Social, mobil och öppen - Så möter vården patienternas förväntningar och behov.

448 views

Published on

Min presentation från Vitalis där jag pekar på några av de resultat som PwC:s Health Research Institute kommit fram till för att visa hur vården kan använda den nya teknikens möjligheter för att möta patienternas förväntningar och behov.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Social, mobil och öppen - Så möter vården patienternas förväntningar och behov.

 1. 1. Social,  mobil  och  öppen  –  Så  möter  vården  pa6enternas  förväntningar   och  behov   Magnus  Kolsjö,  PwC  
 2. 2. Nya  värdeskapare  i  vården   Social   Mobil   Moln   Data  
 3. 3. Den  uppkopplade  pa6enten         Känner  mig  inte  frisk  idag.   Vit  som  en  krokodil  i   munnen   Vit  i  svalget   Google  länkar  6ll  en   ar6kel  om  halsfluss  på   1177  säger  svampinfek6on   1177   eller  herpes  i  underlivet,  kan   det  stämma?   Bäst  aN   Bäddar  ner  mig.   kontakta   Halsfluss  sa  doktorn.   vårdcentralen   Checkar  in:  SiNer  i  eN   Nu  blir  det   tomt  väntrum  och   penicillin.   väntar  på  doktorns   Vit  i  svalget   dom   Trevligt   bemötande  men   Var  finns   lång  vänte6d   närmaste   apotek?  
 4. 4. Så  möter  vården  pa6enternas  förväntningar  och  behov    SOCIAL  
 5. 5. Social  media  ”likes”  healthcare  PwC:s  Health  Reserach  Ins6tute  har      intervjuat  1.060  vuxna  amerikaner  om  hur  de  använder  sociala  media  för  aN  diskutera  sin  hälsa.  Undersökningen  publicerades  i  april  2012  och  finns  aN  hämta  vid  hNp://www.pwc.com/us/en/health-­‐industries/publica6ons/health-­‐care-­‐social-­‐media.jhtml  
 6. 6. Yngre  och  friska  personer  mer  ak6va    Yngre  med  god  hälsa   Lita  på:  Hur  sannolikt  är  det  aN  du  litar   på  hälsorelaterad  informa6on  i  sociala  • Mest  sannolik  aN  ”Lita  på”  och  ”Dela”   media  som  publicerats  av  företag  eller   personer  knutna  6ll  vårdsektorn?   Dela:  Hur  sannolikt  är  det  aN  du  delar  Yngre  med  sämre  hälsa   med  dig  av  hälsorelaterad  informa6on  6ll   företag  eller  personer  knutna  6ll  • Mest  sannolik  aN  ”Ak6vera”   vårdsektorn  via  social  media?   Ak.vera:  Har  du  någon  gång  tagit  del  av   hälsorelaterad  informa6on  eller  använt  Äldre  med  sämre  hälsa   sociala  media  för  hälsorelaterade   ak6viteter?  • Minst  sannolik  aN  ”Lita  på”,  ”Dela”  och   ”Ak6vera”  
 7. 7. Vilken  informa6on  letar  vi  eber?  45%  40%  35%  30%  25%  20%  15%  10%   5%   0%   Recen6oner  från  andra  pa6enter   Familjemedlemmars  och  vänners   Andra  pa6enters  erfarenheter  av  sin   Hälsorelaterade  videos  och  foton   hälsa   sjukdom  
 8. 8. Ökade  förväntningar  på  service  80%  70%  60%   1  h  50%   2  h   6  h  40%   9  h   12  h    30%   18  h     24  h  20%  10%   0%   Beställa  6d  eller  uppföljning   Begära  informa6on   Klaga  på  vård,  bemötande  etc  
 9. 9. Sociala  medier  påverkar  val  50%  45%  40%  35%  30%  25%  20%  15%  10%   5%   0%  
 10. 10. Vilken  informa6on  vill  pa6enterna  få?  74%  72%  70%  68%  66%  64%  62%  60%  
 11. 11. Vems  informa6on  litar  pa6enterna  på?  70%  60%  50%  40%   Lita  på     Dela  30%  20%  10%   0%   Läkare   Sjukhus   Försäkringsbolag   Läkemedelsbolag  
 12. 12. Vad  oroar  sig  pa6enterna  för?  70%  60%  50%  40%  30%  20%  10%   0%   AN  personlig   Informa6on  hackas  eller   FaNa  beslut  u6från   Sjukvårdsförsäkringen   Ingen  av  dessa   Annat   hälsonforma6on  delas   läcks   felak6g  informa6on   påverkas  av  den   offentligt   informa6on  som  delas  
 13. 13. Så  möter  vården  pa6enternas  förväntningar  och  behov    MOBIL  
 14. 14. Emerging  mHealth:  Paths  for  growth  PwC:s  Health  Reserach  Ins6tute  har      intervjuat  1.027  pa6enter,  433  läkare  och  345  personer  i  beslutande  posi6oner  hos  vårdhuvudmän  i  6o  länder  angående  deras  syn  på  mobil    e-­‐hälsa.  Undersökningen  publicerades  i  juni  2012  och  finns  aN  hämta  vid  hNp://www.pwc.com/mhealth      
