Successfully reported this slideshow.

Suomen Digimenestyjat 2013

9,042 views

Published on

Suomen Digimenestyjät 2013 -tutkimus perehtyy siihen, kuinka edistyneitä suomalaiset yritykset ovat eri digitaalisilla ulottuvuuksilla sekä pureutua tarkemmin digitalisoitumisen aiheuttamiin mahdollisuuksiin ja uusiin uhkiin.

Published in: Business

Suomen Digimenestyjat 2013

 1. 1. M AG E N TA A DV I S O RY N J U L K A I S U 11 / 2013 2013 SUOMEN DIGIMENESTYJÄT MAGENTA ADVISORY
 2. 2. KUMPPANISI SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN MUUTOKSESSA Magenta Advisory luo asiakkailleen kilpailuetua sähköisessä maailmassa. Ainutlaatuinen toimintamallimme yhdistää perinteisen liikkeenjohdon konsultoinnin analyyttisen ongelmanratkaisun vahvaan sähköisen liiketoiminnan ymmärrykseen. Autamme niin Suomen johtavia yrityksiä kuin maailman suurimpia kansainvälisiä toimijoita kasvamaan sähköisiksi markkinajohtajiksi.
 3. 3. 03 pä ä k i r j o i t u s Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus Suomen tulevaisuuden kilpailuetu voi olla digitaalisuudessa – mutta tekemistä riittää ja -infrastruktuuria pidetään kansainvälisissä vertailuissa edistyneinä, mutta suomalaisyritykset eivät tunnu pysyneen kuluttajien vauhdissa. Tämä on houkutellut lukuisia ulkomaisia pelureita Suomen markkinoille, joista viimeaikaisia esimerkkejä ovat mm. tilausvideopalvelu Netflix ja muodin verkkokauppa Zalando. Julkisuudessa on keskusteltu paljon siitä, kuinka hyvin suomalaiset yritykset pystyvät vastaamaan kilpailuun verkossa ja kuinka digimenestyneitä suomalaisyritykset itse asiassa ovat. Toteutimme tämän tutkimuksen löytääksemme vastauksia näihin kysymyksiin ja pystyäksemme tukemaan suomalaisia yrityksiä heidän matkallaan kohti digimenestystä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Uskomme vahvasti, että suomalaisyritysten pitkän tähtäimen kestävä kilpailuetu täytyy rakentua digitaalisen osaamisen ja innovaatioiden varaan - mutta kuten tässä tutkimuksessa käy ilmi, matkaa on vielä jäljellä pitkästi. Tutkimuksemme varmisti pelkomme siitä, että suomalaisyritykset eivät ole pysyneet digimurroksen aallonharjalla. Kouluarvosanoilla mitattuna edistyneimmätkin suomalaiset yritykset pääsivät tutkimuksessamme vain keskinkertaiseen arvosanaan 8. Kuluttajayritykset saivat keskimäärin kouluarvosanan 6½ ja yrityksille myyvät yritykset puolestaan kouluarvosanan 5½. Ulkomaisten yritysten hyökkäys verkon avulla Suomeen on saanut mediahuomiota vasta aivan viime aikoina, vaikka trendi on ollut vahva jo useita vuosia. Vertailukohdaksi ottamamme kansainvälinen digimenestyjä Zalando arvioitiin kiitettävän arvosanan 9- mukaiseksi – ja vähintäänkin samalla tasolla odotamme kansainvälisen kilpailun jatkossakin olevan toimialasta riippumatta. Verkossa maiden väliset rajat ovat häilyviä ja asiakkaiden on vaikea nähdä eroa Zalandon suomenkielisen verkkokaupan ja Stockmannin verkkokaupan välillä. Esimerkiksi verkkokaupassa heidän onkin vaikea suomalaisia digikuluttajia perustella itselleen, miksi valitsisi suomalaisen yrityksen, jos ulkomaiset kilpailijat tarjoavat samoja tuotteita tai palveluita helpommin löydettävinä, paremmin esiteltyinä, halvemmalla ja kätevämmin verkosta. Suomalaisten yritysten olisi nyt viimein herättävä uuteen digitaaliseen aamunkoittoon ja panostettava tosissaan digitalisoitumiseensa. Suomen markkinoita ollaan jo vauhdilla jakamassa ulkomaisten pelureiden kesken, eikä Suomesta harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta ole noussut kansainvälisiä digiliiketoiminnan menestystarinoita. Kokonaisvaltainen digitaalinen murros on yrityksen ylimmän johdon ohjaama koko yrityksen kattava muutoshanke. Murroksen hallitsevat yritykset ovat niitä, jotka menestyvät tulevaisuuden koventuvassa digitaalisessa kilpailussa ja jotka luovat Suomelle pitkällä tähtäimellä kestävää kilpailuetua globalisoituvassa maailmassa. Toivomme tämän tutkimuksen auttavan osaltaan suomalaisia yrityksiä löytämään oikean suunnan pitkällä digitaalisella matkallaan. OTTO SÖDERLUND Osakas
 4. 4. 04 t u t k i m u k s e n tavo i t e j a oto s Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus TUTKIMUKSEN TAVOITE JA OTOS Suomen Digimenestyjät 2013 -tutkimus keskittyi suurimpien suomalaisten yritysten digitaalisen kilpailukyvyn ja menestyksen määrittelyyn, erityisesti suhteessa kansainvälisiin kilpailijoihinsa. oli ymmärtää, kuinka digitaalisesti edistyneitä suomalaiset yritykset eri toimialoilta ovat, sekä pureutua tarkemmin digitalisoitumisen aiheuttamiin mahdollisuuksiin ja uusiin uhkiin. Tutkimus kattoi 14 niin kuluttajille kuin yrityksille myyvää toimialaa ja näiden toimialojen sisältä 35 suomalaista suuryritystä sekä niiden 44 eri brändiä. Tutkimus pureutui erityisesti seuraaviin kysymyksiin: tutkimuksen tavoitteena • Kuinka menestyneitä suomalaiset yritykset ovat kansainvälisiin kilpailijoihinsa verrattuna? • Mitkä toimialat ovat ottaneet digitaalisen transformaation tosissaan ja seuranneet asiakkaitaan verkkoon? • Ketkä ovat Suomen suurista yrityksistä digimenestyneimpiä? • Millä alueilla suomalaisten yritysten olisi ryhdistyttävä ottaakseen kansainvälisiä kilpailijoitaan kiinni? • Miksi suomalaiset yritykset häviävät liiketoimintaa ulkomaisille kilpailijoilleen? TUTKIMUKSEN OTOS Tutkimuksessa oli mukana 11 toimialaa ja 3 B2B-toimialaa Tutkimukseen valittiin 35 suomalaisen yrityksen 44 brändiä. V A L I N N A N MERKITTÄVÄ LIIKEVAIHTO PÄÄTÖKSENTEKO pääosin Suomessa P E R U S T E E T ENINTÄÄN KOLME SUURTA YRITYSTÄ toimialaa kohden 2 8 B 2 C - Y R I T Y S T Ä 11 7 B 2 B - Y R I T Y S T Ä 3 T O I M I A L A LT A ENINTÄÄN KOLME BRÄNDIÄ samalta toimialalta yritystä kohden T O I M I A L A LT A
 5. 5. 05 t u t k i m u k s e n tavo i t e j a oto s Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus ARVIOINTI Tutkimukseen valittujen yritysten digimenestystä arvioitiin suhteessa alan parhaisiin kansainvälisiin käytäntöihin. Arviointi tapahtui 144:n puolueettoman arviointikriteerin avulla. Arviointikriteereitä määriteltiin kuuden digitaalisuuden ulottuvuuden alueelle, joille jokaiselle annettiin painoarvo perustuen sen tärkeyteen yrityksen kokonaisvaltaisessa digitaalisessa menestyksessä. Jokaisessa ulottuvuudessa yritykset arvioitiin kouluarvosanoin siten, että täyden kympin sai täyttämällä parhaat kansainväliset käytännöt. ULOTTUVUUDET DIGITAALINEN MARKKINOINTI 20% VERKKOKAUPPA DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS 20% 20% Arvioi yritysten kykyä tavoittaa potentiaalisia asiakkaita ja johdattaa heitä yrityksen digitaalisiin palveluihin erityisesti näyttö- ja hakukonemainonnan sekä omien medioiden käytön avulla. Arvioi yrityksen kykyä myydä sähköisissä kanavissa erityisesti tuotteiden esittelyn, ostoprosessin toimivuuden sekä myynnin tuen näkökulmista. Arvioi yrityksen verkkosivuston toiminnallisuutta, designia ja sisältöä erityisesti tuote- ja brändikokemuksen näkökulmasta. Osa-alueet: Näyttömainonta Hakukonemarkkinointi Kumppanuusmarkkinointi Oma media Osa-alueet: Tuotteiden esittely Ostoprosessi Myynnin tuki Osa-alueet: Toimivuus Design Sisältö ASIAKKUUS 15% MOBIILI SOSIAALINEN MEDIA 15% 10% Asiakkuus arvioi yrityksen tehokkuutta ylläpitää ja laajentaa asiakkuuksia sähköisissä kanavissa erityisesti asiakaspalvelun, ristiinmyynnin, osallistamisen ja personoinnin suhteen. Arvioi yrityksen kykyä hyödyntää mobiileja kanavia liiketoimintansa tukena erityisesti mobiilisivujen ja sovellusten käytöllä. Arvioi yrityksen aktiivisuutta ja toiminnan strategisuutta relevanteissa sosiaalisissa medioissa sekä yrityksen omilla sivustoilla. Osa-alueet: Asiakaspalvelu Asiakkuudenhallinta ja ristiinmyynti Osallistaminen Personointi Osa-alueet: Mobiilisivut Sovellukset Osa-alueet: Facebook Twitter YouTube Muut sosiaaliset mediat ARVOSTELUN ASTEIKKO 10 ERINOMAINEN 9 KIITETTÄVÄ 8 HYVÄ 7 T Y Y DY T T Ä V Ä 6 KO H TA L A I N E N 5 V Ä LT T Ä V Ä 4 HYLÄTTY Arviointi tehtiin objektiivisesti pyrkien minimoimaan subjektiivinen arviointi aina kuin mahdollista. Arviointikriteereistä tehtiin mahdollisimman hyvin toimialojen yli soveltuvia, jotta arviointia voitiin tehdä yli toimialarajojen. Tarvittaessa käytettiin kuitenkin toimialoille tai yritystyypeille räätälöityjä kriteerejä: esimerkiksi verkkokaupan alueella käytettiin tuote- ja palveluyrityksille sekä B2C- ja B2B-yrityksille erilaisia niille soveltuvia arviointikriteereitä. Ne kriteerit, jotka eivät soveltuneet tietyille toimialoille tai yrityksille, jätettiin huomioimatta arvioinneissa niin, ettei tästä koitunut haittaa näiden yritysten arvioinnille. Arviointi on tehty kesän 2013 aikana keskittyen suomalaisiin sivustoihin, jolloin arviointiin ovat vaikuttaneet arvioitavien yritysten tutkimuksen aikana käynnissä olleet aktiviteetit ja kampanjat sekä sen hetkiset digitaaliset palvelut.
 6. 6. 06 tutkimuksen tiivistelmä Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus TUTKIMUKSEN TIIVISTELMÄ Keskimäärin suomalaiset yritykset ovat vielä kaukana kansainvälisistä parhaista käytännöistä parhaiden suomalaisten yritysten yltäessä kansainväliseen keskitasoon. 01 TOP 3 B2C YRITYKSET 2 02 TOP 3 B2B YRITYKSET 1 3 2 1 3 03 TOIMIALOJEN ARVOSANAT 7 7 7- 7- B2C 76+ 6 keskiarvo 6½ 6 6- Metsäteollisuus Energia Polttoainekauppa Ruoka Pankki Vakuutus Media Kuluttajatuotteet Vähittäiskauppa Vedonlyönti Matkailu keskiarvo 5½ 5½ 5+ Teleoperaattorit B2b 5½ Konepaja 7+ Rakennus 7+
 7. 7. 07 tutkimuksen tiivistelmä Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus 04 MARKKINOINTI 21% 05 TUOTTEIDEN ESITTELY 21 % kohdentaa ostettua mainontaansa käyttäjille jotka ovat aiemmin vierailleet heidän sivustoillaan. 06 VERKKOKAUPPA 18% 0% 24% Vain 24% tutkituista yrityksistä esittelee tuotteitaan videon avulla. 07 MAKSUTAVAT B2C-yrityksistä vain 18%:lla on myyntichat. 21% Tutkituista B2B-yrityksistä kellään ei ollut vastaavaa palvelua. 09 ASIAKASPALVELUKANAVAT 94% tutkimuksen yrityksistä toimii ilman verkkokaupan takaisinsoittopalvelua 10 SÄHKÖINEN SUORAMARKKINOINTI Sähköposti olemassa oleville asiakkaille 83% SMS olemassa oleville asiakkaille 52% Ainoastaan 21% tutkituista yrityksistä mahdollistaa luottokorttimaksamisen 11 ASIAKASPALVELUKANAVAT 2/3 tutkituista yrityksistä käyttää sosiaalista mediaa asiakaspalveluun, mutta vain yksi myy tuotteitaan sosiaalisessa mediassa 09 MOBIILIKANAVAT 69% 69% tutkituista yrityksistä on mobiilioptimoinut sivustonsa SUOMESSA OLLA AN MONELLA ALUEELLA VIELÄ VUOSIA JÄLJESSÄ K ANSAINVÄLISIÄ EDELLÄK ÄVIJÖITÄ
 8. 8. 08 löy d ö k s e t Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus LÖYDÖKSET Erityisesti yritykset, joiden ydinliiketoiminta on voimakkaan muutoksen alla, menestyivät tutkimuksessa parhaiten. B2C B2B DIGITA ALINEN MARKKINOINTI Kuluttajille myyvät toimialat menestyivät yrityksille myyviä toimialoja paremmin erityisesti teleoperaattoreiden ja matkailualan yritysten johdolla. Metsäalan yritykset edelläkävijöitä B2Bpuolella erityisesti digimarkkinoinnin avulla. Paljon verkkomyyntiä ja taktista markkinointia tekevät yritykset menestyivät digitaalisessa markkinoinnissa. SUOMEN PAR AS SUOMEN PAR AS B2B -YRIT YS SUOMEN PAR AS DIGIMARKKINOIJA Kuluttajille tavaroita ja palveluita myy- Yrityksille tavaroita ja palveluita myyvät vät toimialat menestyivät tutkimuksessa b2b-toimialat menestyvät digitaalisessa paremmin kuin b2b-toimialat saaden maailmassa selvästi b2c-toimialoja heikeskimäärin kouluarvosanan 6½. b2c- kommin keskimääräisellä kouluarvosatoimialoista parhaiten menestyivät sel- nalla 5½. Vaikka tappio b2c-toimijoille laiset toimialat, joilla kuluttajien käyt- oli odotettavissa, koimme tämän pettytäytyminen on muuttunut nopeimmin mykseksi Suomessa, jonka taloudellisen tai joihin kansainvälinen kilpailu on hyvinvoinnin perusta rakentuu teollisten kohdistunut voimakkaimmin. Samoin b2b-yritysten varaan. digitaalisesti menestyneitä toimialoja Metsäalan yritykset Stora Enson johyhdistää pyrkimys ajaa myynti verkkoon: dolla menestyvät verkossa selvästi muiverkkokaupassa mukana olevat yritykset ta b2b-toimialoja paremmin erityisesti ovat keskimäärin myös muuten digitaa- vahvan digimarkkinoinnin ja asiakkuuksien hallinnan avulla. Osittaisena taustalisesti hyviä. Teleoperaattorit loistivat digitaalisen na Stora Enson tulokselle voi olla myös markkinoinnin ja tuotekokemuksen alu- metsäteollisuuden asiakkaiden (mediaeilla, kun taas kuluttajatuotebrändit oli- yhtiöiden) läpikäymä digitaalinen toivat erityisen vahvoja sosiaalisessa medi- mialamurros, josta myös metsäteollisuuassa. Vuosisadan vaihteessa ensimmäisen dessa halutaan oppia tekemisen kautta. digitaalisen transformaation aallon läpikäyneet pankit ovat viime vuosina jääneet jälkeen erityisesti verkkokaupan sekä uusien kanavien hyväksikäytön alueilla. Yksittäisistä b2c-brändeistä Helsingin Sanomat nousi koko tutkimuksen kärkeen monipuolisella ja ammattimaisella diginäkyvyydellä. Digitaalisessa markkinoinnissa kehittyneimpiä olivat toimialat, joilla merkittävä osa myynnistä tulee yritysten omista sähköisistä myyntikanavista. Digitaalinen markkinointi ja sen avulla ostavan kävijäliikenteen luominen omiin digitaalisiin kanaviin on keskeisessä asemassa sähköisten ja perinteisten myyntikanavien tukemisessa. Erityisesti ne kuluttajayritykset, joille yksittäisen kaupan arvo on suuri, käyttivät paljon ostettua mediaa kävijäliikenteen luomisessa. Menestyneimmät yritykset olivat hyvin aktiivisia niin näyttö-, hakukone- kuin kumppanimarkkinoinnissakin. Paras digimarkkinoija oli If, joka oli hyvin aktiivinen näyttö- ja hakukonemainostaja tutkimuksen aikana.
