Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tento dokument je shrnutím přednášky (rozepsáním osnovy, z níž jsem přednášku odříkával) a je určen především těm, kdo na ...
DěleníSpolečenské vs. OsobníVědomé vs. NevědoméRituály lze dále rozdělit např. typově – takové dělení je však problematick...
Psychologie rituáluPopis rituálů z psychologického (a individuálního) úhlu pohledu.Rituál jako šablona a vzor chování – ro...
Sociologie rituáluRituál jako vzor společenských interakcí (a reakcí)    Etiketa    Výměna pohlazení (odkaz ke knize...
Asociovaný požitekRituál přináší požitek který není přímo vytvořen, je jen vyvolán z pamětiRituálně vrstvený požitek – (ze...
Společenské dopady rituálu(Společenské rituály asi nebrat úplně do hloubky – přecejen účelem je představit problém spíš na...
Kontaminované rituályVánoce jako úvodní příklad.Rituály, jejichž původní význam (nebo proces) byl nahrazen nebo doplněn vý...
...a dopad ztráty RituálůPřesun rituálů do nevědomí se projevuje především dvěma velmi špatnými důsledky:Neschopnost vědom...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Opuštěná ritualizace západní společnosti (Petr „Sirien“ Mazák)

1,009 views

Published on

Dodatečné materiály k přednášce ze sobotní diskuse 20. 10. 2012

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Opuštěná ritualizace západní společnosti (Petr „Sirien“ Mazák)

 1. 1. Tento dokument je shrnutím přednášky (rozepsáním osnovy, z níž jsem přednášku odříkával) a je určen především těm, kdo na přednášce byli – nejedná se o přepis přednášky a není určen k jejímu nahrazení ani další reprodukciÚvodProč téma k západní civilizaci, laxní vymezení západní civilizace.Co je rituálDefinice rituáluNeexistuje jednotná definice, liší se podle kontextu, účelu, vědního oboru, autora atp. Průnik definicumožní lepší pochopení (zcela přesné vymezení není pro přednášku potřeba, případně lze ujasnit ukonkrétních případů kde to bude důležité)Možné definice:  Zbožštění banálního  Vzor/šablona jednání (cítění, či myšlení), jenž je předpřipravena dané situaci nebo účelu a jíž vykonavatel (účastník) rituálu nekriticky převezme a vykoná  Posloupnost jednání, kterou si účastníci nevytvářejí na místě sami  Ritualizace je chování skupin nebo jedinců, které nesměřuje k výrobě věcí nebo změně situace, ale k symbolické přeměně této situace  Definice účelem (sociologie): Díky své opakovatelnosti slouží rituál k upevnění společenské organizace a norem  Definice funkcí (psychologie): Psychologickou funkcí náboženského rituálu je podpora a posílení náboženského cítění: protože je rituál společenský, účastníci se navzájem ujišťují, že patří k sobě a mohou se na sebe spolehnout  Definice funkcí (patopsychologie): jako „rituální“ označuje v psychologii neodbytné opakování stereotypních pohybů, jimiž pacient nic nesleduje, ale které mu však přinášejí úlevu od tense  ...a mnohé dalšíPojem rituálu je poměrně široký, pro přednášku jsou relevantní ty případy, kdy má rituál provykonavatele nějakou hodnotu jenž je dodatečná nad rámec samotného pozorovaného efektu rituálníčinnosti.Nezávislé pozorování rituálu / behaviorální pohled: popis rituálu z pohledu někoho, kdovykonávanému rituálu přihlíží bez předchozí znalosti rituálu nebo kulturního kontextu.