 15. 15. Vem  använder  mobila  e-­‐hälsotjänster?  80%  60%   GenomsniN  40%   Pa6enter  med  hälsoproblem   Använder  >30%  av  inkomsten  6ll  vårdkostnader  20%   0%   Känner  6ll  begreppet  e-­‐hälsa   Använder  sig  av  e-­‐hälsa   Använder  för  närvarande  en   eller  fler  appar  
 16. 16. Pa6enterna  har  eN  annat  perspek6v   Samla  in  pa6entdata  för  klinisk  forskning   Stöd  för  aN  vårdgivare  ska  kunna  faNa  beslut  på  distans   Vårdgivare  kan  ha  närråtkomst  6ll  e-­‐journaler  Gemenskaper  kan  skicka  informa6on  eller  hälsouppmaningar  6ll  mobilen   Möjlighet  för  vårdgivare  aN  övervaka  pa6entens  hälso6llstånd   Automa6serad  kontakt  med  min  vårdgivare  exempelvis  påminnelser  om   läkar6der   Tillgång  6ll  vårdrådgivning  via  telefon   Kontakt  mellan  pa6enten  och  värdgivaren  via  mobilen   Använda  mobilen  för  aN  lära  mig  om/  övervaka  min  hälsa   0%   5%   10%   15%   20%   25%   30%   35%   40%   45%   50%   Huvudmän   Läkare   Pa6enter  
 17. 17. Varför  mobil  e-­‐hälsa?   Minska  mina  vårdkostnader   50%   Enklare  aN  använda  vården   40%   Övrigt   Få  6llgång  6ll  informa6on   30%   20%   10%  Tillgång  6ll  bäNre  utbud  av  applika6oner   Uppmuntran  från  min  vårdgivare   0%   Tillgång  6ll  bäNre  vård   Uppmuntran  från  min  vårdhuvudman   Hantera  en  bestämd  medicinsk  åkomma   BäNre  kontroll  över  min  egen  hälsa   Hantera  delar  av  miN  liv  via  mobila   applika6oner  
 18. 18. Framgångsfaktorer  för  e-­‐hälsoappar   •  Integrerad  i  befintlig  vårdplan,  livss6l  och  klinisk  process   Integrerad   •  Använda  flera  olika  tekniker   •  Möjlighet  för  vårdgivare  aN  ta  emot  data  från  appen   Samverkande   •  Möjlighet  aN  spara  data  från  appen  i  journalsystemet   •  Ge  informa6on  och  påminnelser  6ll  pa6enten  baserat  på  inmatad  data   Smart   •  Ge  tydlig  data  6ll  läkare  som  kan  användas  för  rekommenda6oner   Social   •  BäNre  vård  genom  personlig  coachning  och  länkning  6ll  vårdgivare   •  Påvisbara  resultat  vid  kliniska  tester   Resulta6nriktad   •  Minskar  kostnaden  för  vården   Engagerande   •  Möjlighet  för  pa6enten  aN  påverka  tonalitet  och  interak6on    
 19. 19. Så  möter  vården  pa6enternas  förväntningar  och  behov    ÖPPEN  
 20. 20. Old  data  learns  new  tricks  PwC:s  Health  Reserach  Ins6tute  har  intervjuat  personer  som  arbetar  inom      vården  om  deras  syn  på  informa6onssäkerhet  och  informa6onsutbyte.    Undersökningen  publicerades  i  september  2011  och  finns  aN  hämta  vid  hNp://www.pwc.com/us/en/health-­‐industries/publica6ons/old-­‐data-­‐learns-­‐new-­‐tricks.jhtml    I  september  2012  publicerades  en  rapport  om  nyNan  med  informa6onsutbyte  inom  vården  hNp://www.pwc.com/us/en/health-­‐industries/publica6ons/medical-­‐informa6cs-­‐health-­‐insurers.jhtml    
 21. 21. Journalen  bara  en  del  av  bilden   Journal   Omsorg   Arbetsplats   Pa6ent   Sociala   Läkemedel   media   Folkhälsa  
 22. 22. Upplevda  säkerhetsproblem  70%  60%  50%  40%   Total   Försäkringsbolag  30%   Vårdgivare   Läkemedelsbolag  20%  10%   0%   O6llbörlig   Pa6ent  utger   Felak6g   Utlämnande  av   Intrång  i   O6llbörlig   Iden6tetsstöld   Vet  ej   intern   sig  för  aN  vara   överföring  av   pa6endata  6ll   pa6entdata   extern   användning  av   någon  annan   fil  med   obehörig   användning  av   pa6entdata   pa6entdata   pa6entdata  
 23. 23. Dataintrång   Antal  fall   Antal  drabbade  Samarbetspartners   Övriga   Samarbetspartners   Övriga  
 24. 24. Utmaningar  med  vidareutnyNjande   Övrigt   Utvecklat  eN  "honest  broker-­‐system"  för  informa6onsutbyte   Etablerat  en  funk6on  för  aN  hantera  integritetsfrågor   Samla  in  pa6enternas  samtycke   Inte  6llämpbar   Vet  inte   Aviden6fiera  data  Skapa  flera  nivåer  av  åtskillnad  mellan  data  och  slutanvändaren   Kryptera  data  på  eN  6llförlitligt  säN   Etablera  en  informa6onssäkerhetsfunk6on   0%   5%   10%   15%   20%   25%   30%   35%   40%   45%  
 25. 25. Från  data  6ll  handling   Handling   Beslut   Insikt  Data  
 26. 26. Tack  för  er  uppmärksamhet!   Magnus  Kolsjö   Manager   magnus.kolsjo@se.pwc.com   010-­‐212  49  49  

×