SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM – KHỐI 4
NH : 2020 -2021
Kiến thức từ tuần 19 đến tuần 34
I/ MÔN TIẾNG VIỆT: Ôn tập kiến thức từ tuần 19
đến tuần 35.
1/ Tập đọc: Luyện đọc trôi chảy, lưu loát một đoạn
trong bài tập đọc đã học, tốc độ 90 tiếng/1phút.Hiểu
nội dung chính của văn bản đọc.
2/ Chính tả: Nghe viết đúng văn bản (90 chữ / 15 phút)
3/ Luyện từ và câu:
- Biết một số từ ngữ, thành ngữ thuộc chủ điểm: Du
lịch, thám hiểm, Khám phá thế giới, Tình yêu cuộc
sống.
- Biết chuyển câu kể thành câu cảm, câu khiến
- Hiểu tác dụng của dấu gạch ngang.
- Xác định đúng trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ
nơi chốn trong câu.
- Đặt câu kể theo mẫu Ai là gì?- Ai làm gì?- Ai thế
nào? Đặt câu có sử dụng biện pháp tu từ so sánh,
nhân hóa.
4/ Tập làm văn: Viết bài văn:
- Miêu tả con vật.
- Miêu tả cây cối.
- II/ MÔN TOÁN:
1/ Số học và các phép tính:
- Nhận biết về phân số, phân số bằng nhau.
- Thục hiện các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia phân
số.
- Tìm thành phần chưa biết, tính giá trị biểu thức, tính
thuận tiện có chứa phân số.
- Vận dụng giải toán tìm 2 số khi biết tổng- tỉ , hiệu -
tỉcủa 2 số đó.
2/ Đại lượng:
- Chuyển đổi, thực hiện phép tính với số đo độ dài, khối
lượng, diện tích, thời gian.
-Vận dụng kiến thức vào giải toán ứng với thực tế
cuộc sống.
3/ Hình học:
- Nhận biết hình bình hành, hình thoi và một số đặc
điểmcủa nó.Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình bình
hành, hình thoi.
NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM – KHỐI 4
NH :2021-2022
Kiến thức từ tuần 19 đến tuần 34
I/ MÔN KHOA HỌC: Bài 35, 37, 44, 45, 46, 51,
52, 54, 61, 62.
1/ Chương:Vật chất- Năng lượng
1. Bài 35, 37: Nhận biết vai trò của không khí trong sự
sống và sự cháy. Biết gió được hình thành từ sự
chuyển động của không khí.
2. Bài 44: Biết vận dụng những hiểu biết về tác hại của
tiếng ồn để xử lí tình huống trong thực tiễn.
3. Bài 45,46: Biết vật tự phát sáng, nhận biết ta chỉ
nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào
mắt và phía sau vật cản sáng có bóng tối của vật đó.
4. Bài 51, 52, 54: Biết chất lỏng nở ra khi nóng lên, kể
được tên một số vật dẫn nhiệt tốt và dẫn nhiệt kém
và nêu được vai trò của nhiệt đối với sự sống trên
Trái Đất.
2/ Chương: Động vật- Thực vật:
- Bài 61, 62: Biết các yếu tố cần để duy trì sự sống của
động vật và vẽ được sơ đồ sự trao đổi chất của thực
vật với môi trường.
- II/ MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ:
1/ MÔN LỊCH SỬ: Bài 16, 19, 22, 23, 25, 27.
- Bài 16: Biết việc quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận
đĩa đánh địch và hiểu ý nghĩa của chiến thắng Chi
Lăng
- Bài 19: Biết Lê Thánh Tông cho vẽ bản đồ đất nước,
soạn bộ luật Hồng Đức.
- Bài 22: Hiểu ý nghĩa của cuộc khẩn hoang với việc
phát triển nông nghiệp
- Bài 23: Nêu được một vài địa điểm du lịch có liên
quan đến sự kiện lịch sử mà em biết
- Bài 25: Biết Quang Trung đại phá quân Thanh năm
1789
- Bài 27: Biết năm 1802 Nguyễn Ánh lập nên triều
Nguyễn.
2/ MÔN ĐỊA LÍ: Bài 18, 19, 25, 30
-Bài 18, 19 : Nêu được các dân tộc sống chủ yếu ở
đồng bằng Nam Bộ và một số tên lễ hội ỡ đồng bằng Nam
Bộ.Nêu được những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở
thành vùng sản xuất lúa gạo,trái cây và thủy sản lớn nhất
của cả nước.
- Bài 25: Biết nghề chính của người dân ở ĐB duyên
hải miền Trung là nghê nông, làm muối, đánh bắt, nuôi
trồng và chế biến thủy sản.
- Bài 30: Vận dụng những hiểu biết về vai trò của biển
để xử lí tình huống thực tiễn.

