Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tim+hieu+jquery

943 views

Published on

 • Be the first to comment

Tim+hieu+jquery

 1. 1. Người thuyết trình: Mai Chân Chính maichanchinhls@gmail.com maichanchinhls Tìm Hiểu Jquery
 2. 2. Nội dung thuyết trình 2 1.Giới thiệu WEB 2.0, Vai trò của WEB 2.0 2. Giới thiệu một số thư viện javascript 5. Trả lời , giải đáp các vẫn đề liên quan 3. Tại sao nên dùng JQuery 4. Demo một số ví dụ Jquery
 3. 3. 1.Giới thiệu WEB 2.0 3 Được xem là một cuộc cách mạng trên thế giới mạng, thế hệ web mới có những thay đổi quan trọng không chỉ ở nền tảng công nghệ mà còn cả ở cách thức sử dụng - hình thành nên môi trường cộng đồng, ở đó mọi người cùng tham gia đóng góp cho xã hội "ảo" chứ không chỉ "duyệt và xem".
 4. 4. 1.Giới thiệu WEB 2.0 4 7 đặc tính của web 2.0: 1.Web có vai trò nền tảng, có thể chạy mọi ứng dụng 2.Tập hợp trí tuệ cộng đồng 3.Dữ liệu có vai trò then chốt 4.Phần mềm được cung cấp ở dạng dịch vụ web và được cập nhật không ngừng 5.Phát triển ứng dụng dễ dàng và nhanh chóng 6.Phần mềm có thể chạy trên nhiều thiết bị 7.Giao diện ứng dụng phong phú
 5. 5. 1.Giới thiệu WEB 2.0 5
 6. 6. 2.Giới thiệu một số thư viện javascript 6 Trước khi vào nội dung chính tôi có một câu hỏi : Bạn muốn viết code JavaScript theo cách nào? • Tìm (trong sách hoặc trên Internet) và copy-and-paste. • Tập hợp những đoạn code Javascript thường dùng vào một nơi, khi cần đoạn nào thì lấy đoạn đó ra, và chỉnh sửa bổ sung. • Muốn làm gì thì viết từ đầu.
 7. 7. 2.Giới thiệu một số thư viện javascript 7 Tại sao nên dùng các thư viện Javascript Code nhanh hơn, ngắn gọn hơn, giảm thiểu vấn đề cross-browser (vấn đề làm sao cho web chạy giống nhau trên mọi trình duyệt).
 8. 8. 2.Giới thiệu một số thư viện javascript 8 Thống kê các thư viện Javascript được sử dụng trên toàn cầu Link : http://wappalyzer.com/categories/javascript-frameworks
 9. 9. 3. Tại sao nên dùng JQuery 9  Dễ dùng, code ngắn gọn, dễ hiểu  File thư viện nhỏ gọn  Có nhiều Plugin  Nhiều công ty lớn dùng nó:
 10. 10. 3. Tại sao nên dùng JQuery 10 So sánh Jquery với các thư viện khác Khác với Prototype và mooTools Nó không phá hoại global namespace của bạn. Khác với YUI... Nó rất ngắn gọn, cô đọng YUI: YAHOO.util.Dom.getElementsByClassName() Jquery: $() Khác với Dojo Bạn có thể học nó trong Nửa Tiếng (với điều kiện bạn đã nắm vững CSS)!
 11. 11. Có 3 cấp độ sử dụng JQuery 11 Cấp 1: dùng trực tiếp Jquery hoặc Plugin của nó mà không cần hiểu bản chất. Cấp 2: hiểu bản chất của Jquery và Plugin của nó để có thể tự viết ra Plugin của riêng mình hoặc chỉnh sửa mã nguồn Jquery. Cấp 3: tham khảo Jquery để tự viết ra thư viện yourname.js nổi tiếng thế giới như Jquery.
 12. 12. Hưỡng dẫn cài đặt JQuery 12 Để cài đặt JQuery rất đơn giản: <head> <script src="jquery-1.10.1.min.js"></script> </head> <head> <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.1/jquery.min.js"> </script> </head>
 13. 13. Học Jquery bằng cách nào ? 13 1. Qua tài liệu “Tìm hiểu Jquery” của tôi. • Ở trong báo cáo thực tập sản xuất • Hoặc tải về ở địa chỉ http://goo.gl/Ujx8m 2. Qua http://try.jquery.com/ 3. Qua http://www.w3schools.com/jQuery/
 14. 14. Demo một số ví dụ Jquery 14maichanchinhls@gmail.com maichanchinhls 1. Hiệu ứng trong JQuery 2. Sự kiện trong Jquery 3. Ví dụ Plugin Slide Show
 15. 15. 5. Trả lời , giải đáp các vấn đề liên quan 15 maichanchinhls@gmail.com maichanchinhls
 16. 16. Xin trân thành cảm ơn

×