Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tunnemittarit - voiko tunteita mitata?

#Digisyke -hankkeen 'Digitaalista sykettä työhyvinvointiin' -työpajassa pidetty esitys tunnemittareista: #CelkeeInsight #Moodmetric #EmotionTracker #Nemohanke @MaijuVuolle @HennaSalonius @Noviresearch

 • Login to see the comments

Tunnemittarit - voiko tunteita mitata?

 1. 1. TUNNEMITTARIT - voiko tunteita mitata? @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke 17 12 2 0 1 5 Digitaalista sykettä työhyvinvointiin, Health HUB,Tampere
 2. 2. Miltä sinusta TUNTUU juuri nyt?
 3. 3. TAUSTAA – EMOTIONS MATTER Kiinnostus työntekijöiden tunteisiin ja itsensä mittaamiseen – miten tukea hyvinvointia ja suorituskykyä? • Tunnehukasta tunteiden hyödyntämiseen – Tunnistetaan ja ehkäistään negatiivisten tunteiden pitkittyminen, työnarkomania ja uupumus. – Hyödynnetään tunteiden suotuisia vaikutuksia työssä. – Edellyttää tietoisuutta omista tunteista. • Tunteiden mittaaminen on yksi tapa tietoisuuden kehittämiseen. – Käyttäjäkokemuksia kolmesta tunnemittarista. – Suosituksia tunteiden mittaamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 4. 4. T U N T E I D E N K E H Ä M A L L I (mukaillen Russell, 1980)
 5. 5. TUNTEIDEN ’TUOTTAVUUSPROSESSI’ O I VA L L U S T I E D O S TA M I N E N H Y Ö D Y N TÄ M I N E N @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 6. 6. TUNTEIDEN MITTAAMINEN KOKEMUS Itseraportointi Kyselyt Päiväkirjat FYYSINEN REAKTIO Ihon sähkönjohtavuus Aivojen toiminta Sykkeen vaihtelu ILMAISU JA KÄYTTÄYTYMINEN Kasvonilmeet Äänensävy Asento, toiminta @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 7. 7. KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA MITTAREISTA Päivittäisten tunnekokemusten seuranta työyhteisössä Tunneintensiteetin vaihtelun seuraaminen Tunteiden nimeäminen ja kirjaaminen
 8. 8. MITÄ TUNNEMITTARIT MITTAA? UNPLEASANT HIGH ACTIVATION PLEASANT LOW ACTIVATION @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 9. 9. KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET: ’IPOS SENSOR’ • Kiinnostus reflektoida ”organisaatiosykettä” jaksoittain – ei päivittäin, viikoittain tai henkilöittäin • Intensiiviviikoilla korkeampi vastausprosentti – epäilykset jatkotoimenpiteistä,ajan puute, tekniset ongelmat • Kaivattiin yksinkertaisempaa sovellusta ja suoraviivaisempia kysymyksiä, kehitysehdotuksia teknisiin ominaisuuksiin • Muutokset perjantaihin! 1.Kommunikoi tarkoitus 2. Kerää dataa periodeittain 3.Varmista, että tuloksia voidaan hyödyntää 4.Viesti tuloksista ja varmista jatkotoimenpiteet
 10. 10. KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET: MOODMETRIC • Tekniset haasteet, linkitettävyys muihin sovelluksiin tai laitteisiin, itsetuntemus • Sormus mittasi tunneintensiteettiä melko tarkasti ja auttoi kehittämään tietoisuutta omista tunteista ja käyttäytymisestä, yllättäviä tunnereaktioita • Tästä huolimatta tunnedatan hyödyllisyys jäi epäselväksi – ei tunnistettu mihin sormusta voisi käyttää • Ymmärretäänkö emotionaalisen hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin yhteys? • Tunneälykkyys & tunnesäätelyprosessit hyvin kehittyneitä ja itsestäänselviä? • Sormus mittaa vain yhtä ulottuvuutta (kiihtyvyys); ei tee eroa positiivisen ja negatiivisen tunteen välillä Myös innostuksesta täytyy palautua!
 11. 11. KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET: EMOTION TRACKER • Tunteiden nimeäminen oli helppoa (50 %) • Suurimmalla osalla vastaajista ei ollut mielipidettä päivittäisten tunteiden seurannan hyödyllisyydestä • Kuitenkin 50 % vastaajista raportoi oppineensa tunnistamaan ja ymmärtämään tunteitaan paremmin • Noin puolet vastaajista suosittelisi nimeämistä tietotyöntekijöille • Aina vapaaehtoisuuteen perustuvaa • Datan omistajuus – henkilökohtaista ja yksityistä tietoa • Henkilökohtaisen kehittymisen & itsensä kehittämisen tarkoituksiin • Palveluna työterveyshuollosta? Tunteiden raportoimisen hyöty realisoituu vain, jos yksilöt haluavat vapaaehtoisesti oppia omista tunteistaan ja kehittää tunneälykkyyttään.
 12. 12. LOPUKSI • Käyttötarkoituksia tunteiden mittaamiselle: itsensä johtamisen välineet, organisaatiosyke – Uudenlaisia tapoja seurata omaa hyvinvointia ja suorituskykyä reaaliajassa – Välitön palaute voi olla erittäin motivoivaa – enemmän proaktiivisia toimia oman hyvinvoinnin suhteen? – Väline kehittää omaa tunneälyä • Mittausprosessia suunnitellessa huomioitavaa – Tavoite ja tarkoitus – Toistumistiheys & mittausjakson pituus – Datan omistajuus & eettiset kysymykset – Käytön helppous – Työntekijän motivaatio ja kiinnostus mittaamista kohtaan @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 13. 13. MaijuVuolle,TkT Henna Salonius, HM Novi tutkimuskeskus –Tiedosta arvoa @Noviresearch www.tut.fi/novi Tampereen teknillinen yliopisto @MaijuVuolle maiju.vuolle@tut.fi @Henna Salonius henna.salonius@tut.fi K I I T O S! Miltä sinusta TUNTUU nyt? Piirrokset:Aino Ojala ja Mira Kjemo, Kirjasta Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes Icons made by Freepik from www.flaticon.com
 14. 14. TUTKIMUSHANKE JA LÄHTEET NEMO - BusinessValue from Negative Emotions • #Nemohanke • http://nemohanke.blogspot.fi/ • MaijuVuolle, Henna Salonius, Johanna Lintinen & Julia Mäkinen (2015): "Emotion measurement services for knowledge workers", RESER2015: 25th Annual RESER Conference, September 10-12, 2015 Copenhagen, Denmark. Copenhagen: RESER European Association for Research on Services, 20 p. • Harri Jalonen, MaijuVuolle ja Laura Heinonen (toim.) Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes – tulossa helmikuussa 2016,Talentum Pro https://www.talentumshop.fi/negatiiviset-tunteet.html

×