Lobbying kjell o magnus

830 views

Published on

Bilder från HR-akuten och nodens Lobbyingutbildning. En självklarhet för HR-avd som vill göra skillnad.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
830
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lobbying kjell o magnus

 1. 1. 2012-­‐01-­‐18   Lobbying  för  HR/Personalavdelningar   en  föreläsning  av   Magnus  Dalsvall  HR-­‐akuten   Kjell  Lindström  Noden  2012-­‐01-­‐18   1        Magnus  Dalsvall   Med  passion  för  HR                                    Personalchef/föreläsare/bloggare/deba3ör/                                        trendspanare/förfa3are/Vd                      27-­‐års  HR-­‐erfarenhet  på  Volvo,  SAS,  BP,  Telia                Data,  FMV,  Solna  stad,  nu  HR-­‐akuten.     P-­‐linjen  i  Uppsala  1980-­‐1984  2012-­‐01-­‐18   2   1  
 2. 2. 2012-­‐01-­‐18  2012-­‐01-­‐18   3        Magnus  Dalsvall      Med  passion  för  HR   Personalchef/föreläsare/bloggare/deba3ör/   trendspanare/förfa3are/Vd     27-­‐års  HR-­‐erfarenhet  på  Volvo,  SAS,  BP,  Telia   Data,  FMV,  Solna  stad  nu  HR-­‐akuten.    2012-­‐01-­‐18   4   2  
 3. 3. 2012-­‐01-­‐18  2012-­‐01-­‐18   5   Lobbying  eW  ”naturligt”  säW  aW  få   genomslag  för  HR-­‐arbetet   Du  kommer  här  aW  få  prakYska  Yps   och  verktyg  hur  du  kan  u[orma  din   egen  strategi.  Målet  är  aW  du  går   härifrån  med  en  egen  handlingsplan  2012-­‐01-­‐18   6   3  
 4. 4. 2012-­‐01-­‐18   ”Styr din framtid annars gör någon annan det” Jack Welch, General Electric 7   MiW  perspekYv    Lobbying  är  inte  manipulaYon     – men  det  kräver  eYk  och  moral     8   4  
 5. 5. 2012-­‐01-­‐18   Olika  maktbaser  •  PosiYon  (auktoritet)  •  InformaYon  och  experYs  •  Kontroll  över  belöningar  •  Tvångsmakt  •  Allianser  och  nätverk  •  Tillgång  Yll  och  kontroll  över   organisaYonens  agenda  •  Kontroll  över  mening  och  symboler  •  Personlig  makt  (karisma)                     (Bolman    Deal,  2003)   9       Hur  ser  din  egen  makt  ut?  •  Formell  makt  •  Expertmakt  •  Makt  över  agendan  •  Nätverksmakt   10   5  
 6. 6. 2012-­‐01-­‐18   Hur  ser  egentligen  en  organisaYon  ut?   Det  organisatoriska  landskapet   En  poliYsk  arena?   2012-­‐01-­‐18   11   Ägare/börs  -­‐  poliYker   Förändrings  Matris arbete?   Nätverk   Hierarki?   Professioner ? Linje/Stab Kollegiala system Flöde/process/Lean?   Projekt?   2012-­‐01-­‐18   IT-­‐system?   12   ”Standards”?   6  
 7. 7. 2012-­‐01-­‐18  HR:s  roll,  image  i  komplexa   organisaYonssystem   Något  om  beslut   14   7  
 8. 8. 2012-­‐01-­‐18   Problem   Alt  1   Alt  2   Alt  3   Alt  n..  Konsekvens     Konsekvens     Konsekvens     Konsekvens     Konsekvens     Konsekvens     Konsekvens     Konse   1   n..   1   n..   1   n..   1              n  Värdering     Värdering     Värdering     Värdering     Värdering     Värdering     Värdering     Värdering     BESLUT     15   Eeer  March    Simon   “Soptunnemodellen”   Bes   Aktörer   Yl luts-­‐ lfäl   b lem len   o Lö Pr sn i ng Process   ar   Beslut   16   Eeer  March    Simon   8  
 9. 9. 2012-­‐01-­‐18   Lobbying  –  manipulaYon  eller  rent  spel?  2012-­‐01-­‐18   17  2012-­‐01-­‐18   18   9  
 10. 10. 2012-­‐01-­‐18   “Lobbying”  •  Lobbyverksamhet  är  en  verksamhet  som  syEar   Fll  a3  påverka  beslut.  Verksamheten  innebär   oEa  en  tvåvägskommunikaFon.   Beslutsfa3aren  har  e3  behov  av  a3  “fa3a   rä3”  beslut.  Lobbyisterna  bidrar  med  denna   informaFon  i  syEe  a3  påverka  beslutsfa3aren   a3  ta  e3  för  dem  fördelakFgt  beslut.   •  Bern  1994:  Lobbing  i  EU   19   Gör  din  egna  lobbystrategi  2012-­‐01-­‐18   20   10  
 11. 11. 2012-­‐01-­‐18   Några  övergripande  steg.   1:  Vad  vill  du?  (målbild,  avgränsningar)   2:  Dina  utgångspunkter?   (organisaYonsanalys,  resursinventering)   3:  Argument  och  invändningar   (inventering  av  argument  för  och  invändningar  emot)   4:  Vilka  påverkar  besluten?  (powermapping   i  tre  steg)   5:  Planen  (one  page  management)  2012-­‐01-­‐18   21   Steg  1.  Målbilden  2012-­‐01-­‐18   22   11  
