Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tűzzománc

2,157 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tűzzománc

 1. 1. Művészeti tehetséggondozás a hatvani Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskolában - Zománcművészeti tehetségműhely -
 2. 2.  A fémtárgyak felületének zománccal való bevonása nagyon régi időkre nyúlik vissza. Az ötvösművészet fejlődése, a kor igényeinek változása szerint megkívánta a dísztárgyak és ékszerek színezését, újabb típusú díszítményekkel való gazdagítását.  A zománc szó a mai köznyelvben különböző bevonatokat jelöl, ezek azonban összetétel és felhasználás szempontjából eltérőek egymástól.  A tűzzománc technika kezdetének pontos meghatározása szinte lehetetlen feladatnak bizonyul, hiszen az erősen szétmállott leleteken ma nehezen állapítható meg, hogy valóban zománcot égettek-e rá vagy csupán üvegplasztikát, illetve kivágott üveglemezkéket ragasztottak rájuk. A tűzzománc fogalma Fibula (arany almandin- és vörös üveg berakással), i.sz.I.sz.
 3. 3. A tűzzománc története  Az ókori kelet népei a megolvasztott üveganyagot már az i.e. 4400-as évektől ismerték és díszítésre alkalmazták. Ez az üveganyag még nem volt összeolvasztva a fémmel.  Az egyiptomi kultúrában a XII. dinasztia korában készült tűzzománc ékszereken már alkalmazták a színes üvegpasztával való rekeszberakást. A tűzzománcot és annak mai értelemben vett alkalmazását csak az i.e. XVII. századtól lehet bizonyítottan kimutatni az egyiptomi leletekből.  A valódi tűzzománc akkor alakult ki ténylegesen, amikor a rekeszbe töltött üvegport kellő hőfokon hevítve simára olvasztották. Egyiptomi amulett
 4. 4. A görögök minden bizonnyal az egyiptomiaktól vették át a tűzzománcozás technikáját, de azt továbbfejlesztve olyan egyedi sajátosságokkal és eredeti eljárásokkal gazdagították, mely lényegesen eltér attól. Kifinomult művészetükre jellemző, hogy megjelent a domborművű tűzzománc alkalmazása is. Ezek a tárgyi emlékek ugyan nagyon ritkák, de különlegességüknél fogva feltétlenül említést érdemelnek. E tűzzománc eljárás legjellemzőbb motívuma a madárábrázolás aranylemezen, világoskék és fehér színekkel díszítve. A görög és római zománcművészet A tűzzománc művészet a Római Birodalom kelta őslakosságú területein terjedt el leginkább. A rekeszzománc mellett ismerték a beágyazott tűzzománc technikáját is. A kelták az i.e. IV. századtól a bronz mellett vasat is alkalmaztak recipiensként (hordozó anyagként). Ebben az időben bővül a tűzzománc díszítésekkel ellátott tárgyak köre: tőrök, sisakok, kocsi- és lószerszámdíszek. Milanoi rotella
 5. 5. A népvándorlás korának "barbár" népei is számos tűzzománc díszítésű ötvösremeket hagytak ránk. Ezek a római kori zománctól leginkább abban különböznek, hogy míg a rómain a lemez egész felületének zománcozását láthatjuk, e "barbár művészetben" a tűzzománc vonalas ékítményként jelenik meg. A korszak azóta letűnt valamennyi népénél (thrákok, gótok, kelták, szkíták, vikingek, szarmaták, avarok, stb.) megtalálhatók a korra jellemző különböző ötvös és tűzzománc technikák: poncolás, forrasztás, granuláció, filigrán zománc, azsúr zománc, beágyazott zománc, rekeszzománc. A kelta zománctól a bizánci művészetig A korai középkori Bizánc volt a tűzzománc mestereinek egyik legfőbb központja ahol e művészeti ág a VI. században indult fejlődésnek és a X-XII. században élte virágkorát. Kiemelkedő emlékeink ebből az időszakból Szent Koronánk és a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött Monomachos- korona Monomachos-korona (arany sülyesztett zománccal) IX. sz közepe
 6. 6. A XIII. században kereskedelmi célokra dolgozó ötvösközpontok alakultak ki Európában, melyek közül a leghíresebbek az itáliai Velencében és a franciaországi Limoges-ben működtek. Magyarország mindkét központtal kapcsolatban állt és a királyi udvarban a magyar ötvösműhelyekben is készültek a műremekek. A magyar zománcművészet A XV. század elején addig ismeretlen tűzzománc technika honosodik meg hazánkban, amely a "magyar sodrony" néven európai hírűvé válik. Fő motívumai növényeket ábrázolnak, mely lehet virág, levél, csavart indák vagy ritkábban gyümölcs. Jellegzetessége, hogy egész felületet díszít, az ornamentika hatását finoman sodort rekesz adja és a színek tisztán elkülönülnek egymástól. A magyar Szent Korona Mátyás kehely
