Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mô hình mvc trong ASP

903 views

Published on

Mô hình mvc trong ASP

Published in: Technology
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Mô hình mvc trong ASP

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
 2. 2. • ASP.NET MVC là 1 framework phát triển ứng dụng web mới do Microsoft cung cấp, nó kết hợp giữa tính hiệu quả và nhỏ gọn của mô hình Model-ViewController (MVC), những ý tƣởng và công nghệ hiện đại nhất, cùng với những thành phần tốt nhất của nền tảng ASP.NET hiện thời. ASP.NET MVC ra đời không phải để thay thế cho ASP.NET Web Form mà nó phát triển theo một nhánh khác trong gia đình ASP.NET Framework.
 3. 3. • Model View Controller • Chia ứng dụng thành 3 thành phần chính: 1. Model 2. View 3. Controller
 4. 4. Model • Đƣợc giao nhiệm vụ cung cấp dữ liệu cho cơ sở dữ liệu và lƣu dữ liệu vào các kho chứa dữ liệu. • Nhận yêu cầu từ Views • Trả về các giá trị tính toán cho Views • Kiểm tra tính hợp lệ của data
 5. 5. View • View: Hiển thị các thông tin cho ngƣời dùng của ứng dụng và đƣợc giao nhiệm vụ cho việc nhận các dữ liệu vào từ ngƣời dùng, gởi đi các yêu cầu đến bộ điều khiển • Nhận lại các phản hồi từ bộ điều khiển và hiển thị kết quả cho ngƣời dùng. • Các trang HTML, JSP, các thƣ viện thể và các file nguồn là một phần của View.
 6. 6. Controller • Controller: là tầng trung gian giữa Model và View. Controller đƣợc giao nhiệm vụ nhận các yêu cầu từ phía máy khách. • Bên trong phƣơng thức của lớp Controller có thể đƣợc thực thi để phản hồi cho trình duyệt hoặc phục vụ cho view. • Controller có thể truy cập và sử dụng lớp Module để truyền dữ liệu đến các View • Controller sử dụng ViewData để đƣa bất kỳ dữ liệu nào đến View
 7. 7. Controller Model Nhận kết quả trả về từ Model. Lựa chọn View thích hợp để hiển thị View
 8. 8. • Dễ dàng quản lý sự phức tạp của ứng dụng bằng cách chia ứng dụng thành ba thành phần model, view, controller • Nó sử dụng mẫu Front Controller, mẫu này giúp quản lý các requests (yêu cầu) chỉ thông qua một Controller. Nhờ đó bạn có thể thiết kế một hạ tầng quản lý định tuyến. Hỗ trợ tốt hơn cho mô hình phát triển ứng dụng hƣớng kiểm thử • Nó hỗ trợ tốt cho các ứng dụng đƣợc xây dựng bởi những đội có nhiều lập trình viên và thiết kế mà vẫn quản lý đƣợc tính năng của ứng dụng
 9. 9. Nhóm NGUYỄN THÙY DUYÊN NGUYỄN THỊ MAI HÂN NGUYỄN THANH HÀ VÃNG PHƢƠNG THANH

×