 9. 9. 09 löy d ö k s e t Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus TUTKIMUKSEN PARHA AN ARVOSANAN SA ANUT HELSINGIN SANOMAT OLI TASAISEN HY VÄ K AIKILLA DIGITA ALISUUDEN ALUEILLA SEK Ä EROTTUI MUISTA ERITYISESTI DIGITA ALISESSA TUOTEKOKEMUKSESSA JA MOBIILISSA . SÄHKÖINEN TUOTEKOKEMUS VERKKOK AUPPA ASIAKKUUS Suomalaiset pärjäsivät tuotekokemuksessa kohtalaisesti kansainvälisessä vertailussa vahvojen brändien yritysten johdolla. Vähittäiskauppiaat menestyvät myös verkkokaupassa – ruoka-alalla ja pankeilla paljon petrattavaa. Vedonlyönti- ja rahapeliyrityksillä sekä operaattoreilla on eniten asiakasvuorovaikutusta digitaalisissa kanavissa. SUOMEN PAR AS SÄHK. TUOTEKOKEMUS SUOMEN PAR AS VERKKOK AUPPA SUOMEN PAR AS ASIAKKUUS Parhaista verkkosivuista käytiin tiukka Vedonlyönti ja rahapelit, vakuutusala ja Vedonlyönti- ja rahapeliyritykset sekä kilpailu, jossa teleoperaattorit ja kulut- vähittäiskauppa menestyivät verkkokau- teleoperaattorit ovat selvästi huomantajatuotevalmistajat selviytyivät voitta- passa erityisesti asiakkaan ostoprosessia neet digitaalisen asiakkuuden hallinnan jiksi. Vahvojen brändien aloilla kilpailu hyvin tukevien selkeiden ostopolkujen tärkeyden ja panostaneet siihen. Toimikuluttajien huomiosta verkossa on kovaa, sekä myyntipäätöstä tukevien työkalu- aloilla, joissa asiakasarvon kehitys, asiaja erottautuakseen yrityksillä täytyy olla jen kuten myyntichatin avulla. Parhaat kaspito ja kustannustehokas asiakaskiinnostava ja innostava läsnäolo verkossa. yritykset esittelivät ostomahdollisuuksia palvelu erottavat häviäjät voittajista, on Kuluttajien päätöksenteko tapahtuu selkeästi, tarjosivat paljon erilaisia mah- ensiarvoisen tärkeää löytää tehokkaita nykyään yhä enenevissä määrin ver- dollisuuksia ostaa, johdattelivat aktiivi- digitaalisia ratkaisuita asiakkaiden palkossa, jossa vaihtoehtoja tutkitaan ja sesti eteenpäin ostospolullaan ja vakuut- velemiseen ja asiakasviestintään. Parvertaillaan ja usein päätös kaupan teke- tivat asiakkaalle tarjoamillaan palveluilla. haat yritykset tarjosivat erittäin kattavat misestä tapahtuukin jo kauan ennen b2b-puolella erityisesti konepajat olivat sähköiset itseasiointipalvelut, ylläpitivät verkko- tai perinteiseen kauppaan onnistuneet tuomaan verkkoon paljon jatkuvaa kaksisuuntaista vuoropuhelua, saapumista. Tämä luo suuria mahdol- asiakkaittensa monimutkaisia ostopro- ristiinmyivät aktiivisesti asiakkailleen ja lisuuksia niille kuluttajayrityksille, jot- sesseja tukevia työkaluja ja palveluita personoivat digitaaliset asiakaskohtaaka pystyvät erottautumaan verkossa ja erottuen edukseen verkossa. Prisman misensa. Veikkaus näytti esimerkkiä erivakuuttamaan asiakkaan jo ennen, kuin verkkokauppa vei voiton täpärästi eri- tyisesti loistavan asiakaspalvelunsa sekä hän ehtii tutkia tarkemmin kilpailijoi- tyisesti hyvin toimivan myynnin tuen laajan personointinsa avulla. den vaihtoehtoja. Suomalaiset yritykset ansiosta. ovat selvästi ymmärtäneet tämän, koska tuotekokemukseen oltiin panostettu ja se olikin kaikista tutkituista ulottuvuuksista lähimpänä kansainvälisiä parhaita käytäntöjä. Nokian tuote- ja brändikokemus oli omaa luokkaansa ja loisti toimivuudella, hyvällä designilla ja inspiroivalla sisällöllä.
 10. 10. 10 löy d ö k s e t Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus MOBIILI SOSIA ALINEN MEDIA Monet yritykset ovat panostaneet mobiililäsnäoloon, mutta mobiilikauppaan ei vielä olla herätty. Kuluttajatuotevalmistajat Nokian johdolla edistyneimpiä sosiaalisessa mediassa – teleoperaattorit ja ruoka-alan yritykset seuraavat lähellä. SUOMEN PAR AS MOBIILISSA SUOMEN PAR AS SOSIA ALISESSA MEDIASSA Monilta suomalaisilta erityisesti kulut- Kuluttajatuotevalmistajat, operaattorit tajapuolen yrityksiltä löytyi jo mobiili- ja hieman yllättäen ruoka-alan yritykset optimoidut responsiiviset sivustot sekä ovat ottaneet sosiaalisen median omakiOS- ja Android-applikaatiot. Erityises- seen. Sosiaalinen media tarjoaa vahvojen ti vedonlyönti- ja rahapeliyritykset sekä brändien yrityksille loistavan kanavan mediatalot menestyivät mobiilissa hyvin. vahvistaa brändiä ja vuorovaikuttaa asiMenestyneimmät suomalaiset yritykset akkaittensa kanssa. Erityisesti yrityksilolivat hyvin lähellä kansainvälisiä par- le, joiden liiketoimintamalli perustuu haita käytäntöjä, joka kertoo Suomen jakelukanavien käyttöön, luo sosiaalinen pysyneen suhteellisen hyvin mukana media loistavan mahdollisuuden saamobiilissa kehityksessä. Hieman yllät- da suoran yhteyden loppuasiakkaisiin. täen joillain yrityksillä ei ollut minkään- Erityisesti Nokia näytti kansainvälisen laista mobiilia läsnäoloa, vaan he luotti- tason esimerkkiä siitä, miten sosiaalista vat perinteisiin verkkosivuihinsa mobii- mediaa hyödynnetään tehokkaasti marklien asiakkaiden tavoittamisessa. kinoinnin lisäksi tukemaan laajemminMobiilikaupat olivat Suomessa vie- kin yrityksen eri liiketoimintatarpeita. lä harvinaisia ja vain pieni osa verkkokauppaa tekevistä yrityksistä mahdollisti myös helpon mobiilin ostamisen. Paras mobiilibrändi oli Helsingin Sanomat, jonka mobiilisivusto voisi yksinkertaisuudessaan toimia ”mobiili ensin” -suunnittelun esimerkkinä ja joka tarjoaa laajat mobiiliostamisen mahdollisuudet.
 11. 11. 11 löy d ö k s e t Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus DIGITAALISUUDEN ULOTTUVUUDET Tarkastelimme valitsemiamme yrityksiä kuuden eri ulottuvuuden kautta. Seuraavaksi käymme läpi käytettyjä ulottuvuuksia tarkemmin sekä esittelemme, mitkä yritykset menestyivät niillä parhaimmin
 12. 12. 12 D i g i ta a l i s u u d e n u lot t u v u u d e t Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus DIGITAALINEN MARKKINOINTI Teleoperaattorit olivat paras toimiala digitaalisessa markkinoinnissa olemalla erittäin aktiivisia kaikissa digitaalisen markkinoinnin kanavissa. Kaikista yrityksistä parhaaksi ylsi If, joka erottui edukseen erityisesti näyttö- ja hakukonemainonnassa. erityisen hyvin digitaalisessa markkinoinnissa menestyivät ne b2c-toimialat, jotka myös myyvät verkossa. Uskomme tämän pohjautuvan pitkälti siihen, että näiden yritysten on selkeästi helpompi osoittaa digimarkkinointipanostustensa tuloksellisuus verrattuna muihin toimijoihin. Yksittäisistä toimialoista vahvimmaksi nousivat teleoperaattorit. He olivat paitsi vahvoja näyttömainostajia myös aktiivisia omien kumppanuusmarkkinointiohjelmiensa kanssa. Myös matkailuala ja verkkokauppiaat nousivat korkealle arvioinnissa. Yksittäisistä yrityksistä vakuutusyhtiö If oli digitaalisessa markkinoinnissa selkeä voittaja harjoittamalla markkinointia ahkerasti kaikissa tarkastelluissa kanavissa. Erityisesti näyttö- ja hakukonemainonnassa If erottui selkeästi edukseen. Perinteisissä medioissa paljon mainostavista yrityksistä esimerkiksi kuluttajatuoteyritykset ja ruokateollisuus eivät löytyneet kärkisijoilta digitaalisessa markkinoinnissa. b2b-yritykset olivat odotetusti b2c-yrityksiä heikompia digitaalisessa markkinoinnissa. Digitaalinen markkinointi ei tyypillisesti sovellukaan heidän suuriin yksittäisiin kauppoihin perustuvaan liiketoimintalogiikkaansa yhtä hyvin kuin b2c-yrityksille. Poikkeuksen joukossa muodosti b2b-yrityksistä digitaalisesti edistynein Stora Enso. Hieman yllättäen energia-alan yritykset olivat toimialoista heikoimpia digitaalisessa markkinoinnissa, vaikka heillä pitäisi olla vahvat perusteet siirtää markkinointiaan digitaalisiin kanaviin, missä heidän asiakkaansa tänä päivänä ovat. Digitaalinen markkinointi keskittyi arvioimaan yritysten kykyä tavoittaa potentiaalisia asiakkaita ja johdattaa heitä yrityksen digitaalisiin palveluihin erityisesti näyttöja hakukonemainonnan sekä omien medioiden käytön avulla. Osa-alueet: • Näyttömainonta • Hakukonemarkkinointi • Kumppanuusmarkkinointi • Oma media
 13. 13. 13 D i g i ta a l i s u u d e n u lot t u v u u d e t Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus DIGITAALINEN MARKKINOINTI TOIMIALAT DIGITAALINEN MARKKINOINTI TOP 10 YRITYKSET Vedonlyönti 6½ 6½ 6+ 6+ Vähittäiskauppa Pankki Metsäteollisuus Media 665½ 5+ Ruoka Kuluttajatuotteet Polttoainekauppa Rakennus Konepaja Energia 54½ 6+ B2C keskiarvo B2B keskiarvo 5+ 9 2 TeliaSonera 8½ 3 DNA 8 4 Finnair 8 5 Prisma 8 6 Elisa 7½ Anttila 7½ Stora Enso 7½ 9 7 7 If 8 7½ Matkailu Vakuutus 1 7 8 Teleoperaattorit Sokos 7+ 10 RAY 7+ ONNISTUJIA IF NORDEA Digitaalisen markkinoinnin parhaaksi arvioitu If loisti etenkin hakukonemarkkinoinnissa. Vakuutusyhtiö on sekä maksanut että optimoinut sille tärkeät hakusanat parhaille paikoille. Lisäksi If mainostaa hakutuloksissa kampanjoitaan aktiivisesti eikä vain maksa sanoista, joissa se orgaanisestikin menestyisi. If:n hakukonemainoksien linkit myös johtavat suoraan aiheeseen liittyville alasivuille parantaen asiakkaiden ostokonversiota. Nordea käyttää toimivasti koko etusivun kaappaavaa näyttömainosta, joka herättää tehokkaasti kävijän huomion. Mainos on laadukkaan näköinen ja linjassa Nordean oman yritysilmeen kanssa. Mainos kehottaa lukijaa myös toimimaan lyhyellä ja ytimekkäällä viestillään.
