Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KRUT

449 views

Published on

Camilla Blomqvist, Landstinget Västmanland. Almedalen 2 juli 2009

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KRUT

 1. 1. Almedalen 2 juli 2009 Camilla Blomqvist Landstinget Västmanland
 2. 2. KRUT – kreativ utveckling - ett omfattande projekt
 3. 3. Blir du lönsam, lille vän?
 4. 4. Tillväxtanalys (ITPS): ” Aktörer som arbetar med näringslivsfrämjande frågor bör öka sin generella kompetens och kunskap om vilka behov och önskemål de företag har som inte är verksamma inom den ”traditionella”tillverkningsindustrin”. Remissvar på Kulturutredningen  
 5. 5. Almi ” I utredningen förs fram en del synpunkter rörande bristande kompetens hos olika rådgivande organisationer, t ex Almi, med avseende på kulturområdena. Det kan vara en riktig iakttagelse och förbättringspotential finns säkerligen….” Remissvar på Kulturutredningen
 6. 6. Almi Ägardirektiv ” Bolaget ska genomföra en koncengemensam kompetens-utvecklingsinsats om kulturella och kreativa näringar för att affärs-rådgivning och finansieringsutbud ska tillhandahållas detta område på ett ändamålsenligt sätt”
 7. 7. Syfte <ul><li>Bättre förutsättningar för entreprenörskap och företagande </li></ul><ul><li>Öka kunskapen om den kreativa sektorn </li></ul><ul><li>Öka tillväxten i regionerna </li></ul>
 8. 8. Medverkande regioner <ul><li>södra Småland </li></ul><ul><li>Sörmland </li></ul><ul><li>Uppsala </li></ul><ul><li>Västmanland </li></ul><ul><li>Örebro </li></ul><ul><li>Östergötland </li></ul>
 9. 9. Projektpartners/finansiärer <ul><li>Kultur i länet, Uppsala län | Landstinget Västmanland </li></ul><ul><li>Regionförbundet södra Småland | Regionförbundet Sörmland | Regionförbundet Örebro | Regionförbundet Östsam </li></ul><ul><li>Hällefors kommun | Idea plant | Länsmusiken i Örebro AB </li></ul><ul><li>Länsstyrelsen Södermanland | Länsstyrelsen Västmanland Mötesplats Upplevelseindustrin Hällefors/KK-Stiftelsen Regionförbundet Uppsala Län | Södermanlands Läns Landsting | Örebro kommun </li></ul>
 10. 10. Ekonomi <ul><li>Medfinansieras av EU:s strukturfonder, Regionala fonden med ca 8 miljoner </li></ul><ul><li>Total budget 24 miljoner/3 år </li></ul>
 11. 12. Hur?
 12. 13. Undersöka <ul><li>Kartläggning </li></ul><ul><li>Befintlig affärsrådgivning, varför fungerar den inte för kreativa sektorn </li></ul><ul><li>Behovsinventering bland kreatörer </li></ul>
 13. 14. Attityder/förankra <ul><li>Lokala nätverk är under utveckling i regionerna (mötesplatser) </li></ul><ul><li>Seminarieserie riktad mot affärsrådgivare startar till hösten </li></ul><ul><li>Beslutsfattare och nyckelpersoner informeras om kreativa sektorns potential </li></ul>
 14. 15. Skapa plattform <ul><li>Mellanregionala konferenser för att lyfta området </li></ul><ul><li>Samarbete med företagsfrämjande organisationer för att hitta stödformer för utveckling </li></ul><ul><li>Kopplingar till RUP och RTP </li></ul>

×