Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Favrskov Kommune besøger Søndermarksskolen

478 views

Published on

Oplæg for skolefolk fra Favrskov Kommune. Nysgerrige skolefolk besøger Kirkebakkeskolen og Søndermarksskolen for at se og høre om nye læringsmiljøer, didaktikker og praksis.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Favrskov Kommune besøger Søndermarksskolen

 1. 1. Den digitale skole 2016-20 Favrskov besøger Lene Hau Centret Søndermarksskolen 5.2.18 Mads Bo-Kristensen
 2. 2. Strategi & Implementering • Den digitale skole 2016-20 • Næste generations teknologier, læring og dannelse • – EKS. Fablab@SCHOOLdk • Lene Hau Centret
 3. 3. Der vil de kommende år blive brug for en arbejdsstyrke, der mestrer: ”(…) kreativitet, visualisering, kognitiv fleksibilitet, kritisk tænkning, social interaktion med videre, som ikke umiddelbart kan automatiseres.”
 4. 4. ”Antallet af jobopslag målrettet avancerede IKT- brugere er [...] 23 pct. højere i 2015 end før krisen i 2007”)
 5. 5. Strategi 2016-20 Det 21. århundredes kompetencer M.I.S
 6. 6. Strategiskift
 7. 7. 2011 - 2020 1.Infrastruktur og it-udstyr 2.Digitale læremidler 3.Digitale læreformer 4.Digital kommunikation og videndeling 5.Ledelse og styring 6.Kompetenceudvikling 7.Digital kultur 1.”Pædagogisk merværdi” 2.Læringsplatform, digital fab mm 3.Det 21. årh. kompetencer og digitale dannelse 4.Aula, deling af læringsforløb 5.Ledelse som omdrejningspunkt 6.Praksisnærhed, videndeling, netværksdannelse 7.Fokus på trivsel, læring og dannelse i det 21. årh. 2011-15 2016-20
 8. 8. Ledelse af den digitale skole ”IT ledernetværket” • Et initiativ fra skoleledere • 4 årlige fysiske møder • Aktuelle temaer • Data, læringsplatform, 21. årh. komp., sociale medier, m.m. • Oplæg, drøftelser og videndeling • Online platform med ressourcer (www.itlederen.dk) • Facebookside
 9. 9. 60+ digitale initiativer
 10. 10. Forankring af strategien ”Hvordan får vi den ned i mulden?”
 11. 11. ”Det lange seje træk” - G-suite for Education - Min Uddannelse - Infrastruktur - Indkøb af digitale læremidler - AULA (2019) ”Udviklingsøer” - Nye digitale værktøjer - Udvikling af nye didaktikker og praksisser … i og på tværs af fag … på tværs af skoler
 12. 12. Forankring – en drøftelse med skolerne Perspektiver Udfordringer Ambitiøs fælles strategi 2016-20 Lokal omsættelse og forankring af visioner og mål Kompetencer og dannelse i det 21. årh. Hvad gør vi i forvejen? Hvad kan vi gøre mere af? I og på tværs af fag? Progression? På de tre trin ..? Et hav af erfaringer på skolerne Synliggørelse og deling af erfaringer Det 21. århundredes kompetencer M.I.S
 13. 13. Næste generations teknologier læring og dannelse
 14. 14. Tværkommunalt projekt 4 kommuner 30+ skoler 700+ lærere og ledere 6000+ elever
 15. 15. ● I DK: Udvikling af didaktik for projektorienteret hands-on læring med kreative processer og nye teknologier ● Fysisk: Et fabLab som et hybrid læringsrum (det nye faglokale?) ● Vidensbaseret: Dansk forsknings- projekt ved Aarhus Uni. (+ Mastermodul til efteruddannelse) og samarbejde med TLTL Stanford University. FabLab@SCHOOL DK
 16. 16. Organisering
 17. 17. www.fablabatschool.dk Årlig konference: Fablearn 300+ deltagere 25. april 2018 – Innovationsfabrikken, Kolding
 18. 18. Elevens digitale kompetencehjul https://elev.digitalekompetencer.dk/ 7.-10. klasse

×