Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maintpartner: kompleksowe usługi utrzymania ruchu i eksploatacji

W Maintpartner na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo pracy. Naszym klientom pomagamy w poprawie produktywności i ograniczeniu przestojów w produkcji. Poza standardową obsługą w ramach długoterminowych kontraktów utrzymania ruchu realizujemy różnego rodzaju projekty i usługi specjalistyczne. W naszej ofercie posiadamy innowacyjne dla branży rozwiązania cyfrowe.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Maintpartner: kompleksowe usługi utrzymania ruchu i eksploatacji

 1. 1. 11.7.2018 Maintpartner Group 20181 Kompleksowe usługi utrzymania ruchu i eksploatacji Maintpartner - niezawodny partner dla Twojego biznesu
 2. 2. 11.7.2018 Maintpartner Group 2018 W Maintpartner na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo pracy. Naszym klientom pomagamy w poprawie produktywności i ograniczeniu przestojów w produkcji. Poza standardową obsługą w ramach długoterminowych kontraktów utrzymania ruchu realizujemy różnego rodzaju projekty i usługi specjalistyczne. W naszej ofercie posiadamy innowacyjne dla branży rozwiązania cyfrowe. ● Szeroka oferta usług specjalistycznych ● Najlepsze praktyki i rozwiązania branżowe● 2
 3. 3. Bezpieczeństwo jest najważniejsze 11.7.2018 Maintpartner Group 20183 • Wysoka kultura bezpieczeństwa Maintpartner jest widoczna we wskaźnikach z obszaru bhp. • W codziennej pracy korzystamy z wielu narzędzi i środków zapewniających bezpieczeństwo pracy: • Procedury wdrożenia • Ocena ryzyka, inspekcje bezpieczeństwa • Kampanie bhp, dodatkowe szkolenia bhp • Ocena zagrożeń przed przystąpieniem do pracy • Raporty z sytuacji potencjalnie wypadkowych i działania korygujące • Analiza i podjęcie działań korygujących po wypadku • Środki ochrony osobistej • Ergonomiczne stanowiska pracy Częstotliwość wypadków/ milion godzin roboczych LWD1 i LWD 3
 4. 4. Wwspółpraca na wielu poziomach 11.7.2018 Maintpartner Group 20184 Usługi inżynieryjne w ramach projektów Usługi instalacyjne dla projektów Poprawa produktywności i rozwiązania cyfrowej Długoterminowe umowy UR Długoterminowe umowy usługowe Poziom Współpracy RÓŻNE PAKIETY USŁUG Niski Wysoki
 5. 5. 4 kraje, 1800 pracowników 11.7.2018 Maintpartner Group 20185 Finlandia: 51 głównych lokalizacji, 1100 pracowników: • 30% długoterminowe umowy utrzymania ruchu w przemyśle • 30% długoterminowe umowy utrzymania ruchu w sektorze energetycznym • 40% projekty i instalacje Estonia: 25 pracowników głownie długoterminowe umowy utrzymania ruchu Szwecja: 12 głównych lokalizacji, 300 pracowników, głównie długoterminowe umowy utrzymania ruchu w przemyśle i w sektorze energetycznym Polska: 13 głównych lokalizacji, 400 pracowników, głównie długoterminowe umowy utrzymania ruchu w przemyśle i w sektorze energetycznym
 6. 6. Projekty, usługi instalacyjne i inżynieryjne Elastyczne zasoby dla kompleksowej obsługi kontraktu i prac projektowych 11.7.2018 Maintpartner Group 20186 ELEKTRYKA I AUOMATYKA • Prewencyjne UR • Diagnoza i naprawa • Instalacja i testy • Badania termowizyjne • Kalibracja • Planowanie SERWIS MECHANICZNY • Prewencyjne UR • Diagnoza i naprawa • Instalacja i testy • Konserwacja pomp • Monitorowanie stanu (badania termowizyjne, pomiary wibracji) • Filtracja oleju • Konserwacja urządzeń • Inżynieria NARZĘDZIOWNIA • Toczenie, frezowanie, powłoki termiczne • Usługi spawalnicze • Konserwacja obrabiarek • Usługi warsztatowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI: Kompleksowe wdrożenie i zarządzanie projektami
 7. 7. Produktywność i rozwiązania cyfrowe Innowacyjne narzędzia i rozwiązania z zakresu prewencyjnego utrzymania ruchu 11.7.2018 Maintpartner Group 20187 MP INTELLIGENCE® , PREDICTIVE AI • Ostrzega o awariach i zakłóceniach procesu produkcyjnego • Zapobiega przestojom produkcyjnym spowodowanym przez nieoczekiwane awarie. • Dostarcza wytyczne do optymalizacji procesów produkcyjnych DPM • Klasyfikacja krytyczności , modele i symulacje • Optymalizacja programów prewencyjnego utrzymania ruchu MP FLOW® • Mobilna aplikacja do zarządzania pracą • Przyjazny interfejs graficzny • Zapewnia efektywne wykonanie pracy
