Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategia IT Security Partners - Bezpieczeństwo Informacji

1,876 views

Published on

Sprawdź jak strategia IT może wpłynąć na cele i procesy biznesowe w Twojej firmie

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Strategia IT Security Partners - Bezpieczeństwo Informacji

 1. 1. STRATEGIA IT S E C U R I T Y P A R T N E R S – B E Z P I E C Z E Ń S T W O I N F O R M A C J I
 2. 2. 2 Dzień dobry! Czy zastanawialiście się nad optymalizacja procesów biznesowych w oparciu o systemy informatyczne? Statystycznie w 8 na 10 polskich firm Struktura IT jest niekompatybilna z procesami biznesowymi. Zamiast więc wspierać rozwój firmy, IT staje się kosztem lub w najlepszym wypadku nie przeszkadza w codziennej pracy. W tej prezentacji pokażemy Ci jak dobrze zaprojektowana Strategia IT wpłynie pozytywnie na realizację procesów i celów biznesowych przedsiębiorstwa
 3. 3. 3 Strategia IT a Biznes Trudno w to uwierzyć, ale 80% firm w Polsce nie dopasowuje struktury IT do procesów biznesowych. Dokładnie odwrotnie niż dzieje się to na Zachodzie Europy, a przecież w dzisiejszych czasach większość operacji na danych jest wykonywanych w systemach informatycznych. Więc gdzie leży problem? 80%Firm nie ma Strategii IT Aż 80% firm w Polsce nie dopasowuje struktury IT do procesów biznesowych. STRATEGIA IT
 4. 4. 4 IT jako inwestycja STRATEGIA IT Inwestycja w technologie informatyczne opłaca się tylko wówczas gdy te wspierają cele biznesowe przedsiębiorstwa. Technologie informatyczne powinny być transparentne dla użytkowników, co oznacza że mają pomagać w osiąganiu celów biznesowych. Technologia informatyczna powinna usprawniać procesy IT, co przekłada się na lepszą konkurencyjność rynkową.
 5. 5. 5 Co sprawdzamy przed wdrożeniem Strategii IT STRATEGIA IT BEZPIECZEŃSTWO Czy obecnie wdrożone systemy dobrze chronią tajemnice przedsiębiorstwa lub wspierają respektowanie polskiego prawa np. RODO? INTEGRACJA Czy obecnie wykorzystywane systemy IT pozwalają na płynny przepływ danych pomiędzy nimi? Jeśli nie to jak bardzo Twoja firma skorzysta na integracji wielu systemów w jeden ekosystem IT? RYZYKO Jakie są potencjalne obszary ryzyka wdrożonych technologii informatycznych? Czy można i czy warto zmniejszać to ryzyko? UŻYTECZNOŚĆ Czy aktualnie wykorzystywane systemy dobrze wspierają codzienne zadania pracowników? Jeśli nie to czy potrzebne są nowe inwestycje czy może wystarczy ich modyfikacja?. ZAGOSPODAROWANIE Czy praca operacyjna przedsiębiorstwa i system zarządzania firmą działałyby lepiej dzięki systemom IT ? POTENCJAŁ Czy aktualnie działające systemy IT będą pracować tak samo dobrze jeśli firma się powiększy? Jeśli nie to jaki będzie koszt ich modyfikacji teraz i w przyszłości?. 01 04 02 03 05 06
 6. 6. 6 Kluczowy aspekt: dostosowanie Strategii IT do Strategii biznesowej firmy STRATEGIA IT Designer Liza Designer Dante Designer Jack Designer środowisko biznesowe misja firmy cele Strategiabiznesowa StrategiaIT w jakich obszarach IT może wspomóc realizację Strategii biznesowej? jakie rozwiązania informatyczne w tym pomogą? Jak wpisać rozwój IT w strategię rozwoju i budżet przedsiębiorstwa?
 7. 7. 7 Zamień bieżące utrzymanie systemów IT na Strategię IT STRATEGIA IT  Dopasowanie IT do potrzeb biznesowych firmy – budowa profesjonalnej Strategii IT polega na dostosowaniu wszystkich obszarów środowiska teleinformatycznego (m. in. systemów IT, polityki bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych) do średnio i długookresowych wymagań biznesowych przedsiębiorstwa. Security Partners od lat pracuje pracuje z Biznesem stawiając na opłacalność inwestycji po stronie swoich Klientów. Nie wszystkie modne i nowoczesne rozwiązania przynoszą korzyść biznesową, więc po co w nie inwestować?  Świadomie podejmowane decyzje – profesjonalne wdrożenie Strategii IT odbywa się etapami. Dzięki temu kontrolujesz czy wprowadzone zmiany pozytywnie wpływają na Twój biznes, a my elastycznie reagujemy na każdą pojawiającą się sugestię, bez konieczności modyfikowana całego planu i destabilizacji codziennej pracy przedsiębiorstwa.
 8. 8. 8 Zamień bieżące utrzymanie systemów IT na Strategię IT STRATEGIA IT  Synergia – poprawnie wdrożona Strategia IT staje się częścią Strategii biznesowej. Digitalizacja i włączenie technologii informatycznych w proces optymalizacji procesów biznesowych IT pomaga wydobyć potencjał, nowe możliwości, ale także niweluje ryzyka, które trudno jest zidentyfikować, przy węższym podejściu do zagadnienia.  Szybsze zarządzanie zmianą – dzięki ścisłej integracji ze strategią biznesową przedsiębiorstwa skutecznie wdrażana, profesjonalna Strategia IT pozwala lepiej kontrolować procesy biznesowe, ich przepływ i modyfikacje. W rezultacie, dzięki lepszej, wspomaganej technologią, analizie sytuacji reagujesz na zmiany szybciej niż konkurencja.  Przewidywalność – Skuteczna Strategia IT opiera się na holistycznym podejściu do technologii - dzięki dobremu planowaniu na początkowym etapie eliminuje się rozwiązania o niekorzystnym stosunku jakości do ceny.
