Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Topik 09 audio

1,336 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Topik 09 audio

 1. 1. TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Topik 9: Bahan Audio KURSUS: EDU3105
 2. 2. BAHAN AUDIO BAHAN AUDIO SuntinganSuntingan Perancangan dan penyediaan rakaman Perancangan dan penyediaan rakaman RakamanRakaman
 3. 3. PROSES MENDENGAR DALAM KALANGAN MURID PROSES MENDENGAR DALAM KALANGAN MURID
 4. 4. • Mendengar merupakan salah satu saluran untuk menerima maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. • Rakaman audio yang diperdengarkan mampu memberi gambaran kepada pelajar tentang sesuatu situasi atau informasi melalui penganalisisan terhadap apa yang dituturkan atau melalui kesan bunyi mahupun muzik latar yang terdapat pada rakaman tersebut. • Mendengar merupakan salah satu saluran untuk menerima maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. • Rakaman audio yang diperdengarkan mampu memberi gambaran kepada pelajar tentang sesuatu situasi atau informasi melalui penganalisisan terhadap apa yang dituturkan atau melalui kesan bunyi mahupun muzik latar yang terdapat pada rakaman tersebut.
 5. 5. 1. Kemahiran bahasa 2. Kejelasan punca audio 4. Kesediaan mendengar 3. Nada audio yang tidak sekata Keberkesanan proses mendengar dalam kalangan pelajar bergantung kepada : Keberkesanan proses mendengar dalam kalangan pelajar bergantung kepada :
 6. 6. PENGHASILAN BAHAN AUDIO PENDIDIKAN
 7. 7. 1. TETAPKAN MATLAMAT1. TETAPKAN MATLAMAT Tujuan perlu ditentukan untuk menerbitkan bahan audio seperti : • Siapakah kumpulan sasaran atau tahap pelajar? • Bagaimanakah kebolehan berbahasa pelajar, minat dan motivasi mereka? • Adakah bahan yang akan dihasilkan sejajar dengan sukatan pelajaran ? • Adakah bahan audio yang akan anda hasilkan ini sesuai dengan objektif pengajaran? Tujuan perlu ditentukan untuk menerbitkan bahan audio seperti : • Siapakah kumpulan sasaran atau tahap pelajar? • Bagaimanakah kebolehan berbahasa pelajar, minat dan motivasi mereka? • Adakah bahan yang akan dihasilkan sejajar dengan sukatan pelajaran ? • Adakah bahan audio yang akan anda hasilkan ini sesuai dengan objektif pengajaran?
 8. 8. 2. PENYELIDIKAN DAN MENGUMPULKAN BAHAN 2. PENYELIDIKAN DAN MENGUMPULKAN BAHAN • Kumpulkan bahan dan sumber yang diperlukan serta buat sedikit penyelidikan dan rujukan yang diperlukan. • Fakta yang hendak dimasukkan hendaklah betul serta mencukupi dan kaya dengan maklumat yang diperlukan dalam sukatan pelajaran. • Kesan bunyi, muzik serta lagu tertentu yang diperlukan juga perlu dikumpulkan. • Kumpulkan bahan dan sumber yang diperlukan serta buat sedikit penyelidikan dan rujukan yang diperlukan. • Fakta yang hendak dimasukkan hendaklah betul serta mencukupi dan kaya dengan maklumat yang diperlukan dalam sukatan pelajaran. • Kesan bunyi, muzik serta lagu tertentu yang diperlukan juga perlu dikumpulkan.
 9. 9. 3. PEMILIHAN BAHAN3. PEMILIHAN BAHAN • Bahan yang dikumpulkan mungkin terlalu banyak dan pemilihan bahan yang sesuai sahaja perlu dibuat. • Bahan yang dikumpulkan mungkin terlalu banyak dan pemilihan bahan yang sesuai sahaja perlu dibuat.
 10. 10. 4. MENULIS SKRIP4. MENULIS SKRIP • Proses menulis atau mengarang kandungan bahan audio. • Proses menulis atau mengarang kandungan bahan audio.
