Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wskaźniki efektywności

811 views

Published on

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją, która w całości została poświęcona wskaźnikom efektywności. Na kolejnych slajdach zaprezentowane zostały najczęstsze problemy występujące w firmach oraz sposoby ich rozwiązania. Więcej informacji na temat wskaźników efektywności znajduje się na http://www.mddp-bc.pl/uslugi/poprawa-efektywnosci/

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Wskaźniki efektywności

  1. 1. Wskaźniki efektywności
  2. 2. Wskaźniki efektywności są to finansowe oraz niefinansowe wskaźniki, które stosowane są do pomiaru stopnia realizacji celów przedsiębiorstwa. Kluczowe wskaźniki efektywności mają za zadanie wspierać proces osiągania celów operacyjnych i strategicznych organizacji. Czym są wskaźniki efektywności ?
  3. 3. Przykłady kluczowych wskaźników efektywności : : Jakość produktów i usług - liczba reklamacji - koszty złej jakości Obsługa klienta - średni czas oczekiwania Klienta - poziom satysfakcji Klientów Zarządzanie operacyjne - wydajność pracy - średni czas realizacji zamówień, - zużycie mediów (energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego itd.) Łańcuch dostaw - procentowa wartość zakupów od certyfikowanych dostawców Zarządzanie zasobami ludzkimi i BHP - efektywność czasu pracy - poziom satysfakcji pracowników Wskaźniki finansowe - zysk netto - wartość sprzedaży na jednego pracownika Marketing - liczba nowych Klientów
  4. 4. Konieczność zmiany obecnego sposobu oceny skuteczności i efektywności pracy firmy. To bardzo często występujący problem. Poprawa efektywności pomoże zastosować w Przedsiębiorstwie zdyscyplinowane podejście do mierzenia efektywności, (decyzja o tym co mierzyć, zdefiniowanie kompleksowego oraz systematycznego zbierania i analizy danych.) Informacje te pozwolą na zwiększenie efektywności pracy całego zespołu oraz jego poszczególnych uczestników.
  5. 5. Aby rozwiązać ten problem należy poddać optymalizacji procesy biznesowe, tak aby skutecznie zaplanować nową inicjatywę, wybrać odpowiednie narzędzia, które najlepiej sprawdzają się przy analizie oraz projektowaniu procesów. Następnie należy zastanowić się jak rozmawiać z pozostałymi działami w firmie, tak aby efektywnie wdrożyć projekt, bez oporu pozostałych pracowników. Uruchomienie nowego projektu w danej firmie często okazuje się być problem dla osoby odpowiedzialnej za projekt.
  6. 6. Spadek dynamiki wzrostu przychodów w firmie. Rozwiązaniem tego problemu jest przeprowadzenie warsztatów strategicznych, które będą miały na celu analizę rynku, tak aby zidentyfikować najważniejsze siły rynkowe wpływające na poziom sprzedaży. Doprowadzi to do poznania aktualnego i prawdziwego obrazu rynku oraz mechanizmów i zależności, które nim kierują. Następnym krokiem jest ocena bieżącego stanu firmy na podstawie analizy dostępnych wskaźników efektywności oraz wypracowanie planu strategicznego oraz alternatywnych rozwiązań.
  7. 7. Przekroczenie planowanego budżetu. Rozwiązaniem tego problemu jest ułatwienie oraz usystematyzowanie procesu odbiegu dokumentów oraz akceptacji wydatków w przedsiębiorstwie. Przydatne okazują się również szkolenia dla pracowników, które pomogą efektywnie wdrożyć zmiany.
  8. 8. Więcej informacji Więcej informacji na temat poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wskaźników efektywności znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.mddp-bc.pl/.

×