Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Google og bibliotekene

735 views

Published on

Held in Bodø, Norway.

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to comment

Google og bibliotekene

 1. 1. Google - en trussel for bibliotekene eller et nyttig verktøy? <ul><li>Magnus Enger Høgskolen i Bodø, Biblioteket </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
 2. 2. Google - en trussel for bibliotekene eller et nyttig verktøy? <ul><li>Alle bruker Google. </li></ul><ul><li>Alle søkesystemer skal være Google-like. </li></ul><ul><li>Hvordan skal bibliotekene forholde seg til Google? </li></ul>
 3. 3. Hva er et bibliotek? <ul><li>Fysisk sted? </li></ul><ul><li>Samling av dokumenter? </li></ul><ul><ul><li>På papir? </li></ul></ul><ul><ul><li>I elektronisk form? </li></ul></ul><ul><li>Samling av tjenester? </li></ul><ul><li>Samling av brukere? </li></ul>
 4. 4. Ulike brukere, ulike behov <ul><li>Professoren – kjenner ”verdien” til ulike publiseringskanaler </li></ul><ul><li>Master-studenten – får kanskje en innføring i kildekritikk, publiseringspraksis osv innen feltet sitt? </li></ul><ul><li>Ferskingen – rett fra gymnaset - vant til å finne informasjon om alt annet via Google, hvorfor ikke stoff til oppgaven også? </li></ul>
 5. 5. Hva er Google? - 1
 6. 6. Påvirkes brukerne av Google? <ul><li>Venner de seg til å finne alt på ett sted? </li></ul><ul><li>Forventer de at alle søk skal være like enkle som Googles, og at ”svaret” på det de leter etter skal være treff nummer en? </li></ul><ul><li>Forventer de at all informasjon skal være gratis? </li></ul><ul><li>Venner de seg til å klare seg med det som er godt nok og lettest tilgjengelig , uavhengig av kvalitet? </li></ul>
 7. 7. Hva konkurrerer vi om? <ul><li>Kvalitet? </li></ul><ul><li>Brukervennlighet, </li></ul><ul><li>” ease of use ”? </li></ul>
 8. 8. Hva er Google? - 2
 9. 10. Google Scholar <ul><li>” Google Scholar enables you to search specifically for scholarly literature, including peer-reviewed papers, theses, books, preprints, abstracts and technical reports from all broad areas of research. Use Google Scholar to find articles from a wide variety of academic publishers, professional societies, preprint repositories and universities, as well as scholarly articles available across the web .” </li></ul><ul><li>(http:// scholar.google.com/scholar/about.html#about ) </li></ul>
 10. 11. Scholar og abonnementsdatabaser <ul><li>Scholar indeksere artikler i utgivers databaser </li></ul><ul><li>Brukerne får tilgang til artiklene dersom de tilhører en institusjon som har abonnement. </li></ul><ul><li>Vet de når de får tilgang fordi biblioteket betaler? </li></ul><ul><li>Risikerer biblioteket å bli usynlig? </li></ul>
 11. 12. Scholar og Open Access <ul><li>Google Scholar gir ett treff for den samme artikkelen i utgivers database, i åpne arkiv og på forfatterens hjemmeside. </li></ul><ul><li>Har man ikke tilgang til utgivers versjon er det lett å få tak i den åpne versjonen – mye lettere enn å bestille et fjernlån… </li></ul><ul><li>Risikerer biblioteket å bli overflødig som mellom-ledd? ”Disintermediation”? </li></ul>
 12. 13. ”Bibliotekets ånd”? <ul><li>Hva er mest i ”bibliotekets ånd” </li></ul><ul><ul><li>Åpen eller lukket informasjon? </li></ul></ul><ul><li>Hvordan føles det egentlig å være melkeku og portvokter for kommersielle interesser? </li></ul><ul><ul><li>” The big deal” – alt eller ingenting </li></ul></ul><ul><ul><li>Betaler for midlertidig tilgang, alt forsvinner om avtalen sies opp </li></ul></ul>
 13. 14. men… <ul><li>Open Access handler mest om artikler og artikkel-lignende dokumenter. </li></ul><ul><li>Hva med bøker og bok-lignende dokumenter? </li></ul>
 14. 15. En påstand fra år 2000 <ul><li>[…] relatively few older documents are in sufficient demand to justify digitization ”just in case” someone wants them. Delivering physical copies or digitizing materials on a ”just in time” basis are more feasible scenarios from an economic standpoint. </li></ul><ul><li>Borgman: From Gutenberg to the global information infrastructure (2000, s. 194) </li></ul>
 15. 16. Google print <ul><li>” What is Google Print? Google's mission is to organize the world's information, but much of that information isn't yet online. Google Print aims to get it there by putting book content where you can find it most easily – right in your Google search results.” </li></ul><ul><li>http://print.google.com/ </li></ul>
