Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inspirationsfrukost: 7 steg till framgångsrik content marketing Hägvall & Sjöman 140923

575 views

Published on

Hägvall

Published in: Business
 • Be the first to comment

Inspirationsfrukost: 7 steg till framgångsrik content marketing Hägvall & Sjöman 140923

 1. 1. www.hagvallsjoman.se 7 steg till en Content Marketing-plan som funkar i praktiken Malin Sjöman & Susanne Hägvall
 2. 2. Fem sanningar om B2B
 3. 3. Börjar i probleminsikt Image courtesy of Sura Nualpradid at FreeDigitalPhotos.net
 4. 4. Börjar i probleminsikt Image courtesy of Ohmega1982 at FreeDigitalPhoto.net
 5. 5. Komplexa, dyra, kundanpassade lösningar
 6. 6. Gruppbeslut
 7. 7. Längre beslutsprocess
 8. 8. Rationella beslut...
 9. 9. Köpprocess Val av lösning/ leverantör Inser behov av förändring Beslut om förändring Kartläggning lösningar/ leverantörer Urval lösning/ leverantör Marknadskommunikation 60% Försäljning
 10. 10. Content Marketing Att hjälpa våra potentiella kunder genom sin köpprocess genom att löpande erbjuda paketerad kunskap – ”content” – av värde för dem, med målet att vinna deras intresse och förtroende och i slutändan affären.
 11. 11. 93% 2014 B2B Content Marketing Trends—North America: Content Marketing Institute/MarketingProfs
 12. 12. 44% 2014 B2B Content Marketing Trends—North America: Content Marketing Institute/MarketingProfs
 13. 13. Malin
 14. 14. 2014 B2B Content Marketing Trends—North America: Content Marketing Institute/MarketingProfs
 15. 15. Content Marketing i 7 steg
 16. 16. Förstå dina kunder
 17. 17. Vår IT-säkerhetslösning bygger på säkerhetsstandarden PKI och PKCS #11. Det gör att den är lätt att integrera i alla applikationer och målsystem i din IT-miljö. Du slipper kundanpassad integration, sparar pengar och kommer igång snabbare! Jag är djupt oroad över den debatt som förs kring patientsäkerheten på våra sjukhus men jag vet inte vad vi ska göra åt det. Personalen är så väldigt stressad redan som det är. PRODUKTMARKNADSFÖRAREN ÖVERLÄKAREN
 18. 18. Persona En detaljerad beskrivning av en fiktiv person som köper dina produkter eller tjänster. Tillför en personlig dimension till abstrakta beskrivningar av marknad & målgrupp som blir nyckeln till att skapa relevant innehåll.
 19. 19. Persona
 20. 20. Köpprocessen och personas
 21. 21. Välj tema
 22. 22. Hitta en röd tråd
 23. 23. SecMaker Utmaning Sjukvården kämpar med att säkerställa högsta patientsäkerhet samtidigt som de behöver möta vårdpersonalens behov av en mobil och flexibel arbetsmiljö som grunden för god vård. Lösning SecMaker hjälper sjukvården adressera utmaningarna genom att erbjuda möjligheten för alla medarbetare att logga in säkert och enkelt med smarta kort
 24. 24. Bygg din berättelse
 25. 25. • Filmanalogi: – Synopsis för hela filmen – Olika avsnitt – Olika scener • Regissören Malin
 26. 26. Genom hela köpresan
 27. 27. Att hitta inspiration
 28. 28. Picture: Flickr, M Car, CC BY-ND 2.0 Gör en inventering
 29. 29. Content-inventering Inser behov av förändring Beslut om förändring Kartläggning lösningar/ leverantörer Urval lösning/ leverantör Val av lösning leverantör Persona 1. Persona 2. Persona 3. Utbildande, reflekterande, innehåll som befäster behov av förändring Erbjudande- och lösningsorienterat innehåll, befäster oss som det bästa alternativet Inspirerande, utbildande innehåll som synliggör lösningar och affärsmöjligheter
 30. 30. Paketera berättelsen Background Of Many Colorful Glass Bottles" by Sira Anamwong
 31. 31. Att paketera innehållet 2014 B2B Content Marketing Trends - North America, Content Marketing Insitute
 32. 32. d
 33. 33. Picture: Flickr, lydia_shiningbrightly, CC BY 2.0
 34. 34. Content recycling • Anpassa berättelsen för olika personas • Upprepa ditt budskap utan att upprepa dig • Förlänga livslängden på ditt content • Öka räckvidden på ditt content
 35. 35. Sprid ditt content
 36. 36. Sprid ditt content Blogg Personlig epost Pressrum Sociala medier PPC, banners, annonser, Nyhetsbrev Lead nurturing Event & möten Företagets webbsite
 37. 37. Mät och utvärdera
 38. 38. Content Marketing i 7 steg 7. Mät och utvärdera 5. Paketera berättelsen 4. Inventera 2. Välj tema 1. Förstå dina kunder 3. Bygg din berättelse 6. Sprid ditt content
 39. 39. Content Marketing Att hjälpa våra potentiella kunder genom sin köpprocess genom att löpande erbjuda paketerad kunskap – ”content” – av värde för dem, med målet att vinna deras intresse och förtroende och i slutändan affären.
 40. 40. www.hagvallsjoman.se/blog Malin Sjöman malin@hagvallsjoman.se linkedin.com/in/malinsjoman @malinsjoman Susanne Hägvall susanne@hagvallsjoman.se linkedin.com/in/susannehagvall @sushag
 41. 41. Frukosterbjudande - ett fåtal platser kvar Läs i webbläsaren Läs i webbläsaren Välkommen till Content Marketing B2B Välkommen till Content Marketing B2B - så vinner du nya kunder genom att hjälpa dem köpa - så vinner du nya kunder genom att hjälpa dem köpa Heldagsworkshop | 16 okt | Summit GT | Stockholm He ldagsworkshop | 16 okt | Summit GT | Stockholm Flertalet marknadschefer har idag Content Marketing på radarn. Genom att dela med oss av kunskap och erfarenheter vinner vi våra potentiella kunders intresse, förtroende och i slutändan nya affärer. Flertalet marknadschefer har idag Content Marketing på radarn. Genom att dela m ed os s av kunskap och erfarenheter vinner vi våra potentiel la kunders intresse, förtroende och i s lutändan nya affärer. Under en heldagsworkshop djupdyker vi i ämnet - både teoretiskt och praktiskt. Utbildningen, som riktar sig till dig verksam i B2B-sfären, arrangeras av Wednesday Relations tillsammans med lärare från B2B-byrån Hägvall & Sjöman. Läs mer och anmäl dig här Ditt specialpris! Under en heldags workshop djupdyker vi i äm net - både teoretiskt och praktis kt. Utbildningen, s om riktar s ig ti ll dig verks am i B2B-s fären, arrangeras av Wednes day Läs mer och Relations anm äl dig tillsammans här med Ditt lärare specialpris! från B2B-byrån Du Hägvall gör & oss Sjöman. sällskap med exklusiv rabatt. Ange kam panjkod Hägvall&Sjöman vid anm älan och få 500 i rabatt på gäl lande pris . Välkomm en! Du gör oss sällskap med exklusiv rabatt. Ange kampanjkod Hägvall&Sjöman vid anmälan och få 500 i rabatt på gällande pris. Välkommen! Få inbjudningar till fler exklusi va events. Klicka hä r för att bli medlem i Wednesday Relations ko stnadsfria nätverk. Få inbjudningar till fler exklusiva events. Klicka här för att bli medlem i Wednesday Relations kostnadsfria nätverk.

×