Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Favrskov Kommune besøger Søndermarksskolen

Favrskov Kommune besøger Søndermarksskolen

Download to read offline

Oplæg for skolefolk fra Favrskov Kommune. Nysgerrige skolefolk besøger Kirkebakkeskolen og Søndermarksskolen for at se og høre om nye læringsmiljøer, didaktikker og praksis.

Oplæg for skolefolk fra Favrskov Kommune. Nysgerrige skolefolk besøger Kirkebakkeskolen og Søndermarksskolen for at se og høre om nye læringsmiljøer, didaktikker og praksis.

More Related Content

Favrskov Kommune besøger Søndermarksskolen

 1. 1. Den digitale skole 2016-20 Favrskov besøger Lene Hau Centret Søndermarksskolen 5.2.18 Mads Bo-Kristensen
 2. 2. Strategi & Implementering • Den digitale skole 2016-20 • Næste generations teknologier, læring og dannelse • – EKS. Fablab@SCHOOLdk • Lene Hau Centret
 3. 3. Der vil de kommende år blive brug for en arbejdsstyrke, der mestrer: ”(…) kreativitet, visualisering, kognitiv fleksibilitet, kritisk tænkning, social interaktion med videre, som ikke umiddelbart kan automatiseres.”
 4. 4. ”Antallet af jobopslag målrettet avancerede IKT- brugere er [...] 23 pct. højere i 2015 end før krisen i 2007”)
 5. 5. Strategi 2016-20 Det 21. århundredes kompetencer M.I.S
 6. 6. Strategiskift
 7. 7. 2011 - 2020 1.Infrastruktur og it-udstyr 2.Digitale læremidler 3.Digitale læreformer 4.Digital kommunikation og videndeling 5.Ledelse og styring 6.Kompetenceudvikling 7.Digital kultur 1.”Pædagogisk merværdi” 2.Læringsplatform, digital fab mm 3.Det 21. årh. kompetencer og digitale dannelse 4.Aula, deling af læringsforløb 5.Ledelse som omdrejningspunkt 6.Praksisnærhed, videndeling, netværksdannelse 7.Fokus på trivsel, læring og dannelse i det 21. årh. 2011-15 2016-20
 8. 8. Ledelse af den digitale skole ”IT ledernetværket” • Et initiativ fra skoleledere • 4 årlige fysiske møder • Aktuelle temaer • Data, læringsplatform, 21. årh. komp., sociale medier, m.m. • Oplæg, drøftelser og videndeling • Online platform med ressourcer (www.itlederen.dk) • Facebookside
 9. 9. 60+ digitale initiativer
 10. 10. Forankring af strategien ”Hvordan får vi den ned i mulden?”
 11. 11. ”Det lange seje træk” - G-suite for Education - Min Uddannelse - Infrastruktur - Indkøb af digitale læremidler - AULA (2019) ”Udviklingsøer” - Nye digitale værktøjer - Udvikling af nye didaktikker og praksisser … i og på tværs af fag … på tværs af skoler
 12. 12. Forankring – en drøftelse med skolerne Perspektiver Udfordringer Ambitiøs fælles strategi 2016-20 Lokal omsættelse og forankring af visioner og mål Kompetencer og dannelse i det 21. årh. Hvad gør vi i forvejen? Hvad kan vi gøre mere af? I og på tværs af fag? Progression? På de tre trin ..? Et hav af erfaringer på skolerne Synliggørelse og deling af erfaringer Det 21. århundredes kompetencer M.I.S
 13. 13. Næste generations teknologier læring og dannelse
 14. 14. Tværkommunalt projekt 4 kommuner 30+ skoler 700+ lærere og ledere 6000+ elever
 15. 15. ● I DK: Udvikling af didaktik for projektorienteret hands-on læring med kreative processer og nye teknologier ● Fysisk: Et fabLab som et hybrid læringsrum (det nye faglokale?) ● Vidensbaseret: Dansk forsknings- projekt ved Aarhus Uni. (+ Mastermodul til efteruddannelse) og samarbejde med TLTL Stanford University. FabLab@SCHOOL DK
 16. 16. Organisering
 17. 17. www.fablabatschool.dk Årlig konference: Fablearn 300+ deltagere 25. april 2018 – Innovationsfabrikken, Kolding
 18. 18. Elevens digitale kompetencehjul https://elev.digitalekompetencer.dk/ 7.-10. klasse

Editor's Notes

 • Vi er ….. Charlotte og Mads
  Mads: Vi har fået til opgave at fortælle, hvordan Uddannelse & Læring arbejder med det 21. århundredes kompetencer. Og hvordan skolerne allerede gør det via digitaliseringsstrategien og de mange digitale initiativer, der er i gang. Vi håber, I vil blive inspireret af hinandens spændende projekter. Vi har lavet lavet en oversigt, som I kan hente på itlederen.dk Vi er i gang med at lave en tilsvarende oversigt for Sprogcenteret, CSV og Ungdomsskolen.
 • Charlotte Her er kort, hvad vil vil tage jer igennem.