 11. 11. 5. MENYEDIAKAN PERALATAN5. MENYEDIAKAN PERALATAN • Peralatan yang diperlukan dalam penerbitan audio perlu disediakan. • Antara peralatan asas ialah alat perakam, mikrofon, pengadun suara, kaset atau pita audio dan kabel-kabel yang sesuai. • Alatan-alatan tersebut mestilah dipasang dengan betul. • Peralatan yang diperlukan dalam penerbitan audio perlu disediakan. • Antara peralatan asas ialah alat perakam, mikrofon, pengadun suara, kaset atau pita audio dan kabel-kabel yang sesuai. • Alatan-alatan tersebut mestilah dipasang dengan betul.
 12. 12. 6. MEMBUAT RAKAMAN6. MEMBUAT RAKAMAN • Pada peringkat ini, rakaman suara, memasukkan kesan-kesan bunyi serta muzik- muzik latar akan dibuat. • Pada peringkat ini, rakaman suara, memasukkan kesan-kesan bunyi serta muzik- muzik latar akan dibuat.
 13. 13. 7. PREBIU7. PREBIU • Setelah rakaman siap, hasil rakaman perlu didengar dan kemudian membuat beberapa pembetulan sekiranya perlu. • Setelah rakaman siap, hasil rakaman perlu didengar dan kemudian membuat beberapa pembetulan sekiranya perlu.
 14. 14. 8. PENGGUNAAN BAHAN AUDIO8. PENGGUNAAN BAHAN AUDIO • Pada peringkat ini, bahan audio yang dihasilkan akan digunakan dalam bilik darjah. • Pada peringkat ini, bahan audio yang dihasilkan akan digunakan dalam bilik darjah.
 15. 15. 9. PENILAIAN DAN PENAMBAHBAIKAN9. PENILAIAN DAN PENAMBAHBAIKAN • Melakukan penilaian dan penambahbaikan terhadap bahan supaya objektif penghasilan tercapai. • Bahan dilabel dan disimpan sebagai sumber rujukan atau pinjaman oleh guru-guru atau pelajar. Jika perlu, buat salinan dan diperbanyak. • Melakukan penilaian dan penambahbaikan terhadap bahan supaya objektif penghasilan tercapai. • Bahan dilabel dan disimpan sebagai sumber rujukan atau pinjaman oleh guru-guru atau pelajar. Jika perlu, buat salinan dan diperbanyak.
 16. 16. FORMAT AUDIOFORMAT AUDIO
 17. 17. KASET AUDIOKASET AUDIO • Saiz format audio ialah 2.5” x 4” x 0.5” • Kelebarannya ialah 1/8 inci • Banyak terdapat dipasaran dan menggunakan alat pemain kaset • Fungsinya pengguna boleh merakam dan memadam. • Pita ini berupaya merakam dalam tempoh masa tertentu seperti C-60(boleh merakam selama 60minit dengan menggunakan kedua-dua belah pita)
 18. 18. KASET MIKROKASET MIKRO • Saiz keseluruhan format audio ini adalah lebih kecil berbanding format kaset audio • Saiz pita adalah sama tetapi memerlukan alat pemain kaset yang kecil • Penggunaannya adalah sama boleh merakam dan memadamkan kandungannya dengan mudah
 19. 19. FONOGRAF ATAU PIRING HITAMFONOGRAF ATAU PIRING HITAM • Piring hitam berbentuk bulat dan leper • Terdapat tiga saiz yang diukur dalam diameter, iaitu 7, 10 dan 12 inci • Rakaman piring hitam dibuat dengan format yang memerlukan alat fonograf
 20. 20. CAKERA PADAT ATAU CDCAKERA PADAT ATAU CD • Cakera padat berbentuk bulat dan leper serta bersaiz 4.72 inci dalam diameter. • Mempunyai kualiti bunyi yang tinggi • Pengguna tidak boleh membuat rakaman atau memadamkannya dengan mudah dan memerlukan alat pemain CD • Untuk memuatkan bahan ke dalam CD atau menyalin CD ke CD, memerlukan CD atau DVD drive yang boleh menyalin bahan ke CD dan program komputer seperti Nero
 21. 21. PENERBITAN AUDIO
 22. 22. • Untuk menerbitkan bahan audio memerlukan beberapa bahan dan peralatan asas seperti : – Mikrofon – Alat perakam (perakam dan pemain kaset) – Pita audio atau kaset audio – Studio (tempat rakaman yang khusus) – Bilik kawalan (pilihan) – Kesan bunyi (untuk menghasilkan keadaan sebenar) – Muzik (sebagai muzik latar) – Kabel • Untuk menerbitkan bahan audio memerlukan beberapa bahan dan peralatan asas seperti : – Mikrofon – Alat perakam (perakam dan pemain kaset) – Pita audio atau kaset audio – Studio (tempat rakaman yang khusus) – Bilik kawalan (pilihan) – Kesan bunyi (untuk menghasilkan keadaan sebenar) – Muzik (sebagai muzik latar) – Kabel
