Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kunnossapitojärjestelmän laaturaportti MQR, Maintpartner 2019

90 views

Published on

Kunnossapidon korkea luotettavuus on saavutettavissa vain laadukkaalla tiedolla kunnossapidon operatiivisesta toiminnasta, suunnitelmallisuudesta ja vaikuttavuudesta. Kunnossapitojärjestelmä antaa paljon silloin, kun sitä käytetään optimaalisesti ja se sisältää laadukasta dataa. Maintenance Quality Report on analyysimme ennakkohuolto-ohjelmien ja laiterekisterin sisällön laadusta.

Published in: Services
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kunnossapitojärjestelmän laaturaportti MQR, Maintpartner 2019

  1. 1. www.maintpartner.fi etunimi.sukunimi@maintpartner.com Kunnossapidon korkea luotettavuus on saavutettavissa vain laadukkaalla tiedolla kunnossapidon operatiivisesta toiminnasta, suunnitelmallisuudesta ja vaikuttavuudesta. Kunnossapitojärjestelmä antaa paljon silloin, kun sitä käytetään optimaalisesti ja se sisältää laadukasta dataa. Maintenance Quality Report on analyysimme ennakkohuolto-ohjelmien ja laiterekisterin sisällön laadusta. Tuottavuus- ja digiratkaisut KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMÄN LAATURAPORTTI MQR MQR-KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMÄN LAATURAPORTTI TUKEE KUNNOSSAPIDON JA TUOTANNON KEHITYSTÄ MQR osoittaa puutteet kunnossapitojärjestelmän sisällössä, rakenteessa tai käytössä. Laaturaportti perustuu olemassa olevan datan analyysiin ja asiakkaan järjestelmäasiantuntijan haastatteluun. Raportti valmistuu 2–4 viikossa, eikä vaadi asiakkaalta merkittäviä ajallisia panostuksia. Tuloksena saadaan esimerkiksi kriittisyys- luokittelun ja ennakkohuoltojen kattavuus ja jakauma, hierarkiarakenteen epäkohdat ja kirjauskäytännöt, työlajien käyttö ja kustannus- seuranta työlajeittain. Raportti tuottaa selkeän kehitysohjelman, miten kunnossapidon toimintaa voidaan kehittää. Kunnossapitojärjestelmän sisältö tarkastellaan kolmen päämittarin perusteella: 1 Ennakkohuolto-ohjelman toimivuuden osa- alueita ovat mm. • laitteiden kriittisyysluokittelun taso • laitteiden huoltojen kriittisyyden taso • ennakkohuoltoja sisältävien laitteiden osuus • laitteiden huoltovälit • töiden kuvauksen sisällöt • nykyisen laitehierarkian jäsentely • vikahistoriaa sisältävien laitteiden osuus 2 Kunnossapitotöiden tietosisällön osalta tarkastellaan mm. työtilausten, työtuntien ja kustannusten jakautumista eri työlajien välillä. 3 Kunnossapidon kustannusanalyysissä vertaamme laitteiden ennakkohuollon kustannuksia niiden vikamääriin. Jos laitteen korkeat huoltokustannukset eivät näy vähentyneinä vikaantumisina, on huolto- ohjelmaa syytä tarkistaa. Raportti esittää myös vuoden kuukausittaisen työlajijaon sekä toimintopaikkojen ja laitteiden kunnossapidon kokonaiskustannukset. KYSY LISÄÄ: Toni Räisänen, puh. 050 441 24 94 Maintpartner Oy, Ahventie 4 B, Espoo Puhelin 09 231 15000 Tietovaatimusten läpikäynti Datan kerääminen Datan validointi Raportin luonti Tulos- palaveri Tietoihin liittyvät vaatimukset käydään läpi Asiakkaan kanssa Tutkimme datan luotettavuuden ja kattavuuden. Haastattelemme kunnossapito- järjestelmän käyttö- tavat. Järjestelmäasian- tuntija kerää datan kunnossa- pitojärjestelmästä (Asiakas tai Maintpartner) Muokkaamme datan oikeaan muotoon ja se ajetaan laskenta- ohjelman läpi. Rakennamme tulosten pohjalta Asiakkaan kanssa kehitysohjelman, kuinka parantaa kunnossapitoa. KUNNOSSAPIDON LAADUN RAPORTTI – tiivistelmä/malli

×