Etiken

5,436 views

Published on

Föreläsning om etik.

Published in: Education, Spiritual, Sports
 • Be the first to comment

Etiken

 1. 1. Läran om moralen Etik Läran om ”rätt och fel” Moral; en persons eller kulturs etiska normer
 2. 2. Etik Etik är en kritisk reflexion över våra föreställningar om, vad som är det rätta eller goda mänskliga handlings- och levnadssättet. En sådan reflexion syns särskilt närliggande när det inte längre är självklart, vad som är gott. Aristoteles
 3. 3. Aristoteles Mål; Det högsta goda
 4. 4. Aristoteles Dygder ” mitt i prick”
 5. 5. Biblisk etik Biblisk etik är den uppfattning om rätt och orätt handlande och mänsklig livsföring, som kommer till uttryck i de bibliska skrifterna.
 6. 6. Biblisk etik Thomas av Aquino Den gudomliga lagen. Lex naturalis ” Det goda skall sökas och utföras – det onda skall undvikas.” Thomas av Aquino
 7. 7. Biblisk etik Martin Luther Mänsklig lag Guds lag Dekalogen = Kärleksbudet = Den gyllene regeln = lex naturalis Martin Luther
 8. 8. Modernitet och etik Renässans, humanism, det moderna = förändring
 9. 9. Modernitet och etik Thomas Hobbes Lex Naturalis – ”allas krig mot alla” <ul><li>Två hjälpmedel: </li></ul><ul><li>Känslorna </li></ul><ul><li>Förnuftet </li></ul>
 10. 10. Tre fundamentala naturliga lagar Thomas Hobbes Modernitet och etik Jag tar hänsyn till de andra, för att det gynnar mig själv mest. Thomas Hobbes
 11. 11. Kants etik Immanuel Kant Kriteriet på om en etisk norm är giltig är om alla (de, som den rör) skulle kunna erkänna den genom konraktsslutande. ” Handla så, som om maximen för din handling genom din vilja skulle bliva allmän naturlag.”
 12. 12. Utilitarism John Stuart Mill Utilitarismens norm är inte den största lyckan för den handlande, utan den största mängden lycka totalt lycka! möjliga… Största
 13. 13. Utilitarism John Stuart Mill Du skall handla så, att resultatet blir till största möjliga lycka för största möjliga antal människor! Vad är lycka?
 14. 14. Tre etiska vägledningsmodeller Konsekvensetik Pliktetik Sinnelagsetik
 15. 15. Konsekvensetik Bedöms konsekvenserna goda är handlingen rätt, bedöms konsekvenserna onda är handlingen orätt.
 16. 16. Konsekvensetik Utilitarism Gruppcentrerad etik Etisk egoism
 17. 17. Konsekvensetik Tiden som faktor.
 18. 18. Pliktetik Pliktetikern anser att en handlingen är rätt eller orätt genom egenskaper hos själva handlingen.
 19. 19. Pliktetik att bevara livet att vara rättvis att tala sanning att lyda lagar att tjäna gud. Exempel på plikter
 20. 20. Sinnelagsetik Sinnelagsetikern anser att den handlande personens avsikter eller motiv är det enda avgörande om en handling är rätt eller orätt. Kontrollen inom människan!
 21. 21. Sinnelagsetik Motivstege. Det högsta motivet är det viktigaste Eget ansvar inför vårt samvete.
 22. 22. Kombinationsetik Konsekvensetik/sinnelagsetik Minst två av vägledningsmodellerna kombineras Goda avsikter Goda konsekvenser

×