Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Riječka krpica

1,067 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Riječka krpica

  1. 1. Rije č ka krpica je dodatakdoljepljen na originalHrvatsko- ugarske nagodbenaziva “ č lan 66.” iz 1868.godine, kojim je tadašnjaRijeka prepuštena ugarskojupravi.
  2. 2. Tim su činom grad, njegova luka icjelokupni riječki kotar, pripali Mađarskoj uz dopuštenje da oriječkoj autonomiji odluku donesuzastupnici grada, te ugarskog ihrvatskog sabora. PRISJETIMO SE *Autonomija je pravni položaj određenog teritorija po kome oni imaju pravo na samoupravljanje.
  3. 3. Kada je Rijeka bila prepuštenaMađarskoj započela je jakamađarizacija grada i građanstva
  4. 4. Zastupnici Ugarske suprimorali Hrvatski sabor daprihvate upravu središnjeugarske vlade nad Rijekom,ali da takvo stanje budeprivremeno. Ovu odluku je usrpnju 1870. potvrdio i carFranjo Josip I.
  5. 5. Riječki su guverneri tradicionalnopotjecali iz Mađarske, a naročitonakon sklapanja Hrvatsko-ugarskenagodbe u 1869. godine, kada jetzv. "Riječkom krpicom",uspostavljena mađarska uprava.Ona je trajala sve do 1918. godine. Guvernerova palača
  6. 6. Riječka krpica danas se nalazI uHrvatskom državnom arhivu uZagrebu

×