 12. 12. 2012-­‐01-­‐18   Skalan   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   0   23   Coaching  av  målbilden  2012-­‐01-­‐18   24   12  
 13. 13. 2012-­‐01-­‐18   Steg  2.  Powermapping   Var  finns  makthavarna  i  din   organisaYon?   HiWa  även  de  osynliga  makthavarna  2012-­‐01-­‐18   25   Makthavare  som  kan  vara  bra  aW  känna   Yll:     Gudfadern      Grindvakten   Teknokraten    Mentorn   Påverkaren    Stödjaren  2012-­‐01-­‐18   26   13  
 14. 14. 2012-­‐01-­‐18   Powermapping  1   1.Använd  gula  noYsar  för  aW  markera   aktörer  inom  och  utom  din  organisaYon   som  kan  komma  aW  påverka  förloppet.     2.Skriv  namnen  på  -­‐2  pers  för  varje  aktör     3.Markera  vilka  man  har  förtroende  för  och   lyssnar  på.     4.  Presentera  bilden  och  diskutera  vikYga   påverkanskanaler  och  vilka  egna  ”ingångar”     Som  kan  finnas.    2012-­‐01-­‐18     27     Powermapping  2   1.  Markera  vilka  av  aktörerna   •  Som  har  stor  påverkan   •  Viss  påverkan   •  Liten  påverkan   2.  Hur  ställer  dom  sig?   •  Mycket  posiYva  ++   •  Ganska  posiYva  +   •  Neutrala  0   •  Ganska  negaYva  –   •  Mycket  negaYva  -­‐-­‐  2012-­‐01-­‐18   28   14  
 15. 15. 2012-­‐01-­‐18   Steg  3.  Din  egen  lobbystrategi   Argument    invändningar  2012-­‐01-­‐18   29   Vilka  är  argumenten  för  din  idé/fråga?   ArgumenDyp   Vilka  argument  kan  du  använda?   Faktamässigt     som  stöder…   Förebilder/exempel     från  andra       verksamheter     som  stöder…   Fyll  i  den  bifogade  blankeWen  och   diskutera  med  din  kollega   Krav  från  omvärld,     lagsYening  eller     organisaYon     som  stöder…   Andra  typer     (känslomässiga,     kreaYva  etc)     som  stöder   30   15  
 16. 16. 2012-­‐01-­‐18   AW  hantera  invändningar   Djävulens advokat (lat. advocatus diaboli)
 en debattör som i en enig församling tar upp
 motståndarsidans argument.
 (Wikipedia)! 31v       Invändningar!  •  Arbeta  i  trios/par  •  Ta  eW  case  i  taget  •  Vilka  tänkbara  invändningar  finnas  mot   din  fråga?   –  Hjälp  varandra  aW  utveckla  listan  över  tänkbara  invändningar   –  Om  det  kommer  upp  många  -­‐  välj  de  6  troligaste/svåraste  •  Notera  på  lappen  ”invändningarna”     32   16  
 17. 17. 2012-­‐01-­‐18   Steg  4.  Intressentanalys  2012-­‐01-­‐18   33   Fyll  i  blankeWen  Aktörsanalys  2012-­‐01-­‐18   34   17  
 18. 18. 2012-­‐01-­‐18   Prioriteringar   •  Vilka  ska  vi  fokusera  på?   •  Vilka  har  starkast  påverkan?   •  Hur  påverkar  de  frågan?  2012-­‐01-­‐18   35   Principer  för  god  lobbying   •  Var  noggrann   •  Ljug  inte.  Får  du  en  fråga  du  inte  kan  svara  på  -­‐  säg   det...   •  Var  kor[aWad.  Skriv  dina  förslag  på  max  en  A4-­‐sida   •  Var  tydlig  -­‐  ha  eW  mål   •  Känn  dina  motståndare.  Vilka  är  argumenten  för  och   emot   •  Visa  dem  hur  de  ska  vinna.  “What´s  in  it  for  them”   •  Fundera  på  hur  du  u[ormar  dina  budskap.   Målgruppsanpassa  -­‐  får  större  effekt  om  man  framstår   som  posiYv  Yll  målgruppen  och  är  lik  dem.   •  Följ  upp.  Uppmärksamma  resultat  och  effekter.  Tacka   och  hör  av  dig   36   18  
 19. 19. 2012-­‐01-­‐18   Lobbyingstrategi   • Steg  1:    Vad  vill  du?   • Steg  2:    Vilka  aktörer  påverkar  besluten?   –  Utanför  organisaYonen   –  I  organisaYonen   –  På  din  avdelning   • Steg  3:  Ta  fram  namnen  på  2-­‐3  nyckelpersoner  för  varje  aktör   –  Sådana  ni  känner  resp  sådana  som  ni  får  leta  räW  på   •  Steg  4:  Kartläggning:  Vilka  påverkas  de  av/lyssnar  de  på?   •  Steg  5:  Rita  upp  kartan  (mindmap).  Notera  vikYga  påverkansrelaYoner.   • Steg  6:  Vilka  ska  vi  fokusera  för  vår  lobbying?  Vilka  har  starkaste  påverkan?   –  Intressentanalys   •  Påverkar  denna  person  frågan?  Hur?   •  Vad  är  vikYgt  för  personen?   •  Vad  kan  personen  vinna  på  diW  förslag?   • Steg  7:  Gör  en  akYvitetsplan   37   Lycka  Yll     Magnus  Dalsvall  HR-­‐akuten   www.HR-­‐akuten.se   magnus@hr-­‐akuten.se     Kjell  Lindström  Noden   www.noden.se   kjell.lindstrom@noden.se  2012-­‐01-­‐18   38   19  
 20. 20. 2012-­‐01-­‐18  2012-­‐01-­‐18   39   20  

×