Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Den nya B2B-marknadsföringen | Hägvall & Sjöman - Atomer & Bitar 141014

2,587 views

Published on

Inledande presentation på konferensen: Den nya B2B-marknadsföringen

När förutsättningarna för hur dina kunder vill göra affärer förändras måste din marknadsföring också göra det!

Så hur drar du som B2B-marknadsförare fördel av de nya digitala möjligheterna? Vilken roll spelar Content Marketing i den nya tidens marknadsföring? Och vilka krav ställer det nya affärsklimatet på din marknadsstrategi?

Published in: Business
 • Be the first to comment

Den nya B2B-marknadsföringen | Hägvall & Sjöman - Atomer & Bitar 141014

 1. 1. Så lägger du grunden för den nya B2B-marknadsföringen Malin Sjöman & Susanne Hägvall www.hagvallsjoman.se
 2. 2. Fem sanningar om B2B
 3. 3. Börjar i probleminsikt Image courtesy of Sura Nualpradid at FreeDigitalPhotos.net
 4. 4. Börjar i probleminsikt Image courtesy of Ohmega1982 at FreeDigitalPhoto.net
 5. 5. Komplexa, dyra, kundanpassade lösningar
 6. 6. Val av lösning/ leverantör Inser behov av förändring Beslut om förändring Kartläggning lösningar/ leverantörer Urval lösning/ leverantör Längre beslutsprocess
 7. 7. Gruppbeslut
 8. 8. Rationella beslut...
 9. 9. Inbound marketing Konvertering Sociala medier Lead nurturing Marketing automation Drip marketing Thought leadership Lead management Storytelling Content curation Influencer marketing Content marketing Revenue marketing Lead capture Big data Kundinsikt SEO Social selling
 10. 10. Köpprocess Val av lösning/ leverantör Inser behov av förändring Beslut om förändring Kartläggning lösningar/ leverantörer Urval lösning/ leverantör
 11. 11. Traditionell marknadsföring Image courtesy of stockimages - FreeDigitalPhotos.net
 12. 12. Outbound marketing Image courtesy of stockimages - FreeDigitalPhotos.net
 13. 13. Inbound marketing Image courtesy of Danilo Rizzuti - FreeDigitalPhotos.net
 14. 14. Attraktionskraft Image courtesy of Danilo Rizzuti - FreeDigitalPhotos.net
 15. 15. Content Marketing Att hjälpa våra potentiella kunder genom sin köpprocess genom att löpande erbjuda paketerad kunskap – ”content” – av värde för dem, med målet att vinna deras intresse och förtroende och i slutändan affären.
 16. 16. Vad vi lärde oss i skolan Vårt erbjudande: Funktioner, fördelar & nyttor Företag Kund
 17. 17. Vår IT-säkerhetslösning bygger på säkerhetsstandarden PKI och PKCS #11. Det gör att den är lätt att integrera i alla applikationer och målsystem i din IT-miljö. Du slipper kundanpassad integration, sparar pengar och kommer igång snabbare! Jag är djupt oroad över den debatt som förs kring patientsäkerheten på våra sjukhus men jag vet inte vad vi ska göra åt det. Personalen är så väldigt stressad redan som det är. PRODUKTMARKNADSFÖRAREN ÖVERLÄKAREN
 18. 18. Content Marketing Ditt kunskaps- och informationsbehov Företag Kund
 19. 19. Förstå dina kunder
 20. 20. Kundinsikt
 21. 21. En mer personlig målgrupp Demografi Yrkesroll Budget Verkliga beteenden Kultur & miljö Relationer & inflytande
 22. 22. Egna kunskapskällor • Företagets egna experter • Följ branschdebatten • Spana på konkurrenterna • Intervjua företagets kunder • Förstå dina kunders kunder • Samarbetspartners
 23. 23. Fem digitala möjligheter • Samla in kunskap och inspiration • Lär av digitala beteenden • Identifiera och nätverka med kunder, partners och påverkare • Bjuda in till dialog och bygga långsiktiga relationer • Fylla varumärket kött och blod