 14. 14. 14 D i g i ta a l i s u u d e n u lot t u v u u d e t Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS Teleoperaattoreilla ja kuluttajatuotevalmistajilla oli paras digitaalinen tuotekokemus. Kaikista yrityksistä parhaaksi nousi Nokia, jonka digitaalinen tuotekokemus oli ver taansa vailla erityisesti laadukkaan sisällön ja hyvän designin ansiosta. osa-alue oli kaikista arvioiduista osa-alueista tasaisin. Moni kokonaisuutena heikostikin pärjännyt toimiala ja yritys sai digitaalisesta tuotekokemuksesta hyvän arvosanan lähinnä hyvien verkkosivujen ansiosta. Verkkosivut ovatkin olleet monelle yritykselle digitalisoitumisen ensimmäinen askel, joihin on keskimäärin käytetty enemmän resursseja kuin esimerkiksi mobiiliin tai sosiaaliseen mediaan. digitaalisen tuotekokemuksen Parhaista verkkosivuista käytiin tiukka kilpailu, jossa teleoperaattorit ja kuluttajatuotevalmistajat selviytyivät voittajiksi. Parhaita yrityksiä yhdistivät sivujen selkeys ja tyylikkyys sekä laadukas sisältö. Parhailla sivuilla tuotteiden selaaminen ja vertailu on tehty helpoksi, jonka lisäksi yritykset osaavat luoda mielikuvia tuotteiden ympärille. b2c-yritysten menestys oli arvioinnissa odotettua, sillä verkkosivut ovat nousseet kuluttajayrityksille yhdeksi tärkeimmistä markkinointikeinoista erityisesti tuotteiden valintavaiheessa. Konepajayritysten heikko menestys oli puolestaan osittainen yllätys. Osittain tämä selittyy sillä, etteivät toimialan yritysten tuotteet aina sovellu esiteltäväksi verkkosivuilla esimerkiksi korkean kustomointiasteen vuoksi, mutta samalla heiltä olisi odottanut vahvempaa sisältömarkkinoinnillista otetta verkkosivuillaan. Nokian verkkosivut olivat vertailun yrityksistä selkeästi parhaimmat. Sivusto on erittäin selkeä ja tuotteet on kuvattu hienosti ja yksityiskohtaisesti. Sivuilla on lisäksi paljon mielenkiintoista sisältöä ja tuotteita on helppo vertailla, mikä auttaa löytämään itselle parhaiten sopivan tuotteen. Digitaalinen tuotekokemus keskittyi arvioimaan yrityksen verkkosivuston toiminnallisuutta, designia ja sisältöä erityisesti tuoteja brändikokemuksen näkökulmasta. Osa-alueet: • Toimivuus • Sisältö • Design
 15. 15. 15 D i g i ta a l i s u u d e n u lot t u v u u d e t Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS TOIMIALAT DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS TOP 10 YRITYKSET 8+ 8+ 8+ 8+ 8+ 8 Teleoperaattorit Kuluttajatuotteet Media Pankki Rakennus Ruoka 8887½ 7+ 7+ 7+ Vähittäiskauppa Matkailu Polttoainekauppa Vakuutus Metsäteollisuus Energia Vedonlyönti Konepaja 4½ 6+ 8- B2C Keskiarvo B2B Keskiarvo 7 1 Nokia 9+ 2 Helsingin Sanomat 9 3 Elisa 9- 4 St1 8½ 5 Danske Bank 8½ 6 Fiskars 8½ 7 Nordea 8½ 8 Etuovi.com 8½ 9 Sokos 8+ 10 Finnair 8+ ONNISTUJIA NOKIA ABC Nokia tarjoaa monipuolista ja innostavaa informaatiota tuotteistaan hyvin suunnitelluilla verkkosivuillaan. Ver tailutyökalun avulla asiakkaat pystyvät helposti valitsemaan itselleen sopivimman tuotteen. Sivuilla saa tuotteiden ominaisuuksista hyvin tarkkaa informaatiota ja tuotteista on esillä myös tarkkoja kuvia eri kuvakulmista. ABC:llä on sivuillaan esimerkillinen kar ttahaku, joka näyttää automaattisesti lähimmän huoltoaseman ja etäisyyden sinne. Suurimmalla osalla yrityksistä karttahaku ei hae automaattisesti käyttäjän sijaintia, vaan se on valittava tai kirjoitettava itse. Työkalu on hyvä esimerkki siitä, miten teknologialla voidaan parantaa asiakkaan käyttökokemusta.
 16. 16. 16 D i g i ta a l i s u u d e n u lot t u v u u d e t Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus VERKKOKAUPPA Toimialoista vedonlyönti, vakuutus ja vähittäiskauppa olivat parhaita verkkokaupassa. Parhaita verkkokauppoja yhdisti selkeät asiakkaita toimimaan ajavat viestit ja helppokäyttöisyys. Kaikista yrityksistä parhaimman arvosanan sai Prisma uuden verkkokauppansa ansiosta. varsinkin vähittäiskaupan sekä vedonlyönti ja rahapelit toimialojen yritykset ovat ulkomaisen kilpailun kirittäminä kehittäneet viime vuosina aktiivisesti verkkokauppojaan. Nälkä kehittää ei kuitenkaan voi olla tyydytetty vielä: vaikka vähittäiskauppa pärjäsikin suomalaisessa toimialavertailussa hyvin, on sillä vielä paljon kirittävää suuriin ulkomaisiin verkkokauppiaihin kuten Amazoniin tai Zalandoon nähden. Vakuutusyhtiöistä erityisesti If oli selvästi panostanut hyvin toimivaan verkkokauppaan. Kokonaisuudessa hyvin menestyneillä teleoperaattoreilla on parantamisen varaa erityisesti verkkokaupassa. Esimerkiksi operaattoreista ainoastaan Elisalla on toimiva ostoskori, joka seuraa kävijää sivuilla, vaikka ostoprosessi välillä katkeaisikin. Vähittäiskaupan toimijoista päivittäistavarakaupan toimijat olivat selkeästi käyttötavaraa heikompia. Ruoan verkkokaupat hävisivät käyttötavaran verkkokaupoille ja ruokateollisuuden toimijat kulutustavaravalmistajille. Logistisesti käyttötavaraa haastavampi päivittäistavara onkin selvästi vasta lähtökuopissaan verkkokaupassa. b2b puolella erityisesti palveluliiketoimintaansa kasvattaneet konepaja yritykset ovat alkaneet aktivoitua verkkokaupassa ja valjastaneet verkkosivustonsa tukemaan asiakkaittensa monimutkaisia ostoprosesseja sekä luomaan liidejä. Esimerkiksi Kone tarjosi asiakkailleen sivuillaan monipuolisia suunnittelutyökaluja ja -oppaita. Verkkokauppa keskittyi arvioimaan yrityksen kykyä myydä sähköisissä kanavissa erityisesti tuotteiden esittelyn, ostoprosessin toimivuuden sekä myynnin tuen näkökulmista. Osa-alueet: • Tuotteiden esittely • Ostoprosessi • Myynnin tuki
 17. 17. 17 D i g i ta a l i s u u d e n u lot t u v u u d e t Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus VERKKOKAUPPA TOIMIALAT VERKKOKAUPPA TOP 10 YRITYKSET 7 Matkailu 7- Vedonlyönti 6+ 6+ 6+ 6 Teleoperaattorit Konepaja Kuluttajatuotteet Media 65½ 5+ Metsäteollisuus Rakennus Polttoainekauppa Energia Pankki Ruoka B2C keskiarvo B2B keskiarvo 54 4 66- Prisma 8½ 2 Verkkokauppa.com 8½ 3 Sokos 8½ 4 If 8+ 5 Alepa 8 6 Veikkaus 8 7 St1 8 Elisa 8- 9 Vähittäiskauppa 1 8 88- Vakuutus Kone 8- 10 Anttila 7½ ONNISTUJIA PRISMA VERKKOK AUPPA .COM S-ryhmän Sokoksella ja Prismalla on verkkokaupoissaan erittäin hyvin toimiva asiakaspalveluchat, jonka avulla asiakkaat voivat kysyä apua ostamiseen ja tuotteiden valintaan. Asiakaspalvelu ottaa myös itse yhteyttä asiakkaisiin perustuen heidän katselemiin tuotteisiinsa. Verkkokauppa.com esittelee tuotteet selkeästi ja tarjoaa paljon ostopäätöksen syntymistä helpottavaa tietoa tuotteista aina teknisistä tiedoista arvosteluihin ja tukitietoihin. Tuotteen ja toimituksen hinta esitetään selkeästi aikaisessa vaiheessa ja asiakkaalle tarjotaan reaaliaikainen varastosaldo sekä keskusvarastolta että eri myymälöistä. Sen lisäksi Verkkokauppa.com tarjoaa erittäin kattavat maksu- ja toimitusvaihtoehdot.
 18. 18. 18 D i g i ta a l i s u u d e n u lot t u v u u d e t Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus ASIAKKUUS Vedonlyönti ja teleoperaattorit olivat myös asiakashallinnassa erittäin vahvoja. Kaikki asiakashallinnassa hyvin menestyneet yritykset ohjasivat asiakkaitaan hoitamaan asiakaspalveluun liittyviä asioita kustannustehokkaasti verkon välityksellä esimerkiksi usein kysytyillä kysymyksillä ja sähköpostipalveluilla. Parhaiten asiakkuuksia hoitavia yrityksiä yhdisti toimivat asiakasprofiilit, joista omia tilauksia ja tietoja pystyy hallitsemaan. Helsingin Sanomien ja teleoperaattoreiden verkkoprofiileissa asiakkaat pystyvät hoitamaan erittäin laajasti asiakaspalveluun kuuluvia asioita nopeasti. Pankit puolestaan olivat vahvoja asiakashallinnassa verkkopankkiensa myötä, mutta kokonaisvertailussa ne eivät pärjänneet, sillä pankeista ainoastaan Nordea lähetti kohdistettuja uutiskirjeitä potentiaalisille asiakkailleen. Vakuutusyhtiöiden huono menestys asiakashallinnassa oli yllättävää, sillä yhtiöt saavat valtavan määrän asiakaspalvelukontakteja ihmisten soittaessa vahinkoilmoituksia. Jokainen tällainen kontakti olisi hyvä mahdollisuus yllättää asiakas positiivisesti tai ristiinmyydä muita vakuutustuotteita. Vahinkoilmoitusten käsittely voisi myös olla verkon välityksellä kustannustehokkaampaa ja asiakkaalle helpompaa. veikkauksen , Monilta tutkimukseen osallistuneilta yrityksiltä puuttui uutiskirjepalvelu, tai se oli piilotettu sivuille niin hyvin, ettei sitä löytänyt helposti. Osa yrityksistä, kuten esimerkiksi Nokian Renkaat, eivät lähettäneet yhtään uutiskirjettä tai mainosta koko tarkasteluaikana, vaikka kotisivuilla kehotettiin tilaamaan uutiskirje. Monilla toimialoilla, kuten esimerkiksi energia- ja vakuutusyhtiöillä, on vielä paljon mahdollisuuksia sähköisessä asiakkuuksien hallinnassa. Esimerkiksi uutiskirjeiden lähettäminen sähköpostilla on erittäin kustannustehokas tapa markkinoida kohdistetusti, joten onkin erikoista, etteivät suomalaiset yritykset käytä tätä mahdollisuutta laajemmin hyväksi. Asiakkuus arvioi yrityksen tehokkuutta ylläpitää ja laajentaa asiakkuuksia sähköisissä kanavissa erityisesti asiakaspalvelun, ristiinmyynnin, osallistamisen ja personoinnin suhteen. Osa-alueet: • Asiakaspalvelu • Asiakkuuden hallinta ja ristiinmyynti • Osallistuminen • Personointi
 19. 19. 19 D i g i ta a l i s u u d e n u lot t u v u u d e t Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus ASIAKKUUS TOIMIALAT ASIAKKUUS TOP 10 YRITYKSET 6½ 6½ 6½ 6+ 6+ Ruoka Vähittäiskauppa Matkailu Metsäteollisuus Pankki 5½ 5½ 5½ Media Energia Vakuutus 5 Polttoainekauppa Rakennus Konepaja 54½ 6 B2C keskiarvo B2B keskiarvo 5+ 8- 2 RAY 8- 3 Helsingin Sanomat 8- 4 Valio 7½ 5 DNA 7½ 6 Nokia 7+ Fiskars 7+ TeliaSonera 7+ 9 7- Veikkaus 8 7 Teleoperaattorit Kuluttajatuotteet 1 7 8- Vedonlyönti Anttila 7 10 Finnair 7 ONNISTUJIA HELSINGIN SANOMAT VEIKK AUS Helsingin Sanomilla on esimerkillinen asiakaspalvelu, joka mahdollistaa tärkeimpien toimenpiteiden tekemisen hyvin näppärästi verkossa. Kirjautumiseen ei tarvita monimutkaista verkkopankkikirjautumista tai erillistä tunnusta ja salasanaa. Asiakaspalvelusivustoa myös käytetään aktiivisesti ylös- ja ristiinmyyntiin. Veikkaus kerää asiakkaistaan relevanttia tietoa ja personoi asiakaskokemusta sekä viestintää sen perusteella aktiivisesti. Asiakkaille tarjotaan monipuoliset mahdollisuudet valita, millaista viestintää he haluavat, antaen Veikkaukselle hyvän syyn ylläpitää jatkuvaa dialogia heidän kanssaan. Asiakkaita myös houkutellaan käymään Veikkauksen palveluissa säännöllisesti viikottaisten kanta-asiakasetujen avulla.
 20. 20. 20 D i g i ta a l i s u u d e n u lot t u v u u d e t Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus MOBIILI Vedonlyönti, matkailu ja media saivat parhaat arvosanat mobiilissa. Menestyjiä yhdisti mobiilioptimoidut verkkosivut tai oma mobiilisovellus. Tutkimuksessa yllätti, kuinka monelta isolta suomalaisyritykseltä puuttuu vielä mobiilisivut, vaikka mobiili Internet-käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti. yritykset , joilla oli mobiilisivut tai -sovellus, olivat usein tehneet ne hyvin ja saivat hyvän arvosanan arvioinnista: kategoriassa olikin enemmän kiitettäviä arvosanoja kuin missään muussa. Samaan aikaan kuitenkin suurin osa tutkimuksessa olleista yrityksistä oli vielä lasten kengissä mobiilipresenssin suhteen. Mediayritykset olivat odotetusti vahvoja mobiilissa. Kaikilla tutkimuksessa mukana olleilla lehdillä on sekä hyvin toimivat mobiilioptimoidut sivut että hyviä mobiilisovelluksia. Myös kaikilla tutkimuksen pankeilla on hyvin toimivat mobiilisovellukset, jotka ovat ladattavissa kaikille suurimmille mobiilialustoille. Toimialana pankit kuitenkin jäävät kärjestä, sillä ainoastaan Nordealla on mobiilioptimoidut verkkosivut. Huomattavaa oli, että monilla muuten digitaalisesti vahvoilla yrityksillä ei ollut lainkaan mobiilioptimoituja sivuja tai sivut toimivat huonosti. Esimerkiksi mobiilioperaattorit Elisa ja dna eivät olleet optimoineet sivujaan mobiiliin millään tavalla ja Finnairin mobiilisivut olivat hyvin vajavaiset. Mobiilikehitys on kuitenkin vielä varsin alkutekijöissään Suomessa. Esimerkiksi mobiiliverkkokauppoja oli vain harvalla tutkimuksen yrityksistä, eikä esimerkiksi suomalaisen verkkokaupan pioneerilla Verkkokauppa.comilla ole mobiiliverkkokauppaa. Tulokset vahvistavat kuvaa suomalaisyritysten varovaisuudesta digitaalisten kanavien hyödyntämisessä. Mobiilissa erityisesti suomalaisia yrityksiä tuntuu vieläkin vaivaavan ”WAP-krapula” – aivan turhaan. Mobiili arvioi yrityksen kykyä hyödyntää mobiileja kanavia liiketoimintansa tukena erityisesti mobiilisivujen ja applikaatioiden käyttöä. Osa-alueet: • Mobiilisivut • Mobiilisovellukset
 21. 21. 21 D i g i ta a l i s u u d e n u lot t u v u u d e t Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus MOBIILI TOIMIALAT MOBIILI TOP 10 YRITYKSET 7- Vedonlyönti 6½ Kuluttajatuotteet 6 Polttoainekauppa 665½ Vähittäiskauppa Vakuutus Ruoka Konepaja Rakennus Energia Metsäteollisuus 54 4 4 6+ B2C keskiarvo B2B keskiarvo 4+ 2 Nokia 9 3 Nordea 9 4 Kauppalehti 9- 5 TeliaSonera 9- Veikkaus 9- VR 9- Ilta-Sanomat 8+ 9 Teleoperaattorit 9+ 8 7+ 7 Pankki Helsingin Sanomat 7 Matkailu 1 6 8 8 Media Yle 8+ 10 Iltalehti 8 ONNISTUJIA VR SONER A VR:n mobiiliverkkokauppa on erittäin yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Se on hyvä esimerkki siitä, että pienen tilan vuoksi mobiilissa kaiken pitää olla pelkistettyä ja helppoa. Vaikka VR on saanut sähköisistä palveluistaan kyseenalaista julkisuutta, ovat he tehneet monia edistyksellisiä asioita mobiilissa. Soneran mobiilisivut ovat pelkistetyt ja selkeät. Sivustolta löytyy kätevästi karttahaku, jolla on erittäin helppo löytää lähin Soneran liike omaan sijaintiin perustuen. Karttahaku on mobiilisivuilla keskeinen toiminto, sillä ihmiset etsivät kännykällä usein liikkeellä ollessaan yritysten yhteystietoja. Kuten Soneran esimerkki osoittaa, mobiilikokemusta voidaan parantaa käyttämällä hyväksi asiakkaan sijaintitietoja.
