SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /SGDĐT-VP
Về triển khai cấp chữ ký số miễn phí
cho công chức, viên chức, người lao
động ngành GDĐT Thành phố
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023
Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/huyện/thành phố;
- Các trường trung học phổ thông;
- Các trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới
Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình
Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Kế hoạch số 875/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của Ủy ban nhân
dân thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của
Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở
thành đô thị thông minh” năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-SGDĐT ngày 24/5/2022 của Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo về ban hành kế hoạch triển khai tăng cường ứng dụng
CNTT và chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022-2025,
định hướng đến 2030;
Căn cứ Kế hoạch số 723/KH-SGDĐT ngày 22/02/2023 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số
ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023;
Nhằm thực hiện mục tiêu “100% công chức, viên chức, người lao động
ngành GDĐT Thành phố được cấp chữ ký số, đáp ứng sẵn sàng các yêu cầu
trong giao dịch điện tử trên các hệ thống thông tin quản lý, điều hành do
ngành GDĐT triển khai trong bối cảnh toàn ngành GDĐT Thành phố đẩy
mạnh thực hiện các nhiệm vụ tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số”.
3617 10 7
2
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị phòng GDĐT các quận, huyện,
thành phố, các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường
xuyên và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau:
- Chủ động liên hệ với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
(đính kèm phụ lục phân công cấp chữ ký số theo địa bàn) để tổ chức thực hiện
cấp miễn phí cho công chức, viên chức, người lao động đơn vị quản lý.
- Phân công các bộ phụ trách theo dõi tình hình cấp chữ ký số tại đơn
vị, đảm bảo 100% công chức, viên chức, người lao động trực thuộc được cấp
chữ ký số.
- Ban hành quy định, hướng dẫn về trách nhiệm bảo quản token, lưu
nhớ và bảo mật mật khẩu chữ ký số đối với công chức, viên chức, người lao
động tại đơn vị.
Thời gian thực hiện: từ ngày 07/7/2023 đến hết 15/8/2023.
Việc phân công cán bộ phụ trách và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên
sẽ được đưa vào đánh giá trong tiêu chí thi đua lĩnh vực công nghệ thông tin và
chuyển đổi số năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo, đề nghị thủ trưởng
các đơn vị quan tâm và triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, đơn vị có khó khăn, vướng mắc vui lòng
liên hệ Sở GDĐT để được hỗ trợ. (Đầu mối phối hợp: ông Đặng Minh Thông,
chuyên viên Văn phòng Sở, email: dmthong.sgddt@tphcm.gov.vn, điện thoại:
0908897480)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VNPT TP HCM, TTGP Miền Nam -
Tổng CTy GPDN Viettel,
Công ty CP MISA (để phối hợp);
- Lưu: VT, VP (Thông).
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiếu

More Related Content

Similar to SGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdf

3171_ThongbaoThaydoithoigianphuckhaom(1).pdf
3171_ThongbaoThaydoithoigianphuckhaom(1).pdf3171_ThongbaoThaydoithoigianphuckhaom(1).pdf
3171_ThongbaoThaydoithoigianphuckhaom(1).pdfQucHHunhnh
 
KH khao sat lop 3-2021-HVCh
KH khao sat lop 3-2021-HVChKH khao sat lop 3-2021-HVCh
KH khao sat lop 3-2021-HVChchinhhuynhvan
 
Quy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hn
Quy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi   mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hnQuy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi   mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hn
Quy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hnTien Hoang
 
Báo cáo Đào tạo TMĐT 2022 - Bằng Lái Xe Quốc tế
Báo cáo Đào tạo TMĐT 2022 - Bằng Lái Xe Quốc tếBáo cáo Đào tạo TMĐT 2022 - Bằng Lái Xe Quốc tế
Báo cáo Đào tạo TMĐT 2022 - Bằng Lái Xe Quốc tếBBcom
 
