Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zaman pra sejarah

22,994 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Zaman pra sejarah

 1. 1. ZAMAN PRASEJARAH <ul><li>PRASEJARAH </li></ul><ul><li>Juga dikenali sebagai ‘zaman batu lama’. Terdiri daripada dua zaman iaitu Paleolitik Awal dan Akhir. Berlansung sekitar 50 000 SM hingga 10 000 SM. Wujud manusia purba ‘Peking Man’, Java Man’ dan ‘Neanderthal’ pada paleolitik awal dan ‘Cro Magnon’ pada paleolitik akhir. </li></ul>
 2. 2. ZAMAN PALEOLITIK <ul><li>CIRI-CIRI </li></ul><ul><li>Tiada tempat tinggal yang tetap </li></ul><ul><li>Hidup dengan memungut hasil hutan </li></ul><ul><li>Alatan dari batu dan kasar buatannya </li></ul>
 3. 3. ZAMAN MESOLITIK <ul><li>CIRI-CIRI </li></ul><ul><li>Tempat Tinggal </li></ul><ul><li>mereka mula menetap ditepi sungai, persisiran pantai untuk mendapatkan sumber makanan dan air. </li></ul><ul><li>Kegiatan Ekonomi </li></ul><ul><li>masih sama dengan manusia paleolitik, namun mereka sudah pandai bercucuk tanam secara pertanian pindah. </li></ul><ul><li>Kemajuan dan Pembangunan </li></ul><ul><li>Alatan yang dibuat lebih kecil dan halus pembuatannya </li></ul><ul><li>Alat kecil ini dikenali sebagai mikrolit </li></ul><ul><li>Panah dan jaring telah digunakan untuk memburu binatang. </li></ul><ul><li>Sosial. </li></ul><ul><li>hidup dalam kelompok keluarga / secara berkumpulan. </li></ul><ul><li>amalan ritual juga berlaku. </li></ul>
 4. 4. ZAMAN NEOLITIK <ul><li>Merupakan zaman prasejarah akhir dan juga dikatakan sebagai zaman batu baru. Berlansung sekitar 7000 SM hingga 3000 SM . Zaman ini juga dikenali sebagai ‘Revolusi Pertanian’ (Mc Kay, Hill dan Buckler 1987). </li></ul><ul><li>Zaman ini telah dipelopori sekumpulan manusia yang berasal dari Asia Barat dab berpindah ke Afrika, Eropah dan Asia Timur. (Burn dan Ralph 1958). </li></ul>
 5. 5. CIRI-CIRI ZAMAN NEOLITIK <ul><li>FIZIKAL </li></ul><ul><li>Hidup di dalam rumah yang diperbuat drp tanah liat atau kayu. </li></ul><ul><li>Hidup dalam kumpulan yang besar atau bermasyarakat dan berpentempatan tetap. Contoh Jarno di utara Iraq, Catal Huyuk di Turki dan Jericho di Palestin. </li></ul><ul><li>Manusia pada zaman ini bermigrasi ke serata dunia. Contoh Kepulauan Hawaii dan New Zealand. </li></ul>
 6. 6. CIRI-CIRI ZAMAN NEOLITIK <ul><li>KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN </li></ul><ul><li>Penemuan perahu, rakit dan kapal layar. Digunakan untuk migrasi dan berdagang. </li></ul><ul><li>Berkemahiran dalam menenun dan memintal kain. </li></ul><ul><li>Mahir dalam membuat tembikar dan membina rumah dengan tanah liat dan kayu. </li></ul><ul><li>Pengunaan roda dan perlatan gangsa. </li></ul><ul><li>Mahir dalam pertanian, contoh, pembinaan terusan, tajak , cangkul dan bajak. </li></ul>
