Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Digital strategi på skoleområdet i Vejle Kommune 2016-20

Digital strategi på skoleområdet i Vejle Kommune 2016-20

Download to read offline

Skolechef og medarbejdere fra Åbenrå kommune besøger B&U og Uddannelse & Læring i Vejle Kommune. For at høre om og drøfte strategi og implementering af digital strategi.

Skolechef og medarbejdere fra Åbenrå kommune besøger B&U og Uddannelse & Læring i Vejle Kommune. For at høre om og drøfte strategi og implementering af digital strategi.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Digital strategi på skoleområdet i Vejle Kommune 2016-20

 1. 1. Den digitale skole 2016-20 Vejle Kommune Arno Vesterholm, Karsten Boll, Christian Mygind, Mads Bo-Kristensen
 2. 2. Strategi & Implementering • Den digitale skole 2016-20 v/ Mads • Platforme v/ Arno • Næste generations teknologier, læring og dannelse v/Mads • Drøftelse
 3. 3. Der vil de kommende år blive brug for en arbejdsstyrke, der mestrer: ”(…) kreativitet, visualisering, kognitiv fleksibilitet, kritisk tænkning, social interaktion med videre, som ikke umiddelbart kan automatiseres.”
 4. 4. ”Antallet af jobopslag målrettet avancerede IKT- brugere er [...] 23 pct. højere i 2015 end før krisen i 2007”)
 5. 5. Strategiskift
 6. 6. 2011 - 2020 1.Infrastruktur og it-udstyr 2.Digitale læremidler 3.Digitale læreformer 4.Digital kommunikation og videndeling 5.Ledelse og styring 6.Kompetenceudvikling 7.Digital kultur 1.”Pædagogisk merværdi” 2.Læringsplatform, digital fab. 3.Det 21. årh. kompetencer og digitale dannelse 4.Aula, deling af læringsforløb 5.Ledelse som omdrejningspunkt 6.Praksisnærhed, videndeling, netværksdannelse 7.Fokus på trivsel, læring og dannelse i det 21. årh. 2011-15 2016-20
 7. 7. Digitalt – det er for børn Mål • Digitale medier er integreret del af det pædagogiske arbejde • Børnene er digitale brugere og får digital dannelse • le medier styrker fællesskabet og får digital dannelse • Vi er i øjenhøjde med den digitale udvikling
 8. 8. 60+ digitale initiativer
 9. 9. Forankring af strategien ”Hvordan får vi den ned i mulden?”
 10. 10. ”Det lange seje træk” - G-suite for Education - Min Uddannelse - Infrastruktur - Indkøb af digitale læremidler - AULA (2019) ”Udviklingsøer” - Nye digitale værktøjer - Udvikling af nye didaktikker og praksisser … i og på tværs af fag … på tværs af skoler
 11. 11. Forankring – en drøftelse med skolerne Perspektiver Udfordringer Ambitiøs fælles strategi 2016-20 Lokal omsættelse og forankring af visioner og mål Kompetencer og dannelse i det 21. årh. Hvad gør vi i forvejen? Hvad kan vi gøre mere af? I og på tværs af fag? Progression? På de tre trin ..? Et hav af erfaringer på skolerne Synliggørelse og deling af erfaringer Det 21. århundredes kompetencer M.I.S
 12. 12. Ledelse af den digitale skole ”IT ledernetværket” • Et initiativ fra skoleledere • 4 årlige fysiske møder • Aktuelle temaer • Data, læringsplatform, 21. årh. komp., sociale medier, m.m. • Oplæg, drøftelser og videndeling • Online platform med ressourcer (www.itlederen.dk) • Facebookside
 13. 13. Ledelsesfokus  Ledelse centralt i strategi  Skole: Digitaliseringsgruppe (forvaltning, ledere, central it)  Skole: It-ledernetværk (itlederen.dk)  Dagtilbud: Digitalt – det er for børn (projekt/netværk/hj.side)  Samarbejde med forskere, erhvervsliv og udd. inst. (fx erhvervsuddannelser).  Årlige mål – evaluering
 14. 14. Næste generations teknologier, læring og dannelse
 15. 15. Næste generations teknologier læring og dannelse
 16. 16. Strategi 2016-20 Det 21. århundredes kompetencer M.I.S
 17. 17. r
 18. 18. Fagligt løft • Fagligt løft gennem bl.a. ”synlig læring” • Elevernes mål og evaluering • Bevidsthed hos eleverne • Forskning Inspiration fra Ontario
 19. 19. Førende i 21st skills 2025 • Ontario vil være førende i det 21. århundredes kompetencer i 2025. • 2013 besluttede regeringen i Ontario at ændre målsætningen for uddannelse. • Skoler og andre uddannelsesinstitutioner skulle have fokus på "higher order skills": Kritisk tænkning, kompleks problemløsning, kreativ tænkning, innovation osv. • Der skulle skabes "dyb læring" og kompetencer til det 21. århundrede. Læs mere her
 20. 20. Tværkommunalt projekt 4 kommuner 30+ skoler 700+ lærere og ledere 6000+ elever Kommunerne har Minimum ét centralt FabLab med lableder Lokale modeller for kompetenceudvikling Lokale modeller for organisering i kommunen
 21. 21. Organisering
 22. 22. Vejle, Kolding og Silkeborg Digital fabrikation Microcontrollere Kodning - og bl.a. robotter
 23. 23. ● I DK: Et didaktik for projektorienteret hands-on læring med kreative processer og nye teknologier ● Kort sagt: Få designtænkning, digital making og kodning på skoleskemaet! - som eget fag eller integreret i alle. ● Fysisk: Et fabLab som et hybrid læringsrum (det nye faglokale) ● Vidensbaseret: Dansk forsknings- projekt ved Aarhus Uni. (+ Mastermodul til efteruddannelse) og samarbejde med TLTL Stanford University. FabLab@SCHOOL DK
 24. 24. APRIL 2015 – Konference i Vejle YouTube Årlig konference: Fablearn 300+ deltagere 25. april 2018 – Innovationsfabrikken, Kolding

