Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Meediakoolitus2

1,757 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Meediakoolitus2

 1. 1. Tallinna Pae Gümnaasium Meediaõpetus 12.klass
 2. 2.  Uudis Olemuslugu Arvamuslugu Koostas: M.Lust 2
 3. 3. John B. Bogart(New York Sun toimetajaid):“Uudis pole see, kui koer hammustab inimest, vaid see, kui inimene hammustab koera.” Koostas: M.Lust 3
 4. 4.  Sündmuse värskus Mõju lugejatele Geograafiline/emotsionaalne lähedus Sündmuses osalejate tuntus Sündmuste konfliktsus Erakordsus Päevakajalisus Koostas: M.Lust 4
 5. 5. Erik Bagerstam (Rootsi ajakirjandusteoreetik):“Uudist kirjutama asudes tuleb unustada kõik, mida õpetajad koolis kirjandi sissejuhatuse kohta on rääkinud.”“Kui uudise algus lugeja tähelepanu ei võta, jääb tal uudis lugemata, ükskõik kui huvitavad ja hästi kirjutatud on järgmised lõigud.” Koostas: M.Lust 5
 6. 6.  Esita materjal kahaneva tähtsuse järjekorras ja loogiliselt! Teemad järjekorras, mitte läbisegi! Inimhuvi tekitav materjal ja huvitavad tsitaadid algusesse. Ära tekita lugejas ootusi-lootusi, mida sa ei suuda täita! Koostas: M.Lust 6
 7. 7.  Ükski küsimus, mis lugejal võib tekkida, ei tohi vastuseta jääda! Ära räägi ühest ja samast asjast mitu korda! Hoia lõigud lühikesed - üks lõik = üks alateema, üks tegelane, üks tegevuskoht, üks tegevusaeg Ära unusta lisamast taustinformatsiooni Koostas: M.Lust 7
 8. 8. NÄITA, ÄRA JUTUSTA“Mari-Liis oli tänaste hilinejate peale pahane.”“Mari-Liis lõi rusikaga vastu lauda ning ütles häält tõstes kohalviibijatele, et kes homme hilineb, jääb lõunasöögist ilma.” Koostas: M.Lust 8
 9. 9. Pikem kirjeldus elust ja inimestest: olukirjeldus, portreelugu, reportaaž, intervjuuKirjutaja suuremaid oskusi on enese asetamine loo tegelaste olukorda, mis võimaldab näha asju ja kirjutada neist nõnda, et lugeja tunneks end tegelaste nahas. Koostas: M.Lust 9
 10. 10. 1) Intrigeeri lugejat2) Anna teada, millest juttu tuleb3) Põhiosa: räägi, mis lubasid4) Meeldejääv lõpp Koostas: M.Lust 10
 11. 11.  Targad koerad ja hästikasvatatud väikelapsed! Inimesed tegelastena! Asjassepuutuvad faktid, mis viivad lugu edasi! Koostas: M.Lust 11
 12. 12.  Inimesed vaatlejatena! Arvud (eriti suured arvud)! Liiga lai teema: lugu ei pea andma kogu tõde, vaid keskenduma mõnele huviäratavale aspektile! Koostas: M.Lust 12
 13. 13. Reporter osaleb / teised teavadReporter osaleb / teised ei teaReporter jälgib kõrvalt / teised teavadReporter jälgib kõrvalt / teised ei tea Koostas: M.Lust 13
 14. 14.  Palju eeltööd, taustinformatsioon Otsi maksimaalselt hea vaatluskoht Püüa ruttu tabada põhisündmused, põhitegelased, põhiteemad Otsi detaile, mis lasevad lugejal tunda end sündmuse osalisena - märgi üles! Otsi konflikte, üllatavaid ja põnevaid fakte Koostas: M.Lust 14
 15. 15.  Isiku- ehk portreeintervjuu (portree intervjueeritavast) Teema- ehk probleemintervjuu (konfliktintervjuu) Millal intervjuud eelistada? Koostas: M.Lust 15
