Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SMK SEMERAH
BATU PAHAT
MODUL PROGRAM
INTERVENSI
BAHASA MELAYU
Disediakan Oleh:
PN. ALEIMMAH ALI
(SETIAUSAHA INTERVENSI SMK...
MODUL PROGRAM
PELAKSANAAN PEMULIHAN KHAS (CELIK HURUF)
BAGI SEKOLAH MENENGAH (TINGKATAN 1)
Bil. Kangdungan Muka
1 Pedidika...
1
PENDIDIKAN PEMULIHAN
SEKOLAH MENENGAH
MODUL PROGRAM CELIK HURUF
BAGI SEKOLAH MENENGAH
PENDIDIKAN PEMULIHAN SEKOLAH MENENGAH
1. Konsep
Program pendidikan pemulih...
• Hasil-hasil temubual dan rujukan.
• Menjadi ahli jawatankuasa KBSR sekolah.
• Menjadi penasihat kepada guru-guru mengena...
b) Sekiranya sekolah tidak ada bilik untuk dijadikan bilik khas pemulihan, pihak sekolah
hendaklah berusaha untuk menyedia...
MASALAH CELIK HURUF BERDASARKAN SEDUTAN AKHBAR TEMPATAN
1. *UJIAN KHAS NILAI MURID TINGKATAN 1
Mulai tahun 1999, Kementeri...
3. *KEMENTERIAN BENAR ASINGKAN MURID
Kementerian Pendidikan membenarkan sekolah menempatkan murid dalam kelas
berbeza meng...
2
PEMBENTUKAN PANITIA
PEMULIHAN KHAS / INTERVENSI
TINGKATAN 1K SEKOLAH
MENENGAH KEBANGSAAN
SUNGAI RAMBAI
PEMBENTUKAN PANITIA PEMULIHAN (INTERVENSI) KHAS SEKOLAH
MENENGAH
Jawatankuasa Panitia Pemulihan Khas
Pengerusi : Pengetua ...
Strategi Program Pemulihan Khas merupakan beberapa langkah pendekatan khusus yang
perlu dijalankan mengikut tertib.
Langka...
Lkh Pelunjuran Tindakan
Penilain:
a)Formatif – Menilai semasa pengajaran.
- Gunakan buku tulis petak besar.
- Gunakan buku...
PANDUAN MENTADBIR UJIAN DIAGNOSTIK ( Inventori)
Ada tiga cara mentadbir ujian :
1. Sebelum ujian
2. Ketika ujian
3. Sesuda...
3
UJIAN DIAGNOSTIK
BAGI MURID PEMULIHAN
UJIAN DIAGNOSTIK (INVENTORI)
BAHASA MELAYU
[ ] LISAN
[ ] BERTULIS
[ ] SET SATU
[ ] SET DUA
[ ] SET TIGA
SET DIAGNOSTIK (IN...
NAMA MURID : ……………………………………………………………..
TAHUN : 1 2 3 (Bulatkan)
OBJEKTIF : Di akhir ujian guru dapat mengetahui
kelemahan ...
PENILAIAN
Tanda [] bagi kemahiran yang murid tidak boleh baca, tulis
dan faham:
L T Kemahiran Asas
[ ] [ ] 1. Huruf abjad...
Contoh Ujian Diagnostik (Inventori)
[ ] Set 1
1. Huruf abjad kecil
1a. Suaikan huruf dengan gambar
1b. Tulis huruf yang sesuai dengan gambar.
j f s h n p
Kelas_peraliha...
1c. Bulatkan huruf abjad kecil yang sama.
[ d ] = b p d q g j
[ m] = w n z u m v
[ t ] = l f j i g t
[ c ] = c o a g u e
[...
1. Suku kata /perkataan kvk
1a.Suaikan gambar dengan suku kata
2b. Tandakan ( ) bagi suku kata yang betul
Kelas_peralihan...
1c. Langkapkan perkataan berpandukan gambar
2d. Lengkapkan perkataan berpandukan gamba
Kelas_peralihan SMKS
j. . .m g. . ....
2e. Lengapkan perkataan berpandukan gambar.
pe. . . ja. . . be. . .
ya . . . va. . . wa. . .
2f. Tulis perkataan berpanduk...
jam
2h.Garis perkataan dalan ayat berpadukan gambar
1.Bas Abi ( bot, bas, dam ) mini.
2.
Umi ada ( gam, pam, dam)
3.(Nat,B...
3a. suaikan gambar dengan perkataan.
3b.Tandakan () bagi perkataan yang betul
Kelas_peralihan SMKS
emas
adik
otak
itik
ul...
3C.Suai dan tulis suku kata awal berpandukan gambar
e
3d.Suai dan tulis suku kata akhir berpandukan gambar
Kelas_peralihan...
3e.Tulis perkataan berpandakan gambar
epal
3f.Gariskan perkataan bagi ayat berpandukan gambar
1. Aman urut ( urat, ular, u...
SET
INVENTORI
Bahasa Melayu Lisan
Bahasa Melayu Bertulis
Set (2)
4. Suku kata / perkataan kvkv.
Suaikan perkataan dengan gambar.
24
bola
lori
roti
jala
duri
ceri
Tandakan  bagi perkataan yang betul.
25
buku
baju
sudu
jari
yoyo
dagu
meja
mata
topi
lori
laci
sawi
gari
qari
kaki 
kuku...
Suai dan tulis suku kata awal dengan gambar.
26
roti
____ta
_____ri
_____ki
______wi
______si
ro
ma
lo
na
ka
sa
Suai dan tulis suku kata akhir dengan gambar.
27
yoyo
du___ro___
fe__
bu
gi
la
yo
ri
da
te__
Bo___
5. Suku kata/perkataan kvkvk
Suaikan gambar dengan perkataan.
28
jarum
cicak
kapak
gitar
dapur
filem
Tandakan √ bagi perkataan yang betul.
29
gelas
kelas
jelas
√ kapas
kipas
lipas
telur
wisel
wazir
nenek
manik
nanas
lahat
p...
Suai dan tulis suku kata akhir dengan gambar.
30
si___
put
kok
lur
tik
tak
mah
telur
po___ ru___
ka___
be___
-
-
Garis perkataan dalam ayat berpandu gambar.
1. Mihat pata (sikat , siput , pahat).
2.Simon jatuh (sabun , sabut , reben)
3...
Tulis perkataan berpandukan gambar.
1. Ular makan katak.
2. ___________ masuk jerat.
3. Malik lawat ___________
4. Gayah p...
6. Suku kata / perkataan kvkvkk
Suaikan gambar dengan perkataan.
33
burung
hidung
pisang
loceng
cacing
warung
Tandakan () bagi perkataan berpandu gambar.
34
gayung
gasing 
sarang
karang
kerang
karung
dulang
sotong
sarang
jagung
te...
Suai dan tulis suku kata awal berpandu gambar.
35
___rang
co
ke
hi
te
ga
pi
hidung ___rung
___sang
___rong ___yung
Suai dan tulis suku kata akhir berpandu gambar
36
jagung
lang
ceng
bu_______
lo_______
bu_______
gung
tang
sing
rung
ga___...
7.Suku kata / perkataan kvkvkvk
Suaikan gambar dengan perkataan
37
ketupat
gerobok
selimut
telefon
tak
basikal
dokumen
Tandakan () bagi perkataan berpandu gambar.
38
xilofon
telekom
telefon
Sekolah
selekoh
Selipar
rekahan
keledek
keladak
je...
Tandakan () bagi perkataan berpandu gambar .
39
be
ke
ge
zi
do
se
belatuk __kumen
____rafah
___ledek__lipar
___robok
Suai dan tulis suku kata akhir berpandu gambar.
40
pat
fon
kal
wat
tak
bot
basikal
Jela______ tele_______
Pera______ tera_...
1. Huruf abjad kecil
Sebut huruf abjad kecil
a b c d e f g h
i j k l m n o p
q r s t u v w x
Y z
41
2. Suku Kata/perkataan kvk
Sebut suku kata ini.
bas cat jip pen
kek mop tin sos
zip nat kot sen
42
2. Suku Kata/perkataan vkvk
Sebut suku kata ini.
adik emas itik otak
ulat epal
43
4. Suku kata/perkataan kvkv
Sebut perkataan ini.
bola duri ceri gigi
laci yoyo tebu meja
pipi jala kuda feri
44
5. Suku kata/perkataan kvkvk
Sebut perkataan ini.
jarum cicak gelas
nenek sikat reben
pokok telur rumah
45
6. Suku kata/perkataan kvkvkk
Sebut perkataan ini.
burung hidung loceng
cacing warung kerang
dulang terung pisang
46
7. Suku kata/perkataan kvkvkvk
Sebut perkataan ini.
gerobok telefon dokumen
basikal zirafah perabot
karipap motobot juraga...
8. Ayat pendek.
Baca ayat di bawah ini.
1. Bas Abi bas mini.
2. Umi ada gam baru.
3. Nat Ina nat besi.
4. Adi suka dam bar...
SET
INVENTORI
Bahasa Melayu Lisan
Bahasa Melayu Bertulis
Set (3)
8. Bacaan berpandu.
8a. Baca petikan pendek.
Ikan
Saya ada memelihara ikan.
Ikan ini ialah ikan emas.
Saya suka memelihara...
Rekod Prestasi Bahasa Melayu
Pemulihan Khas
Sekolah Kebangsaan Rawang, Selangor D. E
Nama:
Tahun: 1 2 3 (Bulatkan)
Amanah ...
4
CONTOH
RANCANGAN PENGAJARAN
PEMULIHAN KHAS
BAHASA MELAYU
RANCANGAN PENGAJARAN PEMULI HAN KHAS BAHASA MELAYU
52
BIL TAJUK GERAK KERJA
BAHAN BANTU
MENGAJAR
1. JADUAL
WAKTU KELAS
PEM...
RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU
53
BIL TAJUK GERAK KERJA
BAHAN BANTU
MENGAJAR
5. PENYEDIAAN
BAHAN BANTU
...
RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU
54
BIL TAJUK GERAK KERJA
BAHAN BANTU
MENGAJAR
6.
HURUF ABJAD
KECIL (a – ...
RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU
55
BIL TAJUK GERAK KERJA BAHAN BANTU
MENGAJAR
7. PERKATAAN
KVK
bas pin
b...
RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU
56
BIL TAJUK GERAK KERJA
BAHAN BANTU
MENGAJAR
8. PERKATAAN
VKVK
ayam ika...
RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU
57
BIL TAJUK GERAK KERJA
BAHAN BANTU
MENGAJAR
9. PERKATAAN
baju kuda
bol...
RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU
58
BIL TAJUK GERAK KERJA
BAHAN BANTU
MENGAJAR
10. PERKATAAN
KVKVK
betik ...
RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU
59
BIL TAJUK GERAK KERJA
BAHAN BANTU
MENGAJAR
11. PERKATAAN
KVKVKK
butan...
RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU
60
BIL TAJUK GERAK KERJA
BAHAN BANTU
MENGAJAR
12. PERKATAAN
KVKVKVK
basi...
RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU
61
BIL TAJUK GERAK KERJA
BAHAN BANTU
MENGAJAR
13. AYAT MUDAH
BERPANDU
Ay...
RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU
62
BIL TAJUK GERAK KERJA
BAHAN BANTU
MENGAJAR
14. BACAAN DAN
KEFAHAMAN
B...
RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU
63
BIL TAJUK GERAK KERJA
BAHAN BANTU
MENGAJAR
15. PRA
KARANGAN
Tajuk Cer...
PENGUASAAN CELIK HURUF MURID PEMULIHAN
Sekolah Kebangsaan
Bulan: Jan - Mac ( ) Apr – Jun ( ) Jul – Sept ( ) Tahun
REKOD PR...
JADUAL WAKTU PEMULIHAN KHAS 1997
SEKOLAH KEBANGUSAAN RAWANG
PERSENDIRIAN
NAMA GURU : Mohd . Radzi b Misran KELAS 1P, 2K, 2...