 7. 7. CIRI-CIRI ZAMAN NEOLITIK <ul><li>EKONOMI </li></ul><ul><li>Aktiviti ekonomi ini mendorong kepada kehidupan tetap dan kemunculan kampung-kampung dan seterusnya bandar. </li></ul><ul><li>Antara tanaman ialah gandum, barli dan kacang. </li></ul><ul><li>Banyak teknologi yang digunapakai, roda untuk kereta lembu bagi membawa hasil pertanian. Pembinaan terusan untuk mengairi kawasan pertanian. </li></ul><ul><li>Kegiatan pertanian ini memberi kesan yang besar terhadap kemajuan masyarakat neolitik. </li></ul>
 8. 8. CIRI-CIRI ZAMAN NEOLITIK <ul><li>PENTERNAKAN </li></ul><ul><li>Keadaan petempatan yang tetap membolehkan aktiviti penternakan dilakukan. </li></ul><ul><li>Antara binatang yang diternak ialah kambing, bebiri, lembu dan memelihara anjing. </li></ul><ul><li>Binatang ternakan juga digunakan dalam aktiviti pertanian seperti lembu. </li></ul>
 9. 9. CIRI-CIRI ZAMAN NEOLITIK <ul><li>PERDAGANGAN </li></ul><ul><li>Aktiviti perdagangan berlaku berikutan kepesatan kegiatan pertanian. </li></ul><ul><li>Dijalankan secara sistem barter. </li></ul><ul><li>Penggunaan perahu, rakit dan kapal layar mengiatkan lagi aktiviti ini. </li></ul><ul><li>Contoh penemuan pelabuhan awal di santubung dan Kuala Selinsing. </li></ul>
 10. 10. CIRI-CIRI ZAMAN NEOLITIK <ul><li>SOSIAL </li></ul><ul><li>Berperanan mengasuh, mendidik dan menjaga anggota yang lebih kecil dalam keluarga. </li></ul><ul><li>Berlaku dasar pemilikan dan pewarisan harta. </li></ul><ul><li>Wujud dalam dua bentuk iaitu poligami dan monogami </li></ul><ul><li>Monogami – perkahwinan antara seorang lelaki dan seorang perempuan </li></ul><ul><li>Poligami – perkahwinan antara seorang lelaki dan lebih daripada seorang perempuan. </li></ul>
 11. 11. CIRI-CIRI ZAMAN NEOLITIK <ul><li>INTITUSI AGAMA </li></ul><ul><li>Kepercayaan terhadap kuasa luar biasa yang berkait rapat dengan fenomena alam seperti kesuburan tanaman dan iklim. </li></ul><ul><li>Ritual keagamaan dan upacara korban dilakukan. Contoh: Tarian hujan dilakukan oleh masyarakat Indian di Amerika. </li></ul><ul><li>Upacara korban untuk menyuburkan tanaman. </li></ul>
 12. 12. CIRI-CIRI ZAMAN NEOLITIK <ul><li>INSTITUSI NEGARA </li></ul><ul><li>Negara merujuk kepada sebuah masyarakat tersusan yang mendiami sesebuah wilayah dan mempunyai autoriti. </li></ul><ul><li>Wujud undang-undang dan kawalan sosial dalam kehidupan seperti untuk menjalankan pertanian secara intensif. </li></ul><ul><li>Berikutan wujudnya kerajaan dan berautoriti, aktiviti ketentaraan dijalankan. </li></ul>
 13. 13. ZAMAN LOGAM <ul><li>Bermula sekitar tahun 2500 SM. Dapat dibahagikan kepada bahagian iaitu zaman gangsa dan zaman besi. Hidup lebih maju dan wujud tamadun utama seperti Tamdun Shang (Hwang-Ho), Tamadun Sumaria (Mesopotamia) dan Tamadun Mesir. </li></ul>
 14. 14. CIRI-CIRI ZAMAN LOGAM <ul><li>FIZIKAL </li></ul><ul><li>Manusia zaman ini hidup dalam kelompok masyarakat. </li></ul><ul><li>Mereka menetap dilembah-lembah sungai. </li></ul><ul><li>Petempatan berbentuk kota atau bandar terancang. </li></ul>
 15. 15. CIRI-CIRI ZAMAN LOGAM <ul><li>Kemajuan dan Pembangunan </li></ul><ul><li>Dapat meleburkan logam seperti gangsa. </li></ul><ul><li>Buktinya, loceng gangsa ditemui di Batu Buruk Terangganu dan di Sungai Lang, Selangor. </li></ul><ul><li>Mereka juga mahir dalam melombong bijih timah menggunakan perlatan logam dan kemahiran meelebur logam. </li></ul>