 22. 22. 22 D i g i ta a l i s u u d e n u lot t u v u u d e t Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus SOSIAALINEN MEDIA Kuluttajatuoteyritykset olivat tutkimuksen parhaita sosiaalisessa mediassa etenkin Nokian ja Fiskarsin myötä. Nokia ja Fiskars olivat ainoita yrityksiä, jotka olivat läsnä jokaisessa tutkimuksessa mukana olleessa sosiaalisessa mediassa (Facebook,Twitter,YouTube, Google+, Pinterest ja Tumblr) ja bloggasivat aktiivisesti. Nokia sai sosiaalisesta mediasta harvinaisen kiitettävän arvosanan. sosiaalinen media on kasvanut hypestä oikeaksi liiketoimintaa tukevaksi kanavaksi. Nokian saama lähes täysi kymppi sosiaalisesta mediasta on tutkimuksen paras yksittäinen arvosana yhdellekään yritykselle läpi kategorioiden. Osa-alueen vahvimmat yritykset käyttivät sosiaalista mediaa laajasti eri tarkoituksiin kuten asiakaspalveluun, markkinointiin ja eri sidosryhmille tiedottamiseen. Nokialla oli odotetusti suomalaisista yrityksistä ylivoimaisesti eniten seuraajia sekä Facebookissa että Twitterissä. Lisäksi sen videoita oli YouTubessa katsottu selvästi muita vertailussa mukana olleita yrityksiä enemmän. Etenkin vahvat kuluttajabrändiyritykset ottavat sosiaalisesta mediasta hyödyn irti hyvin. Näiden yritysten on mielenkiintoisten tuotteiden vuoksi huomattavasti helpompaa saada huomiota kuin esimerkiksi perushyödykkeitä tarjoavien sähköyhtiöiden. Toisaalta esimerkiksi teleoperaattorit ovat saaneet sosiaalisessa mediassa erittäin paljon seuraajia huolimatta siitä, että heidän tuotteensa ovat luonteeltaan yleishyödykkeitä. Moni tutkimukseen osallistunut yritys käytti sosiaalista mediaa esimerkillisesti asiakaspalvelukanavana. Edistyneimmät yritykset asiakaspalvelussa sosiaalisessa mediassa olivat Finnair, Sonera, dna ja Nokia, jotka jopa ohjasivat kävijöitä asiakaspalvelusivuiltaan sosiaaliseen mediaan. Tämä tuottaa yrityksille kustannussäästöjä, koska useiden käyttäjien ongelma voidaan ratkaista sosiaalisessa mediassa kerralla. b2b-yritykset eivät vielä ole valjastaneet sosiaalisia medioita liiketoimintansa tueksi, vaikka heidänkin asiakkaansa niitä käyttävät. Sosiaalinen media keskittyi arvioimaan yrityksen aktiivisuutta ja toiminnan strategisuutta relevanteissa sosiaalisissa medioissa sekä yrityksen omilla sivustoilla.  Osa-alueet: • Facebook • Twitter • YouTube • Muut sosiaaliset mediat
 23. 23. 23 D i g i ta a l i s u u d e n u lot t u v u u d e t Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus SOSIAALINEN MEDIA TOIMIALAT SOSIAALINEN MEDIA TOP 10 YRITYKSET Ruoka Matkailu Media 6+ 6+ 6+ 6 6 Energia Vähittäiskauppa Pankki Vedonlyönti Metsäteollisuus 6- Konepaja Vakuutus Polttoainekauppa Rakennus 5+ 5+ 4½ 6½ B2C keskiarvo B2B keskiarvo 5½ Nokia 10- 2 Yle 9 3 Fiskars 9- 4 Fazer 8½ 5 Valio 8+ 6 TeliaSonera 8 7 Finnair 8 Helsingin Sanomat 8- 9 7½ 7½ 7+ 7+ Teleoperaattorit 1 8 8+ Kuluttajatuotteet DNA 7½ 10 Veikkaus 7½ ONNISTUJIA NOKIA FINNAIR Pelkän mainostamisen lisäksi Nokia käyttää Facebook sivustoaan laajalti mm. antaakseen seuraajilleen hyödyllisiä vinkkejä. Näiden vinkkien avulla asiakkaat saavat tuotteistaan enemmän irti ja kokevat Facebook-sivun seuraamisen hyödylliseksi. Kaikkia eniten tykkäyksiä saaneita Facebook-sivuja yhdisti käyttäjälle mielenkiintoinen ja hyödyllinen sisältö. Finnair ohjaa asiakaspalveluaan Twitteriin. Sosiaalinen media on oiva asiakaspalvelun työväline, sillä asiakaspalveluhenkilöiden vastatessa kysymyksiin avoimelle seinälle pystyvät myös muut asiakkaat mahdollisesti selvittämään ongelmansa jo annettujen vastausten avulla. Twitter on myös todettu tehokkaaksi kriisiviestinnän kanavaksi matkailualalla mm. Euroopan matkustajaliikenteen sekoittaneen vuoden 2010 tulivuorenpurkauksen aikana.
 24. 24. 24 D i g i ta a l i s u u d e n u lot t u v u u d e t Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus AVAINLÖYDÖKSIÄ Valtaosa tutkituista yrityksistä on saanut digikanavien perusasiat kohtuulliseen kuntoon. Edistyneemmät parhaat käytännöt kansainvälisiltä toimijoilta ovat käytössä kuitenkin vain harvoilla. 01 OSTETUN MEDIAN KÄYTTÖ 02 TUOTTEIDEN ESITTELY Relevantti hakukonemainonta 73% Tuotevertailu 57% Verkkopankki 73% Näyttömainonta päämedioissa 60% 360-asteen kuva tuotteesta 26% Lasku 60% Uudelleenmarkkinointi 21% Tuotevideot 24% Luottokortti 21% Kumppanuusmarkkinointi 19% Tuotearvostelut 20% Postiennakko 19% 04 B2C VERKKOKAUPPA 03 MAKSUTAVAT 05 B2B VERKKOKAUPPA 06 ASIAKASPALVELUKANAVAT Osto rekisteröitymättä 57% Kehoitus ostaa (CALL-TO-ACTION) 86% Puhelinnumero näkyy verkossa 83% Ristiinmyynti 42% Soittopyyntölomake 71% Sähköpostiosoite näkyy verkossa 77% Varastosaldon näyttäminen 20% Suunnittelutyökalut 43% Usein kysytyt kysymykset 75% Reaaliaikainen myyntiä tukeva chat 18% Reaaliaikainen chat 0% 07 SÄHKÖPOSTI JA SMS-MARKKINOINTI Sähköposti olemassa oleville asiakkaille SMS olemassa oleville asiakkaille Sähköposti potentiaalisille asiakkaille 83% 52% 52% 08 SOSIAALISEN MEDIAN KANAVAT 100% Takaisinsoittopalvelu 6% 09 MOBIILIOPTIMOIDUT SIVUT Mobiilioptimoidut sivut 69% iOS sovellus 63% Android-sovellus 60% Windows Phone -sovellus 46% 83% 79% 33% 25% 6% Prosenttiosuudet kertovat kuinka suuri osa tutkituista yrityksistä täyttää parhaan käytännön. Prosenttiosuudet on laskettu niistä yrityksistä, joille aihe on relevantti.
 25. 25. 25 D i g i ta a l i s u u d e n u lot t u v u u d e t Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus TOIMIALAT B2C Seuraavaksi tarkastelemme digimenestystä toimialoittain
 26. 26. 26 b 2c to i m i a l at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus 6½ B2C - YHTEENVETO B2C-toimialat menestyivät B2B-toimialoja paremmin erityisesti teleoperaattoreiden ja matkailualan yritysten johdolla. Parhaimmatkin toimialat saivat tosin tyytyä tyydyttävään kouluarvosanaan 7+ kokonaisarviossa. Keskiarvo B2C-toimialojen keskuudessa jäi kohtalaiseen arvosanaan 6½ ja tehtävää digitaalisten kanavien kehityksessä riittää. menestys tutkimuksessa b2b-toimialoihin verrattuna oli odotettua: b2c-yritykset ovat ymmärtäneet digitaalisten kanavien merkityksen omalle liiketoiminnalleen b2byrityksiä nopeammin. b2c - toimialojen b2c-toimialoista parhaiten menestyivät sellaiset toimialat, joilla kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut nopeimmin tai joihin kansainvälinen kilpailu on kohdistunut voimakkaimmin. Samoin digitaalisesti menestyneitä toimialoja yhdistää pyrkimys ajaa myynti verkkoon: verkkokaupassa mukana olevat yritykset ovat keskimäärin myös muuten digitaalisesti hyviä. Kuluttajien odotus matkailuyritysten sähköisistä palveluista muodostuu kansainvälisten lentoyhtiöiden ja palveluntarjoajien palveluista, johon suomalaiset ovat vastanneet hyvin. Teknologisesti edistyneet teleoperaattorit loistivat digitaalisen markkinoinnin ja tuotekokemuksen alueilla, kun taas kansainvälisesti kilpailevat kuluttajatuotebrändit olivat vahvoja sosiaalisen median hyödyntämisessä. Samoin median digitaalinen murros näkyy yritysten suhteellisena edistyneisyytenä. Sähköisen asioinnin edelläkävijöinä historiallisesti pidetyt pankit ovat myös tippuneet kehityksestä 2000-luvun alun jälkeen: kehityksen käsijarru olisikin jo aika poistaa. b2c-toimialojen hännille jäivät energiayhtiöt, polttoainekauppiaat ja ruokateollisuus. Niitä kaikkia yhdistää alhainen verkkokaupan kehitys toimialalla. B2C TOIMIALAT JÄRJESTYKSESSÄ 7+ 7+ 7 7 777- Teleoperaattorit Matkailu Vedonlyönti Vähittäiskauppa Kuluttajatuotteet Media Vakuutus Pankit Ruokateollisuus Polttoainekauppa Energia B2C Keskiarvo 6+ 6 65½ 6- B2C-YRITYKSET TOP 5 1 Helsingin Sanomat 8 2 TeliaSonera 8- 3 Finnair 8- 4 Veikkaus 7½ 5 Elisa 7½
 27. 27. 27 B 2C VOITTAJA Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus 8 Helsingin Sanomat sai tutkimuksessamme kaikista suomalaisyrityksistä parhaan arvosanan. Hyvästä kouluarvosanasta 8 on toki yhä kehitettävää kohti kiitettäviä numeroita. B2C – VOITTAJA Helsingin Sanomat pärjäsi jokaisella osa-alueella suhteellisen hyvin, mutta loisti etenkin mobiilissa ja digitaalisessa tuotekokemuksessa. Lisäksi se oli suomalaisittain vahva sähköisissä asiakkuuksissa. HS:N ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi 7 Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus 9 7+ 89+ Mobiili Sosiaalinen media 8- Sanoma-konserni on kuluneet vuodet investoinut määrätietoisesti sähköisiin medioihin ja Helsingin Sanomat on konsernin lippulaiva Suomessa. Tätä kautta Helsingin Sanomien menestys tutkimuksessa oli myös odotettavissa: digitaaliset mediat kuten verkkolehti, verkkoportaali ja mobiililehti ovat printtilehden ohella nykyisin sen päätuotteita. Helsingin Sanomien liikevaihto digitaalisissa kanavissa muodostuu mainostilan myynnistä sekä digilehden tilauksista. HS oli yksi ensimmäisistä suomalaisista uutissisältönsä maksulliseksi muuttaneista uutissivustoista. Lukijat voivat lukea hs.fi sivuilla viisi uutista ilmaiseksi viikossa, jonka jälkeen tulee vastaan maksumuuri.