Đề án tuyển sinh CĐ GTVT Miền Trung năm 2015
Đề án tuyển sinh CĐ GTVT Miền Trung năm 2015Đề án tuyển sinh CĐ GTVT Miền Trung năm 2015
Đề án tuyển sinh CĐ GTVT Miền Trung năm 2015onthitot24h
 
3.1. SMART CITY - nguyen thi minh hanh bo xay dung
3.1. SMART CITY - nguyen thi minh hanh  bo xay dung3.1. SMART CITY - nguyen thi minh hanh  bo xay dung
3.1. SMART CITY - nguyen thi minh hanh bo xay dungChuong Nguyen
 
Thực trang, định hướng, giải pháp PT dạy nghề.pptx
Thực trang, định hướng, giải pháp PT dạy nghề.pptxThực trang, định hướng, giải pháp PT dạy nghề.pptx
Thực trang, định hướng, giải pháp PT dạy nghề.pptxThoNguynVn4
 
Vai tro cua du lieu trong thanh toan khong dung tien mat
Vai tro cua du lieu trong thanh toan khong dung tien matVai tro cua du lieu trong thanh toan khong dung tien mat
Vai tro cua du lieu trong thanh toan khong dung tien matTam Luong
 
7.ĐỀ ÁN PHÁT SƠN HÙNG.docx
7.ĐỀ ÁN PHÁT SƠN HÙNG.docx7.ĐỀ ÁN PHÁT SƠN HÙNG.docx
7.ĐỀ ÁN PHÁT SƠN HÙNG.docxDucLeTrong
 
Ket noi du lieu va thanh toan khong dung tien mat trong linh vuc thue 2023
Ket noi du lieu va thanh toan khong dung tien mat trong linh vuc thue 2023Ket noi du lieu va thanh toan khong dung tien mat trong linh vuc thue 2023
Ket noi du lieu va thanh toan khong dung tien mat trong linh vuc thue 2023Tam Luong
 

Similar to SGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdf (20)

3171_ThongbaoThaydoithoigianphuckhaom(1).pdf
3171_ThongbaoThaydoithoigianphuckhaom(1).pdf3171_ThongbaoThaydoithoigianphuckhaom(1).pdf
3171_ThongbaoThaydoithoigianphuckhaom(1).pdf
 
KH khao sat lop 3-2021-HVCh
KH khao sat lop 3-2021-HVChKH khao sat lop 3-2021-HVCh
KH khao sat lop 3-2021-HVCh
 
Quy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hn
Quy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi   mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hnQuy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi   mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hn
Quy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hn
 
Báo cáo Đào tạo TMĐT 2022 - Bằng Lái Xe Quốc tế
Báo cáo Đào tạo TMĐT 2022 - Bằng Lái Xe Quốc tếBáo cáo Đào tạo TMĐT 2022 - Bằng Lái Xe Quốc tế
Báo cáo Đào tạo TMĐT 2022 - Bằng Lái Xe Quốc tế
 
Bao cao vn ict index 2013 280813
Bao cao vn ict index 2013 280813Bao cao vn ict index 2013 280813
Bao cao vn ict index 2013 280813
 
Đề án tuyển sinh CĐ GTVT Miền Trung năm 2015
Đề án tuyển sinh CĐ GTVT Miền Trung năm 2015Đề án tuyển sinh CĐ GTVT Miền Trung năm 2015
Đề án tuyển sinh CĐ GTVT Miền Trung năm 2015
 
Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Của Ủy Ban Nhâ...
Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Của Ủy Ban Nhâ...Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Của Ủy Ban Nhâ...
Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Của Ủy Ban Nhâ...
 
Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Hệ Thống Mạng Máy Tính Cho Doanh Nghiệp Vừa & N...
Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Hệ Thống Mạng Máy Tính Cho Doanh Nghiệp Vừa & N...Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Hệ Thống Mạng Máy Tính Cho Doanh Nghiệp Vừa & N...
Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Hệ Thống Mạng Máy Tính Cho Doanh Nghiệp Vừa & N...
 
