Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Læringsfællesskaber i den digitale skole

More Related Content

Læringsfællesskaber i den digitale skole

  1. 1. Læringsfællesskaber i Den digitale skole Refleksioner over læringsforståelser og –metoder Mads Bo-Krisgtensen 15.11.17
  2. 2. 5 internationalt anerkendte nøglepunkter 1. Medlemmerne har en fælles forståelse af, hvilke værdier og visioner, der ligger til grund for skolens virksomhed. 2. De tager et kollektivt ansvar for elevernes læring og læringsudbytte. 3. De arbejder med reflekterende og professionelt undersøgende metoder som for eksempel kollegial observation og feedback. 4. De samarbejder på et praktisk plan, for eksempel med fælles undervisning, kollegafeedback og evaluering. 5. De fremmer læring og kompetenceudvikling i fællesskabet blandt lærerne i team.
  3. 3. Forståelser og begreber i spil Peer tutoring for børn og unge Social resiliens Faglige netværk Nat, mat, læs, It- vejl, div. ledernetværk Co-teaching Den lærende organisation Lærings- makkere Aktions- lærings grupper Aktionslæring • Læringsmål & Succeskriterier • Feedback • Vurderering for og af læring Kollaborativ /kooperativ læring Praksisnær læring Team (indhold, organisering, ledelse)
  4. 4. HVORFOR? 1. Begrundelser på elev niveau (”elever skal blive så dygtige de kan…”) 2. Begrundelser på personale niveau (lærere, pædagoger, konsulenter, ledelser) 3. Begrundelser på organisatorisk niveau (1 + 2 = kvalitet)
  5. 5. Læringsfællesskaber Hvorfor og hvordan? Professionelle lærings- fællesskaber - Hvorfor & hvordan? På skolen - Hvorfor & hvordan? Børn og unges læringsfælles- skaber - Hvorfor & hvordan? Udenfor skolen? - Hvorfor & hvordan? På tværs af skoler? - Hvorfor & hvordan? Efter Folkeskolen? - Hvorfor & hvordan?
  6. 6. Prof. læringsfællesskaber Metode og udbytte (eksempel) Professionelle lærings- fællesskaber På skolen På tværs af kommuner På tværs af skoler i kommunen På tværs af lande
  7. 7. Læringsfællesskaber som didaktisk mål og metode - Den digitale skole ”Læringsfællesskaber som mål” ”Læringsfællesskaber som metode”
  8. 8. Læringsfællesskaber som metode? Etablering, vedligeholdelse, evaluering og udvikling • Hvordan bliver pæd. personale, ledelse og konsulenter ”professionelle” i deres bidrag til etablering, vedligeholdelse, evaluering og udvikling af læringsfællesskaber? • Uddannelse, kompetenceudvikling • Kontrakt, MUS, tid, fælles sprog, kultur …. • ”open mindset” • Hvordan gøres det til en del af ”pensum” (og sejt, motiverende…) at være med til at etablere, vedligeholde, evaluere og udvikle læringsfællesskaber i skolen? • Et eksempel: Peergrade: 30 % af et forløb vurderes ud fra, hvor god man har været til at give feedback (www.peergrade.io)
  9. 9. Læringsfællesskaber som organisationens læringsforståelse og -metode
  10. 10. Teacher Training Trends Situated Training (Peer to Peer / Professional Learning Communities) Continuum

×