 16. 17. Kilder <ul><li>Google Print Publisher Program Book publishers of all sizes are working with Google to make their titles searchable on Google Print. </li></ul><ul><li>Google Print Library Project Google has partnered with several major libraries to digitize their collections and make them searchable on Google Print. </li></ul><ul><li>(http://print.google.com/) </li></ul>
 17. 18. Samarbeidende bibliotek <ul><li>” We are currently working with </li></ul><ul><ul><li>University of Michigan, </li></ul></ul><ul><ul><li>Harvard University, </li></ul></ul><ul><ul><li>Stanford University, </li></ul></ul><ul><ul><li>The New York Public Library, and </li></ul></ul><ul><ul><li>Oxford University (Bodleian) </li></ul></ul><ul><li>to scan all or portions of their collections and make those texts searchable on Google.” </li></ul><ul><li>(http://print.google.com/googleprint/library.html#1) </li></ul>
 18. 19. Respons I <ul><li>Sjefen for det franske nasjonalbiblioteket: </li></ul><ul><ul><li>det begrensede utvalget som Google baserer seg på fører til en overveldende angelsaksisk dominans </li></ul></ul><ul><ul><li>… skoleelever antar at bare litteratur som er skrevet på engelsk er verdifull. </li></ul></ul><ul><ul><li>tilgjengelighet og pris kan slå skjevt ut for kulturarven fra det såkalte gamle Europa. </li></ul></ul><ul><li>(http://www.nrk.no/nyheter/kultur/4635605.html) </li></ul>
 19. 20. Respons II
 20. 21. Respons III <ul><li>Frykt for Google Print som et privat, kommersielt initiativ – er det trygt å overlate kulturarven i hendene på slike interesser? </li></ul><ul><li>Vil digitaliseringen skade bøkene? </li></ul><ul><li>Hvor tilgjengelige blir egentlig de digitaliserte dokumentene? </li></ul>
 21. 22. Tilgjengelighet <ul><li>Can I read an entire book online? If the book has no copyright restrictions and is considered public domain, then you can browse through the entire book. For books still under copyright, you'll only be able to see a few pages or, in some cases, only a few sentences. In general, Google Print is designed to help you discover books, not read them from start to finish. It's like going to a bookstore and browsing – only with a Google twist. </li></ul><ul><li>http://print.google.com/googleprint/help.html#3 </li></ul>
 22. 23. Bok med opphavsrett I
 23. 24. Bok med opphavsrett II
 24. 25. Praktisk bruk <ul><li>Oppslagsverk? </li></ul><ul><li>Kan fungere som en reklameplakat for bibliotekene </li></ul><ul><ul><li>”Vil du lese hele boka? Gå til biblioteket!” </li></ul></ul>
 25. 26. Konsekvenser <ul><li>Vil Google Print redusere viljen til å støtte (økonomisk) opp om ”åpne” initiativ som </li></ul><ul><ul><li>Runeberg </li></ul></ul><ul><ul><li>Gutenberg </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet Archive? </li></ul></ul><ul><li>Eller vil det stimulere mot-reaksjoner, slik at utfallet i sum blir mer digitalisert materiale? </li></ul>
 26. 27. To muligheter <ul><li>Kjempe mot Google </li></ul><ul><li>Spille på lag med Google </li></ul>
 27. 28. ” Kjempe mot Google” <ul><li>Få brukerne til å bruke ”våre” tjenester i stedet for Google. </li></ul><ul><li>Men som sagt: hva er egentlig ”våre” tjenester for noe? </li></ul><ul><li>If we can’t beat them, let’s join them! </li></ul>
 28. 29. Spille på lag med Google <ul><li>Arbeide for at mest mulig kvalitetsmateriale er fritt tilgjengelig </li></ul><ul><ul><li>Open Access </li></ul></ul><ul><ul><li>Creative Commons </li></ul></ul><ul><ul><li>” falt i det fri” </li></ul></ul><ul><li>Sørge for at samlingene våre er synlige i Google, og helst at de bare er et par klikk unna. </li></ul>
 29. 30. Institutional access <ul><li>” Institutional access is currently a small pilot project.” </li></ul>
 30. 31. Konklusjon - hva bør vi gjøre? <ul><li>Jobbe for åpen tilgang til kvalitet på Nettet </li></ul><ul><ul><li>Open Access, Creative Commons </li></ul></ul><ul><li>Jobbe for en opphavsrett som er til beste for brukerne våre </li></ul><ul><ul><li>Prosjekt Runeberg, Gutenberg </li></ul></ul><ul><li>Forske på brukernes behov og atferd </li></ul><ul><ul><li>Hvordan de faktisk skaffer den informasjon de trenger </li></ul></ul>
 31. 32. Vite mer? <ul><li>Husk temamøte nummer 7 i morgen! </li></ul><ul><li>” Emneportaler, nettlesere, Google” med innlegg fra </li></ul><ul><ul><li>Svein Bjerken </li></ul></ul><ul><ul><li>Pål M. Lykkja </li></ul></ul><ul><ul><li>Even Flood </li></ul></ul><ul><ul><li>Karianne Aam </li></ul></ul>

×