Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tunteita voi mitata - totta vai tarua

17.3. 2016 NEMO-hankkeen loppuseminaari, Ilmarinen, Helsinki
@MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke

 • Be the first to comment

Tunteita voi mitata - totta vai tarua

 1. 1. TUNTEITAVOI MITATA – totta vai tarua? 17.3. 2016 NEMO-hankkeen loppuseminaari, Ilmarinen, Helsinki @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 2. 2. Miltä sinusta TUNTUU juuri nyt?
 3. 3. Kiinnostus työntekijöiden tunteisiin ja itsensä mittaamiseen – miten tukea hyvinvointia ja suorituskykyä? • Tunteita ei pääse pakoon • Tunteiden vaikutus tietotyön tuottavuuteen (motivaatio, luovuus, suoriutuminen…) • Tunneäly (engl. Emotional intelligence, EQ) • Tunneälykäs ihminen - itsevarma, joustava, sitkeä, pyrkii kohti tavoitteitaan, sopeutuu helpommin, toipuu stressistä helpommin • Parhaiten suoriutuvilla johtajilla korkein EQ • Heikko tunneäly voi olla terveysriski • Negatiivisten tunteiden positiiviset vaikutukset? • Tunteiden mittaaminen apuna tunneälyn kehittämisessä @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 4. 4. TUNTEIDEN ’TUOTTAVUUSPROSESSI’ O I VA L L U S T I E D O S TA M I N E NH Y Ö D Y N TÄ M I N E N @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 5. 5. OIVALLUS – Tunteet tärkeinä signaaleina • Negatiivisten tunteiden tukahduttaminen vain voimistaa niitä • Tunteet hyödyllinen tiedonlähde mikäli ne tiedostetaan • Negatiivisten tunteiden positiivinen puoli – vähemmän vääristyneitä arviota, tehostaa muistin tarkkuutta – lisää skeptisyyttä, kannustaa ajattelemaan kriittisemmin ja muodostamaan uusia hyödyllisiä ideoita – antaa energiaa, hallinnan tunnetta, lisämotivaatiota – tuottaa kohteliaampaa, laadukkaampaa ja argumentoivampaa viestintää – Negatiivisten tunteiden jakaminen paransi tiimin suoriutumista analyyttisissä tehtävissä sekä edisti perusteellisempien päätösten tekemistä @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 6. 6. TIEDOSTAMINEN – Tunteiden mittaaminen KOKEMUS Itseraportointi Kyselyt Päiväkirjat FYYSINEN REAKTIO Ihon sähkönjohtavuus Aivojen toiminta Sykkeen vaihtelu ILMAISU JA KÄYTTÄYTYMINEN Kasvonilmeet Äänensävy Asento, toiminta @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 7. 7. HANKKEESSA TESTATTUJA MITTAREITA Päivittäisten tunnekokemusten seuranta työyhteisössä Tunneintensiteetin vaihtelun seuraaminen Tunteiden nimeäminen ja kirjaaminen @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 8. 8. MITÄ TUNNEMITTARIT MITTAA? EPÄMIELLYTTÄVÄ KORKEA INTENSITEETTI MIELLYTTÄVÄ MATALA INTENSITEETTI @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 9. 9. KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET: ’IPOS SENSOR’ • Kiinnostus reflektoida ”organisaatiosykettä” jaksoittain – ei päivittäin, viikoittain tai henkilöittäin • Intensiiviviikoilla korkeampi vastausprosentti – epäilykset jatkotoimenpiteistä,ajan puute, tekniset ongelmat • Kaivattiin yksinkertaisempaa sovellusta ja suoraviivaisempia kysymyksiä, kehitysehdotuksia teknisiin ominaisuuksiin • Muutokset perjantaihin! 1. Kommunikoi mittaamisen tarkoitus 2. Kerää dataa periodeittain 3. Varmista tuloksien hyödynnettävyys 4. Viesti tuloksista ja varmista jatkotoimenpiteet @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 10. 10. KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET: MOODMETRIC • Sormus mittasi tunneintensiteettiä melko tarkasti ja auttoi kehittämään tietoisuutta omista tunteista ja käyttäytymisestä, yllättäviä tunnereaktioita • Tästä huolimatta tunnedatan hyödyllisyys jäi epäselväksi – ei tunnistettu mihin sormusta voisi käyttää • Ymmärretäänkö emotionaalisen hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin yhteys? • Tunneälykkyys & tunnesäätelyprosessit hyvin kehittyneitä ja itsestäänselviä? • Sormus mittaa vain yhtä ulottuvuutta (kiihtyvyys); ei tee eroa positiivisen ja negatiivisen tunteen välillä • Linkitettävyys muihin sovelluksiin tai laitteisiin, lisää ohjaavuutta analyti Myös innostuksesta täytyy palautua! @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 11. 11. KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET: EMOTION TRACKER • Tunteiden nimeäminen oli helppoa (50 %) • Suurimmalla osalla vastaajista ei ollut mielipidettä päivittäisten tunteiden seurannan hyödyllisyydestä • Kuitenkin 50 % vastaajista raportoi oppineensa tunnistamaan ja ymmärtämään tunteitaan paremmin • Noin puolet vastaajista suosittelisi tunteiden nimeämistä tietotyöntekijöille (?!) • Henkilökohtaisen kehittymisen & itsensä kehittämisen tarkoituksiin Tunteiden raportoimisen hyöty realisoituu vain, jos yksilöt haluavat vapaaehtoisesti oppia omista tunteistaan ja kehittää tunneälykkyyttään.
 12. 12. MITTAAMISEN ”OPIT” • Käyttötarkoituksia tunteiden mittaamiselle: self-management, organisaatiosyke – Uudenlaisia tapoja seurata omaa hyvinvointia ja suorituskykyä reaaliajassa – Välitön palaute voi olla erittäin motivoivaa – enemmän proaktiivisia toimia oman hyvinvoinnin suhteen? – Väline kehittää omaa tunneälyä • Mittarit esimerkiksi palveluna työterveyshuollosta, vapaaehtoisuuteen perustuvaa • Mittausprosessia suunnitellessa huomioitavaa – Tavoite ja tarkoitus – Toistumistiheys & mittausjakson pituus – Datan omistajuus & eettiset kysymykset – Käytön helppous – Työntekijän motivaatio ja kiinnostus mittaamista kohtaan @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 13. 13. HYÖDYNTÄMINEN • Tunteista puhumisen kulttuuri – Pikaviestinkanavat esim. vain negatiivisille tunteille – Tiimin kesken osana viikkopalaveria – Tunnemittauksista keskustelu • Organisaatio voi tarjota työvälineitä tunteiden kanssa työskentelyyn – Tietoisuustaitojen (mindfulness) harjoittaminen esim. Headspace, valmennukset – Mittarit ja sovellukset tunnedatan keräämiseen ja analysoimiseen • Työn tuunaaminen & työpäivän aikaisen palautumisen mahdollistaminen – Työtilat esim. rauhallisen työn huone, päiväunihuone – Liikunta, myös lyhytkestoinen – ”Maiseman vaihtaminen” – Henkilökohtainen työlista esim. negatiiviselle ja innostuneelle mielialalle Ennakointi: Mitä voin tehdä, kun työn sujumista estävä mieliala tai tunne iskee päälle?@MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 14. 14. MaijuVuolle,TkT Henna Salonius, HM Novi tutkimuskeskus –Tiedosta arvoa @Noviresearch www.tut.fi/novi Tampereen teknillinen yliopisto @MaijuVuolle maiju.vuolle@tut.fi @Henna Salonius henna.salonius@tut.fi K I I T O S! Miltä sinusta TUNTUU nyt? Piirrokset:Aino Ojala ja Mira Kjemo, Kirjasta Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes Icons made by Freepik from www.flaticon.com
 15. 15. TUTKIMUSHANKE JA LÄHTEET NEMO - BusinessValue from Negative Emotions • #Nemohanke • http://nemohanke.blogspot.fi/ • MaijuVuolle, Henna Salonius, Johanna Lintinen & Julia Mäkinen (2015): "Emotion measurement services for knowledge workers", RESER2015: 25th Annual RESER Conference, September 10-12, 2015 Copenhagen, Denmark. Copenhagen: RESER European Association for Research on Services, 20 p. • Harri Jalonen, MaijuVuolle ja Laura Heinonen (toim.) Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes – tulossa helmikuussa 2016,Talentum Pro https://www.talentumshop.fi/negatiiviset-tunteet.html

×