Báo Cáo Thực Tập Thực Trạng Thủ Tục Hành Chính Tại Sở Giáo Dục Và Đào Tạo...
Báo Cáo Thực Tập Thực Trạng Thủ Tục Hành Chính Tại Sở Giáo Dục Và Đào Tạo...Báo Cáo Thực Tập Thực Trạng Thủ Tục Hành Chính Tại Sở Giáo Dục Và Đào Tạo...
Báo Cáo Thực Tập Thực Trạng Thủ Tục Hành Chính Tại Sở Giáo Dục Và Đào Tạo...
 
3.1. SMART CITY - nguyen thi minh hanh bo xay dung
3.1. SMART CITY - nguyen thi minh hanh  bo xay dung3.1. SMART CITY - nguyen thi minh hanh  bo xay dung
3.1. SMART CITY - nguyen thi minh hanh bo xay dung
 
Khoá Luận Quản Lý Chi Ngân Sách Nhà Nước Về Xây Dựng Cơ Bản Cho Giáo Dục Trun...
Khoá Luận Quản Lý Chi Ngân Sách Nhà Nước Về Xây Dựng Cơ Bản Cho Giáo Dục Trun...Khoá Luận Quản Lý Chi Ngân Sách Nhà Nước Về Xây Dựng Cơ Bản Cho Giáo Dục Trun...
Khoá Luận Quản Lý Chi Ngân Sách Nhà Nước Về Xây Dựng Cơ Bản Cho Giáo Dục Trun...
 
Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Nam
Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng NamChính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Nam
Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Nam
 
Luận văn: Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Luận văn: Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thônLuận văn: Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Luận văn: Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn
 
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và p...
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và p...Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và p...
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và p...
 
BC T8-9-2021-HVCh
BC T8-9-2021-HVChBC T8-9-2021-HVCh
BC T8-9-2021-HVCh
 
Thực trang, định hướng, giải pháp PT dạy nghề.pptx
Thực trang, định hướng, giải pháp PT dạy nghề.pptxThực trang, định hướng, giải pháp PT dạy nghề.pptx
Thực trang, định hướng, giải pháp PT dạy nghề.pptx
 
Ứng dụng giao thông xe đạp trong quy hoạch mạng lưới giao thông
Ứng dụng giao thông xe đạp trong quy hoạch mạng lưới giao thôngỨng dụng giao thông xe đạp trong quy hoạch mạng lưới giao thông
Ứng dụng giao thông xe đạp trong quy hoạch mạng lưới giao thông
 
Vai tro cua du lieu trong thanh toan khong dung tien mat
Vai tro cua du lieu trong thanh toan khong dung tien matVai tro cua du lieu trong thanh toan khong dung tien mat
Vai tro cua du lieu trong thanh toan khong dung tien mat
 
7.ĐỀ ÁN PHÁT SƠN HÙNG.docx
7.ĐỀ ÁN PHÁT SƠN HÙNG.docx7.ĐỀ ÁN PHÁT SƠN HÙNG.docx
7.ĐỀ ÁN PHÁT SƠN HÙNG.docx
 
Ket noi du lieu va thanh toan khong dung tien mat trong linh vuc thue 2023
Ket noi du lieu va thanh toan khong dung tien mat trong linh vuc thue 2023Ket noi du lieu va thanh toan khong dung tien mat trong linh vuc thue 2023
Ket noi du lieu va thanh toan khong dung tien mat trong linh vuc thue 2023
 

More from MaiKhang3

7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf
7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf
7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdfMaiKhang3
 
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdfMaiKhang3
 
CONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdf
CONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdfCONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdf
CONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdfMaiKhang3
 
CONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdfCONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdfMaiKhang3
 
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdfCONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdfMaiKhang3
 
Tâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdfTâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdfMaiKhang3
 
3260qd_signed.pdf
3260qd_signed.pdf3260qd_signed.pdf
3260qd_signed.pdfMaiKhang3
 
moi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdfmoi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdfMaiKhang3
 
VBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdfVBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdfMaiKhang3
 
2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdf2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdfMaiKhang3
 
VBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdfVBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdfMaiKhang3
 
VBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdfVBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdfMaiKhang3
 
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdfCong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdfMaiKhang3
 
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdfTHONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdfMaiKhang3
 
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdfCong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdfMaiKhang3
 
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdfXET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdfMaiKhang3
 
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdfMaiKhang3
 
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdfMaiKhang3
 

More from MaiKhang3 (20)

7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf
7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf
7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf
 
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
 
CONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdf
CONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdfCONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdf
CONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdf
 
CONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdfCONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdf
 
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdfCONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
 
Tâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdfTâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdf
 
3260qd_signed.pdf
3260qd_signed.pdf3260qd_signed.pdf
3260qd_signed.pdf
 
moi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdfmoi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdf
 
VBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdfVBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdf
 
2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdf2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdf
 
VBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdfVBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdf
 
VBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdfVBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdf
 
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdfCong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdf
 
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdfTHONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
 
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdfCong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
 
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdfXET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
 
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
 
1 (1).pdf
1 (1).pdf1 (1).pdf
1 (1).pdf
 
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 

Recently uploaded

NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docxNỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx7E26NguynThThyLinh
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayLcTh15
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdfCH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdfSuperJudy1
 
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfGIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfHngNguyn271079
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaKhiNguynCngtyTNHH
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTrangL188166
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptxBáo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptxhoangvubaongoc112011
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......thoa051989
 

Recently uploaded (17)

NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docxNỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdfCH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
 
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfGIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
 
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptxBáo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
 

SGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdf

  • 1. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: /SGDĐT-VP Về triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công chức, viên chức, người lao động ngành GDĐT Thành phố CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023 Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/huyện/thành phố; - Các trường trung học phổ thông; - Các trung tâm giáo dục thường xuyên; - Các đơn vị trực thuộc Sở. Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Kế hoạch số 875/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2023; Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-SGDĐT ngày 24/5/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về ban hành kế hoạch triển khai tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030; Căn cứ Kế hoạch số 723/KH-SGDĐT ngày 22/02/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023; Nhằm thực hiện mục tiêu “100% công chức, viên chức, người lao động ngành GDĐT Thành phố được cấp chữ ký số, đáp ứng sẵn sàng các yêu cầu trong giao dịch điện tử trên các hệ thống thông tin quản lý, điều hành do ngành GDĐT triển khai trong bối cảnh toàn ngành GDĐT Thành phố đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số”. 3617 10 7
  • 2. 2 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị phòng GDĐT các quận, huyện, thành phố, các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau: - Chủ động liên hệ với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (đính kèm phụ lục phân công cấp chữ ký số theo địa bàn) để tổ chức thực hiện cấp miễn phí cho công chức, viên chức, người lao động đơn vị quản lý. - Phân công các bộ phụ trách theo dõi tình hình cấp chữ ký số tại đơn vị, đảm bảo 100% công chức, viên chức, người lao động trực thuộc được cấp chữ ký số. - Ban hành quy định, hướng dẫn về trách nhiệm bảo quản token, lưu nhớ và bảo mật mật khẩu chữ ký số đối với công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị. Thời gian thực hiện: từ ngày 07/7/2023 đến hết 15/8/2023. Việc phân công cán bộ phụ trách và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên sẽ được đưa vào đánh giá trong tiêu chí thi đua lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo, đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm và triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, đơn vị có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Sở GDĐT để được hỗ trợ. (Đầu mối phối hợp: ông Đặng Minh Thông, chuyên viên Văn phòng Sở, email: dmthong.sgddt@tphcm.gov.vn, điện thoại: 0908897480)./. Nơi nhận: - Như trên; - VNPT TP HCM, TTGP Miền Nam - Tổng CTy GPDN Viettel, Công ty CP MISA (để phối hợp); - Lưu: VT, VP (Thông). GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Hiếu