Disediakan : ………………………………
Md. Radzi bin Mizan
Guru Cemerlang Pendidikan
Disahkan : ………………………………
FORMAT PERSEDIAAN MENGAJAR...
B.M 1A, 1B Tajuk:
1. Huruf abjad kecil (a-z)
2. Kvk
Ayat kvk
3. vkvk
Ayat vkvk
4. Kvkv
Ayat kvkv
5. kvkvk
Objektif: Di akh...
FORMAT PERSEDIAAN MENGAJAR
PEMULIHAN KHAS
(B) Harian
Masa Mata Pelajaran/Tahun
815-915
BM(1A)
Tajuk: Huruf abjad kecil (a-...
5
KELAS PEMULIHAN YANG
IDEAL
69
1. Meja murid.
2. Meja guru.
3. Almari pelbagai guna – Rak fail, borang, cenderahati, buku cerita.
4. Soft board Prestasi ...
KELAS PEMULIHAN YANG IDEAL
Tanda rait bagi yang berkenaan
( A ) FIZIKAL KELAS
1. Bilik darjah sederhana besar.
2. 8 buah m...
Tanda rait bagi yang berkenaan.
( D ) BAHAN BANTU MENGAJAR
1. Kit Lengkap Celik Bacaan.
2. Kad Konsep huruf abjad.
3. Kad ...
MANUAL PP CELIK
(A) Huruf Abjad kecil
LKH AKTIVITI BBM
1.
2.
Lisan
a. Guru kenalkan konsep ‘a’
Guru soal murid:
G : Ini ap...
3.
4.
Contoh:
a b b b b b b
a a b b b b b
a a b b b b b
a b b b b b b
d. Guru ulangkaji langkah 1 hingga 2
Bagi huruf b-d
...
MANUAL PP CELIK
(B) Suku kata/perkataan (kvk)
LKH AKTIVITI BBM
1.
2.
Lisan
a. Guru kenalkan konsep ikut arahan
urutan abja...
3.
4.
Contoh:
bas beg beg beg beg beg beg
bas beg beg beg beg beg beg
bas beg beg beg beg beg beg
bas beg beg beg beg beg ...
6
_____________________________________________________
_
MODUL PENGAJARAN
PEMBELAJARAN PEMULIHAN
KHAS (PP CELIK BACAAN)
_...
MANUAL PP CELIK
C) Suku kata/perkataan (vkvk)
Nota Guru :
Pastikan :
a. Latihan sebut ketika menulis ′adik′ .
b. Murid tid...
MANUAL PP CELIK
LKH AKTIVITI BBM
Tidak kuasai ‘adik’.
c. Murid tulis ‘ayam’ cara ‘Ingat Kembali’
Con :
adik ayam ayam ayam...
Contoh 2
a. Nama : Farah Syafikah bt Hj. Basir.
b. Nama sekolah : Sek. Keb. Merbau Sempak,
47000 sg. Buloh, Selangor Darul...
MANUAL PP CELIK
D) Ayat Mudah KVK
LKH AKTIVITI BBM
1 Lisan
b. Guru kenalkan ayat mudah kvk menggunakan kaedah ‘Rebus’.
Con...
MANUAL PP CELIK HURUF
LKH AKTIVITI BBM
3
Nota Guru :
a. Murid sebut ketika ayat mudah.
b. Murid tidak alih kepada ayat lai...
MAKLUMBALAS KAJI SELIDIK PEMULIHAN KHAS (CELIK HURUF)
PERINGKAT DAERAH
5 ciri keutamaan kurang berkesannya program pemulih...
7
KAJIAN KES
PENGAJARAN
PEMBELAJARAN
PEMULIHAN KHAS
(MODUL CELIK BACAAN)
Sekolah Contoh 1:
Rekod Prestasi Murid Pemulihan
Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai, Melaka
Melaka.
(Bulan Januari ...
Keputusan Peperiksaan Setengah Tahun 1998,
Sek. Men. Keb. Sungai Rambai, Melaka.
Mata Pelajaran: B.Melayu
Tingkatan :1 Ama...
Rekod Prestasi Murid Pemulihan ,
Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai, Melaka
Melaka.
(Bulan Januari hingga Jun)
3 Bu...
Contoh: 3
3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan
Bil Nama Murid Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Catatan Guru
01
02
03
04
05
06
07
0...
Keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 1998
Sek. Men. Keb. Sungai Rambai, Melaka.
Bagi Murid Pemulihan Tingkatan 2C & 3C Di Kel...
MURID CEMERLANG PEMULIAN
SMK SUNGAI RAMBAI MELAKA
NAMA :
TINGKATAN :
B . MALAYU =
KEDUDUKAN =
NAMA :
TINGKATAN :
B .MELAYU...
NAMA :
TINGKATAN :
B.MELAYU =
KEDUDUKAN =
NAMA :
TINGKKATAN :
B .MELAYU =
KEDUDUKAN =
NAMA :
TINGKATAN :
B .MELAYU :
KEDUD...
MURID CEMERLANG PEMULIHAN
Contoh 1
a. Nama : Sayati bt Ahmad
b. Nama sekolah : Sek. Keb. Rawang , Jln . Kuala Garing ,
480...
8
GEKO
MURID PEMULIHAM KHAS
(KELAB TUNAS HARAPAN)
RANCANGAN KELAB TUNAS HARAPAN TAHUN 1998
Sekolah Kebangsaan Rawang, Jln. K. Garing, Rawang,
Selangor.
(A) BIMBINGAN AKADEM...
1. Ceramah bina :
a. Minda.
b. Keyakinan diri.
c. Cintakan kepada diri.
d. Cintakan kepada rakan sebaya.
e. Cintakan kepad...
3. Loto
4. Ulta
Aktiviti :
a. Dijalankan setelah murid menguasai sesuatu
kemahiran.
b. Guru ubah suai soalan berpandu kema...
9
ADAPTASI
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
( CELIK HURUF)
BAGI SEKOLAH MENENGAH
( MODUL CELIK BACAAN)
PROGRAM CELIK HURUF
BAGI SEKOLAH MENENGAH
Secara Keseluruhannya program pungurusan dan pengndalian Celik Huruf di sekolah
...
b. Pelajar dikelompokkan mengikut kebolehan. Sasaran diberi terhadap pelajar
lemah yang tidak menguasai 3M ( Membaca, Menu...
Program Pelunjuran
e. Gunakan buku latihan berperingkat bagi Sumatif.
Tindakan susulan
a. Pengkelompokkan ini adalah bersi...
2. Guru turun tahap kemahiran PP di KTK.
a. Ada hadang atau sekatan pandangan dari dilihat pelajar lain.
(H) Faktor Strate...
Nama : ________________________________ Tarikh :
_________________________
Mengeja Dan Menulis
Tulis perkataan di dalam ko...
Nama : ________________________________ Tarikh :
_________________________
Mari Mengeja Dan Menulis
Tulis perkataan di dal...
Nama : ________________________________ Tarikh :
_________________________
Membina perkataan
Tulis seberapa banyak perkata...
Nama : ________________________________ Tarikh :
_________________________
Bacaan dan kefahaman
Berdasarkan petikan dibawa...
Nama : ________________________________ Tarikh :
_________________________
Mengeja Dan Menulis
Tulis perkataan di dalam ko...
Nama : ________________________________ Tarikh :
_________________________
Mari Mengeja Dan Menulis
Tulis perkataan di dal...
Nama : ________________________________ Tarikh :
_________________________
Membina perkataan
Tulis seberapa banyak perkata...
Nama : ________________________________ Tarikh :
_________________________
Bacaan dan kefahaman
Tekapkan tangan pada kerta...
Nama : ________________________________ Tarikh :
_________________________
Membina perkataan
Tulis seberapa banyak perkata...
Nama : ________________________________ Tarikh :
_________________________
Bacaan dan kefahaman
Berdasarkan petikan di baw...
Nama : ________________________________ Tarikh :
_________________________
Mengeja Dan Menulis
Tulis perkataan di dalam ko...
Nama : ________________________________ Tarikh :
_________________________
Mari Mengeja Dan Menulis
Tulis perkataan di dal...
Nama : ________________________________ Tarikh :
_________________________
Mengeja Dan Menulis
Tulis perkataan di dalam ko...
Nama : ________________________________ Tarikh :
_________________________
Menyusun Perkataan
Susun perkataan-perkataan di...
_____________________________________________________________________
6.
_________________________________________________...
Nama : ________________________________ Tarikh :
_________________________
Bacaan dan kefahaman
Berdasarkan petikan di baw...
Nama : ________________________________ Tarikh :
_________________________
Bacaan dan kefahaman
Berdasarkan petikan di baw...
Nama : ________________________________ Tarikh :
_________________________
Membina perkataan
Tulis seberapa banyak perkata...
Nama : ________________________________ Tarikh :
_________________________
Mengeja Dan Menulis
Tulis perkataan di dalam ko...
Suku kata berbeza :-
Nama : ________________________________ Tarikh :
_________________________
Mari Mengeja Dan Menulis
T...