 2. 2. DěleníSpolečenské vs. OsobníVědomé vs. NevědoméRituály lze dále rozdělit např. typově – takové dělení je však problematické, rituály špatně zapadají dopouze jedné „škatulky“ – o kategoriích je lepší přemýšlet spíše jako o štítcících (jeden ritál může mít víceštítků)Možné typy:  Přechodové  Trestné  Oslavné  Úcty  Sounáležitosti  Nebezpečí  Katarzní  ...a dalšíStruktura rituáluTriggerspouštěč. Místo v čase nebo prostoru, situace či vnitřní nebo vnější podnět, který iniciuje vykonánírituálu. Stejný trigger může být iniciátorem různých rituálů.Význampřeměna, kterou rituál provádí, důvod, kvůli kterému je rituál vykonává, účel, který plní... obvykle seváže ke konkrétnímu triggeru (i když nejspíš ne úplně nutně).Processamotný průběh rituálu (to jak by byl rituál popsán nezávislým pozorovatelem). Více rituálních procesůmůže naplňovat tentýž význam, proces samotný je však pro rituál obvykle jedinečný (rozdíly ve významuu stejného procesu nacházíme převážně jen u každodenních osobních rituálů)
 3. 3. Psychologie rituáluPopis rituálů z psychologického (a individuálního) úhlu pohledu.Rituál jako šablona a vzor chování – rozvedení definice rituálu jako předpřipravené šablony chování(kognice), která je po aktivaci triggerem nekriticky vykonána.Mozek jako asociační systém, rituál jako asociační vzor / zažitá asociační cestaVztah chování a prožíváníRituál má schopnost usměrnit prožívání a to přinejmenším skrze zpětnou vazbu mezi chováním aprožíváním. Krátce zmínit různé psychologické pohledy na problém, ale do psychologie moc nezabíhat:  Behaviorální a kognitivní teorie (prožívání vede k chování, ale chování ovlivňuje prožívání)  Gestaltistické teorie (mozek vnímá celkový vzor situace, chování i prožívání mohou nezávisle na sobě vést ke vzoru vzoru (asociovat jej), který pak mozek doplňuje tím druhým (chybějícím)Vzor prožíváníPříklad Porozchodové zmrzliny v USA – po rozchodu si dívka zaleze na gauč, vezme si kýbl zmrzliny apárkrát si pobrečí u opakovaně zkouknuté Casablancy. Kulturně daný rituál dávající šablonu kezpracování vlastních emocí.Porozchodová zmrzlina je rituálem který má behaviorální část, ale chování samotné zde nestačí k jehovysvětlení – ideální postupný přechod k vysvětlení rituálů fungujících čistě na bází prožívání, s minimálnínebo žádnou behaviorální složkou (v případě že by v publiku byli nějací silní skeptici  )Rituály čistého prožívání (motlitba, meditace)Vzor myšlení(pokud možno se vyhnout memetice a memplexům, nebo alespoň hlubšímu zabředávání do nich)Je názor naindoktrinovaný do nekritičnosti (anti-kritičnosti?) rituálem? Lze vůbec mluvit o myšlenkovémrituálu?Myšlenkový rituál jako přednaučená kognitivní a percepční reakce. Vztah percepce a vnímání(myslíme o tom co vnímáme, ale vnímáme to co myšlením předjímáme – percepční zkreslení zezkušenosti a předpokladu)Nebezpečnost neuvědomnělých myšlenkových rituálů. Problematika rising consciousnes –uvědomnění si implicitního, neuvědomělého – ritualizovaného? Příklad s feminismem, rasismem adalšími předsudky, „vžité“ reakce na určitý podnět (může se projevovat jako přecitlivělost – příklad sGodwin’s law) – kulturně implikovaná ritualizovaná obrana před extremismem?Rizikovost myšlenkových rituálů, nebezpečí pro ty kteří jim podléhají aniž by si to uvědomovali.
