mind so they work in unison, helping you execute at levels far beyond what you’d expect, without burning out, getting sick, or just acting like a stressed-out jerk. It used to take a lifetime to radically rewire the human body and mind this way. Technology has changed the rules. http://www.bulletproofexec.com/ 12 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 13. 13. 13 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 14. 14. you can link live experience -- and hyperlink across people, subjects, fictions 14 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 15. 15. 15 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 16. 16. 16 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 17. 17. 17 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 18. 18. GAMIFICATION FATIGUE ’ The destiny of games is to become boring! Designing a good game is fighting a losing battle against the human brain because fun is a process and routine is its destination.’ (Theory of Fun) Freedom from manipulation 18 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 19. 19. KOLLABORATIVA STORDÅD Why? 19 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 20. 20. HUR FÖRBÄTTRAR VI VÄRLDEN MED GAMIFICATION? 20 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 21. 21. 21 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 22. 22. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 23. 23. Your efforts will help reveal new principles for designing RNA-based switches and nanomachines -- new systems for seeking and eventually controlling living cells and disease-causing viruses. By interacting with thousands of players and learning from real experimental feedback, you will be pioneering a completely new way to do science. 23 http://eterna.cmu.edu/web/ BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 24. 24. Lifelog Africa, Homeless lifelog, arab spring lifestreams 24 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 25. 25. Workshop • Kombinera lifelogging och/eller lifestreaming med leaderboards och kändisar. • Skapa ett mysterium att följa med hjälp av lifelogging och lifestreaming • Skapa ett spel som får oss att sova så mycket det någonsin går. • Om människor ägnar tid åt Curiosity, vad skulle vi kunna åstadkomma som är bra för någon annan på liknande sätt? • Hur kan en värld där vi aldrig har tråkigt se ut? • Hur kan ett spel för att sprida kunskap om aids ut? 25 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 26. 26. Readings http://readwrite.com/2012/12/05/gaming-legend-peter-molyneux-what-makes-a-great- game-great http://www.openyou.org/ http://traqs.me/ http://www.wiredhealthconference.com/ http://quantifiedself.com/ Social good och Behaviour change http://www.bunchball.com/blog/2012/09/12/gamification-pitfalls-badge-fatigue-and- loyalty-backlash 26 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
 27. 27. Thank you! Sincerely yours/ Malin Ströman | @malinstroman +46709395238 | malin.stroman@svt.se & berghs.se, 08-57 550 00 | info@berghs.se | @Berghs | facebook.com/berghssoc | berghs.se 27 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION

Editor's Notes

 • Introduktion till presentationen.
 • Det finns två varianter på titel sidor, en med stor titel och en med mindre. Detta är den större varianten.
 • Extrinsic rewards, intrinsic rewards
 • Life logging challenges
 • http://www.gamification.co/2012/09/12/gamification-pitfalls-badge-fatigue-and-loyalty-backlash/
 • ×