 23. 23. Perakam AudioPerakam Audio • Perakam audio yang mudah ialah pemain kaset yang biasa terdapat dalam pasaran • Tidak semua pemain kaset boleh merakam audio • Pemain kaset yang boleh membuat rakaman dikenali dengan adanya butang rakaman atau record(biasanya butang berwarna merah) • Alat ini mempunyai mikrofon yang terdapat disebelah dalamnya • Mini compo juga boleh digunakan sebagai perakam audio sekiranya terdapat butang rakaman • Perakam audio yang mudah ialah pemain kaset yang biasa terdapat dalam pasaran • Tidak semua pemain kaset boleh merakam audio • Pemain kaset yang boleh membuat rakaman dikenali dengan adanya butang rakaman atau record(biasanya butang berwarna merah) • Alat ini mempunyai mikrofon yang terdapat disebelah dalamnya • Mini compo juga boleh digunakan sebagai perakam audio sekiranya terdapat butang rakaman
 24. 24. MIKROFONMIKROFON • Peralatan perantaraan yang akan menghantar gelombang bunyi kepada fail audio • Kualiti bunyi banyak bergantung kepada pemilihan penggunaan mikrofon • Mikrofon boleh diklasifikasikan mengikut jenis penggunaan dan bentuk penerimaan bunyi • Peralatan perantaraan yang akan menghantar gelombang bunyi kepada fail audio • Kualiti bunyi banyak bergantung kepada pemilihan penggunaan mikrofon • Mikrofon boleh diklasifikasikan mengikut jenis penggunaan dan bentuk penerimaan bunyi
 25. 25. JENIS MIKROFON MENGIKUT PENGGUNAANJENIS MIKROFON MENGIKUT PENGGUNAAN • Terbahagi kepada dua iaitu: • Mikrofon Kondenser – memerangkap bunyi dengan menggunakan plat kapasitor yang mengesan getaran gelombang bunyi – Memerlukan bateri atau sumber kuasa elektrik – Tindak balas frekuensinya agak luas • Mikrofon Dinamik – beroperasi berdasarkan kesan elektromagnet – Harganya agak murah dan mempunyai banyak kemampuan tetapi kurang berkualiti – Dibina dalam saiz yang agak kecil dan mesra pengguna • Terbahagi kepada dua iaitu: • Mikrofon Kondenser – memerangkap bunyi dengan menggunakan plat kapasitor yang mengesan getaran gelombang bunyi – Memerlukan bateri atau sumber kuasa elektrik – Tindak balas frekuensinya agak luas • Mikrofon Dinamik – beroperasi berdasarkan kesan elektromagnet – Harganya agak murah dan mempunyai banyak kemampuan tetapi kurang berkualiti – Dibina dalam saiz yang agak kecil dan mesra pengguna
 26. 26. • Headset – mikro mikrofon yang mempunyai sambungan USB lebih selesa digunakan kerana pengguna hanya perlu melekatkan di kepala dan memasukkan palg ke komputer riba atau meja. • Mikrofon mini – boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu jenis tie pin dan neck hanging. – Tie pin lebih kesil dan disematkan pada tali leher atau kolar baju – Jenis neck hanging biasanya pula digantung pada leher • Headset – mikro mikrofon yang mempunyai sambungan USB lebih selesa digunakan kerana pengguna hanya perlu melekatkan di kepala dan memasukkan palg ke komputer riba atau meja. • Mikrofon mini – boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu jenis tie pin dan neck hanging. – Tie pin lebih kesil dan disematkan pada tali leher atau kolar baju – Jenis neck hanging biasanya pula digantung pada leher JENIS LAINJENIS LAIN
