Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tietotyön tuottavuuden mittaus

#Popupresearch - Näkökulmia ja välineitä tietotyön tuottavuuden mittaamisen @ Strateginen työympäristöjohtaminen ja tietotyön suorituskyky –klinikan 3. työpaja ma 9.11.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tietotyön tuottavuuden mittaus

 1. 1. TIETOTYÖN TUOTTAVUUDEN MITTAUS 9.11. RAKLI KLINIKKA @ MaijuVuolle #popupresearch Kuva: Sanna Peltoniemi
 2. 2. Pop up – Tietotyön tuottavuus #popupresearch Tietotyön tuottavuutta ja hyvinvointia parantavien työympäristöjen ja työtapojen suunnittelu, testaus ja mittaus. http://popupknowledgework.wordpress.com PATI – Palvelu korvaa tilan Monipaikkaista työskentelyä tukevan älykään palvelun kehittäminen. Palvelu ohjaa työntekijöitä ajasta ja paikasta riippumattomaan työskentelyyn. http://pati.aalto.fi/fi/ NEMO – Business Value from Negative emotions #Nemohanke Tunteet ja tuottavuus tietotyössä, palvelukokemus. TUTKIMUSHANKKEET
 3. 3. MIKSI? Pop Up -mittausnäkökulmia Tietotyön tuottavuuden mittaus auttaa konkretisoimaan tavoitteita ja työn tuloksia, huomioitava työn yksilölliset piirteet ja aineettomuus. Mittaaminen jatkuvana prosessina, työntekijöiden mittarointi – Toimintaa ja oppimista ohjaavat mittarit – Mittausdatan omistajuus ja yksityisyys Tavoite ennen mittaria – Tarve riippuu tavoitteesta – yksilön tuottavuus, luovuuden ja tiimityön lisääminen, uusien ideoiden ja kohtaamisten saaminen, houkuttelevuuden parantaminen? – Mitataanko tuottavuuden tilaa, muutosta vai vaikutusta? 9.11.2015 Novi research center @MaijuVuolle #popupresearch
 4. 4. 9.11.2015 Novi research center @MaijuVuolle #popupresearch MITÄ SITTEN? MITTAUS JA TOIMINTA MITEN? MITTARIEN KEHITTÄMINEN JA VALINTA MITÄ? MITATTAVIEN TEKIJÖIDEN TUNNISTAMINEN MITTARIEN KEHITYS MIKSI? TARVE & TAVOITE
 5. 5. MITÄ - Tuottavan työn elementit? • Autonomia – valinnan- ja toiminnan vapaus • Aikaansaaminen – merkityksellisissä työtehtävissä edistyminen • Hallinnan tunne – Keskittyminen, suunnittelu ja sujuva vuorovaikutus • Vaihtelu - Riittävä palautuminen ja energisoituminen • Kahvi - yhteisöllisyys
 6. 6. MITÄ - Työntekijöiden mittaaminen KOKEMUS Itseraportointi Kyselyt Päiväkirjat FYYSINEN REAKTIO Ihon sähkönjohtavuus Brain activity Heart rate variation ILMAISU JA KÄYTTÄYTYMINEN Kasvon ilmeet, äänensävy, asento, toiminta 9.11.2015 Novi research center @MaijuVuolle #popupresearch
 7. 7. MITEN - Mitataanko tilaa vai käyttäjää?
 8. 8. MITEN – Mittausmenetelmiä SmartWoW analyysi Työntekijä- ja Asiakaskokemus- indeksi Tunneintensiteetin mittaus Aktiivisuuden, unen ja sykkeen mittaus Tunteiden nimeäminen ja kirjaaminen Tuottavuuspäivä- kirja LifeScope (ml. paikkatieto, kuva, syke, tunneintensiteetti, kokemus)
 9. 9. MITEN? – Esimerkkinä SmartWoW 1. TOIMINTALÄHTÖINEN TYÖYMPÄRISTÖ - Fyysinen - Digitaalinen - Sosiaalinen 2. JOUSTAVAT TYÖTAVAT - Proaktiivisuus - Keskittyminen - Vuorovaikutus - Palautuminen ASIAKASARVO JA -KOKEMUS 3. HYVINVOINTI Työnimu, työtyytyväisyys, stressi, arvostus, joustavuus, ilmapiiri 4. TIETOTYÖN TUOTTAVUUS Tehokkuus, vaikuttavuus, luovuus, taidot, laatu, asiakastyytyväisyys, tiimityö ORGANISAATION SUORITUSKYKY MUUT SIDOSRYHMÄT YHTEISKUNTA JA KESTÄVÄ KEHITYS + 5. KPIt
 10. 10. MITEN? - Smartwow analyysi (Vuolle et al., 2014) Organisaatio 1 (N=28) Organisaatio 2 (N=26) Organisaatio 3 (N=35) Negative (%) Positive (%) Negative (%) Positive (%) Negative (%) Positive (%) Suorituskykysajurit Fyysinen ympäristö (5) 40 52 24 64 21 71 Virtuaalinen (6) 29 56 19 66 5 85 Sosiaalinen (9) 33 50 23 60 9 75 Työnteon tavat (10) 23 66 31 54 24 60 Vaikutukset Työhyvinvointi (8) 25 55 12 72 8 82 Tuottavuus (7) 9 78 8 76 2 88 Toteutettu 14 organisaatiossa, yli 1 800 vastaajaa
 11. 11. MITEN? – Tunneintensiteetin vaihtelu Päivittäinen raportointi tunneintensiteetistä, aikaansaamisesta ja tuottavuuskokemuksesta. Työntekijä tunnistaa mitä asiat kuluttaa, energisoi ja palauttaa.
 12. 12. MITÄ SITTEN? - Tuottavuuden taustalla kahvi ja suurempi lounaspöytä (Pentland, 2012; Waber et al., 2014)