Suaikan :-
b
a
h
a
fa m
i
m
a
r
u
k
e
re
to m
a
maruku
se ro ja
sa
li
k
u
ta
to
tomato
bahasa
famili
kereta
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Modul peralihan

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Modul peralihan

 1. 1. SMK SEMERAH BATU PAHAT MODUL PROGRAM INTERVENSI BAHASA MELAYU Disediakan Oleh: PN. ALEIMMAH ALI (SETIAUSAHA INTERVENSI SMK. SUNGAI RAMBAI, MELAKA)
 2. 2. MODUL PROGRAM PELAKSANAAN PEMULIHAN KHAS (CELIK HURUF) BAGI SEKOLAH MENENGAH (TINGKATAN 1) Bil. Kangdungan Muka 1 Pedidikan Pemulihan Sekolah Menengah 1 2 Pembentukan Panitia Pemulihan Khas Sekolah Menengah. 6 3 Ujian Diagnostik Bagi Murid Pemulihan. 12 4 Contoh Rancangan Pengajaran Pemulihan Khas Basaha Melayu 54 5 Kelas Pemulihan yang Ideal. 68 6 Modul Pengajaran Pembelajaran Pemulihan Khas (PP Celik Bacaan). 71 7 Kajian Kes Pengajaran Pembelajaran Pemulihan Khas (Modul Celik Bacaan). 80 8 Gerko Murid Pemulihan Khas (Kelab Tunas Harapan). 91 9 Adaptasi Program Pemulihan Khas (Celik Huruf) Bagi Sekolah Menengah (Modul Celik Bacaan). 95
 3. 3. 1 PENDIDIKAN PEMULIHAN SEKOLAH MENENGAH
 4. 4. MODUL PROGRAM CELIK HURUF BAGI SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN PEMULIHAN SEKOLAH MENENGAH 1. Konsep Program pendidikan pemulihan adalah satu usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di sekolah-sekolah menengah. Program ini khusus ditumpukan oleh guru-guru khas pemulihan yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini. 2. Objektif Membantu murid-murid mengatasi masalah pembelajaran dalam kemahiran-kemahiran membaca, menulis dan mengira. Membantu murid-murid mengatasi sikap yang negatif dan tingkahlaku yang menjelaskan pembelajaran dan memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri dan positif terhadap pembelajaran. 3. Strategi Pendidikan Pemulihan Murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dibawa keluar ke kelas khas pemulihan pada masa-masa tertentu untuk memdapat pengajaran pemulihan daripada guru khas pemulihan. Setelah selesai,mereka akan balik semula ke kelas biasa untuk meneruskan pelajaran mereka. 4. Tugas Guru Khas Pemulihan a) Mengajar murid-murid lemah dari tingkatan 1Keutamakan diberi kepada tingkatan 1 Kenanga (maksima murid 25 orang bagi satu kelas). b) Mengajar 2 mata pelajaran iaitu Bahasa dan Matemetik c) Mengajar di kelas khas pemulihan tingkatan 1 Kenanga. d) Mengubahsuaikan aktiviti-aktiviti pembelajaran dalam Sukatan pelajaran mengikut keperluan murid. e) Berjumpa dan berbincang dengan guru kelas/ibubapa/pengaja supaya guru khas pemulihan dapat memahami masalah murid-muridnya dengan lebih mendalam lagi. f) Melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui Kemajuan murid. g) Menyimpan rekod murid-murid dengan rapi. Isi-isi rekod adalah seperti berikut:- • Latarbelakang murid. • Laporan Kesihatan. • Kemajuan murid berdasarkan kerja harian dan hasil penilaian. 1
 5. 5. • Hasil-hasil temubual dan rujukan. • Menjadi ahli jawatankuasa KBSR sekolah. • Menjadi penasihat kepada guru-guru mengenai pendidikan pemulihan. 5. Jadual Waktu Guru Khas Pemulihan Guru-guru pemulihan dihendaki mempunyai agihan masa seperti berikut:- a) Masa untuk mengajar : 240 minit seminggu b) Masa untuk persediaan dan panduan : 120 minit c) Masa percuma sama seperti yang diberi kepada guru-guru yang lain di sekolah itu. d) Masa untuk persediaan dan pandukan hendaklah dimasukkan dalam jadual waktu e) Guru Khas Pemulihan hendaklah mematuhi masa bertugas sebagaimana yang dikuatkuasakan di sekolah itu, khususnya masa datang ke sekolah dan masa balik selepas mengajar. 6. Bilangan Murid Untuk Kelas Pemulihan a) Bilangan murid dalam satu-satu sesi pemulihan seelok-eloknya adalah di antara 10-25 orang dari satu kelas/darjah. b) Bagi sekolah-sekolah kecil yang bilangan muridnya tidak ramai guru khas pemulihan dihendaki mengajar dari tahun 1-6. 7. Tugas-tugas lain a) Pengetua diminta bekerjasama sepunuhnya supaya tidak melantik guru khas pemulihan untuk memegana tugas-tugas berat seperti mengawas perpustakaan sekolah, mengawas skim bantuan buku teks, setiausaha sukan dan lain tugasan di mana ia selalu terpaksa meninggalkan kelasnya. b) Ini bukanlah bermakna bahawa guru tersebut dikecualikan daripada semua tanggungjawab sekolah. Sebagai seorang guru,ia harus memberi kerjasama sepenuhnya bagimelaksanakan sebarang aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah umpamanya menguruskan permainan, persatuan dan sebagainya 8. Hal-hal lain a) Guru Besar dan guru-guru lain di sekolah hendaklah memberi kerjasama dan sokongan sepenuhnya kepada Guru Pemulihan untuk mempastikan program pemulihan ini dapat dijalankan dengan sempurna dan berkesan. Guru Pemulihan tidak patut juga dikeluarkan dari kerja pemulihan menggantikan tempat guru yang tidak hadir. Berbuat demikian akan menjejaskan pembelajaran murid-murid pemulihan. 2
 6. 6. b) Sekiranya sekolah tidak ada bilik untuk dijadikan bilik khas pemulihan, pihak sekolah hendaklah berusaha untuk menyediakan satu tempat alternatif yang sesuai. 3
 7. 7. MASALAH CELIK HURUF BERDASARKAN SEDUTAN AKHBAR TEMPATAN 1. *UJIAN KHAS NILAI MURID TINGKATAN 1 Mulai tahun 1999, Kementerian Pendidikan akan memperkenalkan Ujian Khas bagi menilai kemampuan murid tingkatan 1 terhadap penguasaan mereka dalam bidang membaca, menulis dan mengira (3M). Jika gagal dalam ujian 3M itu, murid berkenaan tidak digalakkan terus ke tingkatan 1, sebaliknya memasuki kelas pemulihan khas yang dikendalikan oleh guru berpengalaman. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan (Jabatan Pendidikan Ternikal). Datuk Mohd. Khairuddin Mohd. Ashaari, berkata ujian itu akan diadakan oleh pihak sekolah di seluruh negara dan pemilihan murid dibuat guru kelas. Beliau berkata, lima tahun adalah bagi murid yang cerdas dan melangkau kelas, enam tahun adalah tempoh normal dan tujuh tahun pula had maksimum persekolahan peringkat menengah. Bagaimanapun, beliau berkata tiada gunanya seseorang murid itu meneruskan pelajaran ke peringkit yang lebih tinggi mereka tidak dapat menguasai kemahiran 3M. Sistem pendidikan sekarang membolehkan seseorang secara automatik meneruskan pelajaran sehingga ke tingkatan lima walaupun tidak mahir dalam ketiga-tiga kemahiran ini. “Kelemahan ini sudah pasti menyukarkan mereka untuk mengikuti pelajaran Sejarah, Sains dan mata pelajaran lain yang memerlukan pembacaan dan penulisan”, katanya. 2. *KESATUAN ANGGAP UJIAN KHAS WAJAR DIADAKAN Kesatuan Perkhidmaan Perguruan Kebangsaan (KPPK) menyambut baik Cadangan Kementerian Pendidikan memperkenalkan ujian khas bagi menilai kemampuan murid tingkatan 1 menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M). 1* Berita Harian/Khamis, 3 September 1998/MS 23 2 * Berita Harian/Jumaat 4 September 1998/Ms 25 4
 8. 8. 3. *KEMENTERIAN BENAR ASINGKAN MURID Kementerian Pendidikan membenarkan sekolah menempatkan murid dalam kelas berbeza mengikut kelopok tahap pencapaian dan kebolehan masing – masing. Menteri Pendidikan Datuk Seri Najib Tun Razak, berkata langkah itu lebih praktikal berbanding menempatkan murid lemah dengan yang berprestasi tinggi dalam kelas yang sama seperti disarankan dalam kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Katanya, tindakan mengelompokkan murid mengikut tahap pencapaian yang hampir setara dalam kelas ssama juga memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. “Jika jurang (pencapaian) terlalu luas di antara seorang murid dan murid lain, proses pengajaran dan pembelajaran sukar dilakukan. Oleh itu, kita memilih langkah mencampurkan murid dalam lingkungan pencapaian yang tidak jauh berbeza.” 3 * Berita Harian/Khamis 9 Januari 97/Hal 1 5
 9. 9. 2 PEMBENTUKAN PANITIA PEMULIHAN KHAS / INTERVENSI TINGKATAN 1K SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMBAI
 10. 10. PEMBENTUKAN PANITIA PEMULIHAN (INTERVENSI) KHAS SEKOLAH MENENGAH Jawatankuasa Panitia Pemulihan Khas Pengerusi : Pengetua / GPK 1 Ketua Panitia : Guru Pemulihan Khas AJK : Terdiri daripada guru – guru yang terlibat. Tugasan jawatankuasa panitia pemulihan: Pengerusi a. Mempengerusikan mesyuarat panitia pemulihan khas. b. Pengerusi terdiri daripada Guru Besar atau Guru penolong kanan ½. c. Dicadangkan mesyuarat diadakan sekurang – kurangnya 3 kali setahun. Ketua Panitia a. Sebagai Setiausaha kepada panitia. b. Merancang program tahunan. c. Mengawasi pelaksanaan program. d. Menyediakan keperluan bahan pengajaran. e. Membimbing guru – guru bagi aspek program pemulihan. f. Mengendalikan kelas pemulihan khas. AJK Panitia a. Terdiri daripada guru – guru kelas dan murid yang terlibat. b. Mengenalpasti murid yang lemah. c. Memantau kemajuan murid pemulihan berbanding murid lain. d. Memastikan murid yang dipilih masuk ke kelas pemulihan khas e. seperti yang dijadualkan. 5
 11. 11. Strategi Program Pemulihan Khas merupakan beberapa langkah pendekatan khusus yang perlu dijalankan mengikut tertib. Langkah-langkah mengikut tertib: Lkh Pelunjuran Tindakan 1 Pencalonan Murid: a) Borang Pengumpulan Maklumat kemahiran diedarkan kepada guru kelas terlibat. b) Pencalonan murid lemah. c) Pencalonan diterima Guru Pemulihan Guru Kelas Guru Kelas 2 Ujian Saringan a) Gunakan Ujian Diagnostik (Inventori) b) Dijalankan sekiranya murid terlalu ramai. c) Cara lisan atau bertulis. d) Terima atau tolak. e) Lengkapkan borang-borang. - Butir Peribadi - Rekod Kesihatan - Serahkan beserta nama murid yang layak. Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Kelas Guru Kelas 3 Ujian Diagnostik (Inventori) a)Rujuk panduan mentadbir ujian diagnostik. b)Analisis Ujian c)Rekod hasil ujian di dalam fail individu. d)Agihkan murid mengikut kebolehan kemahiran (T.O.V) Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Pemulihan 4 Rangka Rancangan Pengajaran a) Objektif Pengajaran b) Gerakerja Berperingkat c) Bahan bantu mengajar berperingkat d) Menyusun Jadual Waktu Guru Pemulihan Guru Pemulihan 5 Persediaan Mengajar a) Jadual Waktu Kelas Pemulihan b) Rancangan Pengejaran – Dilekat atau tulis. c) Mingguan atau harian – Rujuk format d) Rekod Prestasi Murid – 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Guru Pemulihan 6 Pengajaran: a) Rujuk Ujian Diagnostik (Inventori) b) Rujuk Rancangan Pengajaran Pemulihan. c) Mulakan Pengajaran dari kemahiran yang tidak dikuasai. Guru Pemulihan 6 STRATEGI PELAKSANAAN PEMULIHAN KHAS (CELIK HURUF)
