Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation090924

830 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation090924

 1. 1. PIM – Praktisk IT och Media-kompetens
 2. 2. 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com Uppgifterna <ul><ul><li>Steg 1 Word </li></ul></ul><ul><ul><li>Steg 2 Powerpoint </li></ul></ul><ul><ul><li>Steg 3 Stillbildsfilm </li></ul></ul><ul><ul><li>Steg 4 Enkät (Word och Excel) </li></ul></ul><ul><li>      Radioprogram </li></ul><ul><ul><li>Steg 5 Kurs- och inspirationsmaterial </li></ul></ul>Ca 125 deltagare Mål efter läsåret 09/10 100% klarar steg 2 50% klarar steg 3 25% klarar steg 4
 3. 3. 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com Läsåret 2009/2010 Höstterminen - 3 introduktionsträffar - 2 nystartsträffar - workshops - seminarier Vårterminen - rektorsPIM (introduktion?) - 1 introduktions/nystartstillfälle - 1 nystartsträff (steg 4) - 2 postPIM-seminarier med betoning på smartboard och internet - 2 träffar med pedagogisk IT-grupp - workshops - seminarier
 4. 4. 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com RektorsPIM Tre uppgifter för skolledare + en idéskiss
 5. 5. 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com Förslag och frågor <ul><ul><li>Kompensation </li></ul></ul><ul><li>Steg 4  - kompensation 3 dgr </li></ul><ul><li>Steg 5 - kompensation efter överenskommelse </li></ul><ul><ul><li>Träff med lagledarna </li></ul></ul><ul><ul><li>Mattesatsningen kontra PIM? </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedagogisk IT-grupp och postPIM? </li></ul></ul>
 6. 6. Hur använder du Internet? En enkät bland eleverna på Lysingskolan, dec 2008
 7. 7. 1. Har du Internet hemma? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 8. 8. 2. Har du Internet med bredband/ADSL hemma? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 9. 9. 3. Hur van Internetanvändare är du? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 10. 10. 4. Var använder du Internet? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 11. 11. 5. Hur ofta använder du Internet? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 12. 12. 6. Hur mycket tid är du ute på Internet per vecka? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 13. 13. 7. Vad använder du oftast Internet till? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 14. 14. 8. Hur gammal var du när du började använda Internet? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 15. 15. 9. Har du varit inne på Lysingskolans hemsida någon gång under det här läsåret? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 16. 16. 10. Har du varit inne på Ödeshögs kommuns hemsida någon gång under det här läsåret? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 17. 17. 10. Har du varit inne på kommun-bibliotekets hemsida någon gång under det här läsåret? (tjejer) 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 18. 18. 11. Har du varit inne på kommun-bibliotekets hemsida någon gång under det här läsåret? (killar) 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 19. 19. 12. Har du någon gång använt någon E-tjänst på kommunbibliotekets hemsida? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 20. 20. Skillnader mellan <ul><ul><li>något fler ovana användare </li></ul></ul><ul><ul><li>spelar mycket mer </li></ul></ul><ul><ul><li>handlar något mer på nätet </li></ul></ul>9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com <ul><ul><li>fler använder nätet för informations-sökning </li></ul></ul><ul><ul><li>fler använder nätet till chat, e-mejl, ladda upp bilder mm </li></ul></ul>tjejer killar &
 21. 21. Vad innebär det här för skolan ?!? 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com
 22. 22. <ul><ul><li>Läsa </li></ul></ul><ul><ul><li>Skriva </li></ul></ul><ul><ul><li>Räkna </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitala färdigheter </li></ul></ul>Basfärdigheter 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com Sortera, modeller och strukturera Kritiska förmågor Göra något nytt
 23. 23. IT i Ödeshögs skola
 24. 24. 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com Bra förutsättningar…. <ul><li>Några exempel: </li></ul><ul><ul><li>Praktisk IT- och Mediakompetens </li></ul></ul><ul><ul><li>Hårdvara (bl a smartboard, projektorer) </li></ul></ul><ul><ul><li>IT-utvecklare </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyr- och serviceavtal </li></ul></ul><ul><ul><li>Positiv inställning från ledningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Hög uppkopplingsnivå bland eleverna </li></ul></ul>
 25. 25. 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com … .men hur går vi vidare? <ul><li>Några exempel: </li></ul><ul><ul><li>Vilken skola vill vi ha? Digital kompetens? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vilka områden behöver utvecklas? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hur förvaltar vi gjorda investeringar? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hur får vi tydlighet och långsiktighet? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vad prioriterar vi när möjligheter ges till satsningar? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hur följer vi bäst med i utvecklingen? </li></ul></ul>
 26. 26. 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com Även om man är på rätt spår blir man överkörd om man bara sitter där .           Povel Ramel
 27. 27. 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com <ul><li>Teknikplan </li></ul><ul><ul><li>Utrustning för klassundervisning </li></ul></ul><ul><ul><li>Utrustning för lärarnas arbete utanför klassrummet </li></ul></ul><ul><ul><li>Utrustning för elevernas lärande 7/24 </li></ul></ul><ul><ul><li>Lösningar för kontakt med föräldrar </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentation </li></ul></ul><ul><ul><li>Servrar, underhåll mm </li></ul></ul>Behovet av planer
 28. 28. 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com <ul><li>Pedagogisk plan </li></ul><ul><ul><li>Klassrumsundervisning och kontinuerligt lärande 7/24 </li></ul></ul><ul><ul><li>Innebörden av digital kompetens </li></ul></ul><ul><ul><li>Utbildning post-PIM (jfr även mattesatsning , t ex tema- </li></ul></ul><ul><li>workshops, studiebesök) </li></ul><ul><ul><li>Nätverksbygge, pedagogisk utvecklingsgrupp mm </li></ul></ul><ul><li>Frågor som gäller juridik/ekonomi/politik </li></ul><ul><ul><li>Upphovs- och äganderätt </li></ul></ul><ul><ul><li>Sekretess och skydd av den enskilde </li></ul></ul><ul><ul><li>Tjänster, budgetarbete </li></ul></ul><ul><ul><li>Skolplan </li></ul></ul>
 29. 29. 9/23/2009 Free template from www.brainybetty.com

×