 8. 8. 11.7.2018 Maintpartner Group 20188 NARZĘDZIA DLA RÓŻNYCH POTRZEB • Zwiększenie produktywności i efektywności • Poprawa rentowności • Rozwój zarządzania UR • Poprawa HR, bezpieczeństwa i zrównoważony rozwój ROZWÓJ UTRZYMANIA RUCHU • Audyty UR • Klasyfikacja krytyczności • Analiza przyczyn źródłowych • Planowanie i rozwój UR Specyficzne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta i strategii jego działalności Utrzymanie ruchu Ciągły rozwój systemów i narzędzi dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności operacyjnej klienta
 9. 9. Usługi serwisowe w sektorze energetycznym Usługi serwisowe i utrzymanie ruchu węzłów i sieci ciepłowniczych 11.7.2018 Maintpartner Group 20189 KOMPETENCJE STRATEGICZNE I TECHNICZNE • CHP • Elektrownie wodne • Elektrownie kondensacyjne • Sieci ciepłownicze • Audyty XPertti Wsparcie klientów z sektora energetycznego Umożliwiamy klientowi skupienie się wyłącznie na jego działalności Nasze usługi łączą Strategiczne knowhow Techniczną i praktyczną znajomość zakładu Długoterminowy rozwój operacji przemysłowych Systemy i procesy opracowane dla optymalizacji działań operacyjnych i udziału służb utrzymania ruchu Wsparcie elastycznych zasobów z projektów instalacyjnych i inżynieryjnych
 10. 10. Historia spółki 11.7.2018 Maintpartner Group 201810 2006 Maintpartner powstaje na bazie działu utrzymania ruchu wydzielonego z Fortum 2016 Dalszy rozwój działalności w sektorze energetycznym (elektrociepłownie i sieci ciepłownicze Fortum) Sektor energetyczny » Przemysł metalurgiczny» Chemiczny » Procesy » Elektrownie wodne » Przemysł spożywczy» Petrochemia » Przemysł farmaceutyczny » Przemysł drzewny 2007–2008 Rozwój i akwizycje spółek w Finlandii i Szwecji 2009/2010 Początek działalności w obszarze energetycznym (elektrownie wodne/ elektrociepłownie ) 2011 Począte k działaln ości w Polsce 2012 Początek działalnoś ci w Estonii 2010 Maint- partner Way powstanie modelu operacyjne go 2014 MP INtelli- gence rozwój, program pilotażow y 2015
 11. 11. Kluczowe dane w 2017 roku 11.7.2018 Maintpartner Group 2018 Sprzedaż net ~167 M€ Finlandia Polska Szwecja Estonia Zatrudnienie ~1800 Finlandia Polska Szwecja Estonia 11
 12. 12. Maintpartner Way – certyfikowany model operacyjny 11.7.2018 Maintpartner Group 201812 • W Maintpartner – cały system od zarządzania po organizację i narzędzia jest zdefiniowany pod kątem operacyjnego utrzymania ruchu • Określony model operacyjny • Usystematyzowana działalność operacyjna stanowi wartość dodaną dla klienta • Nasze certyfikaty: • OHSAS 18001, BHP • ISO 9001, Jakość • ISO 14001, Środowisko
 13. 13. Wsparcie celów klienta poprzez zrównoważony rozwój 11.7.2018 Maintpartner Group 201813 • Nasi specjaliści określają sposoby wsparcia zrównoważonego rozwoju działalności klienta • Wiele narzędzi wspierających: • Optymalizacja procesów • Optymalizacja systemów grzewczych • Lokalizacja i naprawa wycieków (olej, sprężone powietrze) • Poprawa metod pracy • Wirtualne spotkania • Zdalny monitoring (np. drony)
 14. 14. Maintpartner rozumie specyfikę wyzwań i posiada rozwiązania 11.7.2018 Maintpartner Group 201814 Zwiększamy produktywność w przemyśle dzięki połączeniu wiedzy eksperckiej i odpowiednich narzędzi Dbamy o bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Dzisiaj (misja) Rosnące zapotrzebowanie na doświadczenie i profesjonalizm Wzrastające wyzwania w rozwoju i utrzymaniu ruchu w przemyśle. Kierunek (megatrendy) Pozycja lidera branży utrzymania ruchu i najlepszy partner biznesowy w poprawie produktywności. Jutro (wizja)
 15. 15. Dlaczego Maintpartner ? INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA Nowe usługi i koncepcje łączące pierwiastek ludzki i rozwiązania technologiczne KLUCZOWA ROLA PRACOWNIKA Wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie pracowników PRZEJRZYSTOŚC USŁUG Otwartość w zakresie metod, działań i osiągnięć Obecność w branży przemysłowego utrzymania ruchu od 1980 roku Szeroka baza kompetencji, wiedzy eksperckiej, wieloletnie doświadczenie Metody i narzędzia służące poprawie dostępności i produktywności Korzenie w sektorze energetycznym, silna obecność w różnych branżach przemysłu Fokus na bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój Stabilizacja finansowa, zaangażowanie właściciela udziałów (CapMan 88%, executive management) 11.7.2018 Maintpartner Group 201815
 16. 16. 11.7.2018 Maintpartner Group 201816

×