Spårvägs och stomnätsstrategi trivector

410 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Hej Malin!  Jag ser ett tydligt samband mellan antalet passagerare och medelhastighet på slide 9, finns det någon studie eller liknande som det går att ta del av när det gäller den biten? MVH/Boban Antic
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
410
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spårvägs och stomnätsstrategi trivector

 1. 1. Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic Spårvägs- och stomnätsstrategi förStockholmsregionens centrala delar
 2. 2. UppläggUtmaningar i StockholmstrafikenVarför en strategi?Strategins grundbultarUtslag av strategins principerEffekter - blev det som vi hade tänkte? 2012-01-17 2
 3. 3. Utmaningar i Stockholmstrafiken Stockholm växer! Fler ska samsas på samma yta! Stockholms stads och SLs mål om att kollektivtrafikens marknadsandelar ska öka Stomnätet är ryggraden i transportsystemet när yt- och transporteffektiva trafikslag måste främjas Råder redan idag kapacitets- och framkomlighetsproblem i stomnätet  Framkomlighetsproblem i det ytliggande stomnätet  Kapacitetsproblem i tunnelbanan
 4. 4. Varför en strategi? Strategin ska ge underlag för den framtida fysiska planeringen i Stockholm:  För utveckling och utbyggnad av stombuss-, spårvägs- och tunnelbanetrafik (infrastruktur, fordon, depåer)  För utveckling av stomtrafikens kvalitet (framkomlighet, turtäthet, hållplatsavstånd)  För utveckling av bebyggelseplaneringen  För att kunna avlasta tunnelbanans belastade centrala snitt För SL är strategin en första etapp av en strategi som ska omfatta hela länets stomnät För Stockholms stad är strategin en del i Framkomlighetsstrategin
 5. 5. Vad blir nästa steg Stomnätsstrategin har varit på remiss och remissynpunkter bearbetas Kompletterande utredning av dubbelledade bussar har genomförts Stockholms stads framkomlighetsstrategi är på remiss Fördjupade studier av Hagastaden, Ostsektorn, nya stomlinjer Trafiknämnden (SLL) tog i september även beslut om att ge SL:s vd i uppdrag att ta fram förslag till Etapp 2 av stomnätsstrategin som omfattar hela länet.
 6. 6. Strategins grundbultar Tre huvudprinciper för att utveckla en attraktiv och en ekonomiskt effektiv kollektivtrafik som en del i ett hållbart transportsystem: 1. God regional tillgänglighet 2. Attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik 3. Integrerad planering för en attraktiv stadsmiljö
 7. 7. 1. God regional tillgänglighet Grovmaskigt nät som täcker in hela länet – starka stråk utan konkurrerande stomlinjer Radiella och tvärgående linjer Binder samman länets kommuncentra med Stockholms stad Inom staden förbinder stomnätet de olika stadsdelarna med stadens centrala delar och det radiella nätet
 8. 8. 2. Attraktiv och konkurrenskraftigkollektivtrafikStomlinjerna ska ha: Mål om medelhastighet på minst 20 km/h (inkl hpl-stopp) Prioriteras på bilens bekostnad och ges eget utrymme i gatan Hållplatsavstånd på ca 500 m Resandeunderlag på minst 500 resenärer i det mest belastade snittet under maxtimmen (i en riktning) Turtäthet på minst 7,5-minuterstrafik och inte tätare än 2-minuterstrafik Stomlinjenätet ska dessutom vara robust och strukturerande och därför sällan förändras.
 9. 9. figur Medelhastighetens betydelse
 10. 10. 3. Integrerad planering för en attraktivstadsmiljö Attraktiv stadsmiljö – ses som ett stadsbyggnadselement och en del av samhällets grundläggande infrastruktur Hög trafiksäkerhet – tydlig och säker detaljutformning med anpassade hastigheter för all trafik Positiva miljöeffekter – minskat buller genom detaljutformning av fordon och infrastruktur samt god drift- och underhåll. - minskade utsläpp genom användande av energieffektiva drivlinor och fossilbränslefria drivmedel
 11. 11. Analys av framtida stomnät - Applicering av de 3 huvudprinciperna2012-01-17 12
 12. 12. Resultat: ett grovmaskigt stomnät somkompletterar tunnelbanan 2012-01-17 14
 13. 13. Strategi för trafikering och val av trafikslagVal av trafikslag ska grundas på: Resandeunderlag och vad som lämpar sig i trafiksystemetDärefter vägas mot: Möjlighet till god framkomlighet Depålägen Drift- och investeringskostnader Samordning med andra infrastruktur, exploateringsprojekt och utnyttjande av befintlig infrastruktur Prioritering av befintliga resurser
 14. 14. Överlappande kapacitetsintervaller Baseras på komfortmått och attraktiv turtäthet!Innerstadsstombuss(ca 18 meter)Dubbelledade bussar(ca 24 m)Stadsspårvagn(ca 40 meter)Snabbspårvagn(ca 30x2 meter)Tunnelbana(46,5x3 meter) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 20000
 15. 15. Resultat: ett stomnät där linjerna kompletterarvarandra i de mest belastade snitten 2012-01-17 18
 16. 16. Effekter - blev det som vi hade tänkte? Kapacitet att ta emot befolkningsökningen + 28 % kollektivtrafikresor jämfört med idag Tydlig avlastning av tunnelbanan – 40 000 sittplatser per dygn Nya kollektivtrafikresenärer utöver det ökade resandet som genereras av befolkningsökningen:  17 000 nya resenärer per dygn, varav ca 50 % är fd bilister  Ger en ökning av resandet i innerstaden med 8 %  CO2 minskning på 3750 ton per år Kapacitet att ta emot ytterligare 20 % ökat kollektivtrafikresande, motsvarar en ökad marknadsandel med 7,5 %, men för detta krävs lockande och styrande åtgärder!
 17. 17. TACK!marcus.andersson@sl.semalin.gibrand@trivector.se 2012-01-17 20

×