Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Vejle kommunes erfaringer med FabLabs

Vejle kommunes erfaringer med FabLabs

Download to read offline

Oplæg for Horsens Kommunes skoleledere + forvaltning. Temaer:
21. århundredes kompetencer
Strategi 2016-20
Fablab@SCHOOLdk
Organisering
Didaktik
Fysiske indretninger

Oplæg for Horsens Kommunes skoleledere + forvaltning. Temaer:
21. århundredes kompetencer
Strategi 2016-20
Fablab@SCHOOLdk
Organisering
Didaktik
Fysiske indretninger

More Related Content

Vejle kommunes erfaringer med FabLabs

 1. 1. Vejle Kommunes erfaringer med FabLabs Miljøer med næste generations teknologier, læring og dannelse Mads Bo-Kristensen madbo@vejle.dk
 2. 2. •21. århundredes kompetencer •Strategi 2016-20 •Fablab@SCHOOLdk •Organisering •Didaktik Fysiske indretninger
 3. 3. Der vil de kommende år blive brug for en arbejdsstyrke, der mestrer: ”(…) kreativitet, visualisering, kognitiv fleksibilitet, kritisk tænkning, social interaktion med videre, som ikke umiddelbart kan automatiseres.”
 4. 4. ”Mennesker lærer mest effektivt og bliver mest socialt ansvarlige, når de er kreative” Hans Henrik Knoop 2006 EVA 2006
 5. 5. Strategi 2016-20 Det 21. århundredes kompetencer M.I.S
 6. 6. ”Førende i Det 21. årh. kompetencer 2025” • Ontario vil være førende i det 21. århundredes kompetencer i 2025. • 2013 besluttede regeringen i Ontario at ændre målsætningen for uddannelse. • Skoler og andre uddannelsesinstitutioner skulle have fokus på "higher order skills": Kritisk tænkning, kompleks problemløsning, kreativ tænkning, innovation osv. • Der skulle skabes "dyb læring" og kompetencer til det 21. århundrede. Læs mere her
 7. 7. Forankring – en drøftelse med skolerne Perspektiver Udfordringer Ambitiøs fælles strategi 2016-20 Lokal omsættelse og forankring af visioner og mål Kompetencer og dannelse i det 21. årh. Hvad gør vi i forvejen? Hvad kan vi gøre mere af? I og på tværs af fag? På de tre trin ..? Et hav af erfaringer på skolerne Synliggørelse og deling af erfaringer Det 21. århundredes kompetencer M.I.S
 8. 8. Tværkommunalt projekt 4 kommuner 40+ skoler 1000+ lærere og ledere 10000+ elever
 9. 9. ● I DK: Et didaktik for projektorienteret hands-on læring med kreative processer og nye teknologier ● Fysisk: Et fabLab som et hybrid læringsrum ● Vidensbaseret: Dansk forsknings- projekt ved Aarhus Uni. (+ Mastermodul til efteruddannelse) og samarbejde med TLTL Stanford University. FabLab@SCHOOL DK
 10. 10. Kommunerne har • Minimum ét centralt FabLab med lableder • Lokale modeller for kompetenceudvikling • Lokale modeller for organisering i kommune
 11. 11. FabLab Spinderihallerne
 12. 12. Kompetenceudvikling • FabLab Læringsvejleder • 5 ECTS Mastermoduler – i samarbejde med Aarhus Universitet • ”Designtænkning & Digital Fabrikation” • Strategiworkshops à 4 timer • Designtænkning og digital fabrikation på skolen • ”Byg jeres eget FabLab” • Deltagere: Ledelse og ressourcepersoner • Pædagogiske spotkurser à 4 timer • Teknologiske kørekortkurser à 4 timer • Pionernetværk / kompetenceudvikling for ressourcepersoner • Udvikling af uv forløb med virksomheder
 13. 13. Organisering
 14. 14. Digital fabrikation Microcontrollere Kodning - af bl.a. robotter
 15. 15. Designopgave … Designcirklen Designdidaktik
 16. 16. Hvordan kan nye teknologier gavne din virksomhed?
 17. 17. Tre indretninger 1. Kirkebakkeskolen 2. Søndermarksskolen 3. Vinding Skole 1. Designfaglig indretning 2. Design- og naturfaglig indretning 3. Designfaglig og fleksibel indretning
 18. 18. Kirkebakkeskolen Designfaglig indretning
 19. 19. Kirkebakkeskolen Designfaglig indrenting
 20. 20. Søndermarksskolen Design- og naturfaglig indretning
 21. 21. Søndermarksskolen Design- og naturfaglig indretning
 22. 22. Søndermarksskolen Design- og naturfaglig indrenting
 23. 23. Vinding Skole Designfaglig og fleksibel indretning
 24. 24. Vinding Skole Designfaglig og fleksibel indretning
 25. 25. Se mere på www.fablabatschool.dk Årlig konference: Fablearn 300+ deltagere 25. april 2018 – Innovationsfabrikken, Kolding
 26. 26. Elevens digitale kompetencehjul https://elev.digitalekompetencer.dk/

Editor's Notes

 • Vi er ….. Charlotte og Mads
  Mads: Vi har fået til opgave at fortælle, hvordan Uddannelse & Læring arbejder med det 21. århundredes kompetencer. Og hvordan skolerne allerede gør det via digitaliseringsstrategien og de mange digitale initiativer, der er i gang. Vi håber, I vil blive inspireret af hinandens spændende projekter. Vi har lavet lavet en oversigt, som I kan hente på itlederen.dk Vi er i gang med at lave en tilsvarende oversigt for Sprogcenteret, CSV og Ungdomsskolen.
 • Charlotte Her er kort, hvad vil vil tage jer igennem.

