Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gramadach na Gaeilge do Rang 6

1,599 views

Published on

Tús cúrsa gramadach gaeilge feiliúnach don bhunscoil.

Published in: Education, Business
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/w6fvh2f } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/w6fvh2f } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/w6fvh2f } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/w6fvh2f } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/w6fvh2f } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/w6fvh2f } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Gramadach na Gaeilge do Rang 6

 1. 1. Gramadach na Gaeilge Rang a 6
 2. 2. Ainmfhocal •Ainm duine, ainm áite nó ainm ainmhithe. mar shampla: cailín, fear, bord, aimsir Is féidir le ainmfhocal a bheith firinscneach nó baininscneach
 3. 3. Briathar •Focal a chuireann gluaiseacht nó gníomhaíocht nó mothúcháin in iúl. mar shampla: caint, rith, siúl, smaoineamh, obair, ithe, bí, Léiríonn an briathar an aimsir.
 4. 4. Aidiacht •Úsáidtear aidiachtaí chun cur síos a dhéanamh ar an ainmfhocal mar shampla: an bord mór, an cailín álainn, an leabhar gorm,
 5. 5. Na Réamhfhocail Tagann an réamhfhocal roimh an ainmfhocal. Taispeánann sé an gaol idir an ainmfhocal agus an rud (ainmfhocal nó briathar) eile. ag, ar, as, chuig, de, do,faoi, gan, go dtí, i, idir, le, ó, roimh, trí, thar, um agam agat uirthi dóibh Athraíonn an réamhfhocal de réir an pearsa -- m.sh:
 6. 6. Na Forainmneacha Pearsanta
 7. 7. Na hAidiachtaí Sealbhacha Uatha •mo •do •a (his) •a (her) Iolra • ár • bhur • a
 8. 8. An tAlt • Is é “an” an tAlt : “na” san uimhir iolra Roimh ainmfhocal firinscneach Roimh ainmfhocal baininscneach

×