 16. 16.  Intervjuu planeerimine Küsimuste koostamine Intervjuu kokkuleppimine Küsimuste küsimine - intervjuu Koostas: M.Lust 16
 17. 17. Üks põhieesmärk! Uudisintervjuu (faktid) Arvamusintervjuu (arvamus) Isikuintervjuu (isiksuseomadused)Valmistu põhjalikult (taustinfo!) Koostas: M.Lust 17
 18. 18.  Tee võimalikult palju küsimusi Otsusta küsimuste tüübi üle (avatud/suletud) Rühmita küsimused teemade järgi ja liigita tähtsuse järgi Viska välja küsimused, mis ei ole olulised Sõnasta põhiküsimused Koostas: M.Lust 18
 19. 19.  Vali intervjuusse ainult olulised küsimused Alusta üldiste ja kergete küsimustega Kui allikas ei saa küsimusest õigesti aru, siis katkesta teda kohe Esita üks küsimus korraga Kui küsimuse esitamine võtab rohkem aega kui vastus, on midagi valesti Väldi märkmiku uurimist ja mahalugemist Koostas: M.Lust 19
 20. 20.  KUULA! Ära vaidle! Ära targuta! Ära oleta! Ära pane vastust allikale suhu! Tee rohkem märkmeid kui vaja! Kui sa ei saa aru, lase selgitada! KUULA! Lõpuni! Koostas: M.Lust 20
 21. 21. Klassikaline arvamuslehekülg:1) Juhtkiri (toimetuse seisukoht)2) Kolumn (autori isiklik arvamus)3) Karikatuur4) Kirjad toimetajale5) Arvamuslugu6) Mini-torial (1-2 lauset) Koostas: M.Lust 21
 22. 22. 1) Sissejuhatus (tsitaat, meeleolu)2) Teema-arendus (teema ja seisukoht)3) Lõppsõna (kokkuvõte, lahendused)Paneb lugeja kaasa mõtlema, aitab kujundada lugeja arvamustTihedam ja lühem kui koolikirjand Koostas: M.Lust 22
 23. 23.  Mis? Kes? Millal? Kus? Kuidas? Miks? Ainult kõige olulisem, keskne fakt Umbes 20 sõna ja paar koma Purakaga verb: konkreetne, täpne, värvikas, aktiivne Isikuline tegumood Koostas: M.Lust 23
 24. 24. Kaheosaline: huvilugu + juhtlause Jutustus, stseen, konkreetne sündmus Kontrast, konflikt, vastandus Embleem (konkreetne inimene) Tsitaat Küsimus Salapärane lause Nali Koostas: M.Lust 24
 25. 25. „Kevad on koolituste aeg. 23.-25. märtsil 2007.a toimus Karin Ööveli ja Mari-Liis Orava eestvedamisel MTÜ Tegusad Eesti Noored Metsik Sügiskoolitus, kus osales palju noori ajakirjandushuvilisi.“ Koostas: M.Lust 25
 26. 26.  5-7 sõna (kuni 45 tähemärki) Arusaadav ka ilma teksti lugemata Arendatakse juhtlõigust viimase lihvina Alus ja aktiivne verb Täpne, selge, lööv, tähelepanu tõmbav Retoorilised võtted on lubatud (rütm, alliteratsioon, sõnamängud) Koostas: M.Lust 26
 27. 27.  Normkirjakeel või vähemalt kõigile arusaadav väljendus Kontrolli võõrsõnu ja võõrnimesid, nimede õigekirja, kokku-lahku kirjutamist, kirjavahemärke Lause sidusus! Tekst on seotud lausete võrk, mitte lausete rida. Koostas: M.Lust 27
 28. 28.  Kask, Külliki. Meediaõpetus: õpik gümnaasiumile. Tallinn: Avita, 2005 Hennoste, Tiit. Uudise käsiraamat: kuidas otsida, kirjutada, toimetada ja serveerida ajaleheuudist. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001 Pullerits, Priit. Ajakirjanduse põhižanrid: uudis, olemuslugu, juhtkiri. Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus, 1997 Koostas: M.Lust 28

×