 27. 27. Mikrofon tanpa wayar • Memerlukan alat penerima (receiver) • Tidak terdapat sebarang wayar antara mikrofon dengan alat penerima tersebut • Isyarat dihantar secara gelombang dari mikrofon ke alat penerima melalui antena • Biasa digunakan oleh pengguna yang bergerak aktif Mikrofon tanpa wayar • Memerlukan alat penerima (receiver) • Tidak terdapat sebarang wayar antara mikrofon dengan alat penerima tersebut • Isyarat dihantar secara gelombang dari mikrofon ke alat penerima melalui antena • Biasa digunakan oleh pengguna yang bergerak aktif JENIS LAINJENIS LAIN
 28. 28. Mikrofon Omni-directional Headset Mikrofon Uni-directionality/cardiod Mikrofon mini Tie pin/neck hanging
 29. 29. JENIS MIKROFON MENGIKUT BENTUK PENERIMAAN BUNYI 1. Mikrofon Semua Hala (Omni-Direction) 2. Mikrofon Dua Hala (Bi-Direction)  Menerima bunyi daripada bahagian depan dan belakang sahaja  Sesuai dalam keadaan soal jawab atau temu bual dua orang
 30. 30. 3. Mikrofon Satu Hala (Uni-Directional)  Menerima bunyi datang daripada satu hala sahaja  Kurang peka bunyi yang datang daripada hala lain  Sesuai bagi seorang penyampai atau sesuai dalam suatu situasi di mana bunyi asing berada dalam aras paling minimun 3. Mikrofon Satu Hala (Uni-Directional)  Menerima bunyi datang daripada satu hala sahaja  Kurang peka bunyi yang datang daripada hala lain  Sesuai bagi seorang penyampai atau sesuai dalam suatu situasi di mana bunyi asing berada dalam aras paling minimun
 31. 31. 4. Mikrofon Shotgun  Mikrofon satu hala yang berupaya menerima bunyi dari sudut yang sempit dalam jarak yang agak jauh  Mikrofon ini sesuai digunakan sekiranya tidak berupaya untuk menghampiri sesuatu punca bunyi seperti burung, acara sukan atau bunyi-bunyi haiwan 4. Mikrofon Shotgun  Mikrofon satu hala yang berupaya menerima bunyi dari sudut yang sempit dalam jarak yang agak jauh  Mikrofon ini sesuai digunakan sekiranya tidak berupaya untuk menghampiri sesuatu punca bunyi seperti burung, acara sukan atau bunyi-bunyi haiwan
 32. 32. Jenis mikrofon mengikut mekanismeJenis mikrofon mengikut mekanisme Kondenser • Menerima kesan bunyi dengan baik • Peka pada bunyi • Peka pada getaran • Tidak tahan getaran kuat • Tidak tahan panas dan lembapan Kegunaan •vokal/ nyanyian •Ucapan •Penyampaian (narration) Kondenser • Menerima kesan bunyi dengan baik • Peka pada bunyi • Peka pada getaran • Tidak tahan getaran kuat • Tidak tahan panas dan lembapan Kegunaan •vokal/ nyanyian •Ucapan •Penyampaian (narration)
 33. 33. Dinamik • Kualiti bunyi baik • Peka pada bunyi • Tahan getaran kuat • Tahan panas dan lembapan Kegunaan – Temu bual di luar bangunan (outdoor interview) Dinamik • Kualiti bunyi baik • Peka pada bunyi • Tahan getaran kuat • Tahan panas dan lembapan Kegunaan – Temu bual di luar bangunan (outdoor interview) Jenis mikrofon mengikut mekanismeJenis mikrofon mengikut mekanisme
 34. 34. Seramik • Binaannya ringkas dan mudah • Buatan lebih kemas dan kuat Kegunaan: –Pertuturan dan muzik Seramik • Binaannya ringkas dan mudah • Buatan lebih kemas dan kuat Kegunaan: –Pertuturan dan muzik Jenis mikrofon mengikut mekanismeJenis mikrofon mengikut mekanisme
 35. 35. Hablur • Binaan ringkas dan mudah • Harganya agak murah • Peka pada suhu dan kelembapan Kegunaan –Pertuturan Hablur • Binaan ringkas dan mudah • Harganya agak murah • Peka pada suhu dan kelembapan Kegunaan –Pertuturan Jenis mikrofon mengikut mekanismeJenis mikrofon mengikut mekanisme