 28. 28. 28 b 2c to i m i a l at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus 7+ TELEOPERAATTORIT Teleoperaattorit menestyivät erittäin hyvin ver tailussa. Toimialan parhaat, TeliaSonera ja Elisa, olivat lähellä kärkeä myös kaikkien yritysten välisessä ver tailussa. Operaattorit olivat verkkokauppaa ja – hieman yllättäen – mobiilia lukuun ottamatta jokaisessa dimensiossa parhaiden toimialojen joukossa. digitaalisessa markkinoinnissa ja tuotekokemuksessa teleoperaattorit saivat kaikista toimialoista parhaat pisteet. TeliaSonera oli teleoperaattoreista paras voittaen niukasti Elisan vahvemman markkinoinnin ja mobiilipalveluiden ansiosta. Elisalla puolestaan oli toimialan paras verkkokauppa. dna oli teleoperaattoreiden vertailussa viimeinen erityisesti suurempia kilpailijoitaan selvästi heikomman verkkokaupan vuoksi. dna:n verkkokaupan käyttökokemus ei yltänyt kilpailijoiden tasolle, eikä ostaminen sieltä vastaa nykykuluttajien odotuksia. Teleoperaattoreiden toiminnasta näkee, että ne panostavat digitaalisiin kanaviin. Tämä nousee esiin hyvässä menestyksessä toimialojen välisessä vertailussa. Teleoperaattoreita vertaillaan usein asiakaspalvelun laadun ja nopeuden perusteella. Niille tärkeän ja kalliin asiakaspalvelun vuoksi toimialan yritysten on ollut luonnollista siirtää palveluitaan verkkoon, jossa asiakkaita pystytään palvelemaan huomattavasti perinteisiä kanavia kustannustehokkaammin. Teleoperaattoreiden asiakaspalvelu myös sopii hyvin verkkoon, sillä liittymien viat ja ongelmat ovat usein teknisiä vikoja, joita pystytään korjaamaan etänä pelkän ilmoituksen perusteella. Laadukkaalla verkkoasiakaspalvelulla operaattorit voivat lyhentää perinteisten asiakaspalvelukanavien jonoja, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja sitä kautta hankkia kilpailuetua kilpailijoihin nähden. Tutkittujen näkökulmien lisäksi teleoperaattorit ovat yhtenä harvoista toimialoista myös pyrkineet kasvamaan ydinliiketoimintansa ulkopuolelle digitaalisesti. Esimerkiksi erilaiset sähköiset viihde- ja hyötypalvelut ovat olleet kehityksen keskiössä. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi 8 Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa 8+ 6+ Asiakkuus 7 Mobiili 7 Sosiaalinen media 7½ TELEOPERAATTORIT 1 TeliaSonera 8- 2 Elisa 7½ 3 DNA 7-
 29. 29. 29 b 2c to i m i a l at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus 7+ MATKAILU Matkailu ja erityisesti matkatoimistot ajautuivat verkon vetämään toimialamurrokseen jo 2000-luvun vaihteessa. Matkailu oli vedonlyönnin ja rahapelien jälkeen vahvin toimiala kokonaisarvosanalla mitattuna. Matkailualan yritysten vahvuudet ovat erityisesti digitaalisessa markkinoinnissa, sosiaalisessa mediassa ja mobiilissa. matkailualan yritykset olivat tasaisesti vahvoja jokaisella tutkimuksen osa-alueella. Markkinoinnissa ja sosiaalisen median eri kanavissa matkailualan yritykset olivat erittäin aktiivisia ja molemmilla arvioiduilla toimialan yrityksillä mobiilipalvelut olivat hyviä. Esimerkiksi paljon negatiivista julkisuutta verkkopalveluistaan saaneen vr:n mobiiliverkkokauppa koettiin tutkimuksessa erittäin hyvin toimivaksi. Finnair oli vr:ää tasaisesti hieman parempi jokaisella osa-alueella paitsi mobiilissa, jossa vr oli verkkokauppansa ansiosta Finnairia parempi. Molemmat tutkimuksessa mukana olleista matkailualan yrityksistä ovat ymmärtäneet hyvin digitaalisen kanavan tärkeyden. Sekä Finnair että vr ohjaavat myyntiään voimakkaasti verkkoon, mikä näkyy myös kokonaisuudessaan hyvänä verkkopresenssinä. Matkalippujen myyminen sopiikin verkkoon erittäin hyvin, sillä varsinaista fyysistä tuotetta ei tarvitse toimittaa asiakkaille. Sen lisäksi, että lippujen ostaminen verkosta on asiakkaille helpompaa, on se myös yrityksille edullisempaa. Esimerkiksi Finnair ei sivuillaan kerro fyysisistä toimipisteistä, joista sen lippuja voisi ostaa, ohjatakseen asiakkaat ostamaan liput verkosta. Panostus digitaalisuuteen näkyy myös siinä, että vr ja Finnair olivat tutkituista yrityksistä niitä harvoja, jotka kertoivat vuosikertomuksissaan erikseen verkkokanaviensa myyntimääristä. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi 7½ Digitaalinen tuotekokemus 87 Verkkokauppa Asiakkuus 6½ 8 Mobiili Sosiaalinen media 7+ MATKAILU 1 Finnair 8- 2 VR 7
 30. 30. 30 b 2c to i m i a l at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus 7 VEDONLYÖNTI JA RAHAPELIT Vedonlyönti ja rahapelit pärjäsivät tasaisen hyvin useilla eri osa-alueilla lukuun ottamatta sosiaalista mediaa. Toimiala sai muita paremmat arvosanat erityisesti asiakkuuksien hallinnasta, jossa se oli tutkimuksen toimialoista paras. rahapeliyritykset Veikkauksen johdolla ovat panostaneet voimakkaasti digikanaviin ja verkkomyyntiin. Tämä näkyy tasaisen vahvana osaamisena useimmilla eri tutkimuksen osa-alueilla. vedonlyönti - ja rahapeliyritykset TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Vedonlyönti- ja rahapeliyritykset loistivat erityisesti asiakkuuksien hallinnassa saavuttaen tutkimuksen kärkipaikan. Yritykset tarjosivat muun muassa monipuolista ja nopeaa sähköistä asiakaspalvelua sekä lähestyivät asiakkaita monikanavaisesti. Vaikka Veikkaus ja ray ovatkin Suomessa vahvoja tekijöitä vedonlyönnin ja rahapelien toimialalla, kohtaavat ne ulkomaisten vedonlyönti- ja nettipeliyritysten myötä tiukkaa kilpailua verkossa. Tähän kilpailuun Veikkaus ja ray ovat vastanneet kehittämällä omia verkkopalveluitaan. Digitaalinen kanava onkin yksi molempien tärkeimmistä osa-alueista koko yrityksen strategiassa. Tämä näkyy mm. siinä, että Veikkaus ja ray raportoivat digitaalisesta toiminnastaan laajalti vuosikertomuksessaan. Erityisesti Veikkauksen panostukset ovatkin tuottaneet tulosta, sillä verkkopelikauppansa myötä se on noussut Suomen suurimmaksi verkkokauppiaaksi myynnillä mitattuna. Vedonlyönti ja rahapelit toimialana jäi tutkimuksen häntäpäähän sosiaalisen median käytössä, joten Veikkaukselle ja ray:lle jää vielä petrattavaa etenkin tällä saralla. 7 Digitaalinen tuotekokemus 7+ 7- Verkkokauppa 8- Asiakkuus 7- Mobiili Sosiaalinen media 6 VEDONLYÖNTI JA RAHAPELIT 1 Veikkaus 7½ 2 RAY 6+
 31. 31. 31 b 2c to i m i a l at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus 7 VÄHITTÄISKAUPPA Vähittäiskauppa on 2000-luvulla käynyt läpi voimakasta digitaalista murrosta kärjistyen erityisesti ulkomaisten kulutustavaran verkkokauppiaiden läpimur toon. Tästä seuranneiden kotimaisen kaupan panostusten johdosta vähittäiskauppa pärjäsi tutkimuksessa hyvin erityisesti verkkokaupan ja digitaalisen tuotekokemuksen osalta. Toimialan sisäisen ver tailun voitti Prisma. suomalaista vähittäiskauppaa arvostellaan usein vähäisistä panostuksista digitaaliseen liiketoimintaan. Verkkokauppa. comin, Prisman ja Sokoksen hyvin toimivat verkkokaupat ovat kuitenkin hyviä esimerkkejä siitä, että myös suomalaiset toimijat ovat heränneet digiaikaan. Tämä herätys on kuitenkin ensisijaisesti keskittynyt vielä kulutustavaraan, jossa ulkomaisen kilpailun uhka on jo toteutunut – suomalaisiin käsiin pääosin keskittyneessä päivittäistavarassa kehitys on vielä alkutekijöissään. Parhaimmillakin kulutustavaran verkkokaupoilla on vielä paljon kirittävää tutkimuksen parhaisiin nähden – ulkomaisista parhaista esimerkeistä puhumattakaan. Esimerkiksi verkkokaupan osalta erittäin vahvalla Verkkokauppa.comilla ei ole toistaiseksi minkäänlaista mobiilipresenssiä ja heidän markkinointinsa pohjautuu lähes täysin perinteisiin medioihin. Sosiaalisen median hyödyntämisessä kauppa on myös jäljessä esimerkiksi kuluttajatuoteyrityksiä, eikä asiakkuuksien hoitoa ole vielä digitalisoitu erityisen vahvasti. Päivittäistavarakauppojen heikot tulokset laskivat koko vähittäiskaupan toimialan keskiarvoa. Yhtäällä ruoan verkkokauppa harvaan asutussa Suomessa on selkeästi kulutustavaraa vaikeampaa ja toisaalta ruokakaupassa ei ole vielä koettu ulkomaisten toimijoiden kilpailua samalla tavoin kuin kulutustavarassa. Pitkälti näiden syiden pohjalta päivittäistavarakauppa ei ole vielä investoinut käyttötavaran tavoin sähköisiin kanaviin. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi 6½ Digitaalinen tuotekokemus 8- Verkkokauppa 86½ Asiakkuus Mobiili 6- Sosiaalinen media 6+ VÄHITTÄISKAUPPA 1 Prisma 7+ 2 Sokos 7+ 3 Anttila 7 4 Citymarket 7- 5 Verkkokauppa.com 7- 6 Alepa 6+ 7 K-Market 6
 32. 32. 32 b 2c to i m i a l at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus 7- KULUTTAJATUOTTEET Suomalaiset kuluttajatuoteyritykset eivät vielä ole ottaneet digitaalisia kanavia osaksi ydintoimintaansa. Fiskars oli arvioiduista toimialan yrityksistä paras yltäen myös kaikkien yritysten ver tailussa kymmenen parhaan joukkoon. on kehittynyt pitkälti kulutustavaran vetämänä päivittäistavaran jäädessä selkeästi marginaalisempaan rooliin. Kansainvälisesti tämä on tarkoittanut kuluttajatuoteyritysten – brändien omistajien – lisääntynyttä panostusta verkkoon niin markkinoinnin kuin myynnin näkökulmasta. Tutkimuksessamme suomalaisten kuluttajatuoteyritysten menestys jäi kuitenkin keskinkertaiseksi muodostaen pienoisen yllätyksen. tavaroiden verkkokauppa Verrattuna muihin toimialoihin kuluttajatuoteyrityksillä oli keskimäärin hyvät brändi- ja tuotesivustot sekä vahva läsnäolo sosiaalisissa medioissa. Nämä soveltuvatkin hyvin kuluttajatuoteyritysten brändinrakennukseen ja tuotepreferenssin vahvistamiseen. Taktisemman ja myynnillisemmän markkinoinnin osalta pisteet jäivät kuitenkin selvästi heikommiksi. Suomalaiset kuluttajayritykset hyödyntävät vielä rajallisesti suoran kuluttajaverkkokaupan mahdollisuuksia. Tämä siitäkin huolimatta, että kansainvälisenä megatrendinä kuluttajatuoteyritysten parissa on osittain ohittaa nykyiset jakelijat ja kauppiaat myymällä suoraan kuluttajille.  Kuluttajatuotteiden toimialan voittajaksi nousi Fiskars erityisesti verkkokaupan vetämänä. Oman verkkokauppansa sulkenut Nokia taas loisti koko tutkimuksen parhailla brändisivuilla sekä parhaalla sosiaalisen median käytöllä. Verkkokaupan kanssa Nokia olisi taistellut koko tutkimuksen kärkisijasta. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi 6- Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa 8+ 6+ 7- Asiakkuus Mobiili 6½ Sosiaalinen media 8+ KULUTTAJATUOTTEET 1 Fiskars 7+ 2 Nokia 7 3 Nokian Renkaat 6+
 33. 33. 33 b 2c to i m i a l at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus 7- MEDIA Kuluneen vuoden aikana mediayhtiöt ovat olleet otsikoissa, kun perinteisistä medioista, kuten printistä, on jouduttu leikkaamaan vahvasti liiketoiminnan siir tyessä entistä vahvemmin verkkoon. Mediayritykset pärjäsivät tutkimuksessa hyvin erityisesti digitaalisen tuotekokemuksen ja mobiilin vetämänä. Toimialan parhaan arvosanan sai Helsingin Sanomat, joka oli samalla myös koko tutkimuksen paras yritys. olleet erittäin voimakkaan ja nopean murroksen kourissa jo useita vuosia. Korvatakseen perinteisissä kanavissa menetettyä liiketoimintaa mediayritysten on pitänyt löytää uusia tulonlähteitä digitaalisista kanavista. Tämä näkyy esimerkiksi mediatalojen suurena digipalveluiden määränä. Vaikka Sanoma ja Alma Media eivät ryhminä vertailuissa päässeet kärkisijoille, voi molempia pitää kokonaisuutena erittäin vahvoina digiosaajina. Molemmilla yrityksistä on portfoliossaan laaja kirjo erilaisia digitaalisia palveluita, jotka yhdessä muodostavat jo kymmeniä prosentteja yritysten liikevaihdosta. mediayritykset ovat Mediayritykset menestyivät osa-alueista erityisesti mobiilissa ja digitaalisessa tuotekokemuksessa. Mediayritysten verkkosivut olivat läpi linjan selkeitä ja hyvin suunniteltuja, mikä näkyi hyvinä pisteinä digitaalisessa tuotekokemuksessa. Myös mobiilissa mediayritykset olivat vahvoja, sillä kaikki yritykset ovat vieneet sisältönsä vahvasti myös mobiililaitteisiin, joiden käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten vuosien aikana. Suhteellisesti heikoiten mediayhtiöt menestyivät verkkokaupan ja sähköisten asiakkuuksien alueilla. Maksulliset kuluttajasisällöt ovat vielä kehitysvaiheessa verrattuna esimerkiksi matkailualan palvelumyyntiin. Asiakkuuksien sähköisessä hoidossa medialla on myös myös opittavaa esimerkiksi vedonlyönnistä ja rahapeleistä. Toimialan voittaja Helsingin Sanomat sai kaikista tutkimukseen osallistuneista yrityksistä korkeimmat pisteet olemalla jokaisella osa-alueella erittäin vahva. Sanoma sai kokonaisuutena Alma Mediaa hieman paremmat pisteet, mikä selittyy pääasiassa Sanoman paremmilla tuloksilla digitaalisessa markkinoinnissa. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi 6+ Digitaalinen tuotekokemus 8+ 6 Verkkokauppa Asiakkuus 5½ 8 Mobiili Sosiaalinen media 7+ MEDIA 1 Helsingin Sanomat 8 2 Kauppalehti 7- 3 YLE 7- 4 Ilta-Sanomat 6½ 5 Iltalehti 6½ 6 Nelonen 6+ 7 Etuovi.com 6+