 24. 24. Köpprocess Val av lösning/ leverantör Inser behov av förändring Beslut om förändring Kartläggning lösningar/ leverantörer Urval lösning/ leverantör InfoMrmaraktniaodnsskionmsammulninikga tpioån egen hand 60% Försäljning
 25. 25. Samarbete marknad & sälj
 26. 26. 3 utmaningar 1. Invanda metoder för leadsgenerering och försäljning fungerar inte längre 2. Skilda kulturer och skapa gränsdragningar 3. Ingen självklar, gemensam måttstock
 27. 27. Leadsgenereringsprocessen Vårda leads (Lead Nurturing) Driva trafik Fånga upp leads Konvertera Avslut Kvalificering Försäljning Gör dina leads redo för överlämning
 28. 28. Lead Nurturing Processer för att vårda leads som ännu inte är redo att köpa, eller ens ha en direktkontakt med säljare, med ”content”: information och kunskap, baserat på deras aktiviteter, till dess de är mogna att överlämnas till säljavdelningen.
 29. 29. Gemensamma mål & medel 1. Enas om samma kundinsikt 2. Definiera vad ett lead är och hur var och en kan bidra till affären 3. Sätt gemensamma, mätbara mål
 30. 30. Content Marketing Att hjälpa våra potentiella kunder genom sin köpprocess genom att löpande erbjuda paketerad kunskap – ”content” – av värde för dem, med målet att vinna deras intresse och förtroende och i slutändan affären.
 31. 31. Genom hela köpresan Val av lösning/ leverantör Inser behov av förändring Beslut om förändring Kartläggning lösningar/ leverantörer Urval lösning/ leverantör Utbildande, reflekterande, innehåll som befäster behov av förändring Erbjudande- och lösningsorienterat innehåll, som befäster oss som det starkaste alternativet Inspirerande, utbildande innehåll som synliggör lösningar och affärsmöjligheter
 32. 32. Kundutmaning Den röda tråden Mobiloperatörer runt om i världen står inför hotet med förlorade intäkter baserat på pressade priser för mobiltelefoni och kommunikation, parallellt med ett ökat hot från nya typer av spelare och tjänster. Lösning Symsoft hjälper mobiloperatörer hitta och säkra nya intänktsströmmar inom ”Enterprise Messaging” - företagsbaserad SMS - med ett brett erbjudande av tjänster och produkter.
 33. 33. • Filmanalogi: – Synopsis för hela filmen – Olika avsnitt – Olika scener • Regissören Malin
 34. 34. Sprid ditt content
 35. 35. Att paketera content
 36. 36. 1T0io ” mgåanrkgeetirng touches”
 37. 37. Webbplatsen är navet
 38. 38. Vårda leads (Lead Nurturing) Driva trafik Fånga upp leads Konvertera Avslut SEO PPC Sociala medier Köpta adresser Print Events Prenumeration Nedladdning Kontaktformulär Personlig kontakt Webb Nyhetsbrev Drip marketing Events Leadsgenerering
 39. 39. Marketing Automation Systemstöd och applikationer som används för att automatisera företagets Lead Nurturing och Content Marketing. Fångar upp och identifierar leads, samlar in och lagrar information om engagemang och delar ”content” baserat på detta.
 40. 40. #bestfriendsforever
 41. 41. LEAD MANAGEMENT CONTENT MARKETING d KUNDINSIKT INBOUND MARKETING CONTENT STRATEGI REDAKTIONELLT INNEHÅLL LEAD CAPTURING LEAD NURTURING
 42. 42. Fem avslutande råd • Ta bollen – och våga håll den • Bjud på kunskap, vinn en affär • Tänk som dina kunder • Sätt dig till bords med sälj • Bli bästis med IT-avdelningen
 43. 43. www.hagvallsjoman.se/blog Malin Sjöman malin@hagvallsjoman.se linkedin.com/in/malinsjoman @MalinSjoman Susanne Hägvall susanne@hagvallsjoman.se linkedin.com/in/susannehagvall @SusHag
 44. 44. Frukostföreläsning 7 steg till framgångsrik Content Marketing Datum: 24 oktober Tid: kl 8.00-9.00 (Frukost från 7.40) Plats: Götgatan 11 Läs mer och anmäl dig på www.hagvallsjoman.se

×