Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Insändare vs debattartikel

13,095 views

Published on

En presentation om insändarens och debattartikelns likheter och skillnader.

Published in: Education, Technology, Spiritual

Insändare vs debattartikel

  1. 1. Insändare Debattartikel vs
  2. 2. Insändare Debattartikel Föra fram en åsikt Övertyga Åsikt: tes Argument och
  3. 3. Insändare Debattartikel Kortare Ett ämne Privatpersoner Anonymt utåt Längre Fördjupande och utvecklande argumentation Motargument Sakkunniga Ej anonymt
  4. 4. Insändare Exempel:
  5. 5. Debattartikel Exempel:
  6. 6. Tillvägagångssätt <ul><li>Välj ämne eller ståndpunkt </li></ul><ul><li>Samla fakta </li></ul><ul><li>Formulera tes </li></ul><ul><li>Välj ut dina argument </li></ul><ul><li>Disponera </li></ul><ul><li>Formulera texten </li></ul>
  7. 7. Disposition <ul><li>Inledning </li></ul><ul><li>Bakgrund </li></ul><ul><li>Argument </li></ul><ul><li>Avslutning </li></ul>
  8. 8. Stilfigurer Allitteration Anafor Liknelse Retorisk fråga Stegring

×