Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
[신한금융투자] Wealth Management Guide(2011.01.24)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Syllabus-FM1111-Planning in Sweden-An Introduction

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Syllabus-FM1111-Planning in Sweden-An Introduction

  1. 1. Blekinge Tekniska Högskola Sektionen för DSN, Fysisk planering KURSPLAN Planering i Sverige: en introduktion Planning in Sweden: an Introduction 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS credit points) Kurskod: FM1111 Nivå: Grundnivå Fördjupning: A Utbildningsområde: Teknik Huvudområde: Fysisk planering Version: 1 Gäller från: 2008-05-22 Fastställd: 2008-05-22 1. Kursens benämning och omfattning Kursen benämns Planering i Sverige: en introduktion / Planning in Sweden: an Introduction och omfattar 7,5 högskolepoäng. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). 2. Beslut om fastställande av kursplan Denna kurs är inrättad av Sektionen för Teknokultur, Humaniora och Samhällsbyggnad 2008-05-22. Kursplanen är fastställd av Sektionen för Teknokultur, Humaniora och Samhällsbyggnad och gäller från 2008-05-22. Diarienr 08/136 3. Syfte Kursens syfte är att möjliggöra för studenter att skaffa sig insikter och elementära kunskaper om metoder och begrepp i stadsplanering och design samt i fysisk samhällsplanering i Sverige. En speciell fokus ligger på offentliga platser, stadsmiljöer och på städers utveckling och regionala/nationella och europeiska roll. 4. Innehåll Kursen innehåller besök och iakttagelser i olika stadsmiljöer och regionala utvecklingsförhållanden. Den fysiska miljöns funktioner och människors upplevelser av denna introduceras och behandlas., liksom grundläggande design-, gestaltnings- och stadsutvecklingsbegrepp. Kursen innehåller även övningar i att utforma förslag till nya och förändrade inslag i stadsmiljön. 5. Mål Efter genomförd kurs skall studenten kunna: •redogöra för grundläggande begrepp i stadsplanering och design. •i ord och bild redovisa förslag till nya inslag i befintlig fysisk miljö, samt kunna utföra övningsuppgifter i grupp. sida 1 •diskutera och reflektera kring stadsmiljöers form och funktion •diskutera kring och reflektera över städers utveckling och roll i ett större geografiskt sammanhang. 6. Generella förmågor I kursen tränas följande generella förmågor: •visuell kommunikation, samt muntlig och skriftlig kommunikation på engelska •kritiskt förhållningssätt •att kunna arbeta i grupp •att kunna gestalta förslag till bebyggelse genom förening av krav på form och funktion. •förmåga att arbeta i internationella och intradisciplinära kontexter och team •förmåga att omsätta kunskaper i grundläggande konkretiserbara projekt 7. Lärande och undervisning I föreläsningar förmedlas grundläggande information om stadsplanering samt regionalplanering och grundläggande begrepp och verktyg i dessa.I övningsuppgifter tränas färdighet och förmåga att tillämpa inhämtade kunskaper. I seminarier och studiebesök tränas i samspel med lärare och övriga studenter förmågan att reflektera över och värdera kunskaper och erfarenheter som inhämtats under kursen. Undervisningen sker på engelska. 8. Bedömning och examination Examinationsmoment för kursen ------------------------------------------------- Kod Benämning Omfattning Betyg ------------------------------------------------- 0805 Övningar 7.5 hp U/G ------------------------------------------------- Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd. Vid begäran ges även betyg enligt ECTS. 9. Kursvärdering
  2. 2. Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling. 10. Förkunskapskrav Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Engelska B. 11. Utbildningsområde och huvudområde Kursen tillhör utbildningsområdet Teknik och ingår i huvudområdet fysisk planering. 12. Begränsningar i examen Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs. 13. Övrigt Kursen är främst ämnad för utbytesstudenter / internationella studenter vid högskolan men är även öppen för externa sökanden i mån av plats. Undervisningen sker på engelska. 14. Kurslitteratur och övriga lärresurser Litteraturförteckning Christoferson, I (red.) (2001) Plan: Swedish Planning in Times of Diversity. Föreningen för Samhällsplanering. (utvalda artiklar). ISBN: 91-631-1034-2. Cullen, G (1971) The Concise Townscape. ISBN: 0-85139-568-6. Guinchard, C G (ed.) (1997) Plan: Swedish Planning Towards Sustainable Development. Föreningen för Samhällsplanering (utvalda artiklar). ISBN: 91-630-5873-1. Lynch, K (1960) The Image of the City. (i nyutgåva). ISBN: 0-262-12004-6. Därtill kommer utvalda aktuella artiklar och texter. s sida 2

Views

Total views

23

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×