Editor's Notes

 • Vi er ….. Charlotte og Mads
  Mads: Vi har fået til opgave at fortælle, hvordan Uddannelse & Læring arbejder med det 21. århundredes kompetencer. Og hvordan skolerne allerede gør det via digitaliseringsstrategien og de mange digitale initiativer, der er i gang. Vi håber, I vil blive inspireret af hinandens spændende projekter. Vi har lavet lavet en oversigt, som I kan hente på itlederen.dk Vi er i gang med at lave en tilsvarende oversigt for Sprogcenteret, CSV og Ungdomsskolen.
 • Charlotte Her er kort, hvad vil vil tage jer igennem.

  Vi starter med….
 • Charlotte Her er kort, hvad vil vil tage jer igennem.

  Vi starter med….
 • Charlotte Her er kort, hvad vil vil tage jer igennem.

  Vi starter med….
 • Charlotte Her er kort, hvad vil vil tage jer igennem.

  Vi starter med….
 • MADS Det 21. århundredes kompetencer er skrevet ind i vores to strategier 1) Den digitale skole 2016-20 2) CSV, Sprogcenteret og Ungdomsskolen

  Den digitale skole2016-20 - ”Alle elever skal mestre det 21. århundredes kompetencer, når de forlader skolen” (I er allerede godt på vej)
 • Charlotte Her er kort, hvad vil vil tage jer igennem.

  Vi starter med….
 • CHARLOTTE
 • CHARLOTTE ”Inspirationen fra Ontario”
 • Charlotte Her er kort, hvad vil vil tage jer igennem.