 36. 36. Pengadun SuaraPengadun Suara • Terdapat tiga pemain kaset yang diperlukan untuk merakamkan suara narator dan pada masa sama terdapat kesan bunyi dan muzik latar. • Satu untuk merakan dan dua untuk memainkan kesan bunyi dan muzik latar. • Namun, ianya tidaklah sebaik alat pengadun suara seperti di bawah : • Terdapat tiga pemain kaset yang diperlukan untuk merakamkan suara narator dan pada masa sama terdapat kesan bunyi dan muzik latar. • Satu untuk merakan dan dua untuk memainkan kesan bunyi dan muzik latar. • Namun, ianya tidaklah sebaik alat pengadun suara seperti di bawah :
 37. 37. • Pengadun audio atau pengadun suara : - alat yang mempunyai banyak saluran input yang boleh dilaras - mempunyai satu output - biasanya terdapat di studio rakaman • Sebelum sesuatu rakaman dibuat, skrip hendaklah disediakan terlebih dahulu • Cara terbaik adalah dengan membuat latihan membaca skrip bagi mengelakkan kesilapan berlaku, menjimatkan masa serta mutu rakaman menjadi lebih baik • Pengadun audio atau pengadun suara : - alat yang mempunyai banyak saluran input yang boleh dilaras - mempunyai satu output - biasanya terdapat di studio rakaman • Sebelum sesuatu rakaman dibuat, skrip hendaklah disediakan terlebih dahulu • Cara terbaik adalah dengan membuat latihan membaca skrip bagi mengelakkan kesilapan berlaku, menjimatkan masa serta mutu rakaman menjadi lebih baik
 38. 38. Singkatan dalam skrip : FI ( Fade In ) Muzik masuk perlahan- lahan FO ( Fade Out ) Muzik hilang perlahan- lahan FUp ( Fade Up ) Muzik menaik perlahan- lahan FD ( Fade Down ) Muzik menurun perlahan- lahan BG ( Background ) Muzik latar
 39. 39. • Singkatan ini membawa maksud tertentu dan perlu difahami oleh juruteknik yang mengawal alat rakaman. • Ianya penting kerana kerja- kerja rakaman biasanya melibatkan beberapa orang di mana setiap orang mempunyai peranan masing- masing. • Singkatan ini membawa maksud tertentu dan perlu difahami oleh juruteknik yang mengawal alat rakaman. • Ianya penting kerana kerja- kerja rakaman biasanya melibatkan beberapa orang di mana setiap orang mempunyai peranan masing- masing.
 40. 40. Contoh sebuah skrip audio : Pelakon/ narator Dialog Muzik Kesan bunyi Muzik tema FI, FUp dimainkan 10 saat pencerita Selamat pagi murid- murid. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang mengisahkan…. Muzik tema FD Muzik tema FUp, FO dimainkan 6 saat KB 1:enjin kereta dimatikan KB2:hon dibunyikan sekali KB3:pintu kereta ditutup Pak Halim Assalamualaikum, Assalamualaikum KB1:ketukan di pintu kayu bertalu- talu KB2:selak pintu dan pintu kayu dibuka Mak Minah Waalaikumussalam Apa hal tergesa-gesa ni?
 41. 41. SUNTINGANSUNTINGAN  Dilakukan selepas rakaman dibuat  Suntingan dilakukan bagi memastikan bahan audio sempurna dan berkualiti  Boleh melakukan penyuntingan melalui perisian SOUND FORGE
 42. 42. SOUND FORGESOUND FORGE • Sound Forge ialah salah satu perisian yang digunakan untuk menyunting fail audio. • Selain itu, perisian penyunting audio ini mempunyai kemudahan untuk mencipta fail audio. • Memulakan perisian : – klik START > PROGRAM > SOUND FORGE • Sound Forge ialah salah satu perisian yang digunakan untuk menyunting fail audio. • Selain itu, perisian penyunting audio ini mempunyai kemudahan untuk mencipta fail audio. • Memulakan perisian : – klik START > PROGRAM > SOUND FORGE
 43. 43. Menu Bar Icon Toolbar Transport Toolbar Play meters Ruang kerja PROGRAM SOUND FORGE
 44. 44. 1. MERAKAM SUARA1. MERAKAM SUARA • Memasang microfon pada kad suara atau port yag disediakan pada komputer anda • Pada transport toolbar, klik butang Record untuk mula membuat rakaman record
 45. 45. Tetingkap ini akan terpapar. Klik butang Record pada Menu Prepare Klik butang Close setelah selesai membuat rakaman.