 34. 34. 34 b 2c to i m i a l at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus 7- VAKUUTUS Suomalaiset vakuutusyhtiöt jäivät toimialaver tailussa keskikastiin. Toimialan voittajaksi nousi selkeästi If hyvän verkkokauppansa ja digitaalisen markkinointinsa ansiosta sijoittuen myös korkealle kaikkien ver tailtujen yritysten joukossa. on keskimäärin erittäin hyvin toimivat verkkokaupat, joista asiakkaat voivat ostaa lähes kaikkia tarjottuja vakuutustuotteita. Eri vakuutusten vertailu ja ostaminen on hyvien ostoskorien myötä tehty helpoksi. Verkkokaupat olivat myös vahvoja ajamaan asiakkaita ostosprosessin läpi kohti ostopäätöstä. arvioiduilla vakuutusyhtiöillä Sähköinen asiakkuuksien hallinta oli yllättäen vakuutusyhtiöillä heikossa tilassa. Paremmin digitalisoidulla asiakkuuksien hoitamisella vakuutusyhtiöt voisivat paitsi säästää asiakaspalvelukustannuksissaan myös kasvattaa myyntiään ristiin- ja ylösmyymällä nykyasiakkailleen entistä tehokkaammin. Vakuutusyhtiöillä olisi myös opittavaa muilta toimialoilta sosiaalisen median ja mobiilin suhteen. Suomen suurimpien vakuutusyhtiöiden digiosaamisessa oli tutkimuksemme mukaan suuria eroja. If oli tutkimuksessa selkeästi Pohjolaa vahvempi voittaen Pohjolan kaikissa muissa arviointikategorioissa paitsi sosiaalisessa mediassa. Vahvimmin ero tuli esiin markkinoinnissa. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi 7 Digitaalinen tuotekokemus 7½ 8- Verkkokauppa Asiakkuus 5½ Mobiili 5½ Sosiaalinen media 5½ VAKUUTUS 1 If 7+ 2 Pohjola 6
 35. 35. 35 b 2c to i m i a l at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus 6+ PANKIT Pankkeja on totuttu pitämään digitalisoitumisen mallioppilaina, mutta erityisesti uusasiakashankinnan ja ristiin- ja lisämyynnin alueilla kehitys on jäänyt polkemaan paikallaan. Verkkokauppaa lukuun ottamatta pankit ovat kuitenkin digitaalisesti kehittyneitä ja toimiala menestyikin melko hyvin tutkimuksen muilla dimensioilla on syytä vertailla tutkimuksen muihin toimialoihin nähden erittäin varovasti. Huonoista kokonaispisteistä huolimatta pankit ovat ymmärtäneet digitaalisen kehityksen tärkeyden jo pitkään. Kaikissa tutkimuksen pankeissa fyysisiä toimipisteitä on karsittu ja palvelua siirretty verkkoon, mikä on keventänyt pankkien kustannusrakennetta tuntuvasti. Asiakkaiden ohjaamisessa verkkoon pankit ovat kuitenkin menettäneet tärkeän mahdollisuuden ylös- ja ristiinmyydä tuotteitaan. Siinä missä pankit perinteisesti ovat käyttäneet konttoreiden asiakaskäyntejä esimerkiksi sijoitus- ja vakuutustuotteiden myyntiin, ei sama ajatusmalli ole siirtynyt verkkoon, vaikka se olisi teknisesti mahdollista. Eri pankkien strategioissa on myös eroja. Siinä missä op:n strategia painottaa kattavaa konttoriverkostoa, Nordea ja Danske Bank pyrkivät lakkauttamaan konttoreitaan ja siirtämään palveluita verkkoon. Pankeista jokainen kuitenkin korostaa strategiassaan digitaalisen kanavan tärkeyttä. pankkien tuloksia Toimialan voittajaksi selviytyi Nordea, joka oli tasaisen hyvä tutkimuksen jokaisella dimensiolla. Nordea olisi sijoittunut tutkimuksen kaikista yrityksistä kuudenneksi mikäli verkkokauppa olisi jätetty huomioimatta. Myös op ja Danske Bank olivat tasaisen vahvoja heti Nordean perässä. Kaikki tutkimuksen kolme pankkia saivat mobiiliverkkopankkien myötä muita toimialoja paremman arvosanan mobiilissa. Pankit ovat vahvoja myös digitaalisessa tuotekokemuksessa ja asiakkuudenhallinnassa. Esimerkiksi Danske Bankin usein kysytyt kysymykset –osio auttaa kuluttajia löytämään vastauksen ongelmiinsa suoraan verkkosivuilta. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi 6½ Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa 8+ 4 Asiakkuus 6+ 7+ Mobiili Sosiaalinen media 6+ PANKIT 1 Nordea 7- 2 Danske Bank 6 3 OP 6
 36. 36. 36 b 2c to i m i a l at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus 6 RUOKATEOLLISUUS Ruokateollisuus jäi toimialana arvioinnissa verrattain heikoksi kaksijakoisuutensa vuoksi: brändi- ja tuoteviestinnässä oltiin vahvoja, mutta taktisessa markkinoinnissa ja kaupassa heikoilla. Heikkouksia selittää pitkälti Suomen keskittynyt päivittäistavarakauppa ja sen hidas siir tyminen verkkoon.   digitaalisiin kanaviin brändi- ja tuoteviestintä edellä niin omilla sivustoillaan kuin sosiaalisissa medioissa. Näillä osa-alueilla ruokateollisuus on lähes samassa kehitysasteessa kuin kuluttajatuoteyritykset. Jokaisella tutkituista yrityksistä oli vahvat ja hyvin toimivat verkko- ja mobiilisivustot, jotka vahvistivat brändi- ja tuotekuvaa. ruokateollisuus on herännyt Päivittäistavarakaupan jääminen jälkeen verkkokaupan kehityksessä heijastuu myös ruokateollisuuden toimijoihin. Verkkokauppaan tyypillisesti liittyvät digitaalinen markkinointi – ja erityisesti taktinen digitaalinen markkinointi – sekä sähköinen asiakkuuksien hallinta ovat vielä suhteellisen heikoissa kantimissa ruokateollisuuden toimijoilla. Kuluttajatuoteyrityksistä tuttua suoraa verkkokauppaa kuluttajille ruokateollisuuden toimijat eivät Fazeria lukuunottamatta tee lainkaan. Toimialan voittaja Valio erottautui sisältömarkkinointiin pohjautuvalla vahvalla asiakkaiden sitouttamisella ja osallistamisella omien verkkosivustojensa sekä sosiaalisen median kautta. Omilla vahvuusalueillaan Valio sijoittui korkealle myös kaikkien yritysten välisessä vertailussa ollen muun muassa sosiaalisessa mediassa viiden parhaan yrityksen joukossa. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi 6- Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa 8 4 6½ Asiakkuus Mobiili 5½ Sosiaalinen media 7½ RUOKATEOLLISUUS 1 Valio 6½ 2 Fazer 6+ 3 HKScan 5+
 37. 37. 37 b 2c to i m i a l at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus 6- POLTTOAINEKAUPPA Polttoainekauppa toimialana on kehittänyt hitaasti sähköisiä kanaviaan. Toimiala menestyi ver tailussa keskimäärin heikosti ja polttoainekauppa pärjäsi muille toimialoille vain digitaalisen tuotekokemuksen osalta. polttoainekaupassa digitaalisten palveluiden mahdollisuudet on koettu rajallisiksi, sillä asiakkaiden on käytävä fyysisissä toimipisteissä tankkaamassa. Tämä itsessään on hieman rajoittunutta, sillä verkkokauppa on vain yksi alue, jossa liiketoimintaa voidaan kehittää sähköisten kanavien avulla. Tämä ajattelu näkyy huoltoasemayritysten verkkopresenssissä, joka oli muihin toimialoihin verrattuna heikko. Vaikka verkko ei olekaan huoltoasemayrityksille tärkein kanava, on yrityksillä paljon käyttämättä jätettyjä mahdollisuuksia verkossa. Esimerkiksi digitaalista markkinointia, sosiaalista mediaa ja mobiilia voisi hyödyntää polttoainekaupassa huomattavasti nykyistä paremmin. Löytyykö toista toimialaa, jolle aina mukana oleva kännykkä soveltuisi luontevammin? Toimialan yritykset pärjäsivät erityisen heikosti sosiaalisessa mediassa, sillä kaikilla yrityksillä oli vain passiivinen Facebooksivu, eikä muilla kuin Neste Oililla ollut muita sosiaalisen median sivuja ollenkaan. Myöskään digitaalista markkinointia toimialan yritykset eivät hyödyntäneet, vaikka se olisi toimialalle täysin relevanttia. Toimialan kärkiyritykseksi noussut St1 tarjoaa hyvän esimerkin siitä, miten polttoainekauppias voi hyödyntää digitaalisia kanavia. St1 käyttää verkkosivujaan hienosti hyödyksi brändimielikuvan rakentamisessa sekä hyödyntää verkkosivujaan esimerkillisesti informoimalla asiakkaitaan erinomaisesti asemien sijainnista ja palveluista. St1:llä on myös verkkokauppaa: heiltä on mahdollista tilata lämmitysöljyä verkosta. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi 5½ Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus 85+ 5 6 Mobiili Sosiaalinen media 5+ POLTTOAINEKAUPPA 1 St1 6½ 2 Neste Oil 6- 3 ABC 5+
 38. 38. 38 b 2c to i m i a l at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus 5+ ENERGIA Energiayhtiöt jäivät ver tailussa B2C-toimialoista heikoimmaksi jäämällä muista huomattavasti jälkeen tutkimuksen jokaisella dimensiolla. For tum voitti Helsingin Energian, mutta molempien yritysten pisteet jäivät heikoiksi. tutkimuksen hännille hyödyntäen heikosti digitaalisten kanavien heille tarjoamia mahdollisuuksia. Verkko esimerkiksi tarjoaisi energiayhtiöille oivan kanavan asiakkuuksien hallintaan ja kehitykseen teleoperaattorien tavoin. energiayhtiöt jäivät TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Sähköyhtiöiden myymät palvelut ovat luonteeltaan perushyödykkeitä, joissa brändi ei ole kuluttajille keskeisessä asemassa. Tämän takia brändinäkyvyydellä internetissä ei ole yrityksille suurta merkitystä. Molemmilla yrityksistä on kuitenkin valtava määrä kuluttaja- ja yritysasiakkaita, joita ne voisivat hallita kustannustehokkaasti verkon välityksellä. Molemmat tutkituista energia-alan yrityksistä myy sähköä kotisivuillaan, mutta kummallakin yrityksellä sähkön verkkokauppa on jäänyt kehityksestä jälkeen johtaen heikkoon käyttökokemukseen. Molemmat tutkimuksessa mukana olleet sähköyhtiöt ovat yrityksinä menestyviä ja kannattavia. Kummallakin yrityksellä on vahva asema omalla päämarkkina-alueellaan. Historiallinen menestys saattaa olla syy siihen, miksi kumpikaan ei ole investoinut merkittävästi digitaalisuudella erottautumiseen. Fortum sai tutkimuksessa heikot pisteet, mutta voitti silti selvästi toisen vertailussa mukana olleen yhtiön, Helsingin Energian. Fortum oli Helsingin Energiaa selvästi parempi varsinkin mobiilissa ja asiakashallinnassa. 4½ Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media 7+ 55½ 4 6+ ENERGIA 1 Fortum 6- 2 Helsingin Energia 5
 39. 39. 39 b 2c to i m i a l at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus TOIMIALAT B2B Seuraavaksi tarkastelemme digimenestystä B2B-toimialoilla
 40. 40. 40 b 2 b to i m i a l at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus 5½ B2B - YHTEENVETO B2B-yritykset olivat ver tailussa selvästi B2C-yrityksiä jäljessä digitaalisessa osaamisessa ja yritysten arvioiden keskiarvo jäi välttävään kouluarvosanaan 5½. B2B-toimialoista metsäteollisuus erottui muita parempana lähinnä hyvän sähköisen asiakashallinnan ja digitaalisen markkinoinnin ansiosta. Suomalaiset b2b-yritykset eivät ole aktivoituneet sähköisissä kanavissa b2c-yrityksiä tai anglosaksisia kilpailijoitaan vastaavalla voimalla. Esimerkiksi yhdysvaltalaisten b2b-yritysten digimarkkinointibudjetit ovat suurempia kuin sikäläisten matkailuyritysten kertoen vahvasta panostuksesta verkkoon. b2b-yritykset usein puolustavat vähäisiä digiaktiviteettejaan myytävien tuotteiden luonteella: niitä ei siirretä verkkoon myytäväksi samalla tavoin kuin esimerkiksi matkoja. Vaikka digitaaliset kanavat ovat suoran asiakashankinnan kannalta b2b-yrityksille vähemmän tärkeitä, pystyisivät yritykset hyödyntämään kanavia muissa asioissa. Verkko sopii esimerkiksi erittäin hyvin b2b-yritysten asiakkuuksien hoitamiseen ja tilauksien hallintaan. Lisäksi verkkopresenssillä yritykset pystyvät rakentamaan työnantajamielikuvaa, joka näille suurille työnantajille on erittäin tärkeää alati digitalisoituvassa maailmassa. Parhaina b2b-yrityksinä nousivat esiin Stora Enso, Kone, upm ja yit, jotka kaikki saivat kohtalaisen kouluarvosanan. b2cyrityksiin verrattuna arviot ovat kuitenkin kehnoja. Toimialana metsäteollisuus voitti rakennus- ja konepajateollisuuden kapeahkolla marginaalilla. Metsäteollisuus erottui muita parempana lähinnä paremman sähköisen asiakashallinnan ja digitaalisen markkinoinnin avulla. Osittaisena taustana tälle voi olla myös metsäteollisuuden asiakkaiden läpikäymä digitaalinen toimiala-murros, josta myös metsäteollisuudessa halutaan oppia tekemisen kautta. B2B-TOIMIALAT JÄRJESTYKSESSÄ 6 Metsäteollisuus Rakennusteoll. Konepajat B2B keskiarvo 5½ 5½ 5½ B2B-YRITYKSET TOP 5 1 Stora Enso 6+ 2 Kone 6- 3 UPM 6- 4 YIT 6- 5 Wärtsilä 6-
 41. 41. 41 B 2 B VOITTAJA Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus 6+ Stora Enso oli B2B-yrityksistä tutkimuksemme paras. Paperijätti pärjäsi varsinkin digitaalinen markkinointi, sosiaalinen media ja asiakkuus -dimensioilla hyvin muihin B2B-yrityksiin verrattuna. B2B - VOITTAJA STORA ENSON ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi 7½ Digitaalinen tuotekokemus 7 6- Verkkokauppa 6 Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media Markkinoinnissa yritys pärjäsi hyvin muita aktiivisemman markkinoinnin, sekä tyylikkäiden mikrosivustojen ansiosta. Lisäksi Stora Enso harjoitti paljon seuraavaa mainontaa. Metsäpalveluiden mainokset seurasivat sivuilla käynnin jälkeen tiiviisti muiden palveluiden mainospalstoilla. Stora Enso on selvästi panostanut digitaalisiin kanaviin, mikä näkyy palveluiden laadussa. Eri palveluiden välillä on kuitenkin suuria eroja. Esimerkiksi storaenso.com -aloitussivu on hieman epäselvä ja sivustolla navigoiminen on vaikeaa. Myös mobiilista saadut arvosanat olisivat jättäneet Stora Enson koulussa luokalleen. 4½ 6- Parhaimpia Stora Enson digitaalisia palveluita ovat mikrosivustot, esimerkiksi Ensocoat, joilla se esittele tyylikkäästi pakkaustuotteitaan sekä mobiilisovellus, josta pystyy katsomaan mistä tehtaalta pystyy tilaamaan mitäkin paperilaatua.
