Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Barok isusovački stil

1,308 views

Published on

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Barok isusovački stil

  1. 1. BAROK(isusovački stil)
  2. 2. Barok i isusovci• Barok se još zove i isusovački stil. Budući da je u ovo vrijeme nastao novi katoliči red - isusovci (ili jezuiti), oni su prvi u baroknom stilu gradili svoje crkve i samostane i tako diljem europskih zemalja pronijeli "svoj" umjetnički stil
  3. 3. Barokni stil- značajke Barok je nastavak renesansne umjetnosti. Toliko je barok sličan renesansi da ga neki nazivaju: kasna renesansa ili cvijetna renesansa. U katoličkim zemljama Bog se slavi kroz blještavilost i kićenost baroka. Sve je ubrzano i dinamično.Isusovci su bili ti koji su ulagali u baroknecrkve. Prvi se put koristi uljano slikarstvo,pronađeno u Flandriji.
  4. 4. Njezina Svi znamo koja je ovo Barokne crkve unutrašnjost….. Crkva sv. Barbare u crkva… Crkva sv. Anastazije u zagrebačkom Gornjem Crkva Svih Svetih u Samoboru... Sesvetama u Zagrebu: Vrapču.Crkva sv. Katarine najljepša je barokna crkva u Zagrebu. Sagradili su jeisusovci, u razdoblju od 1620. do 1632. godine.
  5. 5. U Hrvatskoj ima jošbaroknih građevina…
  6. 6. Crkva svetog Bazilika Svetog Ivana Lateranskog Bazilika Superga nalazi Jeronima (talijanski: Basilica di San GiovanniUNUTRAŠNJOST in Laterano) rimska je katedrala, se na Trgu (tal. Basilica di Crkva sv.CRKVE… službeno crkveno sjedište rimskog Riječke Superga) je crkva iz biskupa, tj. pape.Ignacija je 18.-tog rezolucije u stoljeća u isusovačka Rijeci. blizini Torina. crkva u BAROKNE CRKVE Dubrovniku. U SVIJETU I HRVATSKOJ:Santa Maria della Salute (Gospa od Zdravlja) koju Venecijanci jednostavno zovu Salute Unutrašnjost crkve sv. Jeronima
  7. 7. Nadam se da ste uživali I nešto naučili…

×