Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stratejik Yönetim Proje Aşamaları 2012

2,122 views

Published on

  • Be the first to comment

Stratejik Yönetim Proje Aşamaları 2012

  1. 1. STRATEJİK YÖNETİM DERSİ PROJE AŞAMALARI Bir firma seçiniz.Firmanın genel çevresini ulusal ve küresel trendleri dikkate alarak analiz ediniz (Politik, yasal, sosykültürel, ekonomik vb. çevre). Firmanın içinde bulunduğu sektörü analiz ediniz (Porter’ın beş rekabet gücü tanımı) Sektöre ilişkin kritik başarı faktörlerini belirleyiniz Kritik Başarı Faktörleri açısından İşletmeyi rakiplerine göre değerlendiriniz. Sektör ortalamasına göre firmanın rekabet pozisyonunu/performans durumunu tanımlayınız İşletmenin rekabetinde önemli temel kaynakları ve yetenekleri tanımlayınız ve Kurum Değer Zinciri Analizi yapınız Yukarıdaki aşamalardan elde edilen bilgiler ışığında İşletmenin SWOT Analizi Matrisini çıkarınızİşletme ne tür kurumsal strateji takip etmektedir (Boston Danışma Grubu, Hofer vb. yöntemler) İşletme ne tür rekabet stratejisi takip etmektedir. Size göre, bu strateji(ler) ne derece doğru ve uygundur? Bu stratejilerle firma gelecekte ne durumda olabilir? Firmanındurumunu dikkate alarak değerlendirme ve önerilerde bulununuz.

×