 46. 46. • Klik pada butang Record di menu prepare dan anda boleh mula merakam suara. • Semasa merakam, kekotak merah akan kelihatan menandakan masa rakaman sedang dijalankan. • Setelah selesai, klik butang stop dan kemudian klik pada butang close
 47. 47. • Anda boleh membuat marking semasa merakam suara dengan mengklik butang Drop marker • Wave data akan terpapar. Data Sound File Stereo mengandun gi dua channel -channel kiri dan channel kanan.
 48. 48. 2. MENYUNTING AUDIO2. MENYUNTING AUDIO • Data audio boleh disunting dengan menekan butang arahan pada transport tool. loop Play all play pause stop Go to start rewind Fast forward Go to end
 49. 49. Butang Kekunci Pintas Keterangan Ctrl+R Record: klik untuk memaparkan dialog RECORD Q Loop Playback: Memainkan data berulang-ulang. Shift+Spacebar Play All: klik untuk memainkan data terpilih dari mula hingga tamat dengan tidak menghiraukan kedudukan cursor, pilihan atau playlist. Spacebar Play: klik untuk memainkan data fail semasa dari kedudukan cursor atau pilihan. Enter Shift+Spacebar Pause: klik untuk menghentikan main dan meninggalkan cursor di kedudukan semasa. Spacebar Stop: klik untuk menghentikan main dan mengembalikan kedudukan cursor ke permulaan data. Ctrl+Home Go to Start: klik untuk memindahkan cursor ke kedudukan permulaan fail semasa. Rewind: klik untuk menggerakkan kedudukan cursor ke belakang (undur). Forward: klik untuk menggerakkan kedudukan cursor ke hadapan. Ctrl+End Go to End: klik untuk memindahkan kedudukan cursor ke hujung fail semasa. Butang Kekunci Pintas Keterangan Ctrl+R Record: klik untuk memaparkan dialog RECORD Q Loop Playback: Memainkan data berulang-ulang. Shift+Spacebar Play All: klik untuk memainkan data terpilih dari mula hingga tamat dengan tidak menghiraukan kedudukan cursor, pilihan atau playlist. Spacebar Play: klik untuk memainkan data fail semasa dari kedudukan cursor atau pilihan. Enter Shift+Spacebar Pause: klik untuk menghentikan main dan meninggalkan cursor di kedudukan semasa. Spacebar Stop: klik untuk menghentikan main dan mengembalikan kedudukan cursor ke permulaan data. Ctrl+Home Go to Start: klik untuk memindahkan cursor ke kedudukan permulaan fail semasa. Rewind: klik untuk menggerakkan kedudukan cursor ke belakang (undur). Forward: klik untuk menggerakkan kedudukan cursor ke hadapan. Ctrl+End Go to End: klik untuk memindahkan kedudukan cursor ke hujung fail semasa. Butang Kekunci Pintas Keterangan Ctrl+R Record: klik untuk memaparkan dialog RECORD Q Loop Playback: Memainkan data berulang-ulang. Shift+Spacebar Play All: klik untuk memainkan data terpilih dari mula hingga tamat dengan tidak menghiraukan kedudukan cursor, pilihan atau playlist. Spacebar Play: klik untuk memainkan data fail semasa dari kedudukan cursor atau pilihan. Enter Shift+Spacebar Pause: klik untuk menghentikan main dan meninggalkan cursor di kedudukan semasa. Spacebar Stop: klik untuk menghentikan main dan mengembalikan kedudukan cursor ke permulaan data. Ctrl+Home Go to Start: klik untuk memindahkan cursor ke kedudukan permulaan fail semasa. Rewind: klik untuk menggerakkan kedudukan cursor ke belakang (undur). Forward: klik untuk menggerakkan kedudukan cursor ke hadapan. Ctrl+End Go to End: klik untuk memindahkan kedudukan cursor ke hujung fail semasa.
