Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

14 nyanser av content marketing - Så maximerar du effekten av ditt arbete

251 views

Published on

Hösten 2016 genomförde e-handelsplattformen Litium en marknadsundersökning med målet att kartlägga B2B-företagens satsningar på e-handel. Sedan rapporten ”Svensk B2B-handel” presenterades i slutet av året har den väckt stort intresse i branschen, mycket tack vare Litiums fokuserade satsning på content marketing, pr och native-annonsering, både i digitala kanaler och i den fysiska världen.
Nu presenterar Litium tillsammans med B2B-byrån Hägvall&Sjöman lärdomarna från arbetet. Du får också med dig konkreta tips på hur du kan paketera och dra nytta av din egen marknadsstudie i ditt content marketing-arbete.

Published in: Business
 • Can You Spare 1 Minute Per Day? If you have a few spare minutes per day, we have some very exciting news for you! ■■■ https://tinyurl.com/1minweight
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

14 nyanser av content marketing - Så maximerar du effekten av ditt arbete

 1. 1. Malin Sjöman malin@hagvallsjoman.se linkedin.com/in/malinsjoman www.hagvallsjoman.se Åsa Lundborg Ling asa.lundborgling@litium.com linkedin.com/in/asalundborgling www.litium.se 14 nyanser av content marketing Så drar du nytta av en marknadsstudie i din marknadsföring
 2. 2. SVENSK B2B-HANDEL 2016 2 Åsa Lundborg Ling Litium Malin Sjöman Hägvall & Sjöman
 3. 3. Bakgrund & Mål - Litium • Studier inom e-handel B2B saknades • Bekräfta våra egna teorier om marknaden • Bygga en benchmark och dela med oss av insikter • Ta position som kunskapsledare inom e-handel B2B • Generera leads och nya affärsmöjligheter på kort och lång sikt
 4. 4. • En marknadsundersökning genomförd av Litium i samarbete med B2B- byrån Hägvall & Sjöman • September-november 2016 • Webbenkät till ett avgränsat urval av företag i Sverige via egna kontaktlistor och köpta register • Resultat baseras på svar från 118 respondenter varav 57 procent säljer digitalt idag
 5. 5. Inbjudan och enkäten 1
 6. 6. Bloggartiklar 2
 7. 7. Nyhetsbrev 3
 8. 8. Rapporten 4
 9. 9. Studien - Key findings • Digital handel B2B är i full gång och växer årligen med 10-15 % • 93 % tror att den digitala försäljningen kommer att öka • Försäljningspotential viktigaste drivkraften för digital handel • Den största utmaningen ligger i gamla invanda mönster och rutiner, inte i teknik
 10. 10. Lanseringsfrukost och roadshow 5 6
 11. 11. PR 7
 12. 12. Video 8
 13. 13. Sajten 9
 14. 14. Andra bloggar och sociala medier 10
 15. 15. Externa events 11
 16. 16. Webinar 12
 17. 17. Podd 13
 18. 18. Native-annonsering 14
 19. 19. 14 sätt att använda en studie i content marketing 1. Inbjudan att delta i studien 2. Bloggartiklar: före, under och efter studien 3. Nyhetsbrev 4. Rapporten 5. Roadshow med frukostseminarier 6. Egna sociala kanaler: LinkedIn,Twitter, Facebook 7. Press 8. Video: event och externa reflektioner 9. Sajten: Svensk B2B-handel 10. Andra bloggar och sociala medier 11. Externa events: D-Congress med flera 12. Webinar 13. Poddcasts 14. Native-annonsering
 20. 20. Affärsresultat • Hundratals unika nedladdningar/konverteringar med e-post • Direktkvalificerade leads från alla events • Ökad kännedom om Litium som leverantör av e-handel B2B • Ökat antal förfrågningar från vår egen webb • Ökat förtroende för Litium inom digital försäljning B2B
 21. 21. 5 råd till dig som vill göra en egen studie Gör hemläxan för att hitta rätt frågor Identifiera partnerskap Stirra dig inte blind på traditionell PR Våga testa nya idéer – growth hacking Tänk före-under-efter i kommunikationen 1. 2. 3. 4. 5.
 22. 22. Vill du delta i Svensk B2B-handel 2017? www.svenskb2bhandel.se/delta-2017
 23. 23. Malin Sjöman malin@hagvallsjoman.se linkedin.com/in/malinsjoman www.hagvallsjoman.se Åsa Lundborg Ling asa.lundborg@litium.com linkedin.com/in/ asalundborgling www.litium.se

×