Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webbdagarna Göteborg 2014 - Content marketing B2B | 7 steg till en lyckad content marketing-plan - Malin Sjöman

764 views

Published on

Webbdagarna Göteborg 2014: B2B-företag som har en strategi och en plan för sitt Content Marketing-arbete har störst chans att lyckas. Med en plan för vad du ska kommunicera, till vem och i vilken form kan du balansera långsiktiga strategier med snabba puckar för bästa resultat. Malin bjuder på handfasta råd om hur du utifrån insikten om hur dina kunder köper kan lägga grunden för ett Content Marketing-arbete som vägleder dem till ”rätt” beslut.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Webbdagarna Göteborg 2014 - Content marketing B2B | 7 steg till en lyckad content marketing-plan - Malin Sjöman

 1. 1. Content Marketing B2B 7 steg till en lyckad content marketing-plan Malin Sjöman @MalinSjoman
 2. 2. Fem sanningar om B2B
 3. 3. Börjar i probleminsikt Image courtesy of Sura Nualpradid at FreeDigitalPhotos.net
 4. 4. Börjar i probleminsikt Image courtesy of Ohmega1982 at FreeDigitalPhoto.net
 5. 5. Komplexa, dyra, kundanpassade lösningar
 6. 6. Gruppbeslut
 7. 7. Längre beslutsprocess
 8. 8. Rationella beslut...
 9. 9. Köpprocess Val av lösning/ leverantör Inser behov av förändring Beslut om förändring Kartläggning lösningar/ leverantörer Urval lösning/ leverantör Marknadskommunikation 60% Försäljning
 10. 10. Content Marketing Att hjälpa våra potentiella kunder genom sin köpresa genom att löpande erbjuda paketerad kunskap – ”content” – av värde för dem, med målet att vinna deras intresse och förtroende och i slutändan affären.
 11. 11. Content Marketing i 7 steg
 12. 12. Förstå dina kunder
 13. 13. Vår IT-säkerhetslösning bygger på säkerhetsstandarden PKI och PKCS #11. Det gör att den är lätt att integrera i alla applikationer och målsystem i din IT-miljö. Du slipper kundanpassad integration, sparar pengar och kommer igång snabbare! Jag är djupt oroad över den debatt som förs kring patientsäkerheten på våra sjukhus men jag vet inte vad vi ska göra åt det. Personalen är så väldigt stressad redan som det är. PRODUKTMARKNADSFÖRAREN ÖVERLÄKAREN
 14. 14. Persona
 15. 15. Välj tema
 16. 16. Den röda tråden
 17. 17. Utmaning Sjukvården kämpar med att säkerställa högsta patientsäkerhet samtidigt som de behöver möta vårdpersonalens behov av en mobil och flexibel arbetsmiljö som grunden för god vård. Lösning SecMaker hjälper sjukvården adressera utmaningarna genom att erbjuda möjligheten för alla medarbetare att logga in säkert och enkelt med smarta kort SecMaker
 18. 18. PostNord
 19. 19. Bygg din berättelse
 20. 20. • Filmanalogi: – Synopsis för hela filmen – Olika avsnitt – Olika scener • Regissören Malin
 21. 21. Genom hela köpresan Val av lösning/ leverantör Inser behov av förändring Beslut om förändring Kartläggning lösningar/ leverantörer Urval lösning/ leverantör Utbildande, reflekterande, innehåll som befäster behov av förändring Erbjudande- och lösningsorienterat innehåll, som befäster oss som det starkaste alternativet Inspirerande, utbildande innehåll som synliggör lösningar och affärsmöjligheter
 22. 22. Picture: Flickr, M Car, CC BY-ND 2.0 Gör en inventering
 23. 23. Content-inventering Utbildande, reflekterande, innehåll som befäster behov av förändring Inspirerande, utbildande innehåll som synliggör lösningar och affärsmöjligheter Erbjudande- och lösningsorienterat innehåll, som befäster oss som det bästa alternativet Persona 1. Persona 2. Persona 3.
 24. 24. Paketera berättelsen Background Of Many Colorful Glass Bottles" by Sira Anamwong
 25. 25. Paketera berättelsen 2014 B2B Content Marketing Trends - North America, Content Marketing Insitute
 26. 26. Picture: Flickr, lydia_shiningbrightly, CC BY 2.0 Content recycling
 27. 27. Sprid ditt content
 28. 28. Blogg Personlig epost Sociala medier Pressrum Print, PPC, banners Nyhetsbrev Lead-nurturing Event & möten Företagets webbsite Spridning
 29. 29. Mät och utvärdera
 30. 30. Content Marketing i 7 steg
 31. 31. www.hagvallsjoman.se/blog Malin Sjöman http://www.slideshare.net/MalinSjoman malin@hagvallsjoman.se linkedin.com/in/malinsjoman @malinsjoman

×