 9. 9. 9 Strategia IT vs Outsourcing IT STRATEGIA IT OUTSOURCING IT OPARTY O STRATEGIĘ IT OUTSOURCING IT Budowa spójnego systemu teleinformatycznego w oparciu o strategię firmy i oczekiwania klientów wewnętrznych Rozwój systemu w oparciu o oczekiwania klientów wewnętrznych Jasno postawione cele rozwoju systemów IT Zarządzane ad-hoc Pełna informacja na każdym etapie wdrożenia Informacja cząstkowa o stanie podsystemów Poczucie bezpieczeństwa wynikające kontroli nad sytuacją Brak poczucia stabilizacji wynikający z wąskiego spojrzenia na systemy IT, w oderwaniu od Strategii firmy Spojrzenie na system IT przez pryzmat procesów biznesowych Dopasowywanie procesów biznesowych do możliwości systemu IT
 10. 10. 10 Firmy o dowolnej wielkości mogą skorzystać ze Strategii IT pomożemy ci dostosować projekt do twoich potrzeb STRATEGIA IT Chociaż podstawowe założenia są takie same, to wielkość firmy ma znaczenie i podejście do rozwoju Strategii IT będzie się nieco różnić. MAŁA FIRMA ŚREDNIA FIRMA DUŻA FIRMA Możliwa rola Security Partners  Budowanie i rozwój Strategii IT  Świadczenie usług utrzymania infrastruktury teleinformatycznej i wsparcia technicznego dla dla użytkowników (helpdesk)  Budowanie i rozwój Strategii IT  Możliwość podziału pracy w przypadku posiadania posiadania wewnętrznego działu IT.  Współpraca z Zarządem nad celami biznesowymi biznesowymi dla Strategii IT  Odpowiedzialność za przygotowanie i prawidłowe wdrożenie Strategii IT.  Współpraca z zarządem nad celami biznesowymi dla Strategii IT  Funkcja kontrolna
 11. 11. 11 Cele i kluczowe wskaźniki STRATEGIA IT 01. Zgodność ze strategią biznesową firmy  Procent celów w Strategii IT, które wspierają strategię biznesową firmy.  Procent celów biznesowych uwzględnionych w Strategii IT. 02. Opłacalność, równowaga i koncentracja na biznesie  Procent inicjatyw w ramach Strategii IT, które przekładają się na korzyści finansowe dla firmy.  Procent jak wdrożone narzędzia IT usprawniają codzienną pracę pracowników firmy.  Poziom satysfakcji pracowników firmy związany z ciągłością pracy, dostępnością systemów IT i bezawaryjnością (mierzony ankietowo).  Osiągnięcie wymiernych rezultatów Strategii IT w ramach celów wydajności pracy personelu. 03. Krótko i długoterminowe cele  Liczba nowych możliwości dla firmy realizowana w bezpośrednim związku z rozwojem IT w oparciu o cele biznesowe firmy.  Procent wdrożonych nowości technologicznych wpływających na konkurencyjność firmy. 04. Kluczowy czynnik biznesu  Procent krótko i długoterminowych celów biznesowych Strategii IT osiągnięty w wyniku strategicznych inicjatyw IT  Jasne i konkretne cele krótko i długoterminowe można śledzić w planach operacyjnych zawartych w Strategii IT
 12. 12. 12 Outsourcing IT oparty na Strategii IT STRATEGIA IT Rozwiązania IT wpływają na wszystkie aspekty działalności gospodarczej – dobrze dobrane potrafią znacząco poprawić efektywność działania przedsiębiorstw, źle wdrożone stają się przyczyną problemów i frustracji dla pracowników i właścicieli firm. Aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie potencjału, jakie daje dzisiejsza technologia nie pytamy Cię tylko o to, gdzie Twój biznes jest teraz, ale gdzie chcesz być za rok, dwa lub trzy lata? W ramach outsourcingu informatycznego w Security Partners damy Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby zaoszczędzić cenny czas i pieniądze. Przenieś uwolnione zasoby w miejsca, które przyspieszą rozwój Twojego biznesu. 10000$ Konsulting IT Bezpieczeństwo informacji Outsourcing IT •Planowanie i projektowanie systemów komputerowych (sprzęt, oprogramowanie, technologie) •Szkolenia •Plan Ciągłości Działania Systemów Informatycznych (BCP) •Polityka Bezpieczeństwa Informacji •Ochrona Danych Osobowych (RODO) •Outsourcing Inspektora Ochrony Danych •Administrowanie systemami i serwerami •Rozwój wsparcie i utrzymanie aplikacji •Wdrożenia i integracja •Helpdesk •Bezpieczeństwo IT STRATEGIA IT
 13. 13. 13 SECURITY PARTNERS Bezpieczeństwo Informacji STRATEGIA IT ul. Wyścigowa 56 H 53-011 Wrocław E-mail: biuro@securitypartners.pl Tel. kom.: 572 414 363 www. securitypartners.pl W W W

×