Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Tulevaisuuksiin eläytymistä

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Tulevaisuuksiin eläytymistä
Marja-Liisa Viherä
Tulevaisuudentutkimuksen nouseviin suuntiin kuuluvat muun muassa
tulevaisuu...
(http://docplayer.fi/4647375-Juho-saari-professori-johtaja-uef-kwrc-hyvinvointia-
edistavat-rakenteet.html)
Taulukon tulki...
Toiseksi skenaarioksi nopat arpoivat Uskonnollisen kapitalistisen yhteiskunnan
Pienet askeleet: Irtikytkeytyminen
Perustur...
Advertisement

Check these out next

1 of 5 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Tulevaisuuksiin eläytymistä (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Tulevaisuuksiin eläytymistä

  1. 1. Tulevaisuuksiin eläytymistä Marja-Liisa Viherä Tulevaisuudentutkimuksen nouseviin suuntiin kuuluvat muun muassa tulevaisuuksien kokemisen aktivointi ja osallistaminen yhteistyökumppanien itse tekeminä tulevaisuuskuvina. Yhä enemmän käytetään myös erilaisia taiteen puolelta lainattuja työtapoja, kuten kertomusten rakentamista ja multimediaa. Kesäseminaarissa sovellettiin tulevaisuustaulukon ja kuunnelman tekemisen yhdistelmää, jossa osallistujilla oli keskeinen puheenvuoro. Lopuksi kuunneltiin tulokset ja keskusteltiin niistä uusien ajatusten herättämiseksi. Tulevaisuudentutkimuksen seuran kesäseminaareissa on tullut jopa traditioksi tulevaisuustaulukon käyttö ajatusten kokoamiseksi ja virittämiseksi. Vuoden 2015 seminaarissa kokosimme taulukon seminaariesitysten perusteella jo esitysten aikana ja niiden välissä. Valmiista taulukoista arvoimme nopalla neljä eri mahdollista tulevaisuutta ja jakauduimme neljään ryhmään tarkastelemaan kukin omaa tulevaisuusnäkymäämme. Ryhmissä kukin veti korttipakasta itselleen roolihahmon: ammatin, ominaisuuden ja luonteen. Tämän jälkeen kussakin ryhmässä mietittiin jokin tulevaisuuden tilanne ja ryhdyttiin improvisoimaan tilanteeseen ja skenaarioon sopivaa kuunnelmaa annettujen roolihahmojen avulla. Kuunnelmat kuunneltiin seuraavana aamuna.1 Sekä siirrettiin YouTubeen myöhemmin katseltaviksi: Tutuseura/Kesäseminaari2016 kuunnelmat (https://www.youtube.com/playlist?list=PL_tkoHSrAsdPI4RqMKvt-U_8_RS- 3JieL&feature=em-share_playlist_user) Tulevaisuustaulukko TULEVAISUUSTAULUKKO kesäseminaari 2015 Ilmiöalue Ilmiöt -> Pienet askeleet *) Palveluseteli Työttömyyskassa indeksileikkaukset itseään toteuttava ennuste Irtikytkeytyminen Hoivasitoutus Perusturva Kansalaispalkka Yksityiset vakuutukset Asuminen Etukäteen sovittu, kattava sosiaaliturva Pörssien mukaan, henkilökohtainen tili Ei mitään Ihmisarvo Tavara-arvo, reifikaatio Itsekoettu kyvykkyys Autonomia Osallisuus, liittyminen Huolenpito, arvostus "kaveria ei jätetä", kriisihuolto Toiseus, vierauden pelko Valtakeskiö Kansanliikkeet Viranomaiset Aivopajat, "nudge", tuuppiminen Bisneseliitti Uskonto/kulttuurieliitti Työntekijät yritysten johdossa mukana Vanhojen ihmisten asema Taakka Voimavara (3. ura) Oppiminen, elinikäinen oppiminen Kuluttajana Ihmisenä sellaisenaan Hoivamateriaalina Media Suurmediat (valtamedia) Pienmediat Some "Puskaradio" Vastamedia, koulutusfunktio Tarpeettomat pois * Hyvinvointia edistävät rakenteet (c) Juho Saari 25.11.2011 12.: PIENET ASKELEET jossa SUOMI- NEITO saatetaan raskaaksi muutoksesta,jossa pienestä alusta saadaan aikaan suuria muutoksia vuosien kuluessa. 