 4. 4. Sociologie rituáluRituál jako vzor společenských interakcí (a reakcí)  Etiketa  Výměna pohlazení (odkaz ke knize Erik Berne: Jak si lidé hrají)  ...Berne: společenské hry – rituál jako společenská interakce bez specifického účelu = rituál sounáležitosti, udržování vztahůRituál jako prostředek veřejného sdělení a komunikace  Mezilidská (komunitní) komunikace (např svatba)  Instituciální (diplomatic speach – ale to je na hraně; uvedení výrobku na trh, expo, tisková konference)Rituál jako nástroj k sounáležitosti  Problém a rizika „opravdovosti“ – náboženství (křesťané co nesdílí stejnou víru, ale sdílí totéž náboženství), sportovní fandění. Falešné naplnění Maslowovy potřeby  Skupinové vyhranění – ti co ne/sdílí rituály  Ostrakizace při nedodržení rituálu (problém subkultur)  Úmyslné porušení rituálu za účelem skutečného nebo demonstrativního narušení sounáležitosti se skupinou. Nástroj k vyčlenění se z problémové skupinyOsobní dopady rituáluVýhody a nevýhody rituálů na osobní úrovniVytěsnění nejistotyNávodná šablona, blueprint jednání, který stačí sledovat bez myšlenky. Usnadnění běžného života,šetření myšlenkové kapacity, možnost využívat ověřené postupy s minimálními riziky a vyrovnávat se taks každodennostií s minimem stresu.Dvojsečnost – zakonzervovávání, prudké několikanásobné navýšení stresu v okamžiku životní změny,která rituály znemožní.Obranný mechanismus egaViz výše mozek jako asociační systém. Rituál jako ustálená šablona vyrovnání se se stresem, citovýmnávalem, ztrátou, narušením osobní integrity atp.Různá příklady obranných mechanismů:  Přesměrování (naštvanost -> fyzická aktivita)  Změna významu (náboženství – „zkouška“, rituály „nového začátku“...)  Vzorové zpracování situace / prožitku (porozchodová zmrzlina)
 5. 5. Asociovaný požitekRituál přináší požitek který není přímo vytvořen, je jen vyvolán z pamětiRituálně vrstvený požitek – (zesílení a „pojištění“ požitku v obecně pozitivní situaci – raní cigaretka kekafíčku...)  Problém pokračování rituálu i po ztrátě původního požitku z činnosti (kouření)Požitek je zcela vykonstruovaný (motlitba, meditace) – nicméně reálný! Pouhé následování procesurituálu žádný prožitek nepřináší, prožitetk přináší jen zažitá ritualizace, jenž k rituálu požitek přiřadí.  Problém záměny rituálního požitku za opravdový (motlitba)Ritualizace všednosti, každodennostiPracovní rituály  Rituál startující činnost, očišťující od činnosti minulé. Usnadňuje soustředění na novou činnost a její plynulé vykonání.  Rituály činnost ukončující – naopak očišťují od nepříjemné činnosti, symbolicky přenáší člověka pryč z jejího vykonávání  Zpestřující rituály – rituály které zpříjemňují nepříjemné nebo monotónní činnosti  ...dalšíČasové rituályrituály „krájející čas“ – pravidelné (jídla) a nepravidelné (cigaretky). Nepravidelné se částečně vytrácí(smartphony dokáží z velmi dlouhé půlhodiny čekání udělat velmi krátkou půlhodinku zábavy)
 6. 6. Společenské dopady rituálu(Společenské rituály asi nebrat úplně do hloubky – přecejen účelem je představit problém spíš naparktické osobní úrovni a ne řešit nějaké nesmyslně abstrahované konstrukce o společnosti)Podílejí se na tvorbě kultury (jsou přímo definovány jako jeden z rysů kultury)Usnadňují běžné vztahy a situace (etiketa), udržují pospolitost (svátky)Drogová kontrolaDroga jako kulturní prvek, nebezpečnost drogy podle jejího zakotvení v kultuře (alkohol vs. Heroin)Drogy zakotvené do kulturních rituálů vs. Kulturní rituály na kontrolu drogy. Droga jako rituál („jdeme najedno“) i jako součást rituálu (přiťuknutí alkoholem na oslavách)Multikulturalismus...jako společnost tolerující odlišné rituály, ale nikoliv odlišné hodnoty? Záměna (tolerování odlišnýchhodnot spolu s odlišnými rituály) jako důvod krize multikulturalismu?Rituály...