Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Framtidens samhälle Del2 - Allt hänger på vad vi eldar

95 views

Published on

98% av alla hushåll och företag i regionen värms med fjärrvärme. Storskaligheten gör den miljövänlig och trygg.
Men allt handlar om vad vi eldar för att värma regionen.

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Framtidens samhälle Del2 - Allt hänger på vad vi eldar

  1. 1. Miljö- och klimatfrågan ALLT HÄNGER PÅ VAD VI ELDAR
  2. 2. 7
  3. 3. Bottenaska Anläggningsmaterial Cementblock Flygaska Fyllnadsmaterialnorge

×