 12. 12. Lkh Pelunjuran Tindakan Penilain: a)Formatif – Menilai semasa pengajaran. - Gunakan buku tulis petak besar. - Gunakan buku tulis garis satu - Capai : Teruskan kemahiran berikut. - Gagal :Ulang semula kemahiran. Guru Pemulihan 7 b) Sumatif – Menilai di luar pengajaran, - Gunakan buku latihan celik huruf (buku 1-8) c) Kerja Merekod Pencapai 3 bulan : Jan - Mac 6 bulan : April – Jun 9 bulan : Julai – September d) 3 jenis rekod prestasi: Rekod Prestasi Mudah Ubah Rekod Fail Guru Rekod Ringkasn Mengajar. Guru Pemulihan Guru Pemulihan 8 Tindak Susul : a) Capai - Murid teruskan kemahiran. - Murid dipulangkan ke kelas biasa. b) Gagal - Murid ulang semula perkataan di dalam kemahiran. Guru Kelas Guru Pemulihan 9 Kemaskini Sistem Rekod: a) Rekod Prestasi - Mudah ubah - Fail guru b) Rekod Butir Peribadi. c) Rekod Kesihatan. Guru Pemulihan 10 Kemaskini Sistem Fail: a) Fail Individu Bahasa Melayu. b) Fail Prestasi Kumpulan. c) Fail Panitia Pemulihan Khas: (Fail 8 dalam 1) 1. Program Tahunan Pemulihan Khas. 2. Surat jemputan kursus / mesyuarat. 3. Rancangan Pengajaran pemulihan B.Melayu 4. Rancangan Pengajaran Gerko Pemulihan. 5. Panduan Dan BBM. 6. Penilaian 7. Kertas kerja / Modul / Motivasi. 8. Laporan Tahunan Pemulihan Khas. Guru Pemulihan 7
 13. 13. PANDUAN MENTADBIR UJIAN DIAGNOSTIK ( Inventori) Ada tiga cara mentadbir ujian : 1. Sebelum ujian 2. Ketika ujian 3. Sesudah ujian 1. Sebelum ujian: a. Sediakan kertas ujian mengikut sasaran: Set 1 untuk tingkatan 1 (1T + 1K) Set 1-2 untuk tingkatan (1T + 1K) Set 1-3 untuk tingkatan (1T + 1K) b. Sediakan kertas ujian mengikut bilangan murid / pelajar. c. Kertas ujian hendaklah mencukupi. d. Sediakan alat tulis yang diperlukan: pensel pembaris pemadam pengasah e. Jarakkan kedudukan meja dan kerusi murid. f. Bilangan murid tidak terlalu ramai. Jadikan dua/tiga kumpulan Sekiranya ramai. g. Murid/pelajar yang sakit atau demam tidak menduduki ujian. 2. Ketika ujian a. Berikan helaian demi helaian kertas ujian. Tidak beri dalam bentuk Kertas ujian lengkap lagi tebal. b. Jangan beri tanda atau bayangan jawapan seperti: ya atau tidak betul atau salah c. Beri cukup masa. Tangguh masa jika tidak cukup masa. d. Tidak ada tekanan atau paksaan atau tergesa-gesa. e. Tidak ada gangguan bunyi bising. 3. Sesudah ujian a. Kumpulan helaian ujian setelah lengkap dibuat. b. Analisis ujian. c. Rekod hasil ujian didalam prestasi fail individu. d. Kelompokkan murid/pelajar mengikut kebolehan. e. Pengajaran dan pembelajaran mengikut kemahiran asas yang tidak dikuasai. 12
 14. 14. 3 UJIAN DIAGNOSTIK BAGI MURID PEMULIHAN
 15. 15. UJIAN DIAGNOSTIK (INVENTORI) BAHASA MELAYU [ ] LISAN [ ] BERTULIS [ ] SET SATU [ ] SET DUA [ ] SET TIGA SET DIAGNOSTIK (INVENTORI) BAHASA MELAYU [ ] LISAN [ ] BERTULIS 13
 16. 16. NAMA MURID : …………………………………………………………….. TAHUN : 1 2 3 (Bulatkan) OBJEKTIF : Di akhir ujian guru dapat mengetahui kelemahan murid secara khusus di dalam kemahiran Bahasa Melayu. ANALISIS KESALAHAN ARAHAN : Tanda [] bagi kemahiran yang tidak dikuasai. BIL KEMAHIRAN L T 1. Huruf abjad kecil a-z 2. Suku kata/perkataan kvk 3. Suku kata/perkataan vkvk 4. Suku kata/perkataan kvkv 5. Suku kata/perkataan kvkvk 6. Suku kata/perkataan kvkvkk 7. Suku kata/perkataan kvkvkvk 8. Ayat mudah Bacaan mudah 14
 17. 17. PENILAIAN Tanda [] bagi kemahiran yang murid tidak boleh baca, tulis dan faham: L T Kemahiran Asas [ ] [ ] 1. Huruf abjad kecil a-z cara turutan. [ ] [ ] 2. Suku kata/perkataan kvk. [ ] [ ] 3. Suku kata/perkataan vkvk. [ ] [ ] 4. Suku kata/perkataan kvkv. [ ] [ ] 5. Suku kata/perkataan kvkvk. [ ] [ ] 6. Suku kata/perkataan kvkvkk. [ ] [ ] 7. Suku kata/perkataan kvkvkvk. [ ] [ ] 8. Ayat mudah. [ ] [ ] Bacaan mudah. 15
 18. 18. Contoh Ujian Diagnostik (Inventori) [ ] Set 1
 19. 19. 1. Huruf abjad kecil 1a. Suaikan huruf dengan gambar 1b. Tulis huruf yang sesuai dengan gambar. j f s h n p Kelas_peralihan SMKS C D . . . . . a l a . . . . . e l a n g . . . . . e n . . . . . u d u . . . . . a t . . . . .ilem a t a m Ga m Bu k u Ep a l I b u
 20. 20. 1c. Bulatkan huruf abjad kecil yang sama. [ d ] = b p d q g j [ m] = w n z u m v [ t ] = l f j i g t [ c ] = c o a g u e [ z ] = x z v w m u [ g ] = y h p g q d 1d. Tulis huruf abjad kecil a j s Kelas_peralihan SMKS
 21. 21. 1. Suku kata /perkataan kvk 1a.Suaikan gambar dengan suku kata 2b. Tandakan ( ) bagi suku kata yang betul Kelas_peralihan SMKS van zip pen mop kek pasu jag jip  jem sop sos sen bom bot bas pam pin pos dam pam bom pin cat kot
 22. 22. 1c. Langkapkan perkataan berpandukan gambar 2d. Lengkapkan perkataan berpandukan gamba Kelas_peralihan SMKS j. . .m g. . .m v. . .n z. . . p b. . .s s. . .s
 23. 23. 2e. Lengapkan perkataan berpandukan gambar. pe. . . ja. . . be. . . ya . . . va. . . wa. . . 2f. Tulis perkataan berpandukan gambar. Kelas_peralihan SMKS K. . . k . . .in . . .in . . .am . . . at . . .ap
 24. 24. jam 2h.Garis perkataan dalan ayat berpadukan gambar 1.Bas Abi ( bot, bas, dam ) mini. 2. Umi ada ( gam, pam, dam) 3.(Nat,Bot,Kot )Ina nat besi. 4. Adi suka (dam, gam, pam )baru 5. Ini(beg, bot, kot ) Apu 6. Itu (pin, pen, jem )Abu 3 suku kata/perkataan vkvk Kelas_peralihan SMKS
 25. 25. 3a. suaikan gambar dengan perkataan. 3b.Tandakan () bagi perkataan yang betul Kelas_peralihan SMKS emas adik otak itik ulat epal ulat ular  ulam imam itik ikan emak emas enam atap asap akar ekor epal enam obor oren otak
 26. 26. 3C.Suai dan tulis suku kata awal berpandukan gambar e 3d.Suai dan tulis suku kata akhir berpandukan gambar Kelas_peralihan SMKS ….kan ….lat ….kor . . .kor . . .ren . . .dik . . .nam . . .lat mas rat pal tik tap tak i. . . . . a. . . . . e. . . . . e. . . . . u. . . . . o. . . . .
 27. 27. 3e.Tulis perkataan berpandakan gambar epal 3f.Gariskan perkataan bagi ayat berpandukan gambar 1. Aman urut ( urat, ular, ulat ) 2. Elin elak (ekor, enam, ekar) 3.Edah agih (epal, obor, ular) 4. Adam ada (ayam, apam, asap ) 5. Asan awas (asap, atap, obar) 6. Iman ada (ikan,imam, iman ) Kelas_peralihan SMKS
 28. 28. SET INVENTORI Bahasa Melayu Lisan Bahasa Melayu Bertulis Set (2)
 29. 29. 4. Suku kata / perkataan kvkv. Suaikan perkataan dengan gambar. 24 bola lori roti jala duri ceri
 30. 30. Tandakan  bagi perkataan yang betul. 25 buku baju sudu jari yoyo dagu meja mata topi lori laci sawi gari qari kaki  kuku kuda muka
 31. 31. Suai dan tulis suku kata awal dengan gambar. 26 roti ____ta _____ri _____ki ______wi ______si ro ma lo na ka sa
 32. 32. Suai dan tulis suku kata akhir dengan gambar. 27 yoyo du___ro___ fe__ bu gi la yo ri da te__ Bo___
 33. 33. 5. Suku kata/perkataan kvkvk Suaikan gambar dengan perkataan. 28 jarum cicak kapak gitar dapur filem
 34. 34. Tandakan √ bagi perkataan yang betul. 29 gelas kelas jelas √ kapas kipas lipas telur wisel wazir nenek manik nanas lahat pahat lihat datuk patuk pokok
 35. 35. Suai dan tulis suku kata akhir dengan gambar. 30 si___ put kok lur tik tak mah telur po___ ru___ ka___ be___ - -
 36. 36. Garis perkataan dalam ayat berpandu gambar. 1. Mihat pata (sikat , siput , pahat). 2.Simon jatuh (sabun , sabut , reben) 3.Najar pujuk (nenek , katak , kakak) 4. Bibah usik (lebah , nenek , berus) 5. Lukas pukul (lipas , nanas , berus ) 6. Balan belah (betik , cicak , belon ). 31
 37. 37. Tulis perkataan berpandukan gambar. 1. Ular makan katak. 2. ___________ masuk jerat. 3. Malik lawat ___________ 4. Gayah pukul ____________ 5. Rehan pakai ____________ 6. Wazil tiup _____________ 32
 38. 38. 6. Suku kata / perkataan kvkvkk Suaikan gambar dengan perkataan. 33 burung hidung pisang loceng cacing warung
 39. 39. Tandakan () bagi perkataan berpandu gambar. 34 gayung gasing  sarang karang kerang karung dulang sotong sarang jagung terung pisang dulang batang butang jagung tabung terung
 40. 40. Suai dan tulis suku kata awal berpandu gambar. 35 ___rang co ke hi te ga pi hidung ___rung ___sang ___rong ___yung
 41. 41. Suai dan tulis suku kata akhir berpandu gambar 36 jagung lang ceng bu_______ lo_______ bu_______ gung tang sing rung ga_______ he_______
 42. 42. 7.Suku kata / perkataan kvkvkvk Suaikan gambar dengan perkataan 37 ketupat gerobok selimut telefon tak basikal dokumen
 43. 43. Tandakan () bagi perkataan berpandu gambar. 38 xilofon telekom telefon Sekolah selekoh Selipar rekahan keledek keladak jerawat jelawat pelawat pelepah pemadam delapan zirafah selekoh Selipar
 44. 44. Tandakan () bagi perkataan berpandu gambar . 39 be ke ge zi do se belatuk __kumen ____rafah ___ledek__lipar ___robok
 45. 45. Suai dan tulis suku kata akhir berpandu gambar. 40 pat fon kal wat tak bot basikal Jela______ tele_______ Pera______ tera____ Ketu______
 46. 46. 1. Huruf abjad kecil Sebut huruf abjad kecil a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Y z 41
 47. 47. 2. Suku Kata/perkataan kvk Sebut suku kata ini. bas cat jip pen kek mop tin sos zip nat kot sen 42
 48. 48. 2. Suku Kata/perkataan vkvk Sebut suku kata ini. adik emas itik otak ulat epal 43
 49. 49. 4. Suku kata/perkataan kvkv Sebut perkataan ini. bola duri ceri gigi laci yoyo tebu meja pipi jala kuda feri 44
 50. 50. 5. Suku kata/perkataan kvkvk Sebut perkataan ini. jarum cicak gelas nenek sikat reben pokok telur rumah 45
 51. 51. 6. Suku kata/perkataan kvkvkk Sebut perkataan ini. burung hidung loceng cacing warung kerang dulang terung pisang 46
 52. 52. 7. Suku kata/perkataan kvkvkvk Sebut perkataan ini. gerobok telefon dokumen basikal zirafah perabot karipap motobot juragan 47
 53. 53. 8. Ayat pendek. Baca ayat di bawah ini. 1. Bas Abi bas mini. 2. Umi ada gam baru. 3. Nat Ina nat besi. 4. Adi suka dam baru. 5. Ini beg Apu. 6. Itu tin Ati. 48
 54. 54. SET INVENTORI Bahasa Melayu Lisan Bahasa Melayu Bertulis Set (3)
 55. 55. 8. Bacaan berpandu. 8a. Baca petikan pendek. Ikan Saya ada memelihara ikan. Ikan ini ialah ikan emas. Saya suka memelihara ikan. Ikan emas sangat cantik. 8b. Baca petikan pendek. Buku Saya ada banyak buku. Saya suka membaca buku. Membaca buku menambahkan ilmu. Buku cerita seronok dibaca. 8c. Baca petikan pendek. Betik Buah betik sangat sedap. Buah betik juga berkhasiat. Saya suka makan buah betik. Ibu saya menanam pokok betik. Buah betik di pokok di tepi rumah sudah masak. Markah: 50
 56. 56. Rekod Prestasi Bahasa Melayu Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Rawang, Selangor D. E Nama: Tahun: 1 2 3 (Bulatkan) Amanah ( ) Bakti ( ) (Tandakan rait) Bil Tajuk Kemahiran T. Ajar T. Formatif T. Sumatif T. Pulang Tindak susul 1 Huruf abjad kecil (a-z) 2 kvk 3 vkvk 4 Ayat mudah kvk 5 Ayat mudah vkvk 6 kvkv Ayat mudah kvkv 7 kvkvk Ayat mudah kvkvk 8 kvkvkk Ayat mudah kvkvkk 9 kvkvkvk Ayat mudah kvkvkvk 10 Kefahaman Berpandu 11 Bacaan berpandu Rekod Prestasi Bahasa Melayu Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Rawang, Selangor D. E Nama: Tahun: 1 2 3 (Bulatkan) Amanah ( ) Bakti ( ) (Tandakan rait) Bil Tajuk Kemahiran T. Ajar T. Formatif T. Sumatif T. Pulang Tindak susul 1 Huruf abjad kecil (a-z) 2 kvk 3 vkvk 4 Ayat mudah kvk 5 Ayat mudah vkvk 6 kvkv Ayat mudah kvkv 7 kvkvk Ayat mudah kvkvk 8 kvkvkk Ayat mudah kvkvkk 9 kvkvkvk Ayat mudah kvkvkvk 10 Kefahaman Berpandu 11 Bacaan berpandu 51
