Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dynaaminen ennakoiva kunnossapito, Maintpartner 2019

34 views

Published on

Dynaaminen ennakoiva kunnossapito tehostaa teollista kunnossapitoa ja tekee siitä suunnitelmallista. Sen kautta hiomme laitoksen kunnossapitojärjestelmän laitehierarkian ja laitekriittisyyksiin perustuvat huolto-ohjelmat parhaiksi mahdollisiksi. Tuloksena on entistä parempi laitteiden luotettavuus, töiden resursointi ja varaosahallinta sekä harkitummat, ajantasaiset investointipäätökset.

Published in: Services
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dynaaminen ennakoiva kunnossapito, Maintpartner 2019

  1. 1. www.maintpartner.fi etunimi.sukunimi@maintpartner.com Dynaaminen ennakoiva kunnossapito (Dynamic Preventive Maintenance, DPM) tehostaa toimintaa ja tekee siit� suunnitelmallista. Sen kautta hiomme laitoksen kunnossapitoj�rjestelm�n laitehierarkian ja laitekriittisyyksiin perustuvat huolto-ohjelmat parhaiksi mahdollisiksi. Tuloksena on entist� parempi laitteiden luotettavuus, t�iden resursointi ja varaosahallinta sek� harkitummat, ajantasaiset investointip��t�kset. Tuottavuus- ja digiratkaisut DYNAAMINEN ENNAKOIVA KUNNOSSAPITO - DPM DPM PARANTAA OIKEIN MITOITETUILLA, ENNAKOIVILLA TOIMENPITEILL� K�YTETT�VYYTT� JA TURVALLISUUTTA DPM-prosessi yhdist�� uniikilla tavalla kunnossapitoj�rjestelm�n datan ja prosessiasiantuntijoiden hiljaisen tiedon. Sen avulla tunnistamme tuotantoprosessin kriittisimm�t laitteet ja oikeat ennakoivat toimenpiteet. Sek� laitehierarkian muokkauksessa ett� kriittisyysluokittelussa k�yt�mme kehitt�m��mme simulaatiosovellusta, jonka avulla mallinnamme laitoksen ja simuloimme sen toiminnan. Tulokset esit�mme helposti aukeavassa visuaalisessa muodossa. USEITA OPTIMOINTIMAHDOLLISUUKSIA Uudelleen m��ritellyn, oikean laitehierarkian avulla ohjaat p�ivitt�ist� toimintaa tehokkaasti. Saat luotettavaa tietoa kunnossapitotoiminnan vaikuttavuudesta ja tunnistat kehityskohteet. Vikavaikutusanalyysi simuloi laitoksen toiminnan. Siin� k�sittelemme tiedot laitteiden vioista ja niiden vaikutuksista. Tuloksena saamme laitteiden kriittisyysluokittelun. Samalla tunnistamme riskikohteet. T�m� auttaa valitsemaan oikeat ennakoivat toimenpiteet ja kohdistamaan kunnossapitoresurssit tehokkaasti. Tulokset vied��n laitoksen arkeen muokkaamalla ennakkohuolto-ohjelma kriittisyysluokittelun perusteella. Rakennamme puuttuvat huollot. Nyt on mahdollista optimoida huoltokohteet, toimenpiteet ja huoltov�lit. On t�rke�� vied� p�ivitetty omaisuushierarkia ja huolto-ohjelma jatkuvan parantamisen toimintamalliin. N�in ennakkohuoltoja voidaan jatkuvasti kehitt�� laitteiden muuttuvien tarpeiden mukaan. KYSY LIS��: Toni R�is�nen, puh. 050 441 24 94 Maintpartner Oy, Ahventie 4 B, Espoo Puhelin 09 231 15000 Datan ker��minen ja m��rittely Tehdas- hierarkian standardointi Vikavaikutus- luokittelun tekeminen Ennakkohuolto- ohjelmien p�ivitys Tiedonsiirto ja jatkuva kehitys Kunnossapito- j�rjestelm�n datan ker�tty�mme m��ritell��n laitehierarkian syvyys ja kriittisyysluokittelun painoarvot. Luomme laitoksen prosessimallin. Lis��mme laitteille haitallisimmat ja yleisimm�t vikamuodot ja niiden seuraukset. Lis��mme standardoimaamme tehdashierarkiaan puuttuvat laitteet laitosvastaavien kanssa. P�ivit�mme ennakko- huolto-ohjelmat reitityksineen kriittisyysluokan mukaisesti. Rakennamme puuttuvat huollot ja ohjeet. Historiatiedon kertyess� uudistettuun kunnossapito- j�rjestelm��n uusi data voidaan ajaa prosessimalliin ja p�ivitt�� tulosten pohjalta kriittisyydet ja huoltojen painotukset. DPM-projektin my�t� h�iri�korjausty�t ovat v�hentyneet

×