 50. 50. • Rakaman suara boleh disunting dengan menggunakan arahan seperti cut, copy, clear/delete, mix, dan trim/crop. • Tool dibawah ini boleh membantu anda dalam mengedit iaitu editor, magnify, dan pencil yang berada di Menu Icon Toolbar • Hanya satu alat sahaja diaktifkan dalam satu-satu masa dan alat yang diaktIf kelihatan disudut tepi. • Rakaman suara boleh disunting dengan menggunakan arahan seperti cut, copy, clear/delete, mix, dan trim/crop. • Tool dibawah ini boleh membantu anda dalam mengedit iaitu editor, magnify, dan pencil yang berada di Menu Icon Toolbar • Hanya satu alat sahaja diaktifkan dalam satu-satu masa dan alat yang diaktIf kelihatan disudut tepi. edit magnify pencil
 51. 51. • Contoh paparan: Select (Pilih) Dengan menggunakan tetikus klik dan seret kawasan data yang hendak dipilih. Data yang telah dipilih boleh ; dipadam – cut / delete disalin - copy Cut / Delete (Padam) Dengan menekan butang Cut, data yang telah dipilih akan terpadam. Anda boleh cuba memainkan data ini dengan menekan butang Play All pada Transport Tool dan dengar perbezaannya berbanding dengan data asal.
 52. 52. Paste(Tampal) Letak cursor pada suatu tempat lain dan klik icon Paste atau klik pada Menu Edit dan pilih Paste. (Paparan seperti di sebelah). Copy (Salin) Untuk menyalin data lakukan Select data sekali lagi dan klik ikon Copy atau klik pada menu Edit dan pilih Copy. (Paparan seperti di sebelah).
 53. 53. 3. AKTIVITI MAGNIFY3. AKTIVITI MAGNIFY • Alat Magnify digunakan untuk mengubah skala data yang dipaparkan supaya dapat dilihat dengan lebih jelas. Dengan berbuat demikian, kerja penyuntingan lebih mudah dilakukan. • Semasa mengaktifkan alat Magnify, letak cursor pada satu tempat seperti dalam rajah Garisan kedudukan Cursor
 54. 54. • Bahagian bawah sebelah kanan terdapat alat kawalan magnify seperti ini • Klik pada butang membesarkan skala, gelombang data akan kelihatan lebih jelas. Namun, perubahan ini tidak memberi kesan kepada bunyi Membesarkan skala Mengecilkan skala (Kesan data setelah diklik sekali) (Kesan data setelah diklik dua kali)
 55. 55. 4. PENCIL4. PENCIL • Gunakan Pencil tool untuk mengedit bentuk gelombang (wavesound) dengan cara menambah lakaran. Sebagai contoh, jika ada sedikit kecacatan pada sound data, besarkan skala (zoom in) kawasan kecacatan dan lakar semula untuk memperbaiki kecacatan tersebut. • Gunakan Pencil tool untuk mengedit bentuk gelombang (wavesound) dengan cara menambah lakaran. Sebagai contoh, jika ada sedikit kecacatan pada sound data, besarkan skala (zoom in) kawasan kecacatan dan lakar semula untuk memperbaiki kecacatan tersebut.
 56. 56. 5. MENYIMPAN DATA5. MENYIMPAN DATA • Klik pada mana-mana bahagian dalam data window untuk membuat pilihan. • Dari File menu, pilih Save untuk menyimpan data bunyi semasa. • Jika window yang diaktifkan mengandungi data baru anda dikehendaki mengisi nama fail baru melalui dialog Save As dialog. • Klik pada mana-mana bahagian dalam data window untuk membuat pilihan. • Dari File menu, pilih Save untuk menyimpan data bunyi semasa. • Jika window yang diaktifkan mengandungi data baru anda dikehendaki mengisi nama fail baru melalui dialog Save As dialog.