 42. 42. 42 b 2 b to i m i a l at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus 6 METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuus oli tutkituista B2B-toimialoista vahvin digitaalisesti. Toimiala erottui edukseen kahden melko vahvan digiosaajan (Stora Enso ja UPM) ansiosta. Stora Enso oli kahdesta arvioidusta yrityksestä vahvempi digiosaaja ja voitti UPM:n paremman digitaalisen markkinoinnin ja mobiilin myötä. keskimäärin selkeästi jälkeen b2c-toimialoista. Median digitalisoitumisen ravistelema metsäteollisuus oli kuitenkin b2b-toimialojen joukossa edelläkävijä. b2b - toimialat jäivät Metsäteollisuus oli b2b-toimialoista vahvin kolmella osaalueella: digitaalinen markkinointi, asiakkuudet ja sosiaalinen media. Selkeimmin metsäteollisuus loisti muihin nähden digitaalisessa markkinoinnissa. Mobiilissa metsäteollisuudella on eniten kehitettävää, sillä kummallakaan arvioiduista yrityksistä ei ollut edes mobiilioptimoitua verkkosivua.   Stora Enso oli vertailluista yrityksistä vahvempi digitaalisessa markkinoinnissa ja mobiilissa. Muilla dimensioilla Stora Enso ja upm olivat tasavahvoja. Molemmilla yrityksillä oli suuri määrä verkkosivuja ja niiden laadussa ja ulkoasussa oli paljon eroja. Positiivisena asiana oli eri tuoteryhmien omat mikrosivut, joita molemmat yritykset käyttivät tehokkaasti.   Tutkimuksen tulokset osoittavat, että metsäyritykset ymmärtävät internetin luomat mahdollisuudet kohtalaisen hyvin. Osoituksena tästä on kummaltakin yhtiöltä löytyvät verkkopalvelut metsäasiakkaille. Kehityskohteita metsäyrityksille tulevaisuudessa on verkkosivujen käytettävyyden parantaminen ja selkeyttäminen, jolloin myös sivujen hallinnointi olisi kustannustehokkaampaa. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi 6+ Digitaalinen tuotekokemus 7+ 6- Verkkokauppa 6+ Asiakkuus Mobiili 4 Sosiaalinen media 6 METSÄTEOLLISUUS 1 Stora Enso 6+ 2 UPM 6-
 43. 43. 43 b 2 b to i m i a l at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus 5½ RAKENNUS Rakennustoimiala oli B2B-toimialojen keskikastia. Sekä YIT että Lemminkäinen loistivat digitaalisessa tuotekokemuksessa, mutta muilla mittareilla yritysten tulos oli heikko. Internet-aikana lähes kokonaisuudessaan verkkoon ja verkosta on muodostunut asunnonvälittäjien selkeästi tärkein markkinointikanava. Rakennusyhtiöt ovat kuitenkin seuranneet heikosti perässä. asuntoilmoittelu on siirtynyt TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Molemmilla tutkimuksessa mukana olleilla rakennusyrityksillä yit:llä ja Lemminkäisellä oli tyylikkäät ja toimivat kotisivut, joiden myötä toimiala saikin b2b-yrityksistä selkeästi parhaat pisteet digitaalinen tuotekokemus -mittarilla. Muilla osa-alueilla rakennusyritysten tulos oli kuitenkin heikko. Varsinkin sosiaalisen median hyödyntäminen oli lähes olematonta. Yritykset olivat esimerkiksi Facebook-sivujen tykkäysten määrissä kaikkien yritysten listalla häntäpäässä. Toisiinsa nähden yit ja Lemminkäinen olivat vertailussa melko lähellä toisiaan, mutta yit voitti paremman digitaalisen markkinoinnin ansiosta.   Vaikka asuntoja ja toimistotiloja sinällään on vaikea myydä verkossa, on rakennusyrityksillä olemassa silti paljon mahdollisuuksia, miten verkkoa voisi hyödyntää ennen varsinaista ostopäätöstä. Kuluttajatuoteyhtiöistä ja ruokateollisuudesta tuttu sisältövetoinen markkinointi uusista kohteista, kaupunginosista tai toimistorakennuksista tukisi hyvin brändi- ja tuotekuvan rakentamista ennen ostopäätöksen tekoa. Asiakkuuksia ja asiakassuhteiden kehittämistä voisi myös tehostaa huomattavasti sähköisten palveluiden avulla. 5+ Digitaalinen tuotekokemus 8+ 5½ Verkkokauppa Asiakkuus 5- Mobiili 4 Sosiaalinen media 4½ RAKENNUS 1 YIT 6- 2 Lemminkäinen 5+
 44. 44. 44 b 2 b to i m i a l at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus 5½ KONEPAJA Konepajat jäivät B2B toimialoista heikoimmaksi heikon digitaalisen tuotekokemuksen ja olemattoman digitaalisen markkinoinnin vuoksi. Toimialan voittajaksi selviytyi Kone, jonka verkkosivut ja verkkokauppa erottuivat selvästi edukseen. b2b-toimialoista heikoimmaksi, vaikka olikin sosiaalisessa mediassa ja mobiilissa b2b:n vahvin. Digitaalisessa markkinoinnissa ja tuotekokemuksessa konepaja oli selvästi b2b-toimialoista heikoin. Yksikään tutkituista yrityksistä ei esimerkiksi ostanut relevantteja hakusanoja Googlen hauissa sem-mainonnan muodossa, vaikka useat tutkimukset ovat osoittaneet yli 90 % b2b-ostajista hakevan tietoa verkosta ostopäätöksensä tueksi.   Konepajat myyvät tyypillisesti arvokkaita kokonaisuuksia, joiden myyminen edellyttää pitkiä neuvotteluita. Tästä johtuen tuotteiden myyminen suoraan verkon kautta on haastavaa, mutta merkitykseltään jatkuvasti kasvavien palvelujen ja varaosien myynti puolestaan soveltuisi verkkoon hyvin. konepaja jäi Tulevaisuudessa konepajayritysten tulisi kehittää myös digitaalisia palveluitaan, jotta kilpailijoista voidaan erottautua esimerkiksi loistavien tuotekokemusten ja suunnittelutyökalujen avulla. Myös asiakkuuksien hallinnasta löytyy konepajayrityksille merkittäviä mahdollisuuksia erityisesti pienten asiakassuhteiden kustannustehokkaaseen hoitamiseen. Toimialan yrityksistä Kone nousi voittoon selvästi muita parempien verkkosivujen ja verkkokaupan myötä. Kone esittelee tuotteitaan yksityiskohtaisesti ja hyvin verkkosivuillaan. Koko toimialan keskiarvoa puolestaan laskee Metson saama heikko arvio. Metso olikin kaikista tutkimukseen osallistuneista yrityksistä heikoin vanhentuneiden ja heikosti toimivien verkkosivujen myötä. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi 5- Digitaalinen tuotekokemus 6+ Verkkokauppa 6+ 4½ Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media 56- KONEPAJA 1 Kone 6- 2 Wärtsilä 6- 3 Metso 5-
 45. 45. 45 b 2 b to i m i a l at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus YHTEENVETO Lopuksi käydään läpi, mitä tutkimusten tuloksista voidaan oppia, sekä tarkastellaan kansainvälisen menestyjän tapoja toimia sähköisessä maailmassa.
 46. 46. 46 y h t e e n v e to Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus MITÄ SUOMALAISTEN YRITYSTEN PITÄISI OPPIA KANSAINVÄLISILTÄ EDELLÄKÄVIJÖILTÄ? Tutkimuksessa käy selvästi ilmi, että suomalaiset yritykset ovat heränneet digimaailman realiteetteihin ja aloittaneet muutoksen, mutta muutoksessa ollaan selvästi kansainvälisten edelläkävijöiden esimerkkiä jäljessä. kansainvälinen kilpailu ovat Suomessa vaikuttaneet erittäin voimakkaasti toimialoille kuten matkailu, vedonlyönti ja rahapelit, vähittäiskauppa, kuluttajatuotteet ja media, ja näillä toimialoilla ollaankin jouduttu reagoimaan muutosvoimiin nopealla ja joskus kivuliaallakin transformaatiolla. b2b-yrityksissä taas ei vielä ole kunnolla herätty asiakasorganisaatioiden ja niiden päätöksentekijöiden digitalisoitumiseen. Vain muutama b2b-yritys tuntui ottavan digin tosissaan. digimurros ja sen tuoma Yleisesti näyttääkin siltä, että suomalaiset yritykset ovat puolustuskannalla yrittäen taistella pysäyttämätöntä digitsunamia vastaan sen sijaan, että surffaisivat sen luoman aallon harjalla. Mitä pidempään tätä valtavaa voimaa yritetään vastustella, sen pidemmälle kilpailevat yritykset sekä muut maat pääsevät digimurroksessaan. Vaikka suomalaiset yritykset jäivätkin selvästi jälkeen kansainvälisistä parhaista käytännöistä, on suomalaisilla yrityksillä joitain valtteja ulkomaisen kilpailun torjumiseksi. Toivoa herättää esimerkiksi Prisman ja Zalandon verkkokaupan vertailu, jossa jopa hieman yllättäen voitto tulee kotimaahan erityisesti monipuolisten ostoa tukevien palveluiden avulla. Kokonaistulos jäi Zalandolla toki Prismaa selkeästi vahvemmaksi laajamittaisen digiosaamisen pohjalta. Suomalaisten yritysten täytyisikin päättää mihin he haluavat keskittyä ja miten erottua kansainvälisistä kilpailijoistaan ja panostaa siihen täysillä. Suomen digitaalinen tulevaisuus lepää suomalaisen yritysjohdon ja päättäjien harteilla. Jos Suomesta halutaan tehdä digitalisoituvassa globaalissa maailmassa menestyvä maa ja suomalaisista yrityksistä kansainvälisiä huippuja, on asenteissa ja toiminnassa tapahduttava merkittävä muutos. Digitaalisen murroksen ajaminen ei ole vain yksittäisten digitaalisten ammattilaisten tehtävä, vaan yritys- ja valtiojohdon on otettava se tosissaan ja uskallettava varata siihen vaaditut investoinnit. MENESTYÄKSEEN DIGISSÄ SUOMALAISTEN YRITYSTEN OLISI HYVÄ MUISTAA SEURAAVAT NEUVOT: • Panostakaa digiin ennen, kuin se on liian myöhäistä • Johtakaa digimurrosta kokonaisvaltaisesti ylimmän johdon tuella • Valitkaa omille asiakkaillenne sopivimmat sähköiset konseptit • Asettakaa tavotteita digitaalisuudellenne ja seuratkaa niitä • Verratkaa itseänne kansainvälisiin esimerkkeihin ja kehittäkää jatkuvasti
 47. 47. 47 KANSAINVÄLINEN E D ELLÄKÄVIJÄ Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus 9Verrataksemme suomalaisia menestyjiä kansainväliseen kilpailuun, otimme myös arvioitavaksi kansainvälisenä edelläkävijänä Zalandon. Zalandon arvosana kipusi kiitettävään voittaen suomalaiset kauppiaat erityisesti digitaalisessa markkinoinnissa & tuotekokemuksessa, mobiilissa ja sosiaalisessa mediassa. K ANSAINVÄLINEN EDELLÄK ÄVIJÄ ZALANDO ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi 9- Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus 9+ 87½ 10 Mobiili Sosiaalinen media Zalando on noussut edellisten neljän vuoden aikana eurooppalaisen verkkokaupan kirkkaaksi tähdeksi. Zalando asettaakin hyvän vertailukohdan suomalaisille vähittäiskauppiaille, ja näin ollen se on otettu tutkimukseen mukaan ulkopuolisena otoksena. 9 Zalando panostaa voimakkaasti erinomaiseen asiakaskokemukseen, joka näkyy suurissa panostuksissa digitaaliseen markkinointiin ja tuotekokemukseen. Suomalaisista vähittäiskaupan kilpailijoista poiketen Zalando viestii tehokkaasti hyvin kohdennetun ja personoidun markkinointiviestinnän avulla. Hieman yllättäen verkkokaupassa tutkimuksen paras vähittäiskauppias Prisma päihitti Zalandon aktiivisen ristiinmyynnin ja laajan myynnin tuen ansiosta. Erinomainen asiakaskokemus on viety mobiiliin asti, jossa Zalando voitti erinomaisten mobiilisivujensa ja sovelluksensa ansiosta suomalaiset kilpailijansa. Zalando erottuu suomalaisten joukosta myös sen aktiivisen ja laajan sosiaalisen median käyttönsä ansiosta.