1. Toimivaksi osoittautunut malli. Tyypillisenä esimerkkinä palveluseteli, joka eteni vaiheittain kokeiluista ensin suppeaan (2004) ja sitten laajempaan (2008) lainsäädäntöön.2. Muutos on tullut pienten askelten kautta, kuitenkin niin että ero alku- ja lopputilan välillä on huomattavan suuri. 3. Toimii sekä tasa- että eriarvoistavaan suuntaan riippuen järjestelmän parametreistä. 4. Keskeinen kysymys on, milloin on otollinen hetki saattaa Suomi-neito raskaaksi muutoksesta JA minkälaiset muutokset olisivat mielekkäitä? 1 Kutsumme Osmon Kuusen kanssa menetelmää Tulevaisuuspeliksi
  2. 2. (http://docplayer.fi/4647375-Juho-saari-professori-johtaja-uef-kwrc-hyvinvointia- edistavat-rakenteet.html) Taulukon tulkinnassa tarkastellaan kutakin lokeroa omana itsenään ja rivin vaihtoehdot nähdään toisiaan poissulkevina. Näinhän ei aina ole, vaan samanaikaisesti voi toteutua useampi vaihtoehto. Seminaarissa skenaarioita arpoessamme oletimme kuitenkin, että valituksi tulevalla vaihtoehdolla on merkittävä asema skenaarion kuvaamassa tulevaisuudessa. Se on pääperiaate skenaariossa tapahtuvassa päätöksenteossa. Skenaariokuunnelmat Ensimmäiseksi skenaarioksi arvottiin Viranomaisvetoinen sosiaaliturvavaltio : Pienet askeleet: indeksileikkaukset Perusturva: Etukäteen sovittu, kattava sosiaaliturva Ihmisarvo: Toiseus, vierauden pelko Valtakeskiö: Viranomaiset Vanhojen ihmisten asema: Voimavara Media: "puskaradio" Tässä skenaariossa viranomaiset huolehtivat etukäteen sovitusta kattavasta, mutta aika matalasta sosiaaliturvan toteutumisesta, jota rahoitetaan mm. toistuvilla indeksileikkauksilla ja eläkeiän pidentämisellä. Vanhat ihmiset nähdään voimavarana ja he työskentelevätkin pitkään. Tiedonsaannin tärkein kanava on niin kutsuttu puskaradio, sillä viranomaiset eivät katso tärkeäksi informoida muutoksista. Näin ihmiset usein kokevat toiseuden tunnetta ja vierauden pelkoa Tässä viranomaisvetoisessa sosiaaliturvavaltiossa nokkela, romanttinen erikoislääkäri, empaattinen ja itsetietoinen insinööri, herkkä sijoittaja, iloinen innovatiivisesti päättelevä tutkija, filosofinen haaveileva opettaja, nopea, mielikuvituksekas johtaja, nivelvaivainen, pinnallinen muotisuunnittelija sekä sokea/näkövammainen organisaattori pitävät uuden maahanmuuttokeskuksen perustamiskokousta. Valtio maksaa tulevan keskuksen kulut. Vilkkaassa keskustelussa havaittiin, että vanhukset vastaanottokeskuksessa ovat oiva voimavara mm. kotouttamisessa. Vanhusten liikkumisesta vastaanottokeskuksessa huolehdittaisiin liukuhihnoilla. Järjestävät päättivät lähteä Ruotsiin tutustumismatkalle ja ottaa mukaan jonkun vanhuksen messiin. Ryhmän insinööri suorastaan liikuttui, kuinka hyvän ja kannattavan vastaanottokeskuksen he perustavatkaan. Kuva 1: Viranomaisvetoinen sosiaaliturvavaltio
