Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sluta skjut från höften – sikta mot samma mål! Marknadsförings och försäljning

371 views

Published on

Gränslandet mellan marknad och sälj måste suddas ut. För att kunna skapa rätt förutsättningar för nya affärer krävs en gemensam syn på hur vi fångar och tar hand om leads på bästa sätt. Det kommer påverka din organisation, dina processer, hur du sätter mål och mäter. Hur blir du mer träffsäker med din content marketing? Hur får du det affärsdrivande samarbetet i din organisation att fungera och driva mot samma mål? Och vad vinner företaget på det?

Presentation av Susanne Hägvall, Hägvall & Sjöman och Oliver Lopez, Structsales på Content Marketing Day 151022

Published in: Business
 • Be the first to comment

Sluta skjut från höften – sikta mot samma mål! Marknadsförings och försäljning

 1. 1. Sluta skjut från höften – sikta mot samma mål! Susanne Hägvall Partner Hägvall & Sjöman www.hagvallsjoman.se Oliver Lopez VD Structsales www.structsales.se
 2. 2. Sociala medier Leadnurturing Marketingautomation Lead management Thought leadership Drip marketing Inbound marketing Storytelling Content curation Influencermarketing Content marketing Revenuemarketing Leadcapture Konvertering Bigdata Kundinsikt SEO Social selling Call-to-action Native advertising ROI Infographic Agilemarketing MQL Demand generation ContentAudit
 3. 3. Varför?
 4. 4. Mål Content Marketing B2B
 5. 5. …men vi har en utmaning Courtesy of “Chess” by Supertrooper – Free DigitalPhotos.com
 6. 6. Marknad vs. försäljning Courtesy of “Chess” by Supertrooper – Free DigitalPhotos.com Traditionella arbetssätt och invanda metoder funkar inte Olika världsbild, olika mål Ingen självklar, gemensam måttstock
 7. 7. 50-70 % av köpprocessen genomförs utan att målgruppen är kontaktbar för företagets säljare. Källa: CEB Google-studie 2012 79 % av marknadsföringens leads konverterar och resulterar aldrig i försäljning. Källa: MarketingSherpa 80 % av alla affärer inom B2B börjar med en “Googling”. Källa: Hubspot
 8. 8. Försäljning60% Köpprocess Val av lösning/ leverantör Inser behov av förändring Beslut om förändring Kartläggning lösningar/ leverantörer Urval lösning/ leverantör Informationsinsamling på egen handMarknadsföring / Content Marketing
 9. 9. Kunden har alltid rätt…
 10. 10. Kunden har oftast fel! Kunden tror att han har rätt Utan hela pusslet kan kunden inte ha alla svar
 11. 11. Content Marketing - Att hjälpa våra potentiella kunder genom sin köpprocess genom att löpande erbjuda paketerad kunskap – ”content” – av värde för dem, med målet att vinna deras intresse och förtroende och i slutändan affären.
 12. 12.
 13. 13. Produkt Lösning Insikter Hur vi säljer…
 14. 14. ProduktInsikter Hur vi borde sälja Lösning
 15. 15. Samarbete
 16. 16. • Roller och ansvarsfördelning • Enas om samma kundinsikt • Bestäm EN process • Definiera vad ett ”säljfärdigt lead” är • SLA – ömsesidig överlämning & rimliga förväntningar • Sätt gemensamma KPI:er Gemensam strategi & taktik
 17. 17. Aberdeen Group Oct 2015
 18. 18. Systemstöd Credit: iStockphoto
 19. 19. cc F1 Pole guide
 20. 20. Sikta mot samma mål • Mål, processer och system – i rätt ordning • ”Varför?” före ”Hur?” • Planera gemensamma aktiviteter på kort och lång sikt • Följ upp, mät, utvärdera
 21. 21. Susanne Hägvall Oliver Lopez oliver.lopez@structsales.se linkedin.com/in/oliverlopez @oliverlopez susanne@hagvallsjoman.se linkedin.com/in/susannehagvall @SusHag

×