 48. 48. 48 k a i k k i a r vo s a n at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus KAIKKI ARVOSANAT Seuraavaan osaan olemme keränneet kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden yritysten kokonaisarvosanat sekä arvosanat eri ulottuvuuksilla. ARVOSANAT - YRITYKSET YHTEISPISTEET Helsingin Sanomat Media 8 Fazer Ruoka 6+ TeliaSonera Teleoperaattorit 8- Nokian Renkaat Kuluttajatuotteet 6+ Finnair Matkailu 8- Nelonen Media 6+ Veikkaus Vedonlyönti ja rahapelit 7½ Etuovi.com Media 6+ Elisa Teleoperaattorit 7½ Stora Enso Metsäteollisuus 6+ Prisma Vähittäiskauppa 7+ Alepa Vähittäiskauppa 6+ If Vakuutus 7+ Pohjola Vakuutus 6 6 Fiskars Kuluttajatuotteet 7+ Danske Bank Pankki Sokos Vähittäiskauppa 7+ OP Pankki 6 VR Matkailu 7 K-Market Vähittäiskauppa 6 Nokia Kuluttajatuotteet 7 Kone Konepaja 6- Anttila Vähittäiskauppa 7 UPM Metsäteollisuus 6- Nordea Pankki 7- YIT Rakennus 6- DNA Teleoperaattorit 7- Neste Oil Polttoainekauppa 6- Citymarket Vähittäiskauppa 7- Fortum Energia 6- Kauppalehti Media 7- Wärtsilä Konepaja 65+ Yle Media 7- Lemminkäinen Rakennus Verkkokauppa.com Vähittäiskauppa 7- ABC Polttoainekauppa 5+ Valio Ruoka 6½ HKScan Ruoka 5+ St1 Polttoainekauppa 6½ Helsingin Energia Energia 5 Metso Konepaja 5- Ilta-Sanomat Media 6½ Iltalehti Media 6½ RAY Vedonlyönti ja rahapelit 6+
 49. 49. 49 k a i k k i a r vo s a n at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus ARVOSANAT - YRITYKSET DIGITA ALINEN MARKKINOINTI SÄHKÖINEN TUOTEKOKEMUS If Vakuutus 9 Nokia Kuluttajatuotteet 9+ TeliaSonera Teleoperaattorit DNA Teleoperaattorit 8½ Helsingin Sanomat Media 9 8 Elisa Teleoperaattorit Finnair 9- Matkailu 8 St1 Polttoainekauppa 8½ Prisma Vähittäiskauppa 8 Danske Bank Pankki 8½ Elisa Teleoperaattorit 7½ Fiskars Kuluttajatuotteet 8½ Anttila Vähittäiskauppa 7½ Nordea Pankki 8½ Stora Enso Metsäteollisuus 7½ Etuovi.com Media 8½ 8+ Sokos Vähittäiskauppa 7+ Sokos Vähittäiskauppa RAY Vedonlyönti ja rahapelit 7+ Finnair Matkailu 8+ Helsingin Sanomat Media 7 TeliaSonera Teleoperaattorit 8+ Verkkokauppa.com Vähittäiskauppa 7 If Vakuutus 8+ Nelonen Media 7 Ilta-Sanomat Media 8+ VR Matkailu 7 Nelonen Media 8+ Valio Ruoka 7 Lemminkäinen Rakennus 8+ Fiskars Kuluttajatuotteet 7- YIT Rakennus 8 Etuovi.com Media 7- Citymarket Vähittäiskauppa 8 OP Pankki 6½ HKScan Ruoka 8 Veikkaus Vedonlyönti ja rahapelit 6½ ABC Polttoainekauppa 8 Nordea Pankki 6½ Kauppalehti Media 8 YIT Rakennus 6+ Fazer Ruoka 8 Citymarket Vähittäiskauppa 6+ Iltalehti Media 8 Danske Bank Pankki 6 Valio Ruoka 8 Fazer Ruoka 6 Verkkokauppa.com Vähittäiskauppa 8- Neste Oil Polttoainekauppa 6- DNA Teleoperaattorit 8- ABC Polttoainekauppa 5½ Prisma Vähittäiskauppa 8- Nokia Kuluttajatuotteet 5½ Anttila Vähittäiskauppa 8- Ilta-Sanomat Media 5½ Alepa Vähittäiskauppa 8- St1 Polttoainekauppa 5+ UPM Metsäteollisuus 7½ Yle Media 5+ OP Pankki 7½ Nokian Renkaat Kuluttajatuotteet 5 Yle Media 7½ 7+ UPM Metsäteollisuus 5 VR Matkailu Alepa Vähittäiskauppa 5 RAY Vedonlyönti ja rahapelit 7+ Wärtsilä Konepaja 5 Helsingin Energia Energia 7+ Metso Konepaja 5 Nokian Renkaat Kuluttajatuotteet 7 Pohjola Vakuutus 5 K-Market Vähittäiskauppa 7 Kauppalehti Media 5 Fortum Energia 7 Iltalehti Media 5 Kone Konepaja 7 Fortum Energia 5- Veikkaus Vedonlyönti ja rahapelit 7 HKScan Ruoka 4½ Stora Enso Metsäteollisuus 7 K-Market Vähittäiskauppa 4½ Pohjola Vakuutus 7- Helsingin Energia Energia 4½ Neste Oil Polttoainekauppa 6½ Lemminkäinen Rakennus 4+ Wärtsilä Konepaja 6½ Kone Konepaja 4 Metso Konepaja 6-
 50. 50. 50 k a i k k i a r vo s a n at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus ARVOSANAT - YRITYKSET VERKKOK AUPPA Prisma ASIAKKUUS Vähittäiskauppa 8½ Veikkaus Vedonlyönti ja rahapelit 88- Verkkokauppa.com Vähittäiskauppa 8½ RAY Vedonlyönti ja rahapelit Sokos Vähittäiskauppa 8½ Helsingin Sanomat Media 8- If Vakuutus 8+ Valio Ruoka 7½ Alepa Vähittäiskauppa 8 DNA Teleoperaattorit 7½ Veikkaus Vedonlyönti ja rahapelit 8 Nokia Kuluttajatuotteet 7+ St1 Polttoainekauppa 8 Fiskars Kuluttajatuotteet 7+ Elisa Teleoperaattorit 8- TeliaSonera Teleoperaattorit 7+ Kone Konepaja 8- Anttila Vähittäiskauppa 7 Anttila Vähittäiskauppa 7½ Finnair Matkailu 7 Fiskars Kuluttajatuotteet 7½ Nordea Pankki 7 Nokian Renkaat Kuluttajatuotteet 7½ Citymarket Vähittäiskauppa 7- Pohjola Vakuutus 7½ Sokos Vähittäiskauppa 7- Helsingin Sanomat Media 7+ UPM Metsäteollisuus 7- Citymarket Vähittäiskauppa 7 Elisa Teleoperaattorit 6½ Finnair Matkailu 7 Prisma Vähittäiskauppa 6½ VR Matkailu 7 Fortum Energia 6+ 6+ Wärtsilä Konepaja 7- HKScan Ruoka Kauppalehti Media 6½ Verkkokauppa.com Vähittäiskauppa 6+ Yle Media 6+ If Vakuutus 6+ K-Market Vähittäiskauppa 6+ Alepa Vähittäiskauppa 6+ TeliaSonera Teleoperaattorit 6+ Danske Bank Pankki 6 YIT Rakennus 6 Kauppalehti Media 6 UPM Metsäteollisuus 6- Iltalehti Media 6 Stora Enso Metsäteollisuus 6- Stora Enso Metsäteollisuus 6 Nelonen Media 5½ Nokian Renkaat Kuluttajatuotteet 6 RAY Vedonlyönti ja rahapelit 5½ VR Matkailu 6- Fazer Ruoka 5½ Fazer Ruoka 6- Iltalehti Media 5+ K-Market Vähittäiskauppa 6- Helsingin Energia Energia 5 OP Pankki 5½ Ilta-Sanomat Media 5 Yle Media 5½ Lemminkäinen Rakennus 5 ABC Polttoainekauppa 5+ DNA Teleoperaattorit 5 Neste Oil Polttoainekauppa 5+ Neste Oil Polttoainekauppa 5 Ilta-Sanomat Media 5+ Fortum Energia 5- Nelonen Media 5 5 Etuovi.com Media 4½ Etuovi.com Media OP Pankki 4+ Kone Konepaja 5 Metso Konepaja 4+ Lemminkäinen Rakennus 5- Nordea Pankki 4 Pohjola Vakuutus 5- Danske Bank Pankki 4 Helsingin Energia Energia 5- Nokia Kuluttajatuotteet 4 YIT Rakennus 5- HKScan Ruoka 4 St1 Polttoainekauppa 5- ABC Polttoainekauppa 4 Metso Konepaja 4½ Valio Ruoka 4 Wärtsilä Konepaja 4½
 51. 51. 51 k a i k k i a r vo s a n at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus ARVOSANAT - YRITYKSET MOBIILI SOSIA ALINEN MEDIA Helsingin Sanomat 9+ Nokia Kuluttajatuotteet 10- Nokia Nordea 9 Yle Media 9 9 Fiskars Kuluttajatuotteet 9- Kauppalehti 9- Fazer Ruoka 8½ TeliaSonera 9- Valio Ruoka 8+ Veikkaus 9- TeliaSonera Teleoperaattorit 8 VR 9- Finnair Matkailu 8 Ilta-Sanomat 8+ Helsingin Sanomat Media 8- Yle 8+ DNA Teleoperaattorit 7½ Iltalehti 8 Veikkaus Vedonlyönti ja rahapelit 7½ Valio 7+ Ilta-Sanomat Media 7+ Finnair 7+ Verkkokauppa.com Vähittäiskauppa 7+ K-Market 7+ Iltalehti Media 7+ Etuovi.com 7 Elisa Teleoperaattorit 7 Elisa 7 Kauppalehti Media 7 St1 7- Nordea Pankki 7- OP 6½ Citymarket Vähittäiskauppa 7- Pohjola 6½ Wärtsilä Konepaja 7- Danske Bank 6½ VR Matkailu 6½ Prisma 6 Fortum Energia 6½ Nokian Renkaat 6- Nelonen Media 6½ Neste Oil 6- UPM Metsäteollisuus 6+ Kone 6- OP Pankki 6 Citymarket 5½ Pohjola Vakuutus 6 Sokos 5½ Neste Oil Polttoainekauppa 6 Lemminkäinen 5+ Nokian Renkaat Kuluttajatuotteet 6 DNA 5 Helsingin Energia Energia 6 Fortum 5 Prisma Vähittäiskauppa 6 Anttila 5 Anttila Vähittäiskauppa 6- ABC 5 Sokos Vähittäiskauppa 6- If 5 Stora Enso Metsäteollisuus 6- Fazer 5 HKScan Ruoka 6- RAY 5 Danske Bank Pankki 5½ Fiskars 5- Metso Konepaja 5½ Nelonen 4½ Kone Konepaja 5+ Alepa 4½ K-Market Vähittäiskauppa 5+ Wärtsilä 4½ YIT Rakennus 5 Stora Enso 4½ Etuovi.com Media 5 HKScan 4½ ABC Polttoainekauppa 5- Metso 4 St1 Polttoainekauppa 5- Verkkokauppa.com 4 If Vakuutus 4½ UPM 4 RAY Vedonlyönti ja rahapelit 4½ Helsingin Energia 4 Alepa Vähittäiskauppa 4 YIT 4 Lemminkäinen Rakennus 4
 52. 52. 52 k a i k k i a r vo s a n at Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus ARVOSANAT - TOIMIALAT Rakennus 8+ Vakuutus 5½ Ruoka 8 B2B keskiarvo 5+ Vähittäiskauppa YHTEISPISTEET 8- Polttoainekauppa 5 Teleoperaattorit 7+ Matkailu 8- Rakennus 5- Matkailu 7+ Polttoainekauppa 8- Konepaja 4½ Vedonlyönti ja rahapelit 7 B2C keskiarvo 8- Vähittäiskauppa 7 Vakuutus 7½ Kuluttajatuotteet 7- Metsäteollisuus 7+ Media 7- Energia 7+ Vakuutus 7- Vedonlyönti ja rahapelit 7+ B2C keskiarvo 6½ B2B keskiarvo 7 Media 8 Pankki 6+ Konepaja 6+ Matkailu 8 Ruoka 6 Pankki 7+ Metsäteollisuus 6 Teleoperaattorit 7 Polttoainekauppa 6- Vedonlyönti ja rahapelit 7- B2B keskiarvo 5½ Kuluttajatuotteet 6½ Rakennus 5½ B2C keskiarvo 6+ Konepaja 5½ Vakuutus 8- Polttoainekauppa 6 Energia 5+ Vähittäiskauppa 8- Vähittäiskauppa 6- Matkailu 7 Vakuutus 6- Vedonlyönti ja rahapelit 7- Ruoka 5½ Teleoperaattorit 6+ Konepaja 5- Konepaja 6+ B2B keskiarvo 4+ DIGITA ALINEN MARKKINOINTI VERKKOK AUPPA MOBIILI Kuluttajatuotteet 6+ Rakennus 4 Teleoperaattorit 8 Media 6 Energia 4 Matkailu 7½ B2C keskiarvo 6- Metsäteollisuus 4 Vakuutus 7 B2B keskiarvo 6- Vedonlyönti ja rahapelit 7 Metsäteollisuus 6- Vähittäiskauppa 6½ Rakennus 5½ Pankki 6½ Polttoainekauppa 5+ Metsäteollisuus 6+ Energia 5- Media 6+ Pankki 4 Kuluttajatuotteet 8+ B2C keskiarvo 6+ Ruoka 4 Teleoperaattorit 7½ Ruoka 6- Ruoka 7½ Kuluttajatuotteet 6- Matkailu 7+ Polttoainekauppa 5½ Media 7+ B2B keskiarvo 5+ B2C keskiarvo 6½ Rakennus 5+ Energia 6+ Konepaja 5- Vedonlyönti ja rahapelit 8- Vähittäiskauppa 6+ Energia 4½ Teleoperaattorit 7 Pankki 6+ Kuluttajatuotteet 7- Vedonlyönti ja rahapelit 6 Ruoka 6½ Metsäteollisuus 6 Vähittäiskauppa 6½ Konepaja 6- Matkailu 6½ B2B keskiarvo 5½ Metsäteollisuus 6+ Vakuutus 5+ SÄHKÖINEN TUOTEKOKEMUS ASIAKKUUS SOSIA ALINEN MEDIA Teleoperaattorit 8+ Pankki 6+ Polttoainekauppa 5+ Kuluttajatuotteet 8+ B2C keskiarvo 6 Rakennus 4½ Media 8+ Media 5½ Pankki 8+ Energia 5½
 53. 53. 53 KUINKA MAGENTA A DVISORY VOI AUTTAA ORGANISAATIOTASI ? Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus KUINKA MAGENTA ADVISORY VOI AUTTAA ORGANISAATIOTASI? D I G I T A A L I N E N STR ATEGIA T R A N S F O R M A A T I O KONSEPTI Magenta Advisory on Suomen johtava teknologiariippumaton sähköisen liiketoiminnan johdon neuvonantaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailuetua hyödyntämällä digitaalisuutta. Tuemme asiakkaittemme digitaalista transformaatiota laajasti sen eri vaiheissa aina strategian ja konseptien määrittelystä kyvykkyyksien rakentamiseen ja tehokkuuden kasvattamiseen. Sitoudumme kehittämään asiakkaittemme kilpailukykyä pitkällä jänteellä ja kiihdyttämään digitaalista transformaatiota yhdessä. Autamme asiakkaittemme ylintä johtoa valitsemaan oikean suunnan ja prioriteetit sekä digitaalisia asiantuntijoita saamaan enemmän liiketoimintahyötyjä irti digitaalisista kanavista. KY V YKKY YDET TEHOKKUUS Asiakkaamme valitsevat meidät yhä uudelleen, koska: • Olemme johtavia asiantuntijoita digitaalisessa ja monikanavaisessa liiketoiminnassa • Ymmärrämme, että digitaalisia kanavia pitää johtaa liiketoimintaperusteisesti • Olemme saavuttaneet erinomaisia tuloksia asiakkaittemme auttamisessa menestykseen • Ymmärrämme sekä paikallisten että monikansallisten brändien toimintaa • Toimitamme mitattavia konkreettisia tuloksia
 54. 54. 54 KIRJOITTAJISTA Suomen Digimenestyjät 2013 | Magenta Advisoryn tutkimus KUMPPANISI SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN MUUTOKSESSA KIRJOITTAJISTA Magenta Advisory luo asiakkailleen kilpailuetua sähköisessä maailmassa. Ainutlaatuinen toimintamallimme yhdistää perinteisen liikkeenjohdon konsultoinnin analyyttisen ongelmanratkaisun vahvaan sähköisen liiketoiminnan ymmärrykseen. Autamme niin Suomen johtavia yrityksiä kuin maailman suurimpia kansainvälisiä toimijoita kasvamaan sähköisiksi markkinajohtajiksi. OTTO SÖDERLUND Osakas Otto on johtava sähköisten strategioiden ja niiden jalkauttamisen asiantuntija. Otolla on laaja kansainvälinen kokemus isojen globaalien brändien sähköisen liiketoiminnan kehityksestä eri toimialoilta. YHTEYSTIEDOT Magenta Advisory info@magentaadvisory.com Bulevardi 6 A 12 00120 Helsinki otto.soderlund@magentaadvisory.com +358 40 524 1350 EEMELI METSÄNTÄHTI JUHO ULLAKONOJA Seniorikonsultti Konsultti Eemeli on sähköisen liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija erityisosaamisalueinaan sähköisen liiketoiminnan muutoshankkeet sekä numerolähtöinen johtaminen sekä analytiikka. Juho on sähköisen liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija keskittyen erityisesti uusien digitaalisen myynnin ja markkinoinnin konseptien kehittämiseen. ANNI TUPAMÄKI MIK A SIHVOLA Konsultti Analyytikko Anni on sähköisen liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija painottuen erityisesti sähköisen markkinoinnin ja myynnin liiketoimintalähtöiseen kehittämiseen. Mika on sähköisen liiketoiminnan eri alueiden tiedon keruuseen ja analysointiin keskittynyt analyytikko.
 55. 55. magentaadvisory.com

×