 57. 57. 4 CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU
 58. 58. RANCANGAN PENGAJARAN PEMULI HAN KHAS BAHASA MELAYU 52 BIL TAJUK GERAK KERJA BAHAN BANTU MENGAJAR 1. JADUAL WAKTU KELAS PEMULIHAN Berbincang dengan guru kelas bagi menyelaraskan dan menyusun Jadual Waktu Kelas dengan Kelas Pemulihan. a. Berbincang dengan Guru Besar b. Berbincang dengan PK 1. c. Berbincang dengan guru kelas. d. Mengedar Jadual Waktu kepada : • Guru Besar • PK 1 dua salinan • Guru kelas • Kelas Pemulihan Jadual Waktu Persendirian 2. PENCALONAN MURID Borang Pengumpulan Maklumat Awal Murid : a. Guru pemulihan edar ‘BPMAM’ b. Guru Kelas mencalonkan murid. c. Guru Pemulihan menerima pencalonan. Borang ‘PMAM’ 3. UJIAN SARINGAN Ujian Saringan dijalankan oleh Guru Pemulihan : a. Analisis Ujian. b. Terima atau tolak. c. Guru kelas melengkapkan : • Borang Butir Peribadi. • Borang Kesihatan. • Serah borang-borang ini bersama senarai murid yang layak. Ujian Saringan Borang Butir Peribadi/ Kesihatan 4. UJIAN INVENTORI (DIAGNOSTIK) Ujian Inventori dijalankan : a. Analisis Ujian. b. Rekod hasil ujian : • Fail individu c. Agihan murid mengikut kebolehan / T.O.V d. Rangka Rancangan Pengajaran. • Objektif Pengajaran • Gerak kerja • Bahan Bantu Mengajar Fail murid Rancangan Pengajaran
 59. 59. RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU 53 BIL TAJUK GERAK KERJA BAHAN BANTU MENGAJAR 5. PENYEDIAAN BAHAN BANTU MENGAJAR Penyediaan Bahan Bantu Mengajar ‘Pakej Celik Bacaan’. Kandungan Pakej Celik Bacaan : a. Kad huruf abjad (a – z) b. Kad suku kata c. Buku Latihan Berpetak d. Buku Latihan Dan Aktiviti. e. Pengukuhan : • Permainan Lot O • Permainan Jeduti • Permainan Ulta. • Permainan Teleba Kad abjad & suku kata. Buku Latihan & Aktiviti Loto Jeduti Ulta Teleba PENYEDIAN REKOD Penyedian Rekod : a. Rekod Prestasi Mudah Ubah. b. Rekod Butir Peribadi. c. Rekod Kesihatan. PENYEDIAAN FAIL Penyedian Fail Murid : a. Fail Individu B. melayu. b. Fail Prestasi Kumpulan B. Melayu. c. Fail Panitia Pemulihan. d. Fail Rekod Murid. Fail & Tajuk BORANG SASARAN KERJA TAHUNAN Melengkapkan SKT bagi GC Pemulihan Ringkasan Mengajar bagi guru biasa. a. Guru Besar satu salinan. Borang SKT
 60. 60. RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU 54 BIL TAJUK GERAK KERJA BAHAN BANTU MENGAJAR 6. HURUF ABJAD KECIL (a – z) a hingga d e hingga h i hingga l m hingga p q hingga u v hingga z Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis huruf abjad kecil dengan betul. LISAN a. Latihtubi menyebut huruf abjad kecil berdasarkan : • Kad gambar • Kad abjad BERTULIS a. Latihtubi menulis huruf. b. Buku Latihan dan Aktiviti. • Pengamatan • Suai / Pilih PENGUKUHAN a. Nyanyi lagu abjad. NILAI MURNI a. Tekun b. Sabar c. Taat Kad gambar & Kad abjad Buku Latihan & Buku Aktiviti Kaset
 61. 61. RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU 55 BIL TAJUK GERAK KERJA BAHAN BANTU MENGAJAR 7. PERKATAAN KVK bas pin beg sos cat sen dam tin gam tas jam van jip vas kek vap kot yak mop yot nat zip pen Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan dengan betul. LISAN a. Latihtubi menyebut perkataan : • Berdasarkan gambar. • Berdasarkan perkataan BERTULIS a. Latihtubi menulis perkataan b. Buku Latihan dan Aktiviti • Pengamatan • Suai / Pilih • Isi huruf di petak kosong. • Silang kata PENGUKUHAN a. Belajar sambil bermain. Permainan : • Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b. Nyanyi lagu suku kata kvk NILAI MURNI a. Iltizam b. Sabar c. Patuh Kad gambar & Perkataan Buku latihan & Buku Aktiviti Permainan : Loto Jeduti Ulta Teleba Kaset Lagu
 62. 62. RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU 56 BIL TAJUK GERAK KERJA BAHAN BANTU MENGAJAR 8. PERKATAAN VKVK ayam ikan asap imam atap obor epal oren ekor otak emas ular itik ulat urat Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan vkvk dengan betul. LISAN a. Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : • Kad gambar • Kad perkataan BERTULIS a. Latihtubi menulis perkataan. b. Buku Latihan dan Aktiviti. • Pengamatan • Suai / Pilih • Isi tempat kosong. • Silang kata PENGUKUHAN a. Belajar sambil bermain. Permainan : • Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b. Nyanyi lagu suku kata vkvk. NILAI MURNI a. Ikhlas b. Sabar c. Komited Kad gambar & Perkataan Buku latihan & Aktiviti Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu
 63. 63. RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU 57 BIL TAJUK GERAK KERJA BAHAN BANTU MENGAJAR 9. PERKATAAN baju kuda bola lori buku laci ceri mata dadu meja duri nasi feri naga foto paku gigi pasu gari roti haji roda jari qari jala savi kaki sudu tebu topi yoyo Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan kvkv dengan betul. LISAN a. Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : • Kad gambar • Kad perkataan BERTULIS a. Latihtubi menulis perkataan. b. Buku Latihan dan Aktiviti. • Pengamatan • Suai / Pilih • Isi tempat kosong. • Silang kata PENGUKUHAN a. Belajar sambil bermain. • Permainan : • Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b. Nyanyi lagu suku kata kvkv. NILAI MURNI a. Komited b. Sabar c. Taat Kad gambar & Perkataan Buku Latihan & Buku Aktiviti Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu
 64. 64. RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU 58 BIL TAJUK GERAK KERJA BAHAN BANTU MENGAJAR 10. PERKATAAN KVKVK betik katak berus lobak botol lipas cawan lebah cicak makan dapur malam datuk nanas filem nenek fakir pahat gajah pokok gelas rumah gitar reben hakim siput hotel sikat jerat sabun jarum tikar kipas telur kapak tikus Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan kvkvk dengan betul. LISAN a. Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : • Kad gambar • Kad perkataan BERTULIS a. Latihtubi menulis perkataan. b. Buku Latihan dan Aktiviti. • Pengamatan • Suai / Pilih • Isi tempat kosong. • Silang kata PENGUKUHAN a. Belajar sambil bermain. • Permainan : • Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b. Nyanyi lagu suku kata kvkvk. NILAI MURNI a. Tekun b. Ikhlas c. Sabar Kad gambar & Perkataan Buku latihan & Aktiviti Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu
 65. 65. RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU 59 BIL TAJUK GERAK KERJA BAHAN BANTU MENGAJAR 11. PERKATAAN KVKVKK butang jagung burung kucing corong kerang cacing loceng dulang lalang dacing pisang gasing payung gayung sotong helang sarang hidung tabung jaring terung warung Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan kvkvkk dengan betul. LISAN a. Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : • Kad gambar • Kad perkataan BERTULIS a. Latihtubi menulis perkataan. b. Buku Latihan dan Aktiviti. • Pengamatan • Suai / Pilih • Isi tempat kosong. • Silang kata PENGUKUHAN a. Belajar sambil bermain. • Permainan : • Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b. Nyanyi lagu suku kata kvkvkk. NILAI MURNI a. Tekun b. Ikhlas c. Sabar Kad gambar & Perkataan Buku latihan & Aktiviti Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu
 66. 66. RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU 60 BIL TAJUK GERAK KERJA BAHAN BANTU MENGAJAR 12. PERKATAAN KVKVKVK basikal lukisan belatuk pemadam cerucuk perabot dokumen rekahan gerobok sekolah gerabak selipar jelawat selimut jerawat telefon ketupat xilofon keledek zirafah letupan Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan kvkvkvk dengan betul. LISAN a. Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : • Kad gambar • Kad perkataan BERTULIS a. Latihtubi menulis perkataan. b. Buku Latihan dan Aktiviti. Pengamatan • Suai / Pilih • Isi tempat kosong. • Silang kata PENGUKUHAN a. Belajar sambil bermain. • Permainan : • Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b. Nyanyi lagu suku kata kvkvkvk. NILAI MURNI a. Tekun b. Ikhlas c. Sabar Kad gambar & Perkataan Buku latihan & Buku Aktiviti Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu
 67. 67. RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU 61 BIL TAJUK GERAK KERJA BAHAN BANTU MENGAJAR 13. AYAT MUDAH BERPANDU Ayat mudah : • kvk • vkvk • kvkv • kvkvk • kvkvkk • kvkvkvk Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat membaca, menulis dan memahami satu ayat mudah dengan betul. LISAN b. Latihtubi membaca ayat secara ‘laubach’ berdasarkan : • Kad ayat gambar • Kad ayat BERTULIS c. Latihtubi menulis ayat berdasarkan : d. Buku Latihan dan Aktiviti. • Kad ayat bergambar • Kad ayat PENGUKUHAN c. Belajar sambil bermain. Permainan : • Ulta • Jeduti NILAI MURNI d. Tekun e. Sabar f. Ikhlas Kod Sorik, Kad ayat & gambar Kod Sorik Ulta Jeduti
 68. 68. RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU 62 BIL TAJUK GERAK KERJA BAHAN BANTU MENGAJAR 14. BACAAN DAN KEFAHAMAN BERPANDU Tajuk Cerita : • Jam • Pen • Epal • Ikan • Ulat • Bulu • Roti • Betik • Tikus • Burung • Pisang • Basikal Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat memahami dan menjawab soalan dengan betul. LISAN c. Latihtubi membaca cerita secara ‘laubach’ berdasarkan kad bacaan. d. Latihtubi membaca terus tanpa mengeja berdasarkan kad bacaan. BERTULIS e. Menjawab soalan kefahaman berpandu : • Pilih dan tanda rait. • Isi perkataan pada ayat mudah. • Menyudahkan ayat mudah. • Menjawab soalan secara takulan. PENGUKUHAN Permainan : d. Jeduti e. Ulta NILAI MURNI g. Tekun h. Ikhlas Kod Sorik Kad ayat & gambar Kod Sorik Ulta Jeduti
 69. 69. RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU 63 BIL TAJUK GERAK KERJA BAHAN BANTU MENGAJAR 15. PRA KARANGAN Tajuk Cerita Gambar bersiri : • Gagak Yang Cerdik • Semut dan Burung • Ketam dan Bangau • Itik dan Kuraa-kura Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat memahami dan menulis ayat mudah berdasarkan gambar bersiri. LISAN e. Murid membaca ayat mudah berdasarkan gambar. f. Murid memadankan ayat dengan gambar. BERTULIS f. Murid menulis ayat mudah berdasarkan gambar. g. Murid menulis semula cerita pendek berdasarkan gambar bersiri. PENGUKUHAN Permainan : f. Jeduti g. Ulta NILAI MURNI i. Jujur j. Yakin Kod Sorik Kad ayat & gambar Kod Sorik Ulta Jeduti 16. PENILAIAN Guru Pemulihan menilai melalui : k. Ujian Formatif • Latihan bertulis • Buku Aktiviti dan Latihan. l. Ujian sumartif • Ujian Pertengahan Tahun • Ujian Akhir Tahun Analisis ujian Rekod prestasi • Buku Ringkasan Mengajar • Fail • Rekod Prestasi ‘Mubah’ Tindak Susul m. Murid berjaya pulang ke kelas. n. Murid gagal, pengajaran semula.