Čímž se pomalu dostáváme k tématu ztracené ritualizace – ritualizace jenž se vytrácí z vědomí kultury dojejího podvědomí/nevědomí, kde rituály působí, aniž by byly identifikovány.Odkaz k mé dřívější přednášce o Racionalizaci iracionality?Vědomé rituálySvatba, pohřby, promoce, maturita...Ztráty významu (maturita, svatba) (ke změně významu dochází také, ale to samo o sobě není problém)Přesun do nevědomí, ztráta účinnosti (pohřeb)Opravdu vědomé? Nebo spíše......polovědomé rituályZnáme je, avšak nerozlišujeme je jako rituály – minimálně ne s plným chápáním významu.Závislost na kouření (a jiné podobné)Nevědomé rituályNamlouvání (letci z USA a dívky z VB za II. Světové: stejných cca 25 „kroků“ při navazování vztahu, alev opačném pořadí vůči vážnosti vztahu (/flirtu) – v důsledku tak Američané mluvili o Britkách jako odívkách s lehčími mravy a Britky označovaly Američany za sukničkáře a chlípníky)
 7. 7. Kontaminované rituályVánoce jako úvodní příklad.Rituály, jejichž původní význam (nebo proces) byl nahrazen nebo doplněn významem (/procesem) jiným(dalším), který je ale škodlivý nebo jde proti zájmům (velké části) vykonavatelů rituálu.Jejich riziko roste právě s větším a větším přesunem rituálů z vědomí do nevědomí.Konfliktní rituályRituály nebo jejich vnímání, které přežily, avšak již nejsou aktuální a jsou na obtíž. Často rozeznávanéjako tradice. Konfliktní rituály se nachází v průběžném nebo stálém střetu s prvky moderního světa, jsouvšak udržovány ze setrvařnosti.Opět jde o problém vyplývající z nevědomosti rituálů a ritualizace, neboť účastníci rituálů si rituálneuvědomují takový jaký je a nejsou s ním schopni racionálně pracovat.NáboženstvíVysoce efektivní v zakonzervovávání rituálů jak co do jejich podoby, tak původních významůProblém se sexualitou, svatbou... svatba homosexuálů – narušení původních spojitostí rituálu.Paradoxně by mnoha věřícím nevadilo přiznat homosexuálům tatáž práva, ale nechtějí aby se tojmenovalo svatba, protože to je označení jejich rituálu s mnohem větším významovým přesahem.Přesah sexu jako rituálu – církev zde udržuje významové reference které už nikoho nezajímají, původvzniku konfliktů se sekulární společností.Dalšími efektivními konzervanty rituálů a jejich významů jsou různé tajné a tradiční společnosti –Svobodní zednáři, aristokratické kruhy, rytířské řády atp.
 8. 8. ...a dopad ztráty RituálůPřesun rituálů do nevědomí se projevuje především dvěma velmi špatnými důsledky:Neschopnost vědomně využívat potenciál rituálůV základu se připravujeme o plný potenciál zažitých a tradičních rituálů (jejich cíleným a správnýmprovedením), kromě toho se ale připravujeme i o možnost si rituály cíleně upravovat a přizpůsobovatvlastním potřebám případně si cíleně vytvářet rituály nové.Tím se připravujeme o velmi účinný a hlavně naprosto přirozený nástroj k ovlivňování sebe sama aprožívání vlastního života.Neschopnost bránit se rituálůmDruhým efektem pak je naše neschopnost si rituály uvědomit, docenit a plně je zhodnotit, popřípaděprovést jejich dekompozici a pracovat s nimi po částech (např. očistit kontaminované rituály odparazitických prvků).Odvykání kouření skrze cílené prolamování rituálů jako demonstrativní ukázka problematiky – schopnostprolomit návykové rituály vede po čase ke stavu, kdy vykouření cigarety netáhne k obnovení návyku(stav skutečného vyléčení – kontradikce k alkoholismu, kde ex-alkoholik co si nemůže dát další skleničkunení vyléčeným alkoholikem)ShrnutíZnovu projít celou přednášku a v krátkosti připomenout hlavní body jednotlivých částí – tentokrát asideklarativně, bez diskuse. Reflektovat při tom věci, které padly v předchozích diskusíchZávěrRituály jako součást naší psychiky i společnostiZopakování problémů ztracené ritualizace a možná nějaké malé pobídnutí k tomu se věci začít aktivněvěnovat.

×