More Related Content

More from MaiKhang3

7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf
7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf
7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdfMaiKhang3
 
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdfMaiKhang3
 
CONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdf
CONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdfCONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdf
CONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdfMaiKhang3
 
CONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdfCONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdfMaiKhang3
 
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdfCONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdfMaiKhang3
 
Tâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdfTâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdfMaiKhang3
 
3260qd_signed.pdf
3260qd_signed.pdf3260qd_signed.pdf
3260qd_signed.pdfMaiKhang3
 
moi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdfmoi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdfMaiKhang3
 
VBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdfVBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdfMaiKhang3
 
2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdf2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdfMaiKhang3
 
VBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdfVBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdfMaiKhang3
 
VBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdfVBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdfMaiKhang3
 
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdfCong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdfMaiKhang3
 
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdfTHONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdfMaiKhang3
 
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdfCong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdfMaiKhang3
 
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdfXET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdfMaiKhang3
 
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdfMaiKhang3
 
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdfMaiKhang3
 

More from MaiKhang3 (20)

7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf
7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf
7378syt-Tăng cường các hoạt động phòng chống đau mắt đỏ.pdf
 
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
 
CONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdf
CONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdfCONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdf
CONG KHAI VB THU NH 2023-2024_0001.pdf
 
CONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdfCONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU CHI NGAN SACH QUY 2 2023_0001.pdf
 
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdfCONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
 
Tâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdfTâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdf
 
3260qd_signed.pdf
3260qd_signed.pdf3260qd_signed.pdf
3260qd_signed.pdf
 
moi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdfmoi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdf
 
VBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdfVBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdf
 
2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdf2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdf
 
VBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdfVBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdf
 
VBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdfVBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdf
 
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdfCong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu thu chi ngan sach quy 1 2023_0001.pdf
 
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdfTHONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
 
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdfCong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
 
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdfXET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
 
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
 
1 (1).pdf
1 (1).pdf1 (1).pdf
1 (1).pdf
 
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 

LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docx

  • 1. NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM – KHỐI 4 NH : 2020 -2021 Kiến thức từ tuần 19 đến tuần 34 I/ MÔN TIẾNG VIỆT: Ôn tập kiến thức từ tuần 19 đến tuần 35. 1/ Tập đọc: Luyện đọc trôi chảy, lưu loát một đoạn trong bài tập đọc đã học, tốc độ 90 tiếng/1phút.Hiểu nội dung chính của văn bản đọc. 2/ Chính tả: Nghe viết đúng văn bản (90 chữ / 15 phút) 3/ Luyện từ và câu: - Biết một số từ ngữ, thành ngữ thuộc chủ điểm: Du lịch, thám hiểm, Khám phá thế giới, Tình yêu cuộc sống. - Biết chuyển câu kể thành câu cảm, câu khiến - Hiểu tác dụng của dấu gạch ngang. - Xác định đúng trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu. - Đặt câu kể theo mẫu Ai là gì?- Ai làm gì?- Ai thế nào? Đặt câu có sử dụng biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa. 4/ Tập làm văn: Viết bài văn: - Miêu tả con vật. - Miêu tả cây cối. - II/ MÔN TOÁN: 1/ Số học và các phép tính: - Nhận biết về phân số, phân số bằng nhau. - Thục hiện các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia phân số. - Tìm thành phần chưa biết, tính giá trị biểu thức, tính thuận tiện có chứa phân số. - Vận dụng giải toán tìm 2 số khi biết tổng- tỉ , hiệu - tỉcủa 2 số đó. 2/ Đại lượng: - Chuyển đổi, thực hiện phép tính với số đo độ dài, khối lượng, diện tích, thời gian. -Vận dụng kiến thức vào giải toán ứng với thực tế cuộc sống. 3/ Hình học: - Nhận biết hình bình hành, hình thoi và một số đặc điểmcủa nó.Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.
  • 2. NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM – KHỐI 4 NH :2021-2022 Kiến thức từ tuần 19 đến tuần 34 I/ MÔN KHOA HỌC: Bài 35, 37, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 61, 62. 1/ Chương:Vật chất- Năng lượng 1. Bài 35, 37: Nhận biết vai trò của không khí trong sự sống và sự cháy. Biết gió được hình thành từ sự chuyển động của không khí. 2. Bài 44: Biết vận dụng những hiểu biết về tác hại của tiếng ồn để xử lí tình huống trong thực tiễn. 3. Bài 45,46: Biết vật tự phát sáng, nhận biết ta chỉ nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt và phía sau vật cản sáng có bóng tối của vật đó. 4. Bài 51, 52, 54: Biết chất lỏng nở ra khi nóng lên, kể được tên một số vật dẫn nhiệt tốt và dẫn nhiệt kém và nêu được vai trò của nhiệt đối với sự sống trên Trái Đất. 2/ Chương: Động vật- Thực vật: - Bài 61, 62: Biết các yếu tố cần để duy trì sự sống của động vật và vẽ được sơ đồ sự trao đổi chất của thực vật với môi trường. - II/ MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ: 1/ MÔN LỊCH SỬ: Bài 16, 19, 22, 23, 25, 27. - Bài 16: Biết việc quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận đĩa đánh địch và hiểu ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng - Bài 19: Biết Lê Thánh Tông cho vẽ bản đồ đất nước, soạn bộ luật Hồng Đức. - Bài 22: Hiểu ý nghĩa của cuộc khẩn hoang với việc phát triển nông nghiệp - Bài 23: Nêu được một vài địa điểm du lịch có liên quan đến sự kiện lịch sử mà em biết - Bài 25: Biết Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789 - Bài 27: Biết năm 1802 Nguyễn Ánh lập nên triều Nguyễn. 2/ MÔN ĐỊA LÍ: Bài 18, 19, 25, 30 -Bài 18, 19 : Nêu được các dân tộc sống chủ yếu ở đồng bằng Nam Bộ và một số tên lễ hội ỡ đồng bằng Nam Bộ.Nêu được những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo,trái cây và thủy sản lớn nhất của cả nước. - Bài 25: Biết nghề chính của người dân ở ĐB duyên hải miền Trung là nghê nông, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản. - Bài 30: Vận dụng những hiểu biết về vai trò của biển để xử lí tình huống thực tiễn.