 57. 57. FORMAT FAIL AUDIOFORMAT FAIL AUDIO MP3 • MP3 (MPEG, Audio Layer 3) menjadi format paling popular dalam musik digital. Hal ini kerana ukuran failnya yang kecil dengan kualiti yang hampir sama dengan CD audio. Format ini dikembangkan oleh Fraunhofer Institute. • Dengan bitrate 128 kbps, file MP3 sudah berkualiti baik. Namun MP3 Pro-format penerus MP3 - menawarkan kualiti yang sama dengan bitrate setengah dari MP3. • Pemutar MP3 dapat memainkan file MP3 Pro dan kualiti suaranya lebih bagus
 58. 58. Audio Interchange File Format (AIFF dan AIF) • Digunapakai pada sistem komputer jenis Macintosh, IBM dan yang serasi dengannya seperti Amiga dan Silicon Graphics. Ia menampung berbagai jenis saiz sampel pelbagai aras (sehingga 32 bit). MIDI • Format audio satu ini lebih sesuai untuk suara yang dihasilkan oleh synthesizer atau peranti elektronik lainnya, tetapi tidak sesuai untuk hasil konversi dari suara analog. File dengan format ini berukuran kecil dan sering digunakan dalam phone sebagai ringtone. Audio Interchange File Format (AIFF dan AIF) • Digunapakai pada sistem komputer jenis Macintosh, IBM dan yang serasi dengannya seperti Amiga dan Silicon Graphics. Ia menampung berbagai jenis saiz sampel pelbagai aras (sehingga 32 bit). MIDI • Format audio satu ini lebih sesuai untuk suara yang dihasilkan oleh synthesizer atau peranti elektronik lainnya, tetapi tidak sesuai untuk hasil konversi dari suara analog. File dengan format ini berukuran kecil dan sering digunakan dalam phone sebagai ringtone.
 59. 59. Sound (SND) • Diperkenalkan oleh Apple dan hanya sesuai digunakan bagi audio yang mempunyai saiz sampel 8 bit. Roll (ROL) • Mula diperkenalkan oleh Adlib Inc. dan digunakan bersama-sama dengan kad audio yang dikeluarkan oleh syarikat berkenaan.. Sound (SND) • Diperkenalkan oleh Apple dan hanya sesuai digunakan bagi audio yang mempunyai saiz sampel 8 bit. Roll (ROL) • Mula diperkenalkan oleh Adlib Inc. dan digunakan bersama-sama dengan kad audio yang dikeluarkan oleh syarikat berkenaan..
 60. 60. Wave (WAV) • Paling meluas digunakan dan disokong sepenuhnya oleh sistem pengoperasian Windows. Dibangunkan oleh syarikat Microsoft dan mampu menyokong rakaman dengan bit-depth setinggi 8 bit (mono dan stereo). Sun Audio (AU) • Diperkenalkan khas untuk digunakan oleh komputer jenis stesyen kerja Sun Microsystem. Ia merupakan format audio 16 bit yang dimampatkan dan sering juga digunakan bagi tujuan penyebaran melalui internet. Wave (WAV) • Paling meluas digunakan dan disokong sepenuhnya oleh sistem pengoperasian Windows. Dibangunkan oleh syarikat Microsoft dan mampu menyokong rakaman dengan bit-depth setinggi 8 bit (mono dan stereo). Sun Audio (AU) • Diperkenalkan khas untuk digunakan oleh komputer jenis stesyen kerja Sun Microsystem. Ia merupakan format audio 16 bit yang dimampatkan dan sering juga digunakan bagi tujuan penyebaran melalui internet.
 61. 61. RealAudio atau RealMedia (.RA dan .RAM) • Sangat meluas digunakan dalam Internet secara langsung sehingga membolehkan siaran radio atau televisyen dimainkan terus melalui internet. Voice (VOC) • Digunakan bersama-sama dengan kad audio jenis Sound Blaster dari Creative Technology. Ianya boleh memain serta merakamkan audio samada 8 atau 16 bit setelah melalui proses pemampatan atau pun tidak. RealAudio atau RealMedia (.RA dan .RAM) • Sangat meluas digunakan dalam Internet secara langsung sehingga membolehkan siaran radio atau televisyen dimainkan terus melalui internet. Voice (VOC) • Digunakan bersama-sama dengan kad audio jenis Sound Blaster dari Creative Technology. Ianya boleh memain serta merakamkan audio samada 8 atau 16 bit setelah melalui proses pemampatan atau pun tidak.
 62. 62. S E K I A NS E K I A N

×