 70. 70. PENGUASAAN CELIK HURUF MURID PEMULIHAN Sekolah Kebangsaan Bulan: Jan - Mac ( ) Apr – Jun ( ) Jul – Sept ( ) Tahun REKOD PRESTASI PEMULIHAN BM/M3 64 3 Bu 6 Bu 9 Bu Bil Nama Murid Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogs Sept Catatan Guru 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. No. Bk. Celik Huruf 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 71. 71. JADUAL WAKTU PEMULIHAN KHAS 1997 SEKOLAH KEBANGUSAAN RAWANG PERSENDIRIAN NAMA GURU : Mohd . Radzi b Misran KELAS 1P, 2K, 2P PENGAGIHAN MASA PELAJARAN MENGAJAR 65 MASA HARI 7.45 8.15 8.15 8.45 8.45 9.15 9.1 5 9.4 5 9.45 10.1 5 10.1 5 10.3 5 10.3 5 11.0 5 11.0 5 11.3 5 11.3 5 12.0 5 12.0 5 12.3 5 12.3 5 1.05 ISNIN PN B.MELAYU 1P PP R BAHASA MELAYU 1 P 1.10 1.40 1.40 2.10 2.10 2.40 2.4 0 3.1 0 3.10 3.40 3.40 4.00 4.00 4.30 4.30 5.00 5.00 5.30 5.30 6.00 6.00 6.30 SELASA BAHASAMELAYU 2K E B.MELAYU 2P RABU B.MELAYU 2K BAHASA MELAYU 2P H PP KHAMIS BAHASA MELAYU 2K A PP B. MELAYU 2P 7.45 8.15 8.15 8.45 8.45 9.15 9.1 5 9.4 5 9.45 10.1 5 10.1 5 1045 10.4 5 11.0 5 11.0 5 1135 11.3 5 12.0 5 JUMAAT PP BAHASAMELAYU 1P T BM 1P
 72. 72. Disediakan : ……………………………… Md. Radzi bin Mizan Guru Cemerlang Pendidikan Disahkan : ……………………………… FORMAT PERSEDIAAN MENGAJAR PEMULIHAN KHAS (A) Mingguan M. Pel Tahun Gerakerja mingguan 66 Bil Mata Pelajaran Kali Minit Jumla h 1 B. Melayu ( 1P ) 9 30 270 2 B. Melayu ( 2P ) 7 30 210 3 B. Melayu ( 2K ) 8 30 240 4 Pesediaan Dan Paduan ( PP ) 4 30 120 5 Perhimpunan 1 30 30 Jumlah Minit Seminggu 720 + 120 + 30 = 870 Minit
 73. 73. B.M 1A, 1B Tajuk: 1. Huruf abjad kecil (a-z) 2. Kvk Ayat kvk 3. vkvk Ayat vkvk 4. Kvkv Ayat kvkv 5. kvkvk Objektif: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menulis/menyebut huruf abjad kecil atau suku kata dengan betul. Aktiviti: 1. Formatif 2. Sumatif 3. Latihtubi menulis/menyebut huruf abjad kecil. 4. Latihtubi menulis/menyebut suku kata. Pengukuhan: Permainan: a. Loto b. Teleba c. Jeduti d. Ulta (Ular dan Tangga) Penerapan nilai murni: a. Ketekunan b. Kesabaran c. Keikhlasan 67
 74. 74. FORMAT PERSEDIAAN MENGAJAR PEMULIHAN KHAS (B) Harian Masa Mata Pelajaran/Tahun 815-915 BM(1A) Tajuk: Huruf abjad kecil (a-z) a. Kvk b. Ayat kvk c. vkvk d. Ayat vkvk Aktiviti: a. Formatif b. Sumatif c. Latihtubi menulis/menyebut huruf abjad kecil atau suku kata. Penerapan nilai murni: a. Ketekunan b. Kesabaran c. Keikhlasan 10.35-1.05 BM (1B) Tajuk: Huruf abjad kecil (a-z) Kvk Vkvk Aktiviti: a. Formatif b. Sumatif c. Latihtubi menulis/menyebut huruf abjad kecil atau suku kata Penerapan nilai murni: a. Ketekunan b. Kesabaran c. Keikhlasan 68
 75. 75. 5 KELAS PEMULIHAN YANG IDEAL 69
 76. 76. 1. Meja murid. 2. Meja guru. 3. Almari pelbagai guna – Rak fail, borang, cenderahati, buku cerita. 4. Soft board Prestasi Mudah Ubah. 5. Soft board – Laporan Pemulihan Bergambar, Salinan Sijil, Motivasi. 6. Sudut pulih disiplin. 7. Karel Kendiri (Bacaan kendiri). 8. Peti televisyen dan radio kaset. 9. Almari BBM – Celik Bacaan. 10. Cermin muka – Sudut pertuturan. 11. Murel – Lagu suku kata. 12. Kapet. 13. Tikar getah. 68 PELAN KELAS PEMULIHAN YANG IDEAL 11 11 10 11 11 11 7 7 7 77 1 1 1 1 1 2 1 8 12 6 9 5 3 4 11 131 1 1 1 1 1 1 1 1 11 PETUNJUK 8
 77. 77. KELAS PEMULIHAN YANG IDEAL Tanda rait bagi yang berkenaan ( A ) FIZIKAL KELAS 1. Bilik darjah sederhana besar. 2. 8 buah meja dan kerusi murid. 3. Sebuah meja Jepun. 4. Sebuah meja guru saiz meja murid. 5. 2 buah soft board ( 8 x 4 ). 6. Papan putih (sedang). 7. Almari bentuk rak. 8. Tikar getah. 9. Langsir. 10.Sudut disiplin. ( B ) REKOD DAN FAIL 1. Fail Individu (Banyaknya ikut bil. mr). 2. Fail Panitia Pemulihan. 3. Fail Rekod Prestasi (B.M). 4. Fail Peribadi/Kesihatan. 5. Fail Jemputan Ceramah/Mesyuarat/Kursus. 6. Fail Sijil (Fotostat). 7. Fail Contoh Rancangan Pengajaran B.M. 8. Fail Contoh Set Ujian Pengesanan. ( C ) BORANG-BORANG 1. Rekod Peribadi. 2. Rekod Kesihatan. 3. Pencalonan. 4. Prestasi Individu B. Melayu. 5. Jadual Waktu Pemulihan. 69
 78. 78. Tanda rait bagi yang berkenaan. ( D ) BAHAN BANTU MENGAJAR 1. Kit Lengkap Celik Bacaan. 2. Kad Konsep huruf abjad. 3. Kad Konsep suku kata. 4. Buku Latihan & Aktiviti. 5. Buku Bacaan Berpandu & Kaset. 6. Set Permainan. 7. Buku Panduan. 8. Bahan CD. 9. Modul PP bentuk Visual. 10.Komputer dan Printer. 11.Radio Kaset. 12.OHP dan Skrin. 70
 79. 79. MANUAL PP CELIK (A) Huruf Abjad kecil LKH AKTIVITI BBM 1. 2. Lisan a. Guru kenalkan konsep ‘a’ Guru soal murid: G : Ini apa? M : Ini api G : Ini apa? M : Ini adik G : Ini apa? M : Ini ayam b.Guru baca, murid ikut. G : a : api adik ayam Bertulis a. Murid buat latihan formatif di buku petak besar. b.Latih tubi tulis/sebut huruf ‘a’ Contoh: a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Nota Guru: Pastikan: a. Murid sebut ketika menulis huruf ‘a’. b. Murid tidak alih kepada huruf ‘b’ selagi tidak kuasai huruf ‘a’ c. Murid tulis huruf ‘b’ cara ‘Ingat Kembali’ Kad imbas ‘a’ Buku petak besar 71
 80. 80. 3. 4. Contoh: a b b b b b b a a b b b b b a a b b b b b a b b b b b b d. Guru ulangkaji langkah 1 hingga 2 Bagi huruf b-d Sumartif a. Murid buat ujian sumartif bagi setiap empat huruf. Contoh: a – d e – h i – l m – p Pengukuhan: a. Murid nyanyi lagu abjad. L&A – BK. 1 Radio kaset kaset 72
 81. 81. MANUAL PP CELIK (B) Suku kata/perkataan (kvk) LKH AKTIVITI BBM 1. 2. Lisan a. Guru kenalkan konsep ikut arahan urutan abjad. Guru soal murid (Tunjuk Gambar): G : Ini apa? M : Ini bas G : Ulang lagi M : Bas bas bas b.Guru soal murid (Tunjuk Perkataan). G : Cuba eja M : b a s (ulang dua kali) Bertulis a. Murid buat latihan formatif di buku petak besar. b.Latih tubi tulis/sebut perkataan ‘kvk’ Contoh: bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas Nota Guru: Pastikan: e. Murid sebut ketika menulis ‘bas’. f. Murid tidak alih kepada ‘beg’ selagi tidak kuasai ‘bas’ g. Murid tulis ‘beg’ cara ‘Ingat Kembali’ Kad imbas gambar bas Perkataan bas Buku petak besar 73
 82. 82. 3. 4. Contoh: bas beg beg beg beg beg beg bas beg beg beg beg beg beg bas beg beg beg beg beg beg bas beg beg beg beg beg beg h. Guru ulangkaji langkah 1 hingga 2 bagi perkataan beg Sumartif b. Murid buat ujian sumartif bagi perkataan ‘kvk’ setelah menguasai semua kelompok perkataan ‘kvk’. Pengukuhan: a. Murid bemain dengan permainan: 1. Ulta 2. Teleba 3. Jeduti 4. Loto L&A – BK. 2 Radio kaset Kaset Kad tapak: a. Ulta b. Teleba c. Jeduti d. Loto 74
 83. 83. 6 _____________________________________________________ _ MODUL PENGAJARAN PEMBELAJARAN PEMULIHAN KHAS (PP CELIK BACAAN) _________________________________
 84. 84. MANUAL PP CELIK C) Suku kata/perkataan (vkvk) Nota Guru : Pastikan : a. Latihan sebut ketika menulis ′adik′ . b. Murid tidak alih kepada ′ayam′ selagi 75 LKH AKTIVITI BBM 1 Lisan a. Guru kenalkan konsep ikut urutan vokal. Guru soal murid (Tunjuk gambar) : G : Ini apa ? M : Ini adik ? G : Ulang lagi M : adik adik adik b. Guru soal murid (Tunjuk suku kata/perkataan ) : G : Ini huruf apa ? M : Huruf a G : Ini suku kata apa ? M : dik G : Ini perkataan apa ? M : adik Bertulis a. Murid buat latihan formatif di dalam buku Petak besar . b. Latih tubi tulis/sebut perkataan ′vkvk′ Con : adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik Kad imbasan gambar adik Suku kata perkataan Buku petak besar
 85. 85. MANUAL PP CELIK LKH AKTIVITI BBM Tidak kuasai ‘adik’. c. Murid tulis ‘ayam’ cara ‘Ingat Kembali’ Con : adik ayam ayam ayam yam ayam ayam adik ayam ayam ayam ayam ayam ayam adik ayam ayam ayam ayam ayam ayam adik ayam ayam ayam ayam ayam ayam a. Guru ulangi langkah 1 hingga 2 bagi perkataan ‘ayam’. Sumartif a. Murid buat ujian sumartif bagi perkataan ‘vkvk’ setelah menguasai semua kelompok Perkataan ‘vkvk’. Pengukuhan: a. Murid nyanyi lagu vkvk. b. Murid bermain dengan permainan : 1. Ulta 2. Teleba 3. Jeduti 4. Loto L&a-BK.3 Radio kaset kaset 1 kad tapak : Ulta Teleba Jeduti Loto 76
 86. 86. Contoh 2 a. Nama : Farah Syafikah bt Hj. Basir. b. Nama sekolah : Sek. Keb. Merbau Sempak, 47000 sg. Buloh, Selangor Darul Ehsan. c. Tahun : 3 ( 9 tahun ) d. Tempoh Bimbingan: 2 setengah bulan e. Masalah : Tidak menguasai : Huruf abjad kecil a-z Suku kata kvk, vkvk Ayat mudah kvk,vkvk. f. Selepas mendapat bimbingan pemulihan : Keputusan Ujian Semester 1 = Pangkat 15/45 Keputusan Ujian Semester 2 = Pangkat 2/45 Mata Pelajaran : B. Melayu = A Matematik = A g. Murid ini akhirnya menjadi ulat buku : a. Bapanya belanjakan wangbeli buku = RM100 sebulan. b. Berusaha untuk mendapat pangkat 1 bagi ujian mendatang. c. Cita- cita ingin menjadi doktor. 77
 87. 87. MANUAL PP CELIK D) Ayat Mudah KVK LKH AKTIVITI BBM 1 Lisan b. Guru kenalkan ayat mudah kvk menggunakan kaedah ‘Rebus’. Con: c. Murid baca ayat mudah di atas cara suku kata (Laubach). Bertulis a. Murid buat latihan formatif di dalam Buku Petak besar. b. Latihan tubi tulis/sebut cara suku kata. Con : Abi ada jip Abi ada jip Abi ada jip Abi ada jip Kad Sorik buku petak besar 78 Epi Umi Ati Emi Adi Kek dam Jam Pen beg G.kek G.dam G.jam G.pen G.beg Abi ada jip G.jip