 13. 13. Kiitos! Lisätietoja Pop Up –hankkeesta sekä tietotyön tuottavuuden kehittämisestä ja mittaamisesta: Maiju Vuolle Projektipäällikkö, yliopisto-opettaja TTY tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi maiju.vuolle@tut.fi @MaijuVuolle Tietotyön tuottavuuden ja työympäristöjen kehittäminen Prodia Oy
 14. 14. TUTKIMUSHANKKEIDEN JULKAISUJA • Palvalin, M., Vuolle, M., Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A., Laihonen, H. (2015) SmartWoW – Constructing a tool for knowledge work performance analysis, Accepted for publication in the International Journal of Productivity and Performance Management. • Ruostela, J., Lönnqvist, A., Palvalin, M., Vuolle, M., Patjas, M. & Raij, A-L. (2014) ‘New Ways of Working’ as a tool for improving the performance of a knowledge-intensive company, Knowledge Management Research & Practice, doi: 10.1057/kmrp.2013.57. • Vuolle, M., Palvalin, M., Lönnqvist, A. (2014) Methods for analyzing the impacts of workplace change on knowledge work, ICICKM, 6-7 November, Sydney, Australia. • Palvalin, M., Lönnqvist, A. & Vuolle, M. (2013) Analysing the impacts of ICT on knowledge work productivity, Journal of Knowledge Management, Vol. 17, No. 4., pp. 545 – 557. • Vuolle, M. (2011) Intangible benefits of mobile business services, International Journal of Learning and Intellectual Capital, Vol. 8, No. 1, pp. 50-62. • Vuolle, M. (2010) Productivity impacts of mobile office service, International Journal of Services Technology and Management, Vol. 14, No. 4, pp. 326-342. • Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A., Kujansivu, P., Käpylä, J., Laihonen, H., Sillanpää, V., Vuolle, M (2010) Palvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenä. Tietosanoma. 9.11.2015 Novi research center @MaijuVuolle
 15. 15. MITÄ? - Uusien työtapojen vaikutukset • Joustavuus, sitoutuneisuus, motivaatio, luovuus, vuorovaikutus, tuottavuus, hyvinvointiTyöntekijät • Tilojen ja teknologian tehokkaampi käyttöasteResurssien tehokkuus • Sisäisten käyttökustannusten vähentäminenKustannussäästöt • Vetovoimainen työnantajakuvaTulevat työntekijät • Arvokas asiakaskokemus, positiivinen modernin asiantuntijaorganisaation maineAsiakas • Pienentynyt hiilijalanjälki matkustamisesta ja toimistorakennuksistaKestävä kehitys (e.g., Palvalin et al., 2015 ;Ruostela et al., 2014)9.11.2015
 16. 16. Lähestymistapa Mittausväline/menetelmä Tuottavuuden subjektiivinen mittaaminen - Haastattelut, päiväkirjat, havainnointi - Kyselyt, kokemusotantamenetelmät - Vertaisarviointi, esimiehen arvio Käyttäytymisen ja työympäristöjen käytön objektiivinen mittaaminen - Sensorit, puettavat laitteet ja mobiilisovellukset, paikkatieto, logitieto Tuotosten ja vaikutusten mittaaminen - Vaikutusten ja asiakasarvon mittaaminen - Määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen Moniulotteinen mittaaminen - Matriisimalli - Moniulotteinen mittaristo (KPIt) MITEN – Mikä lähestymistapa sopii tarkoitukseen?
 17. 17. MITEN? Moniulotteinen mittaaminen 9.11.2015 Novi research center @MaijuVuolle 2008 (vanha toimisto) 2009/2010 (heti muuton jälkeen) 2011 (vuosi muuton jälkeen) RESURSSIT Tilankäytön tehokkuus 26 m2/hlö 13 m2/hlö 10 m2/hlö KUSTANNUKSET Tilakustannukset 7025 €/hlö 3570 €/hlö 2889 €/hlö KESTÄVÄ KEHITYS Ympäristövaikutukset 2650 kgCO2/hlö 1850 1470 HENKILÖSTÖ Henkilöstökysely 58% mielestä parempi tila 88% positiivinen koettu tuottavuus (SmartWoW, 2013) (Ruostela et al., 2014)
 18. 18. POP UP – TIETOTYÖN TUOTTAVUUS Pop Up –hankkeessa yhteissuunnitellaan ja testataan hetkellisiä Pop Up -työympäristöjä ja työtapoja tietotyön hyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi. Seurataan ja mitataan kokemusta ja vaikutuksia.
 19. 19. POP UP –HANKKEEN FAKTAT Tekes Liideri-ohjelman tutkimushanke Kokonaiskesto: 1.1.2015 – 31.12.2016 Monitieteinen tutkimusryhmä: Novi tutkimuskeskus (Tietojohtaminen, TTY), Ihmiskeskeisen teknologian yksikkö (Tietotekniikan laitos, TTY), Arkkitehtuurin laitos (TTY), Virtuaalin ja mobiilin työn tutkimusyksikkö (Aalto- yliopisto) Yrityskumppanit: Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen, Tredea, Suomen yliopistokiinteistöt, Martela, Moodmetric Projektin yhteyshenkilö: Maiju Vuolle, TTY http://popupknowledgework.wordpress.com/
 20. 20. http:// popupknow ledgew ork.w ordpress .com/

×