 7. 7. A tűzzománc fajtái (technikák)  Az idők során a tűzzománc készítésének eltérő technikái alakultak ki:  a, rekeszberakás  b, huzalzománc  c, filigránzománc  d, bordázott zománc  e, rekeszzománc  f, áttört zománc (azsúr­zománc)  g, süllyesztett zománc  h, beágyazott zománc
 8. 8. Iskolánk a régiónkban egy utolsó esélyt kínáló intézményként működik azon fiatalok számára, akik tanulási kudarcaik, antiszociális magatartásuk miatt kiszorultak a hagyományos módszerekkel működő iskolákból. Ezek a fiatalok igen alacsony motiváltsági szinttel érkeznek hozzánk. Így talán legfontosabb feladatunk önbizalmuk, önbecsülésük helyreállítása, és feltárni azokat a területeket, melyekben társaiknál tehetségesebbek. Erre a hagyományos osztálykeretekben folyó munka alkalmatlan. Ezért lehetővé tesszük számukra, hogy heti négy órában, szabadon választható foglalkozásokon vegyenek részt. Lehetőségük van társadalomismeret, természetismeret, drámajátékok, elsősegély­nyújtási ismeretek, illetőleg kézműves­zománc műhelymunkára. A tanulók az év elején „próbálgatják”, mely területen szeretnének elköteleződni, majd eldöntik melyik műhelymunkát válasszák. Így az egyszeri kiválasztás helyett, a fejlesztő programok alkalmazásával mértük fel ki milyen arányban képes a lehetőségeket kihasználva továbbfejlődni. Ezeken a foglalkozásokon való részvételi arány lényegesen magasabb, mint a hagyományos kötelező órákon. Mivel itt a fiatalok motivációja jelentősen jobb, így lehetőség nyílik a bennük szunnyadó tehetség felismerésére. A GASZI tehetségműhely bemutatása
 9. 9. A GASZI tehetségműhely bemutatása A hagyományőrző roma zenekarunk fellép A drámacsoport műsora
 10. 10. A zománcművészeti műhely  A zománcműhely 6. éve működik az iskolában először még, mint önálló szakképző osztály, majd azzal párhuzamosan 2004­től kisebb­nagyobb létszámmal, mint egy „szakkör”.  A zománcozás önálló, jól felszerelt műhelyben történik. A felszereléseket, eszközöket, szerszámokat, anyagokat, festékeket évről­évre az iskola biztosítja számunkra.  A műhelymunkára a 2010/2011­es tanévben 14 gyermek jelentkezett. Csütörtök délutánonként átlagosan 8­10 fő vesz részt és alkot. A munka, a téma részben az iskolai ünnepségekhez kötődnek, részben ajándékokat készítünk az iskola számára, készülünk pályázatokra, kiállításokra, illetve a gyerekek saját maguknak is készítenek zománcokat.
 11. 11. Szakmai múzeumlátogatások, kirándulások Kecskeméti Népi Iparművészeti Múzeum és a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely Gyűjteményének megtekintése „A kereket, hogy csinálta?” Magyar Tűzzománcművészek Társaságának kiállítása Budafokon
 12. 12. Kiállításaink, eredményeink Az iskolánkban írásbeli vizsga, háttérben a műhely év végi zárókiállítása Kirakodóvásár vidámballagással egybekötve
 13. 13. Kiállításaink, eredményeink  A műhely évente több alkalommal kap meghívást a város közintézményibe, illetve iskoláiba, óvodáiba, hogy kamarakiállításokon bemutathassa legújabb alkotásait.  Iskolánkba tanév végén zárókiállítást készítünk az aulában.  A városi rendezvényeken kézműves foglalkozásokat és kirakodó vásárokat szervezünk, tartunk.  Az iskolánkba érkező vendégeknek ajándékokat készítünk.  Diákjaink alkotásaival részt vettünk már több képzőművészeti-, rajz pályázaton, rendszeres pályázói és kiállítói vagyunk a Diákalkotók Országos Zománcművészeti Biennáléjának (Eger), melyet az idén már hatodik alkalommal rendeztek meg.  Legnagyobb sikerünk a Szent Pál IV. Nemzetközi Gyermekrajz Kiállításon való részvétel. Két tanulónk alkotása különdíjban részesült.
 14. 14. Kiállításaink, eredményeink Az iskolában megnyitó előtti pillanatok A hatvani Bajza József Gimnáziumban történő kiállítás megnyitója
 15. 15. Kiállításaink, eredményeink Kiállításmegnyitó az egri Ifjósági Házban Az előtérben diákjaink munkái
 16. 16. Kiállításaink, eredményeink Tárlat a salgótarjáni Művelődési Házban „Szakmai eszmecsere”
 17. 17. Nyílt zománcműves foglalkozás Zománcozás a gyöngyösi Mátra Művelődési Házban
 18. 18. A tervezés pillanatai
 19. 19. Az alkotómunka vicces pillanatai
 20. 20. Az égetés
 21. 21. Mazsolázás a diákok alkotásaiból
 22. 22. Mazsolázás a diákok alkotásaiból
 23. 23. Mazsolázás a diákok alkotásaiból

×