Presentation av MEGA BSR

431 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
431
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation av MEGA BSR

 1. 1. The MEGA BSR transport axis Interreg IVB Baltic Sea proposal
 2. 2. Global integration zones (ESPON 2006) MEGA areas
 3. 4. MEGA inriktning <ul><li>Öka affärsmöjligheterna </li></ul><ul><li>Stärka kunskapsnätverken </li></ul><ul><li>Stärka kontakterna och nätverken </li></ul><ul><li>Identifiera investeringsbehoven </li></ul><ul><li>Förbättra infrastrukturen </li></ul>
 4. 5. Oslo-Karlstad Tilvekstkorridoren
 5. 6. Karlstad-Örebro Rätt spår/Full trim
 6. 7. Örebro-Stockholm En bättre sits
 7. 8. Stockholm - Kraftsamling Sthlm-Mälardalen
 8. 9. Finland <ul><li>Från 6 till 3 timmar på järnväg mellan Helsingfors och St Petersburg </li></ul><ul><li>Väg och järnväg mellan Åbo och Helsingfors </li></ul><ul><li>Båda dessa är med i infraplaner för 2015 </li></ul>
 9. 10. Motorways of the sea Sthlm-Helsinki-St P
 10. 11. Mål <ul><li>Stärka den norra delen i TEN-T prioriterade Nordiska triangeln </li></ul><ul><li>Fokusera på ökad tidseffektivitet genom regionalt samarbete mellan lokala och regionala myndigheter tillsammans med den privata och högskolesektorn </li></ul><ul><li>Gemensam strategi för förbättring av den norra axeln samt identifiera viktiga områden för investeringar </li></ul><ul><li>Triple Helix interregionalt samarbete med inriktning på transport av varor och människor </li></ul>
 11. 12. Mål <ul><li>Samverkan mellan transportintressenter på olika nivåer i korridoren (PPP) </li></ul><ul><li>Främja mer effektiva och miljövänliga lösningar för intermodala transporter </li></ul><ul><li>Påverka beslutsfattare i respektive land i syfte att inverka på de offentliga institutionernas planer för långsiktiga infrastrukturinvesteringar </li></ul><ul><li>Erbjuda bättre tjänster för små och medelstora företag i Östersjöregionen som helhet </li></ul>
 12. 13. Förväntade resultat <ul><li>Ökat politiskt erkännande, inkl direkt inblandade politiker, offentliga evenemang samt gemensamma politiska uttalanden </li></ul><ul><li>Ökad hållbarhet i transnationella samarbetsprojekt, inkl skapandet av EGTS (samarbetsinstrument på EU-nivå för att undanröja hinder för gränsöverskridande samarbete) och transportkluster- nätverk </li></ul><ul><li>Förberedda investeringar för norra axeln i den nordiska triangeln </li></ul><ul><li>Visualisering av behov av investeringar för att säkerställa den norra leden i den nordiska triangeln, som ansluter Östersjöregionen </li></ul>
 13. 14. Förväntade resultat <ul><li>Snabbare transporter inom Östersjöregionen </li></ul><ul><li>Effektivare transportsystem mellan städerna och bättre kollektivtrafik. </li></ul><ul><li>Kunskapsutbyte och know-how inom förvaltningarna </li></ul><ul><li>Minskad användningen av fossila bränslen i Östersjöområdet </li></ul><ul><li>Manualer för Triple Helix samarbete inom området för hållbar effektivt transportsystem, transport innovation och samarbete </li></ul>
 14. 15. Arbetspaket <ul><li>Preperation phase (wp0) </li></ul><ul><li>Information & communication (wp1) </li></ul><ul><li>Administration (wp2) </li></ul><ul><li>MEGA transport cluster corridor (wp3) </li></ul><ul><ul><li>Underlätta handel och transporter genom förbättrad kollektivtrafik och effektivare godstransporter </li></ul></ul><ul><ul><li>Utvärdera och starta konkreta åtgärder </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifiera investeringsbehoven </li></ul></ul><ul><li>Intercity accessibility (wp4) </li></ul><ul><ul><li>Lärande för bättre tillgänglighet genom och in till MEGA </li></ul></ul><ul><ul><li>Ny innovativ teknik </li></ul></ul>
 15. 16. Arbetspaket <ul><li>Intermodal cooperation for sustainable transportation strategies (wp5) </li></ul><ul><ul><li>Säkra och hållbara intermodala lösningar </li></ul></ul><ul><ul><li>Terminaler och noder </li></ul></ul><ul><ul><li>Motorways of the sea </li></ul></ul><ul><li>Trade & Triple Helix (wp6) </li></ul><ul><ul><li>Triple Helix </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemensam utveckling av hinder annat än infrastruktur </li></ul></ul><ul><li>Implementation and investment needs (wp7) </li></ul><ul><ul><li>Upprätta genomförandeplaner för hållbara transporter av gods och människor i MEGA korridoren </li></ul></ul>
 16. 17. Tidtabell <ul><li>Februari/Mars - partner input och projekt- konstruktion </li></ul><ul><li>Mitten av Mars - partnerskapsmöte </li></ul><ul><li>31 Mars 2009 - deadline för ansökan </li></ul><ul><li>Augusti 2009 – Projektet startar </li></ul><ul><li>Projektet pågår 36 månader </li></ul>
 17. 18. Partners <ul><li>1.Lead partner Ö r ebro Regional Development Council (SE) </li></ul><ul><li>2. V är m land (SE) </li></ul><ul><li>3. Uppsala (SE) </li></ul><ul><li>4. Sörmland (SE) </li></ul><ul><li>5. Väs t manland (SE) </li></ul><ul><li>6. V äs t ra Götaland (SE) </li></ul><ul><li>7. Stockholm (SE) </li></ul><ul><li>8. Ö r ebro University (SE) </li></ul><ul><li>9. Telemark fylke (NO) </li></ul><ul><li>10. Ostfold fylke (NO) </li></ul><ul><li>11. Hedmark fylke (NO) </li></ul><ul><li>12. Akershus fylke (NO) </li></ul>13. Pan-European Institute (FI) 14. City of Helsinki (FI) 15. Nylands förbund, (FI) 16. Fredrikshavn kommun (DK) 17. St-Petersburg government (RU) 18. St-Petersburg University of Information Technology (RU) 19. Leontief Center (RU) 20. Russian Ec. Developers Association (RU) 21. Enterprise Europe Network
 18. 19. Mail: Regionförbundet Örebro S- 701 83 Örebro, SWEDEN Visit: NetCity, Forskarvägen 1 S- 701 83 Örebro Berndt Arvidsson [email_address] Ph 0046 70 6215543 Contact Ph 0046 19 602 63 00 Fax 0046 19 18 98 29 Email: [email_address] www.regionorebro.se Gordon Hahn [email_address] Ph 0046 768 787677

×