Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociala medier för B2B - Flip eller flopp? 130202 | Nauta Consulting

322 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sociala medier för B2B - Flip eller flopp? 130202 | Nauta Consulting

 1. 1. nautaconsulting B2B och sociala medier – flip eller flopp? Malin Sjöman nautaconsulting
 2. 2. Nauta Consulting hjälper business-to- businessföretag stärka sin position på marknaden och öka försäljningen genom fokuserad marknadsföring och kommunikation. nautaconsulting
 3. 3. Malin Sjöman• Grundare och marknadsföringskonsult Nauta Consulting• Bakgrund – Marknadsföring, affärsutveckling och produktledning Ericsson Enterprise – Marknadschef Företag, 3 – Hi3G Access AB• Bred internationell erfarenhet från Europa, USA och Sydostasien• Grundare Erfarenhetsnätverk B2B- marknadsföring, MiS malin@nauta.se• Civilingenjör i Industriell Ekonomi, linkedin.com/in/malinsjoman inriktning strategisk marknadsföring @malinsjoman nauta.se/blog nautaconsulting
 4. 4. 90%av B2B-köpen börjar på nätet. nautaconsulting
 5. 5. Kartläggning Inser behov Beslut om Urval lösning/ Val av lösning lösningar/av förändring förändring leverantör leverantör leverantörer Marknadsföring 60% Försäljning nautaconsulting
 6. 6. Content MarketingAtt hjälpa våra potentiella kunder genom sin beslutsprocess genom att löpande erbjuda paketered kunskap, ”content”, av värde för dem, med målet att vinna deras intresse och förtroende och i slutändan affären. nautaconsulting
 7. 7. nautaconsulting
 8. 8. Navet i hjulet: Företagets webbplats Nyhetsbrev & Sociala personlig media epost Sökords- Företagets annonsering SEO webbplats Banner- Pressrum annonsering nautaconsulting
 9. 9. Sociala medierSamlingsbegrepp för digitala tjänster och plattformar som bjuder in besökare till interaktion och dialog med fokus på deltagande, nätverkande och öppenhet. Michaela Schmied - http://www.judithwolst.se/framtidens-sociala-medier/ nautaconsulting
 10. 10. Sociala medier• Bloggar - artiklar och löpande uppdateringar, ofta integrerade på företagssiten• Applikationer och plattformar – Sociala nätverk: LinkedIn, Facebook, Google+ – Publicering och delning av information: Flickr, Slideshare, Youtube, Bambuser• Forum - digitala mötesrum för utbyte av information och åsikter nautaconsulting
 11. 11. Sociala vs traditionella medier på Internet 45% 40% Andel av befolkningen (9-79 år) som använder olika 35% medier en genomsnittlig dag 2011 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% nautaconsulting
 12. 12. Värdet av sociala medier• Dela och sprida företagets budskap och kunskap• Bjuda in till dialog och bygga långsiktiga relationer• Identifiera och nätverka med potentiella kunder, partners och påverkare• Samla in kunskap och inspiration från marknaden• Ge varumärket kött och blod• Förbättra den digitala sökbarheten nautaconsulting
 13. 13. Sociala mediekanaler• LinkedIn• Facebook• Google+• Youtube• Twitter• Slideshare• Bambuser• Flickr nautaconsulting
 14. 14. Budget för leadsgenerering nautaconsulting
 15. 15. Var letar köparen information? Buysphere, Report 2011, The annual survey of changing B2B buyer behaviour nautaconsulting
 16. 16. nautaconsulting
 17. 17. Att sprida innehållet• Företagets webbsida• Blogga• Nyhetsbrev• Pressrelease• Twittra• Kommentera på andra bloggar• Berätta i din sociala media grupp• Länka i personliga mail• Presentera i säljmöten och på events nautaconsulting
 18. 18. Varumärket och social media. Före sociala media Varumärke Konsument Varumärke Med social media Varumärke Konsument Alina Wheeler, “Designing Brand Identity”, 2009 nautaconsulting
 19. 19. Valstugan nautaconsulting
 20. 20. Partilojalitet skapas med tydliga värderingar, öppenhet och lyhördhet. Sociala medier är ett verktyg för att kommunicera värderingar och bjuda in till dialog. [Det] är en arena för att skapa och bygga relationer och jag är övertygad om att betydelsen av social medier kommer att öka.Men politikernas viktigaste läxa inför 2014-årsval bör vara att det är budskapet – inte twitter – som avgör. – Birgitta Ohlsson (fp) nautaconsulting
 21. 21. nautaconsulting
 22. 22. Råd och tips• Håll dig till sanningen• ...men berätta inte nödvändigtvis hela sanningen• Vid behov: be om en ”second opinion”• Var relevant• Visa respekt: lyssna och tala• Var inte offensiv - ge bara konstruktiv kritik• Var en individ och använd ditt riktiga namn nautaconsulting
 23. 23. nautaconsulting
 24. 24. Malin Sjömanmalin@nauta.se0733 185990@malinsjomanwww.linkedin.com/in/malinsjoman nautaconsulting

×