  Vi starter med….
 • Charlotte Her er kort, hvad vil vil tage jer igennem.

  Vi starter med….
 • MADS Det 21. århundredes kompetencer er skrevet ind i vores to strategier 1) Den digitale skole 2016-20 2) CSV, Sprogcenteret og Ungdomsskolen

  Den digitale skole2016-20 - ”Alle elever skal mestre det 21. århundredes kompetencer, når de forlader skolen” (I er allerede godt på vej)
 • CHARLOTTE
 • Charlotte Her er kort, hvad vil vil tage jer igennem.

  Vi starter med….
 • 1340 Overordnet intro til skoleprojektet og digitaliseringsstrategi (v. Mads)

  1350 Overordnet intro til FabLab-konceptet og samarbejdsmodellen mellem skoler, U&L og FabLab Spinderihallerne (v. Claus).
  1400 Video om virksomhedssamarbejde (evt. selvstudie - slide sendes)
  1400 Præsentation af tendenser, 21. århundredes kompetencer, progressiv pædagogik (v. Mads)
  1410 Video om entreprenørielt mindset som overgang (evt. selvstudie - slide sendes)
  1410 Præsentation af designdidaktik, designmodel og teknologier (v. Claus)
  1415 Simons video
  1420 Præsentation af designdidaktik, designmodel og teknologier (v. Claus)
  1430 Video om designtænkning (evt. selvstudie - slide sendes)
  1430 Præsentation af forventninger til skoler (v. Mads)
  1435 Præsentation af muligheder for skolerne (v. Claus)
  1445 Præsentation af FabLab@School.dk’s hjemmeside, Facebook-gruppe, konference, studitur (v. Mads)
  1450 Drøftelse og afrunding
 • 1340 Overordnet intro til skoleprojektet og digitaliseringsstrategi (v. Mads)

  1350 Overordnet intro til FabLab-konceptet og samarbejdsmodellen mellem skoler, U&L og FabLab Spinderihallerne (v. Claus).
  1400 Video om virksomhedssamarbejde (evt. selvstudie - slide sendes)
  1400 Præsentation af tendenser, 21. århundredes kompetencer, progressiv pædagogik (v. Mads)
  1410 Video om entreprenørielt mindset som overgang (evt. selvstudie - slide sendes)
  1410 Præsentation af designdidaktik, designmodel og teknologier (v. Claus)
  1415 Simons video
  1420 Præsentation af designdidaktik, designmodel og teknologier (v. Claus)
  1430 Video om designtænkning (evt. selvstudie - slide sendes)
  1430 Præsentation af forventninger til skoler (v. Mads)
  1435 Præsentation af muligheder for skolerne (v. Claus)
  1445 Præsentation af FabLab@School.dk’s hjemmeside, Facebook-gruppe, konference, studitur (v. Mads)
  1450 Drøftelse og afrunding

 • 1350 Overordnet intro til FabLab-konceptet og samarbejdsmodellen mellem skoler, U&L og FabLab Spinderihallerne (v. Claus).
  Denne slide ved Mads

  1400 Video om virksomhedssamarbejde (evt. selvstudie - slide sendes)
  1400 Præsentation af tendenser, 21. århundredes kompetencer, progressiv pædagogik (v. Mads)
  1410 Video om entreprenørielt mindset som overgang (evt. selvstudie - slide sendes)
  1410 Præsentation af designdidaktik, designmodel og teknologier (v. Claus)
  1415 Simons video
  1420 Præsentation af designdidaktik, designmodel og teknologier (v. Claus)
  1430 Video om designtænkning (evt. selvstudie - slide sendes)
  1430 Præsentation af forventninger til skoler (v. Mads)
  1435 Præsentation af muligheder for skolerne (v. Claus)
  1445 Præsentation af FabLab@School.dk’s hjemmeside, Facebook-gruppe, konference, studitur (v. Mads)
  1450 Drøftelse og afrunding
 • Vi er ….. Charlotte og Mads
  Mads: Vi har fået til opgave at fortælle, hvordan Uddannelse & Læring arbejder med det 21. århundredes kompetencer. Og hvordan skolerne allerede gør det via digitaliseringsstrategien og de mange digitale initiativer, der er i gang. Vi håber, I vil blive inspireret af hinandens spændende projekter. Vi har lavet lavet en oversigt, som I kan hente på itlederen.dk Vi er i gang med at lave en tilsvarende oversigt for Sprogcenteret, CSV og Ungdomsskolen.
 • Charlotte Her er kort, hvad vil vil tage jer igennem.

  Vi starter med….
 • Eleven som kritisk undersøger 
  Eleven som analyserende modtager
  Eleven som målrettet og kreativ producent
  Eleven som ansvarlig deltager.

×