  Vi starter med….
 • Charlotte Her er kort, hvad vil vil tage jer igennem.

  Vi starter med….
 • Charlotte Her er kort, hvad vil vil tage jer igennem.

  Vi starter med….
 • MADS Det 21. århundredes kompetencer er skrevet ind i vores to strategier 1) Den digitale skole 2016-20 2) CSV, Sprogcenteret og Ungdomsskolen

  Den digitale skole2016-20 - ”Alle elever skal mestre det 21. århundredes kompetencer, når de forlader skolen” (I er allerede godt på vej)
 • Charlotte Her er kort, hvad vil vil tage jer igennem.

  Vi starter med….
 • CHARLOTTE
 • Charlotte Her er kort, hvad vil vil tage jer igennem.

  Vi starter med….
 • 1340 Overordnet intro til skoleprojektet og digitaliseringsstrategi (v. Mads)

  1350 Overordnet intro til FabLab-konceptet og samarbejdsmodellen mellem skoler, U&L og FabLab Spinderihallerne (v. Claus).
  1400 Video om virksomhedssamarbejde (evt. selvstudie - slide sendes)
  1400 Præsentation af tendenser, 21. århundredes kompetencer, progressiv pædagogik (v. Mads)
  1410 Video om entreprenørielt mindset som overgang (evt. selvstudie - slide sendes)
  1410 Præsentation af designdidaktik, designmodel og teknologier (v. Claus)
  1415 Simons video
  1420 Præsentation af designdidaktik, designmodel og teknologier (v. Claus)
  1430 Video om designtænkning (evt. selvstudie - slide sendes)
  1430 Præsentation af forventninger til skoler (v. Mads)
  1435 Præsentation af muligheder for skolerne (v. Claus)
  1445 Præsentation af FabLab@School.dk’s hjemmeside, Facebook-gruppe, konference, studitur (v. Mads)
  1450 Drøftelse og afrunding
 • 1340 Overordnet intro til skoleprojektet og digitaliseringsstrategi (v. Mads)

  1350 Overordnet intro til FabLab-konceptet og samarbejdsmodellen mellem skoler, U&L og FabLab Spinderihallerne (v. Claus).
  1400 Video om virksomhedssamarbejde (evt. selvstudie - slide sendes)
  1400 Præsentation af tendenser, 21. århundredes kompetencer, progressiv pædagogik (v. Mads)
  1410 Video om entreprenørielt mindset som overgang (evt. selvstudie - slide sendes)
  1410 Præsentation af designdidaktik, designmodel og teknologier (v. Claus)
  1415 Simons video
  1420 Præsentation af designdidaktik, designmodel og teknologier (v. Claus)
  1430 Video om designtænkning (evt. selvstudie - slide sendes)
  1430 Præsentation af forventninger til skoler (v. Mads)
  1435 Præsentation af muligheder for skolerne (v. Claus)
  1445 Præsentation af FabLab@School.dk’s hjemmeside, Facebook-gruppe, konference, studitur (v. Mads)
  1450 Drøftelse og afrunding

 • 1350 Overordnet intro til FabLab-konceptet og samarbejdsmodellen mellem skoler, U&L og FabLab Spinderihallerne (v. Claus).
  Denne slide ved Mads

  1400 Video om virksomhedssamarbejde (evt. selvstudie - slide sendes)
  1400 Præsentation af tendenser, 21. århundredes kompetencer, progressiv pædagogik (v. Mads)
  1410 Video om entreprenørielt mindset som overgang (evt. selvstudie - slide sendes)
  1410 Præsentation af designdidaktik, designmodel og teknologier (v. Claus)
  1415 Simons video
  1420 Præsentation af designdidaktik, designmodel og teknologier (v. Claus)
  1430 Video om designtænkning (evt. selvstudie - slide sendes)
  1430 Præsentation af forventninger til skoler (v. Mads)
  1435 Præsentation af muligheder for skolerne (v. Claus)
  1445 Præsentation af FabLab@School.dk’s hjemmeside, Facebook-gruppe, konference, studitur (v. Mads)
  1450 Drøftelse og afrunding
 • Charlotte Her er kort, hvad vil vil tage jer igennem.

  Vi starter med….
 • Eleven som kritisk undersøger 
  Eleven som analyserende modtager
  Eleven som målrettet og kreativ producent
  Eleven som ansvarlig deltager.

×