  3. 3. Toiseksi skenaarioksi nopat arpoivat Uskonnollisen kapitalistisen yhteiskunnan Pienet askeleet: Irtikytkeytyminen Perusturva: pörssien mukaan, henkilökohtainen tili Ihmisarvo: huolenpito, kaveria ei jätetä Valtakeskiö: Uskonto/kulttuuri Vanhojen ihmisten asema: hoivamateriaalina Media: vastamedia Tässä tulevaisuudessa raha ratkaisee, rahalla saa turvatun vanhuuden, modernin asuinalueen ja samankaltaisia ei jätetä. Yleisesti vanhat varakkaat ihmiset koetaan hyvänä markkinointikohteena. Tämän tulevaisuuden tapahtuman, uuden asuinalueen perustamiskokouksen kansalaisten kuulemiseen osallistuvat kekseliäs, huonokuntoinen, personal trainer, teoreettinen, tempperamenttinen manageri, haaveileva, kauneutta rakastava poliisi, looginen muotitoimiston apulainen, hidas, tarkka kirjastonhoitaja ja iloinen, sokea/näkövammainen juristi keskustelivat kiivaasti alueesta. Hyvin pian joukko rupesi perimään kirjastolta maksuja, eristämään alueen ja suunnittelemaan varakkaille kauniita värikkäitä vaatteita. Kunta huolehtikoon muista! Kuva 2: Uskonnollinen kapitalistinen yhteiskunta Kolmas tulevaisuusskenaarioksi muodostui Kansanliikkeiden valtakausi Pienet askeleet: Itseään toteuttavat ennusteet / tuotetaan Perusturva: ei mitään Ihmisarvo: tavara-arvio, reifikaatio Valtakeskiö: kansanliikkeet Vanhojen ihmisten asema: ihmisenä arvokas itsenään Media: pienmediat Kansanliikkeiden valtakaudella ihmisen arvo oli lähinnä tavara-arvo, perusturvaa ei ollut ja kansanliikkeiden omat pienmediat olivat informaation välittäjinä valta-asemassa. Vanhat ihmiset koettiin arvokkaiksi itsenään, ei niinkään huolenpidon kohteina vaan osallisena kansanliikkeisiin.
  4. 4. Hirvensalmen kunta pitää kokoustaan vuonna 2050 uusien maahanmuuttajien tulon vuoksi. Kokoukseen osallistuvat värisokea, energinen maahanmuuttajaopettaja, hidas, pinnallinen asianajaja, tarmokas, hyväsydäminen markkinoija, elegantti, sokea hypnotisoija, huonokuntoinen, idearikas ympäristöasiantuntija, filosofinen, lukihäiriöinen lääkäri sekä huononäköinen, uskonnollinen tutkija Kokouksessa ollaan innostuneita ja osittain epäileviä nuorten miesten tulon vuoksi. Mutta mieli rauhoittuu, kun huomataan, että tulijoiden Dna oli tutkittu ja jaettu kaikille ja kaikilla oli siru, joiden avulla voidaan tulijoita seurata. Huomataan, että tulijoista olisi uusiksi isiksi, avuksi vanhusten hoidossa ja viihdykkeeksi. Myös heistä päätettiin kouluttaa robottien korjaajia. Itse asiassa kokous oli tyytyväinen uuteen vereen Hirvensalmelle! Kuva3 : Kansanliikkeiden aikakausi Neljänneksi tulevaisuudeksi nopat arpoivat Kulutusyhteiskunnan Pienet askeleet: irtikytkeytyminen Perusturva: ei mitään Ihmisarvo: autonomia Valtakeskiö: kansanliikkeet Vanhojen ihmisten asema: kuluttajia Media: suurmediat (valtamedia) Kulutusyhteiskunnassa ihmisten autonomia on tärkeä, perusturvaa ei ole lainkaan. Ihmiset kokevat olevansa kuluttajia ja valtamedia tukee tätä käsitystä kaikin tavoin. Erilaiset kuluttaja- ja tuottajakansanliikkeet ovat valta-asemassa Kulutusyhteiskunnan tapahtumapaikkana on tori vuonna 2035, missä tietotekniikka- riippuvainen, päättelykykyinen toimittaja haastattelee nivelvammaista ilkeää taiteilijaa sosiaalisen, luonnonläheisen torikauppiaan luona. Taiteilija teki taulunsa puhaltamalla ja toimittajan appsien avulla pystytään seuraamaan kalojen liikkeiden lisäksi taulujen paikkoja. Taiteilijaseura huolehti taiteilijoiden eläkkeistä. Kuva 4: Kulutusyhteiskunta
  5. 5. Kaiken kaikkiaan voi todeta, että kuunnelmissa näkyi osaltaan nykypäivän ongelmat ja osaltaan tulevaisuuden ratkaisut niihin. Joka tapauksessa niiden tekeminen oli hauskaa ja niin oli myös kuuntelu ja keskustelu. Tulevaisuuskuvien tekemisen ei aina tarvitse olla ryppyotsaista ja raakaa työtä. Uudet ideat viihtyvät rennossa ja iloisessa ilmapiirissä.

×