  Vi starter med….
 • 1340 Overordnet intro til skoleprojektet og digitaliseringsstrategi (v. Mads)

  1350 Overordnet intro til FabLab-konceptet og samarbejdsmodellen mellem skoler, U&L og FabLab Spinderihallerne (v. Claus).
  1400 Video om virksomhedssamarbejde (evt. selvstudie - slide sendes)
  1400 Præsentation af tendenser, 21. århundredes kompetencer, progressiv pædagogik (v. Mads)
  1410 Video om entreprenørielt mindset som overgang (evt. selvstudie - slide sendes)
  1410 Præsentation af designdidaktik, designmodel og teknologier (v. Claus)
  1415 Simons video
  1420 Præsentation af designdidaktik, designmodel og teknologier (v. Claus)
  1430 Video om designtænkning (evt. selvstudie - slide sendes)
  1430 Præsentation af forventninger til skoler (v. Mads)
  1435 Præsentation af muligheder for skolerne (v. Claus)
  1445 Præsentation af FabLab@School.dk’s hjemmeside, Facebook-gruppe, konference, studitur (v. Mads)
  1450 Drøftelse og afrunding
 • 1350 Overordnet intro til FabLab-konceptet og samarbejdsmodellen mellem skoler, U&L og FabLab Spinderihallerne (v. Claus).
  Denne slide ved Mads

  1400 Video om virksomhedssamarbejde (evt. selvstudie - slide sendes)
  1400 Præsentation af tendenser, 21. århundredes kompetencer, progressiv pædagogik (v. Mads)
  1410 Video om entreprenørielt mindset som overgang (evt. selvstudie - slide sendes)
  1410 Præsentation af designdidaktik, designmodel og teknologier (v. Claus)
  1415 Simons video
  1420 Præsentation af designdidaktik, designmodel og teknologier (v. Claus)
  1430 Video om designtænkning (evt. selvstudie - slide sendes)
  1430 Præsentation af forventninger til skoler (v. Mads)
  1435 Præsentation af muligheder for skolerne (v. Claus)
  1445 Præsentation af FabLab@School.dk’s hjemmeside, Facebook-gruppe, konference, studitur (v. Mads)
  1450 Drøftelse og afrunding
 • Vi er ….. Charlotte og Mads
  Mads: Vi har fået til opgave at fortælle, hvordan Uddannelse & Læring arbejder med det 21. århundredes kompetencer. Og hvordan skolerne allerede gør det via digitaliseringsstrategien og de mange digitale initiativer, der er i gang. Vi håber, I vil blive inspireret af hinandens spændende projekter. Vi har lavet lavet en oversigt, som I kan hente på itlederen.dk Vi er i gang med at lave en tilsvarende oversigt for Sprogcenteret, CSV og Ungdomsskolen.
 • 1340 Overordnet intro til skoleprojektet og digitaliseringsstrategi (v. Mads)

  1350 Overordnet intro til FabLab-konceptet og samarbejdsmodellen mellem skoler, U&L og FabLab Spinderihallerne (v. Claus).
  1400 Video om virksomhedssamarbejde (evt. selvstudie - slide sendes)
  1400 Præsentation af tendenser, 21. århundredes kompetencer, progressiv pædagogik (v. Mads)
  1410 Video om entreprenørielt mindset som overgang (evt. selvstudie - slide sendes)
  1410 Præsentation af designdidaktik, designmodel og teknologier (v. Claus)
  1415 Simons video
  1420 Præsentation af designdidaktik, designmodel og teknologier (v. Claus)
  1430 Video om designtænkning (evt. selvstudie - slide sendes)
  1430 Præsentation af forventninger til skoler (v. Mads)
  1435 Præsentation af muligheder for skolerne (v. Claus)
  1445 Præsentation af FabLab@School.dk’s hjemmeside, Facebook-gruppe, konference, studitur (v. Mads)
  1450 Drøftelse og afrunding

 • Charlotte Her er kort, hvad vil vil tage jer igennem.

  Vi starter med….

×