 16. 16. CIRI-CIRI ZAMAN LOGAM <ul><li>EKONOMI </li></ul><ul><li>Pertanian, penternakan dan berdagang. </li></ul><ul><li>Aktiviti perdagangan mula meluas ke negara-negara lain. </li></ul><ul><li>Mereka juga menjalankan kegiatan melombong bijih timah. </li></ul>
 17. 17. CIRI-CIRI ZAMAN LOGAM <ul><li>SOSIAL </li></ul><ul><li>Wujud negara berkerajaan yang lebih mantap </li></ul><ul><li>Kepentingan ilmu mula berkembang dalam institusi masyarakat </li></ul><ul><li>Amalan keagamaan juga berkembang. </li></ul><ul><li>Contoh mayat dikuburkan dalam kubur batu atau keranda. </li></ul><ul><li>Upacara seperti perkahwinan juga wujud. </li></ul>
 18. 18. Perbezaan zaman prasejarah awal dengan zaman prasejarah akhir
 19. 19. Perbezaan zaman prasejarah awal dengan zaman prasejarah akhir Dari Segi Fizikal <ul><li>Prasejarah awal </li></ul><ul><li>Manusia pada zaman itu hidup secara nomad </li></ul><ul><li>Berada dalam kumpulan kecil </li></ul><ul><li>Tinggal di dalam gua </li></ul><ul><li>Prasejarah akhir </li></ul><ul><li>Manusia hidup menetap </li></ul><ul><li>Hidup dalam kumpulan lebih besar. </li></ul><ul><li>Tinggal di dalam rumah </li></ul>
 20. 20. Perbezaan zaman prasejarah awal dengan zaman prasejarah akhir (kemajuan & pembangunan) <ul><li>Prasejarah awal </li></ul><ul><li>Bergantung kepada alatan batu dan tulang sahaja </li></ul><ul><li>Alatan diaplikasi untuk tujuan sara hidup </li></ul><ul><li>Prasejarah akhir </li></ul><ul><li>Dapat mempelbagaikan peralatan </li></ul><ul><li>Alatan diaplikasikan lebih daripada tujuan sara diri, malah untuk keselesaan dan interaksi. </li></ul>
 21. 21. Perbezaan zaman prasejarah awal dengan zaman prasejarah akhir (ekonomi) <ul><li>Prasejarah awal </li></ul><ul><li>Aktiviti ekonomi tidak tetap </li></ul><ul><li>Contoh pertanian pindah </li></ul><ul><li>Tidak berdagang dengan dunia luar </li></ul><ul><li>Prasejarah akhir </li></ul><ul><li>Aktiviti ekonomi yang tetap </li></ul><ul><li>Contoh penternakan dan pertanian setempat </li></ul><ul><li>Menjalankan perdagangan dengan dunia luar. </li></ul>
 22. 22. Perbezaan zaman prasejarah awal dengan zaman prasejarah akhir ( sosial ) <ul><li>Prasejarah awal </li></ul><ul><li>Hanya berinteraksi antara individu dalam kumpulan </li></ul><ul><li>Pemerintahan tertinggi hanya pada tahap ketua kumpulan atau puak </li></ul><ul><li>Prasejarah akhir </li></ul><ul><li>Berinteraksi dengan masyarakat luar. </li></ul><ul><li>Hidup dalam masyarakat </li></ul><ul><li>Wujud kerajaan sebagai institusi pemerintahan. </li></ul>
 23. 23. KESIMPULAN <ul><li>Perbezaan antara zaman prasejarah awal dan zaman prasejarah akhir menampakan perkembangan dari semua aspek. Dua zaman ini terdapat jurang di antaranya akibat evolusi yang berlaku dalam hidup manusia. Selain itu hal ini menjelaskan kita tentang perkembangan tamadun yang berlaku dalam hidup manusia. </li></ul>

×