 88. 88. MANUAL PP CELIK HURUF LKH AKTIVITI BBM 3 Nota Guru : a. Murid sebut ketika ayat mudah. b. Murid tidak alih kepada ayat lain selagi tidak kuasai ayat yang ditulis. Sumatif a. murid but ujian sumartif bagai ayat kvk di dalam latihan dan aktiviti Bk.2 L&A-BK.2 Nota Guru : a. Guru boleh terskan kaedah ini bagi mengajar ayat mudak vkvk dan kemahiran seterusnya. 79
 89. 89. MAKLUMBALAS KAJI SELIDIK PEMULIHAN KHAS (CELIK HURUF) PERINGKAT DAERAH 5 ciri keutamaan kurang berkesannya program pemulihan khas (celik huruf) peringkat daerah: a. Murid mudah jemu semasa pengajaran dan pembelajaran di kelas. b. Murid kurang minat dan penempuan semas pengajaran dan pembelajaran. c. Bahan bantu mengajar tidak sesuai dan menarik. d. Murid sukar memahami makna sesuatu perkataan dan ayat. e. Guru mengamalkan pengajaran cara kelas bukan kumpulan atau individu. CADANGAN PENGGUNAAN PAKEJ LENGKAP CELIK BACAAN. Kandungan Pakej: a. Kad Imbasan huruf abjad kecil (a-z) b. Kad suku kata 4 dalam 1: Suku kata / perkataan: Kvk Vkvk Kvkv Kvkvk Kvkvkk Kvkvkvk c. Buku Sumatif berperingkat: Buku 1 hingga 8. d. Buku Bacaan Bergred: Buku 1 hingga 7 Kaset 1 hingga 4 e. Pengukuhan (Permainan) Ulta (ular dan tangga) Teleba (telefon bahasa) 80
 90. 90. 7 KAJIAN KES PENGAJARAN PEMBELAJARAN PEMULIHAN KHAS (MODUL CELIK BACAAN)
 91. 91. Sekolah Contoh 1: Rekod Prestasi Murid Pemulihan Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai, Melaka Melaka. (Bulan Januari hingga September 1998) 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan Bil Nama Murid Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Catatan Guru Pemulihan 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Buku Celik Huruf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Buku 1 = Huruf abjad kecil (a-z) Buku 2 = kvk + Ayat kvk Buku 3 = vkvk + Ayat vkvk Buku 4 = kvkv + Ayat kvkv Buku 5 = kvkvk + Ayat kvkvk Buku 6 = kvkvkk + Ayat kvkvkk Buku 7 = kvkvkvk + Ayat kvkvkvk Buku 8 = Pra Fahaman + Karangan Buku 9 = Bacaan Berpandukan (bergred) 81
 92. 92. Keputusan Peperiksaan Setengah Tahun 1998, Sek. Men. Keb. Sungai Rambai, Melaka. Mata Pelajaran: B.Melayu Tingkatan :1 Amanah Bil Nama Murid Pemulihan B.M Dlm.Kelas No.Buku Catatan Guru Pemulihan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Contoh : 2 Keputusan Peperiksaan Setengah Tahun 1997, Sek. Men. Keb. Sungai Rambai, Melaka. Mata Pelajaran: B.Melayu Tingkatan : 1 Amanah Bil Nama Murid Pemulihan B.M Dlm.Kelas No.Buku Catatan Guru Pemulihan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 82
 93. 93. Rekod Prestasi Murid Pemulihan , Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai, Melaka Melaka. (Bulan Januari hingga Jun) 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan Bil Nama Murid Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Catatan Guru 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Buku Celik Huruf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Buku 1 = Huruf abjad kecil (a-z) Buku 2 = kvk + Ayat kvk Buku 3 = vkvk + Ayat vkvk Buku 4 = kvkv + Ayat kvkv Buku 5 = kvkvk + Ayat kvkvk Buku 6 = kvkvkk + Ayat kvkvkk Buku 7 = kvkvkvk + Ayat kvkvkvk Buku 8 = Pra Fahaman + Karangan Buku 9 = Bacaan Berpandukan (bergred) 83
 94. 94. Contoh: 3 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan Bil Nama Murid Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Catatan Guru 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Buku Celik Huruf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rekod Prestasi Murid Pemulihan, Sek. Men. Keb. Sungai Rambai, Melaka. (Bulan Januari hingga September 1998) Buku 1 = Huruf abjad kecil (a-z) Buku 2 = kvk + Ayat kvk Buku 3 = vkvk + Ayat vkvk Buku 4 = kvkv + Ayat kvkv Buku 5 = kvkvk + Ayat kvkvk Buku 6 = kvkvkk + Ayat kvkvkk Buku 7 = kvkvkvk + Ayat kvkvkvk Buku 8 = Pra Fahaman + Karangan Buku 9 = Bacaan Berpandukan (bergred) 84
 95. 95. Keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 1998 Sek. Men. Keb. Sungai Rambai, Melaka. Bagi Murid Pemulihan Tingkatan 2C & 3C Di Kelas Biasa. Bil Nama Murid Pemulihan Th. BM No.Buku Catatan Guru Pemulihan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 85
 96. 96. MURID CEMERLANG PEMULIAN SMK SUNGAI RAMBAI MELAKA NAMA : TINGKATAN : B . MALAYU = KEDUDUKAN = NAMA : TINGKATAN : B .MELAYU = KEDUDUKAN = NAMA : TINGKATAN : B.MELAYU = KEDUDUKAN = NAMA : TINGKATAN : B . MELAYU = KEDUDUKAN = NAMA : TINGKATAN : B MELAYU = KEDUDUKAN = NAMA : TINGKATAN : B .MELAYU = KEDUDUKAN = 86
 97. 97. NAMA : TINGKATAN : B.MELAYU = KEDUDUKAN = NAMA : TINGKKATAN : B .MELAYU = KEDUDUKAN = NAMA : TINGKATAN : B .MELAYU : KEDUDUKAN : 87
 98. 98. MURID CEMERLANG PEMULIHAN Contoh 1 a. Nama : Sayati bt Ahmad b. Nama sekolah : Sek. Keb. Rawang , Jln . Kuala Garing , 48000 Rawang , Selangor Darul Ehsan. c. Tahun: 1 Amanah (1996) d. Tempoh: Januari hingga Jun 1996 (6 bulan) Sebelum bimbingan pemulihan: Latar belakang salah laku: Kemahiran asas bahasa : a. Pendiam a. Tidak menguasai semua kemahiran asas B.M. b. Rajin c. Kerja lambat d. Tidak ponteng sekolah. Selepas mendapat bimbingan pemulihan : a. Periang a. Huruf abjad kecil (a-z) b. Rajin b. kvk + Ayat kvk c. Suka bergaul c. vkvk +Ayat vkvk d. Tidak ponteng sekolah. d. kvkv + Ayat kvkv e. kvkvk + Ayat kvkvk f. kvkvkk + Ayat kvkvkk g. kvkvkvk + Ayat kvkvkvk h. Pra Faham + Karangan i. Bacaan berpandu. Keputusan ujian setengah Tahun : a. B.Melayu = 98/100 b. Matematik = 98/100 c. Pangkat = 1/36 88
 99. 99. 8 GEKO MURID PEMULIHAM KHAS (KELAB TUNAS HARAPAN)
 100. 100. RANCANGAN KELAB TUNAS HARAPAN TAHUN 1998 Sekolah Kebangsaan Rawang, Jln. K. Garing, Rawang, Selangor. (A) BIMBINGAN AKADEMIK (B) MOTIVASI KECEMERLANGAN (C) PERMAINAN DALAM (D) KOIR (A) BIMBINGAN AKADEMIK Objektif : Dapat membantu murid tahap 2 yang ketinggalan di dalam 2 M. Pelaksanaan : Dijalankan semasa aktiviti ko-kurikulum. Keahlian : Murid galus di tahun 4, 5 dan 6. Bilangan : 10 orang setiap kelas. Masa : Ikut kesesuaian Tenaga : Guru Pemulihan, guru KSTK Aktiviti : 1. Beri bimbingan asas membaca. 2. Beri bimbingan asas mengarang. 3. Beri bimbingan asas kefahaman. (B) MOTIVASI KECEMERLANGAN Objektif : Murid galus diberi pendedahan dalam bentuk kerohanian dan semangat. Aktiviti : 89
 101. 101. 1. Ceramah bina : a. Minda. b. Keyakinan diri. c. Cintakan kepada diri. d. Cintakan kepada rakan sebaya. e. Cintakan kepada orang yang lebih tua. f. Cintakan kepada guru. g. Cintakan kepada ibubapa. h. Potensi diri. 2. Pendekatan berbentuk ganjaran ( hadiah ) a. Peningkatan yang dilakukan oleh murid secara Minimum disusuli dengan ganjaran berbentuk : • Barang kegunaan atau alat tulis. • Benda berharga atau wang. • Pujian seperti bagus, baik, tahniah. © PERMAINAN DALAM Objektif : Dapat tarik minat murid, belajar sambil bermain. Nama permainan : 1. Teleba 2. Jeduti 90
 102. 102. 3. Loto 4. Ulta Aktiviti : a. Dijalankan setelah murid menguasai sesuatu kemahiran. b. Guru ubah suai soalan berpandu kemahiran diajar. c. Agihkan murid mengikut kumpulan. d. Murid boleh bertukar-tukar permainan. e. Guru perlu memberi arahan yang jelas cara bermain. f. Guru perlu bersama-sama murid ketika sesi permainan. Sumber bahan : a. Rujuk guru pemulihan b. Kit Celik Bacaan (D) KOIR Objektif :Penyerapan bersepadu belajar sambil Menyanyi Nama lagu : a. Rujuk kaset celik bacaan. b. Lagu berbentuk kontemparori (Nasyid) • Raihan • Rabbani • Nahwan Nor dll. PERLAKSANAAN BERKESAN DENGAN CARA : • Dijalankan oleh guru pemulihan dan KSTK. 91
 103. 103. 9 ADAPTASI PROGRAM PEMULIHAN KHAS ( CELIK HURUF) BAGI SEKOLAH MENENGAH ( MODUL CELIK BACAAN)
 104. 104. PROGRAM CELIK HURUF BAGI SEKOLAH MENENGAH Secara Keseluruhannya program pungurusan dan pengndalian Celik Huruf di sekolah menengah hampir sama dengan sekolah rendah. Namun dimikian beberapa panduan perlu difahami dengan teliti sebelum melaksanakan program ini di antaranya ialah:- 10 Faktor perlu difahami dan diteliti: (A) Faktor pelajar (B) Pengurusan kelas (C) Penjadualan Waktu (D) Faktor guru (E) Faktor Sukatan dan Kemahiran bagi Mata Pelajaran. (F) Faktor bahan bantu mengajar. (G) Faktor Pengajaran dan Pembelajaran. (H) Faktor Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. (I) Faktor Pentadbiran dan pengurusan. (J) Faktor Persekitaran Sekiranya 10 faktor ini dapat difahami dan dihayati dengan penuh rasa tanggungjawab serta keikhlasan target ‘zero defect’ celik huruh rasa tercapai dalam jangka masa yang terdekat. (A) Faktor dan pelajar 1. Mental dan fizikal a. Perkembangn minda atau otak pelajar telah cukup matang dan bersedia. b.Umur akalnya telah mencapai ke tahap 10 -12 tahun 2. Emosi a.Kesediaan untuk merima pelajaran asas akan tergugat sekiranya perasaan malu, ego, takut mencuba, risau dan runsing tidak dikawal. b. Saiz dari segi tubuh badan juga mempengaruhi emosi pelajar. c. Rakan sebaya dengan pelajar yang sering mentertawakan, atau mengejek akan menghilangkan Keyakinan dan minat belajar. (B) Pengurusan kelas 1. Penekanan pembentukan ‘Kelas Kelompok tak Ketara’ (KTK) a. Sila rujuk KTK dan cara melaksanakan bagi sekolah menengah 92
 105. 105. b. Pelajar dikelompokkan mengikut kebolehan. Sasaran diberi terhadap pelajar lemah yang tidak menguasai 3M ( Membaca, Menulis, Mengira ) 2. Program Pelunjuran Pencalonan • Guru kelas mencalonkan murid lemah. Ujian Saringan • Tentukan kawasan lemah secara umum. • Uji kemahiran asas cara lisan saja. ( Guna set inventori/ujian diagnostik ) • Terima atau tolak. Ujian Diagnostik ( Inventori ) • Tentu kawasan lemah secara khusus. • Analisis ujian. • Rangka Objektif Pengajaran. • ( Rujuk Rancangan Pengajaran Pemulihan Sekolah Menengah) Pengajaran dan Pembelajaran • Rujuk ujian diagnostik. • Ajar kemahiran yang tidak dikuasai. • Guna Rancangan Pengajaran Pemulihan • Target 3 bulan , 6 bulan , 9 bulan perlu di patuhi dengan tekun dan kosisten. • Guna Bahan Celik Bacaan. • Kelompok pelajar ikut aras : • Lemah – suku kata , perkataan • Sederhana – Ayat mudah • Pandai – Bacaan berpandu Penilaian a. Jan – Mac (3 bulan) b. Apr – Jun (6 bulan) c. Jul – Sept (9 bulan) d. Catat rekod prestasi menggunakan borang rekod prestasi. 93 1  2  3  4  5 
 106. 106. Program Pelunjuran e. Gunakan buku latihan berperingkat bagi Sumatif. Tindakan susulan a. Pengkelompokkan ini adalah bersifat sementara. b. Pelajar yang telah menguasai 3M akan belajar di kelas biasa bagi tahun berikutnya. c. Pelajar yang masih tidak menguasai 3M, bimbingan pemulihan diteruskan. (C) Penjadualan : 1. Jadual Waktu a. Masa bagi mata pelajaran Bahasa Melayu diberi keutamaan. b. Bagi mata pelajaran yamg lain, strategi pengajaran dan pembelajaran hendaklah bahasa merentas kurikulum. (D) Faktor Guru 1. Kriteria guru a. Pemilihan guru dibuat berdasarkan kecemerlangan PP, peribadi. b. Guru perlu minat dan tidak aktif di luar kelas. c. Guru perlu mendapatkan pendedahan pemulihan daripada ‘Guru Cemerlang pemulihan.’ (E) Faktor Sukatan dan kemahiran bagi Mata Pelajaran 1. Gunakan Rancangan Pengajaran Pemulihan. 2. Kemahiran adalah merentas bahasa. Rujuk Pakej Celik Bacaan. (F) Faktor Bahan Bantu Mengajar 1. Gunakan Pakej Celik Bacaan – Pemulihan 2. Buku ‘Pop Up’ – Pengayaan (G) Faktor Pengajaran dan Pembelajaran 1. Cara tertutup 94 6 
 107. 107. 2. Guru turun tahap kemahiran PP di KTK. a. Ada hadang atau sekatan pandangan dari dilihat pelajar lain. (H) Faktor Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru mengajar secara individu (perseorangan) saja. 2. Guru perlu memiliki saikologi yang tinggi terhadap pelajar seperti : a. Pelajar sebagai anak. b. Guru sebagai ibu atau bapa c. Penyayang dan pengasih. d. Body contact ( Sentuhan perasaan dan perhatian ) (H) Faktor Pentadbiran dan Pengrusan 1.Pengetua atau guru besar a. Restu dan Keperihatinan daripada pihak pentadbir adalah teras Kejayaan program Celik huruf di peirngkan menengah dan rendah. b. Sokongan padu bukan sahaja memudahkan pelaksanaan program malah akan mempercepatkan pengasaan 3M 2. Sokongan moral yang diperlukan: a. Mendapatkan peruntukan mebeli bahan sokongan. b. Mengekalkan guru di kelas tanpa menutup kelas pemulihan atau menjadi guru ganti apabila ada guru cuti atau sakit. c. Menyediakan kelas pemulihan yang sesuai dan selasa san tidak kira saiz besar atau kecil. d. Bersedia membantu atau memberi semangt kepada guru pemulihan apabili diminta. e. Memberi insentif atau rangsangan terhadap guru pemulihan apabila didapati ada peningkatan prestasi PP dan penguasaan murid walaupun %peningkatan yang sedikit Insentif di dalam bentuk : a. Motivasi –pujian dan penghargaan b. Prestasi pergerakan gaji. (J) Faktor persekitaran a. Guru sentiasa menasihati dan meneguhkan dari segi disiplin pelajar. b. Pengaruh rakan dan masalah keluarga mampu mengndang masalah tekanan jiwa, hilang keyakinan dan tidak tumpu di dalam PP guru. c. Motivasi dari dan pemulihan tingkah laku pelajar perlu diberi perhatian di peringkat peralihan atau tingkatan satu lagi. d. Guru janganlah mudah jemu dan kecewa apabila sebarang tindakan yang dibuat itu gagal dan kecundang. Rumusan: 1. Sebarang kesulitan dan kesukaran sila rujuk modul program Celik Huruf Sekolah Menengah. 2. Kejayaan program ini bergantung sejauh mana komittem dan iltizam semua pihak yang terlibat. 95
 108. 108. Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- Suku kata berbeza :- ba ba baba da da ja ja m a m a pa pa ba ca ca ra ha la ma ta sa wa
 109. 109. Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mari Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung :- Suaikan :- ga ya ka ta na ma pa ya ta ja b a ja j a s a k a l a p a d a r a g a kala raga pada baja jasa
 110. 110. Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan berdasarkan gabungan suku kata dibawah :- ba ca da fa ga ha ja ka la ma na pa ra sa ta wa ya za
 111. 111. Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Berdasarkan petikan dibawah, lukis gambaran yang dapat difikirkan :- Saya ada mama. Nama mama saya Sara. Mama saya ada raga. Raga mama ada lada.
 112. 112. Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- Suku kata berbeza :- gi gi gigi li li pi pi si si ti ti bi ji ki ri li di pi li si ni
 113. 113. Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mari Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung :- Suaikan :- bi la ca ri di ri ja wi ki ri bi la j a ri ki r a ra gi si la kira bila ragi sila jari
 114. 114. Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan gabungan suku kata di bawah :- ba ca da fa ga ha ja ka la ma na pa ra sa ta wa ya za bi ci di fi gi hi ji ki li mi ni pi ri si ti wi yi zi
 115. 115. Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Tekapkan tangan pada kertas ini dan lukis gambar lima jari-jari anda :- Jari-jari. Ini jari-jari. Ini jari-jari saya. Ini lima jari-jari saya.
 116. 116. Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan gabungan suku kata di bawah :- ba ca da fa ga ha ja ka la ma na pa ra sa ta wa ya za bi ci di fi gi hi ji ki li mi ni pi ri si ti wi yi zi bu cu du fu gu hu ju ku lu mu nu pu ru su tu wu yu zu
 117. 117. Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Berdasarkan petikan di bawah, lukis gambaran yang dapat difikirkan ;- Raju ada baju. Baju itu biru. Baju itu baru. Baju itu ada saku.
 118. 118. Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- Suku kata berbeza :- bu bu bubu cu cu ku ku su su bu ta bi su cu ka da gugu li
 119. 119. Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mari Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung :- Suaikan :- sa tu bu ru ci ku gu la la bu tu ju b u k u j uglir sa liku guli rusabajubuku
 120. 120. Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- Suku kata berbeza :- b a li k u be ca beca fe ri je m u ke ra ce ri de wage lire lase ni te bu
 121. 121. Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Menyusun Perkataan Susun perkataan-perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang bermakna. 1. _____________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________________ 4. _____________________________________________________________________ 5. beca bapa bawa Mutu madu suka jari ini saya ada kaki Siti bela Baba kera
 122. 122. _____________________________________________________________________ 6. _____________________________________________________________________ Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan gabungan suku kata di bawah :- Lina ubi beli ba ca da fa ga ha ja ka la ma na pa ra sa ta wa ya za bi ci di fi gi hi ji ki li mi ni pi ri si ti wi yi zi bu cu du fu gu hu ju ku lu mu nu pu ru su tu wu yu zu
 123. 123. Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Berdasarkan petikan di bawah, lukis gambaran yang dapat difikirkan ;- Peti besi. Ini peti besi. Ini peti besi lama. Reza beli peti ini di kota. be ce de fe ge he je ke le me ne pe re se te we ye ze
 124. 124. Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Berdasarkan petikan di bawah, lukis gambaran yang dapat difikirkan ;- Bapa saya beli roti. Bapa saya beli soto. Saya suka roti. Saya suka roti dan soto.
 125. 125. Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan gabungan suku kata di bawah di dalam buku latihan kamu :- ba ca da fa ga ha ja ka la ma na pa ra sa ta wa ya za bi ci di fi gi hi ji ki li mi ni pi ri si ti wi yi zi
 126. 126. Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- bu cu du fu gu hu ju ku lu mu nu pu ru su tu wu yu zu be ce de fe ge he je ke le me ne pe re se te we ye ze bo co do fo go ho jo ko lo mo no po ro so to wo yo zo fo to foto ko ko lo go so to
 127. 127. Suku kata berbeza :- Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mari Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung :- bo la ki lo ko ta ku no ro ti so lo ge lo ra go ri la ki mo no pe to la
 128. 128. Suaikan :- b a h a fa m i m a r u k e re to m a maruku se ro ja sa li k u ta to tomato bahasa famili kereta

×